Ekebergveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ekebergveien sett vestover fra krysset med Konows gate og Alnafetgata. Gamlebyen menighetshus til høyre, i dag tilhørende Den etiopisk-ortodokse kirke.
Foto: Roy Olsen (2005)
Ekebergveien sett nedover mot Konows gate.
Foto: Roy Olsen (2015)
Ekebergveien sett vestover ved Oppegårdgata.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett nordover ved krysset med Valhallveien og Stamhusveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett nordover på Ekebergsletta.
Foto: Roy Olsen (2015)
Ekebergveien sett nordover ved Bekkelagshallen og Holtet skole.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett sørover fra Jomfrubråtveien. Huset til høyre, nr. 131 B, er våningshuset på tidligere Øvre Holtet gård.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien på Holtet sett sørover ved Steinhammerveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett norover ved Kastellet holdeplass.
Foto: Roy Olsen (2014)
Ekebergveien sett sørover ved Lindbäckveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett nordover ved Ljabru holdeplass.
Foto: Roy Olsen (2009)
Ekebergveien sett nordover ved Sandstuveien. Husene til venstre tilhører Holtet hageby.
Foto: Roy Olsen (2010)
Ekebergveien sett sørover på Ljabru. Nr. 256 til venstre.
Foto: Roy Olsen (2009)
Ekebergveien sett sørover i enden mot Ljabruveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Parti av Ekebergveien i 1957, rett ved Gamlebyen kirke. Den hvite bygningen på høyre side er nr. 3, med firmaet Norsk Calefax, nå bebygd med leiegårder.
Foto: Ukjent
Ekebergveien ved Nordstrand kirke. Kirkegårdsmuren til høyre.

Ekebergveien ligger i bydelene Gamle Oslo og Nordstrand i Oslo. Den strekker seg fra Oslo gate i Gamlebyen, over Ekeberg og Nordstrandplatået fram til Ljabruveien. Den var opprinnelig gårdsvei til Ekeberg over Ekebergsletta, og ble allerede på 1600-tallet anlagt som hovedvei fra Christiania til København, Den Fredrikshaldske kongevei. Dagens navn ble vedtatt i 1879, etter at området hadde blitt innlemma i byen året før.

Det er en lang vei, som har en noe spesiell sammensetning av bygninger: Det er to kirker (Gamlebyen og Nordstrand med to gravlunder (Gamlebyen og Nordstrand) og tre skoler (Brannfjell, Bernhus/Bekkelaget og Nordseter) langs veien. Man finner også andre institusjoner, gårder, eneboliger og terrassehus.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 1734 og senere Oslo Hospital
Gamlebyen kirke
Oppr. Fransiskanerklosteret, fra 1538 Oslo Hospital. Gamlebyen kirke tilhører hospitalet og ligger på samme eiendom. Oslo, Ekebergveien 1, Oslo hospital.jpg
Oslo, Ekebergveien 1, Gamlebyen kirke.jpg
2 Gamlebyen gravlund Innvia 1874 med eldre del som strekker seg tilbake til Fransiskanerklosterets tid. Gamlebyen gravlund Oslo 2012.jpg
3 Verksted Maskinverkstedet Norsk Calefax[1]. Revet ca. 2005 Oslo, Ekebergveien 003.jpg
3A-J ca. 2006 Leiegårder Tidl. maskinverkstedet Norsk Calefax[2]. Nå tre sammenføyde leiegårder.
4 Gammelt murhus Står tomt eller i bruk som lager. Oslo, Ekebergveien 004.jpg
5A-F Boligblokker
7A-Z Boligblokk Ekebergveien 5-7 i Oslo.JPG
8 Gammelt trehus Står tomt eller i bruk som lager. Oslo, Ekebergveien 008.jpg
10 omkr. 1870–1900 Tomannsbolig Gammelt bolighus. Inne i gården ligger nr. 12A/B, også en tomannsbolig oppført 2016 på samme eiendom. Oslo, Ekebergveien 010.jpg
16A omkr. 1850–1875 Bolig
16B 1800-tallet Bolig
18 1800-tallet Bolig Oslo, Ekebergveien 018.jpg
22 1800-tallet Bolig
24 1800-tallet Bolig Oslo, Ekebergveien 024.jpg
25 Bolig Oslo, Ekebergveien 025.jpg
26 1800-tallet Bolig
27/29 Boligblokk 2-delt boligblokk med seks boenheter i hver del. Oslo, Ekebergveien 027-29.jpg
28 Bolig
30 Bolig
32 Bolig
34 Bolig
36 Bolig
38 Bolig
44 Bolig
52 Ca. 1903 Bolig Villa i sveitserstil. Oppført for lærer og forfatter Hans Hegna (1863–1945) Oslo, Ekebergveien 052.jpg
65 Gård Ekeberg Oslo, Ekebergveien 065.jpg
70 Barnepark Eikaberget barnepark Oslo, Ekebergveien 070.jpg
101 1973 Idrettsanlegg Ekeberg idrettshall Ekeberghallen.jpg
103 Kafé m.m. Søylehuset Cafè og Ekeberg Minigolf Park. Søylehuset Petersborg fra 1800. Flyttet fra Bergsløkken og oppsatt på Ekebergsletta i 1966. Huset brukes i dag som kafé. Oslo, Ekebergveien 103.jpg
Oslo, Ekebergveien 103, Ekeberg minigolf.jpg
105 1881 Plass Husmannsplassen Smedstua, «Hotellet», en periode speiderhus, eies av Bydel Nordstrand. Frivillighetssentral. Står nr. 103 på veggen, så det må ha vært en omnummerering. På oppslag på veggen står: SMEDSTUA «Hotellet» oppført i 1880. Smedstua småbruk under Ekeberg hovedgård lå på østsiden av veien. (B.L.F. 2002). Oslo, Ekebergveien 105.jpg
109 1994 Idrettsanlegg KFUM: klubbhus, KFUM-hallen (flerbrukshall) og KFUM Arena (fotballbaner fra 2007)
111 1972 Skole Ungdomsskolen Brannfjell skole. Brannfjell skole i Oslo 002.JPG
115A/B 1924–1928 Bolig Huset har 4 eierseksjoner og er en del av Holtet Hageby. Husets nordre halvdel har adresse til Einerveien 23/25 Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke. Oslo, Ekebergveien 115.jpg
117A-D 1924–1928 Bolig Huset har 4 eierseksjoner og er del av Holtet Hageby. Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke. Oslo, Ekebergveien 117.jpg
119 1924–1928 Bolig Huset har 4 eierseksjoner og er del av Holtet Hageby. Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke. Oslo, Ekebergveien 119.jpg
119B 1924–1928 Bolig Del av Holtet Hageby. Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke.
120 1895 Vårli Småbruk, våningshuset bevart.
122 1962/1989 Bekkelagshjemmet Sykehjem, eies av Bekkelaget menighet og drives av Kirkens Bymisjon. Innvia 1962, ny bygning 1989, omsorgsboliger i den gamle.
124 2000 Skole Holtet videregående skole. Realskole 1939, gymnas 1945. Nybygg 2000.
125 1899 Marienlund Våningshus fra 1899 på 125a, ombygd stall på 125c.
127B Forretningsbygg Pizzarestauranten Flamenco. Ekebergveien 127B i Oslo.JPG
128A Enebolig Med sokkelleilighet. Oslo, Ekebergveien 128 A.jpg
128B Enebolig Oslo, Ekebergveien 128 B.jpg
(129) Bolighus Revet i 2015 Oslo, Ekebergveien 129.jpg
131A
131B Gård Våningshuset på tidligere Øvre Holtet gård. Oslo, Ekebergveien 131 B.jpg
131C
133 1859 Skole Tidligere Bernhus skole. Inngår nå i Bekkelaget skole, huser Aktivitetsskolen. Oslo, Ekebergveien 133.jpg
143 Trehus Kalles Tante Sophies hus. Ekebergveien 143 i Oslo.JPG
145 Forretningsbygg Jacobs, den første Jacobs-butikken, i dag del av kjede eid av NorgesGruppen. Ekebergveien 145 i Oslo Jacobs.JPG
147 Forretningsbygg Del av butikken Jacobs (nr. 145). Tidligere tunet på gården Bernhus; våningshuset ble revet 1988 for å utvide Jacobs.
161 1936 Villa Trevilla over to etasjes i byggmesterfunkis, ark. J. Eriksen. Furua på tomta ble freda som naturminne 29. september 1959[3].
173 1879 Plass Husmannsplassen Sørli under Nordseter. Har gitt navn til boligstrøket Sørli. Våningshuset bevart.
174 1928 Kastellet brannstasjon Ansvar for brannberedskap i Oslo sør. Ekebergveien 174 i Oslo Kastellet brannstasjon.JPG
175A Forretningsbygg Ekebergveien 175A i Oslo.JPG
177F Bolig Firemannsbolig, tidligere nr. 177. I 2016 ble det i tillegg oppført to rekkehus på tomta med hhv. 2 og 3 boenheter (nr.177 A/B og C/D/E) Oslo, Ekebergveien 177.jpg
178 Forretningsbygg Ekebergveien 178 i Oslo.JPG
187 Bolig Ekebergveien 187 i Oslo.JPG
192E Stue Ekebergveien 192E i Oslo.JPG
194A Arbeiderbolig
195 Forretningsbygg Matkroken-butikk Ekebergveien 195 i Oslo.JPG
196 Bolig I sveitserstil. Ekebergveien 196 i Oslo.JPG
197C Enebolig Oslo, Ekebergveien 197 C.jpg
200A 1968/2014 Nordseter skole Ungdomsskole. Ny fløy på 7 480 m² sto ferdig i 2014. Den var bygget for 630 elever og sammen med den gamle bygningen fikk skolen plass til rundt 1 130 elever. Nybygget er tegnet av Planforum arkitekter. Oslo, Ekebergveien 200 A.jpg
201 Ekebergveien 201 i Oslo.JPG
208 Skovheim allsenter og eldreboliger Drives av Kirkens Bymisjon.
210B ca. 1913 Villa Skovheim. Utskilt fra gnr. 183/6 i 1886. Eier fra 2014, Kirkens Bymisjon. Tegnet av arkitekt Finn Horn. Byste av Hermann Scheibler på eiendommen. Oslo, Ekebergveien 210 B.jpg
212 1899 Bolig Arkitekt Eduard Carlén, oppført for kunstsmed og fabrikkeier Rudolf de Linde som flermannsbolig, Linde solgte boligen til nåværende familie i 1905. Til salgs i 2021, bestående av tre leiligheter. På Gul liste. Ekebergveien 212 i Oslo.JPG
213 Enebolig Oslo, Ekebergveien 213.jpg
214 omkr. 1870–1900 Bolig I sveitserstil.
215A Bolig Lilleheim. Ekebergveien 215A i Oslo.JPG
215B Bolig Ekebergveien 215B i Oslo.JPG
219A Bolig Oslo, Ekebergveien 219 A.jpg
219B omkr. 1870–1900 Bolig I sveitserstil. Ekebergveien 219B i Oslo.JPG
219C Bolig Ekebergveien 219C i Oslo.JPG
221A Bolig Ekebergveien 221A i Oslo.JPG
226A-C/228A 2017 Boligblokk To eldre hus revet i 2015. Oslo, Ekebergveien 226 A-C.jpg
228B Forretningsbygg Ekebergveien 228B i Oslo.JPG
230 Murgård Begravelsesbyrå og andre virksomheter. Ekebergveien 230 i Oslo.JPG
231 Bolig Gnr. 183/8. Huset ble revet i 2015. Pr. 2021 står tomta ubebygd. Oslo, Ekebergveien 231.jpg
232 Trehus Kobro blomster. Ekebergveien 232 i Oslo.JPG
233 Forretningsbygg Ekebergveien 233 i Oslo.JPG
235 Forretningsbygg Ekebergveien 235 i Oslo.JPG
236–238 1866 Nordstrand kirke og kirkegård Nordstrand kirke Oslo august 2015 3.JPG
Nordstrand kirkegård Oslo august 2012.jpg
237 omkr. 1902–1905 / 1910 Landhandleri Flere bygninger tilhørende tidligere Norstrand landhandleri. Ekebergveien 237 i Oslo (2).JPG
Ekebergveien 237 i Oslo.JPG
239 Bolig «Frydenborg», hus i sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 239.jpg
241 Tre bolighus Tidl. Villaen «Løvås». Gerd Vold Hurum, motstandskvinne og koordinator for Kon-Tikiekspedisjonen, vokste opp i dette huset. Løvås Ekebergveien 214 Nordstrand 1927.jpg
243 1991 Nordstrand bydelshus
249 1800 Gård Lensmannsæter, våningshus bevart fra gården. Navn etter lensmann Berthold Knopf, eier 18001820.
250 Våningshus Tungebråten gård, våningshus. Siden «Furuly», tidligere prestebolig. Oslo, Ekebergveien 250.jpg
252 Gård Tungebråten gård, dridtsbygning og drengstue. Nordstrand Gjerdefabrikk holdt til i driftsbygningen til ca. 2015. Oslo, Ekebergveien 252.jpg
252B omkr. 1870–1900 Bolig
254A omkr. 1870–1900 Bolig «Furuly», villa i sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 254.jpg
256 omkr. 1870–1900 Bolig I sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 256.jpg
258 omkr. 1870–1900 Bolig
263 1920 Tomannsbolig Ark. Henrik Nissen (1888–1953)
290 1967 Terrassehus Nr. 290 til 296 var noen av de første terrassehusene i Oslo. Ark. Dag Rognlien.
292 1967 Terrassehus Nr. 290 til 296 var noen av de første terrassehusene i Oslo. Ark. Dag Rognlien.
294 1967 Terrassehus Nr. 290 til 296 var noen av de første terrassehusene i Oslo. Ark. Dag Rognlien.
296 1967 Terrassehus Nr. 290 til 296 var noen av de første terrassehusene i Oslo. Ark. Dag Rognlien.
320 Eneolig «Fredlund», villa i Sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 320.jpg

Referanser

  1. Norsk Calefax A/S på industrimuseum.no
  2. Norsk Calefax A/S på industrimuseum.no
  3. Trevennen nr. 1 2008

Kilder


Koordinater: 59.8768459° N 10.7885914° Ø