Nasjonalbiblioteket

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Foto: Bjørn Erik Pedersen (2009)
Nasjonalbiblioteket i Rana.
Foto: Chris Nyborg (2017).

Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Dette innebærer blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokument som produseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket inneholder spesialsamlingene som før lå under Universitetsbiblioteket i Oslo, siden 1. januar 1999. Nasjonalbiblioteket i Oslo ivaretar de utadrettede bruker- og publikumsfunksjonene. Avdelingen i Mo i Rana utfører tekniske oppgaver, blant annet digitalisering, og der ligger Depotbiblioteket som låner ut bøker og materiale til andre bibliotek, via fjernlån. Nasjonalbiblioteket utarbeider dessuten nasjonalbibliografien og administrerer Biblioteksøk og samkataloger over bestand i norske bibliotek. Kopier eller mikrofilm av det meste av materialet på biblioteket kan skaffes, og bøker kan bestilles via det lokale biblioteket for hjemlån.

Nasjonalbiblioteket administrerer også Bokhylla.

Historie

Nasjonalbiblioteket kan sies å være en ung institusjon med en lang historie. Institusjonen slik vi kjenner den i dag er et resultat av ei utvikling som foregikk fra 1989 til 1999, men funksjonen som nasjonalbibliotek kan strekkes tilbake til opprettelsen av Universitetsbiblioteket i 1811. Da pliktavlevering ble lovfesta for første gang i 1815 fikk Universitetsbiblioteket ansvaret for å ta imot alle norske utgivelser. I 1989 ble pliktavleveringa overført til Depotbiblioteket i Mo i Rana, og dermed fikk vi et nasjonalbibliotek som var atskilt fra Universitetsbiblioteket. Samtidig ble pliktavleveringa utvida til å gjelde annet enn trykte medier, blant annet lydfestinger, foto, film og digitale dokumenter. I 1999 åpna publikumsavdelinga i Oslo, da Nasjonalbiblioteket overtok Universitetsbibliotekets bygning på Solli plass. Samme år overtok Nasjonalbiblioteket de nasjonalbibliografiske funksjonene fra Universitetsbiblioteket. Bygningen på Solli plass gjenåpna etter omfattende ombygging i 2005. I Mo i Rana sto et nytt automatlager ferdig i 2003, og en stor fjellhall ble sprengt ut for å sikre at man hadde et klimakontrollert område til oppbevaring av materialet. I 2017 foregår arbeid i Mo med en ny fjellhall til Nasjonalbiblioteket, samt et lager for Arkivverket i samme kompleks.

Stillingen som nasjonalbibliotekar kom midt i denne utviklinga, i 1994. De som har hatt dette embetet er:

Håndskriftsamlingen

Håndskriftsamlingen inneholder mange skrifter og dokumenter av lokalhistorisk interesse, brev, manuskripter og arkiver etter personer, institusjoner og foreninger. Håndskriftene kan kun benyttes på lesesalen. [1]

Fotosamling

Bildesamlingen består av en rekke spesialsamlinger med til sammen flere hundre tusen fotografier, stikk, tegninger o.l. Materialet omfatter hovedsaklig portretter av norske og utenlandske personer, topografiske bilder fra hele landet ordnet topografisk, samt postkort fra hele landet. Kopier kan bestilles.

Kartsamlingen

Samlingen er på ca. 150 000 kart. Den inneholder en god del utrykte kart av lokal interesse.[2]

Pliktavlevering

En av Nasjonalbibliotekets viktigste arbeidsoppgaver er knyttet til Lov om avleveringsplikt av allment tilgjengelige dokumenter fra 1990.[3] NB mottar, registrerer og videreformidler norsk materiale på ulike medier. NB er et serviceorgan for andre bibliotek, museer og arkiv.

Lyd- og bildearkivet

Lyd- og bildearkivet samler inn, bevarer og tilgjengeliggjør fotografier, film, video, lydopptak og kringkastet materiale. Det dreier seg både om pliktavlevert materiale og eldre materiale av nasjonal kulturhistorisk verdi. Arkivet kan henvise publikum til rettighetshavere for å innhente tillatelse til innsyn og eventuell kopiering.

Se også Fjernsynsarkivet og Norsk Filminstitutt.

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ble 1. januar 2017 innlemma i Nasjonalbiblioteket. Det er per 2017 organisert som en egen avdeling. I og med at NLI allerede hadde kontorer i Halvbroren, som er et anneks til bibliotekbygningen på Solli plass, ble instituttet værende i sine gamle lokaler.

Galleri

Litteratur

  • Deildok, Monica: Nasjonalbiblioteket : fremveksten av et frittstående, selvstendig nasjonalbibliotek i Norge : 1983-1993. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1994. Digital utgaveNettbiblioteket
  • Takle, Marianne: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket. Novus, 2009. Fulltekst i bokhylla.no.
  • Langt mot nord, midt i verden : Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana 1989-1999. Nasjonalbiblioteket, 1999. Fulltekst i bokhylla.no.
  • Berg, Øivind: Prosjekt NBO utskilling : rapport. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1997. Fulltekst i bokhylla.no.
  • Utskilling av nasjonale bibliotekfunsjoner fra Universitetsbiblioteket i Oslo : notat. [Universitetsbiblioteket i Oslo], 1994. Fulltekst i bokhylla.no.

Referanser

  1. Se Solveig Tunold, «Håndskriftsamlingen i Universitetsbiblioteket, Oslo. Med særlig henblikk på det topografisk-historiske stoff» i Heimen XIII, s. 289-302.
  2. Jf. Topografisk oversikt i Gamle norske kart, NLI 1979-85.
  3. Utgivers plikter og ansvar, Hjelperåd nr. 8, NLI 1992.

Eksterne lenker

Koordinater: 59.914362° N 10.717259° Ø