Universitetsbiblioteket i Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Siden 1999 har biblioteket holdt til i Georg Sverdrups hus på Blindern.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Fra 1913 til 1999 holdt Universitetsbiblioteket til ved Solli plass, der man i dag finner Nasjonalbiblioteket.
Foto: Bjørn Erik Pedersen (2009).
Domus Bibliotheca ved Karl Johan var Universitetsbibliotekets hovedbygning fra 1851 til 1913.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).

Universitetsbiblioteket i Oslo ble etablert samtidig med Det kgl. Frederiks Universitet i 1811. Fra 1814 var det også nasjonalbibliotek, og slik var det helt til 1999 da Nasjonalbiblioteket ble oppretta som en egen enhet. Universitetsbiblioteket er det største fag- og forskningsbiblioteket i Norge. I tillegg til å betjene forskere og studenter er det også et offentlig bibliotek, som også kan sende bøker til folkebibliotekene som fjernlån.

I den første tida holdt biblioteket til sammen med universitet i leide bygninger rundt om i Christiania. I 1851 sto Domus Bibliotheca, den vestre av universitetsbygningene på Karl Johans gate klar, og der hadde Universitetsbiblioteket sitt tilhold fram til 1913. Det ble så flytta til et nybygg ved Solli plass, der det var fram til 1999. Det året sto Georg Sverdrups husBlindern campus klart. Bygningen på Solli plass ble da tatt over av det nyoppretta Nasjonalbiblioteket.

Grunnstammen i bibliotekets samling var omkring 30 000 bind fra dublettsamlinga til Det Kongelige Bibliotek i København, som ble gitt av Fredrik VI. I tillegg hadde man omkring 15 000 bind med eldre dansk litteratur.

Universitetsbiblioteket er delt inn i fire hovedavdelinger:

Ledere

Opprinnelig, fra 1813, hadde lederen tittelen universitetsbibliotekar. Dette er i dag tittel for en bibliotekar med høyere utdanningsgrad ved en høgskole eller universitet, og brukes av ledere for avdelingsbibliotekene ved Universitetsbiblioteket i Oslo. I 1898 ble tittelen endra til overbibliotekar, og siden 1997 har bibliotekdirektør blitt brukt.

Litteratur