Nordstrandshøgda

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der Ekebergveien krysser Nordstrandveien ligger handelssenteret Sæter. Før Lambertseter ble en del av bydel Nordstrand i 2004, var Sæter bydelens definitive midtpunkt. Nordstrand kirke skimtes i bakgrunnen.
Foto: Leif-Harald Ruud (2014)
Parti fra Nordstrandshøgda.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket.

Nordstrandshøgda er et boligstrøk i bydel Nordstrand i Oslo. Det ligger sør for Bekkelagshøgda i et tidligere jordbruksområde. På 1800-tallet var det lenge bare spredt bebyggelse, men fra 1880-åra ble området mer attraktivt på grunn av at Østfoldbanen var blitt anlagt i vestskrenten mot Bunnefjorden. Dette ble ytterligere forsterket ved at Ekebergbanen ble åpnet i 1917.

Parti fra Nordstrandshøgda.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket.

Det er vanlig å regne områdene Sæter, Ljabru, Midtåsen og Nordseter til Nordstrandshøgda, men sistnevnte omtales også gjerne som et eget strøk.

Opprinnelig var Nordstrandshøgda et rendyrket villastrøk, og det er stadig et stort innslag av store, romslige hus i sveitserstil fra sent 1800-tall og tidlig 1900-tall. Behovet for nye boliger i etterkrigstiden førte imidlertid til en betydelig fortetting, og strøket fikk flere konsentrasjoner av boligblokker og rekkehus. Først ute var Midtåsen, der til sammen 14 boligblokker ble oppført i 1950- og 1960-årene. Etter årtusenskiftet startet en omfattende utbygging av området rundt Sæter, med blant annet et stort leilighetskompleks i Nordstrandveien 42–46.

Tilbud til lokalbefolkningen

Strøket har to skoler, nemlig Nordstrand barneskole i Nordstrandveien 27, og Nordstrand ungdomsskole i Nordstrandveien 29. I tillegg finnes fire barnehager innenfor grensene til det vi kan definere som Nordstrandshøgda.

Nordstrand kirke og kirkegård fra 1866 har en sentral beliggenhet i strøket, og utgjør et areal på 65,1 dekar. Friarealer finnes ved Nordstrand skole, på nordsiden av lokalsenteret på Sæter, på Midtåsen, samt på vestsiden av Tyslevveien og Nordseter terrasse. Av idrettsanlegg kan nevnes Nordstrand Idrettsforenings bane ved Nordstrandshallen («Niffen») samt tennisanlegget mellom Seterveien og Ekebergbanen.

Kommunikasjon

Som nevnt innledningsvis, var utbyggingen av kollektivtrafikken sterkt medvirkende til at det ble attraktivt å bosette seg på Nordstrandshøgda. I tillegg til de to omtalte skinnegående transportmidlene, betjenes også strøket av tre busslinjer. Beboerne i den østligste delen har også Lambertseterbanen innen rimelig gangavstand.

Galleri

Litteratur og kilder