Buddhisme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Khuong Viet Tempel, Den vietnamesiske buddhistforenings tempel i Lørenskog.
Foto: André Clemetsen

Buddhismen er en av verdensreligionene, med utspring i Sør- og Sørøst-Asia. Det er en ikke-teistisk religion; man ærer altså ikke et guddommelig vesen. Hovedtrekk i buddhistisk lære er tro på karma, en moralsk kausalitet der ens handlinger blir bestemmende for ens skjebne og sjelevandring (reinkarnasjon). Målet for det religiøse liv er å nå nirvana, en tilstand der man er fullstendig opplyst og hvor man ikke lenger blir født på ny.

Det var pr. 2012 omkring 25 000 buddhister i Norge. Av disse vet man at omkring 1300 har norsk bakgrunn, og man antar at det også er noen flere, uorganiserte buddhister med norsk bakgrunn. De resterende, det vil si et betydelig flertall, har innvandrerbakgrunn.

Organisering

Det finnes to hovedtradisjoner innen buddhismen, theravada og mahayana. Innenfor disse finnes det også flere forskjellige tilnærminger, og i land som Norge er det naturlig at man også får en oppdeling etter nasjonal- og språkgrupper. Det finnes dermed ikke noen enhetlig buddhistisk organisasjon, men de forskjellige gruppene er samlet i paraplyorganisasjonen Buddhistforbundet, med kontor i Oslo. Omkring halvparten av buddhistene i Norge er tilknyttet en av Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner.

De gruppene som er med i Buddhistforbundet er:

Templer

Buddhistenes religiøse hus kalles templer, men mye av den religiøse aktivitetet foregår også i buddhistiske sentre, som gjerne også omfatter et tempel.

Blant templer og sentre i Norge finner man:

Navn Sted Drives av
Khuong Viet-templet Lørenskog, Løvenstad Det vietnamesiske buddhistsamfunn
Wat Thai Norge Sørum, Frogner Den thailandske buddhistforening
Karma Shedrup Ling retreatsenter Ski, Siggerud Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Buddhadhamma-foreningen Bærum, Høvik Buddhadhamma-foreningen
Paramita meditasjonssenter Oslo, Storgata Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Oslo Buddhistsenter Oslo, Storgata Den vestlige buddhistordens venner
Rinzai Zen-senter Oslo, Grønlandsleiret Rinzai Zen
Karma Tashi Ling Oslo, Bjørnåsveien Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Buddhismen har også klostre, men det finnes ingen slike i Norge pr. 2013. I forbindelse med noen templer/sentre.

Kilder