Jonas Severin Rasmussen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jonas Severin Rasmussen
Foto: Ukjent/Fra bok om Det norske telegrafvesen 1855-1929. (1929)

Jonas Severin Rasmussen (født 4. august 1850 i Bergen, død 9. august 1905 i Kristiania) var realfagslærer, senere embetsmann. Han bekledte stillingen som telegrafdirektør fra 1892 til han døde i 1905. Han var ordfører i Horten før han tiltrådte telegrafdirektørstillingen.


Familie

Jonas Severin Rasmussen var sønn av kjøpmann Jørgen Rasmussen (1807–94) og Gurine Jacobsen (1820–50), og ble gift i 1876 i Hole med Anna Wilhelma Kathinka Møller (1852-1907).


Liv og virke

Jonas Severin Rasmussen er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Rasmussen ble student fra Bergen katedralskole i 1870, tok annenkesamen i 1871 og avsluttende reallærereksamen (cand.real.) ved universitetet i Christiania i 1875.

Etter en periode som lærer ved Kristiania borger- og realskole og siden adjunkt ved Kristiansands katedralskole var han 1879–92 lærer i matematikk, mekanikk og fysikk ved Sjøkrigsskolen i Horten, fra 1891 med tittel av dosent.

Rasmussen hadde et studieopphold ved det elektrotekniske laboratoriet ved Technische Hochschule Berlin, Charlottenburg, i 1888.

Jonas Severin Rasmussen var telegrafdirektør 1892–1905. Han etterfulgte Carsten Tank Nielsen (1818-1892), som døde plutselig. Rasmussen ble telegrafdirektør i en tid preget av ekspansjon og omstilling i og med innføringen av telefonen. Han satt i stillingen til han døde på Loviensberg sykehus i Kristiania som følge av lungebetennelse i 1905, og ble etterfulgt av Thomas Thomassen Heftye.

Rasmussen engasjerte seg i lokalpolitisk virksomhet for Venstre og var ordfører de siste par årene av sitt opphold i Horten. Fra 1899 var han medlem av bystyret i Kristiania.

Ved folketellingen for Horten i 1885 er Rasmussen oppført som Adjunkt, Lærer ved Søkrigsskolen på adressen Vestre Braarudgade 2c sammen med kona og fire barn. I adresseboka for Kristiania for 1904. året før han døde, er Rasmussen oppført som telegrafdirektør på adressen Løkkeveien 8.

Ettermæle

Faksimile fra 14. august 1905: Dødsannonse for Jonas Severin Rasmussen.

I sin omtale av Rasmussen i Norsk biografisk leksikon skriver Harald Rinde blant annet:

Som telegrafdirektør i årene 1892–1905 ledet Rasmussen Telegrafvesenet i en periode preget av ekspansjon og omstilling i forbindelse med at etaten tok fatt på den store oppgaven med å bygge ut et nasjonalt telefonsystem. … Telefonen medførte at Telegrafvesenet vokste sterkt i Rasmussens direktørtid. Etatens inntekter ble omtrent tredoblet, og det samme ble antallet funksjonærer. … Under den spente situasjonen sommeren 1905 foretok Rasmussen en forsert og anstrengende reise for å inspisere telekommunikasjonene langs svenskegrensen mellom Halden og Trøndelag. Han pådrog seg lungebetennelse og døde 9. august 1905 etter kort tids sykeleie.

Jonas Severin Rasmussen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Rasmussen ble i 1899 kommandør av St. Olavs Orden.

Kilder og referanser