«Internasjonalen»

«Internasjonalen» kan også henvise til Komintern, eg. Den tredje kommunistiske internasjonale

«Internasjonalen» er en revolusjonær kampsang som er mye brukt innen arbeiderbevegelsen i Norge og brukes i store deler av verden. Den var Sovjetunionens nasjonalsang i årene 1922–1943.

Sangen er opprinnelig fra Frankrike, og ble skrevet av Eugene Pottier som hadde deltatt i Pariskommuen i 1871 med tittelen L'Internationale, og til melodien til «La Marseillaise». Den ble trykket i 1894 og ble da svært utbredt. Den melodien som brukes idag ble skrevet av Pierre Degeyter i 1888.

De norske oversettelsene av «Internasjonalen» var til riksmål i 1904 av Olav Kringen, mens Ola Martinus Høgåsen står bak nynorskoversettelsen. Den omtales også som «Opp, alle jordens bundne treller». I Norge synges «Internasjonalen» blant annet i forbindelse med feiringen av 1. mai og på samlinger i partier og organisasjoner som bekjenner seg til en sosialistisk linje. Den blir nå forbundet spesielt med kommunisme og sosialisme, men har tradisjonelt også blitt brukt av sosialdemokratiske bevegelser og fagorganisasjoner.