Åby mølle

Åby mølle var ei mølle i Askerelva ved Åby i Asker. Her har det vært drevet møllebruk i lange tider. Elias Åby på Søndre Åby, solgte mølla til sin gode nabo Jørgen Eriksen Blakstad i 1845. Marthin Blakstad på Nedre Blakstad overtok mølla i 1849.

Åby mølle med Åbygårdene i bakgrunnen. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Åby mølle på 1950-tallet. Tilbygget til høyre er halmluteri. Til venstre våningshusene. Potetkokeriet lå på sydenden av tilbygget (utenfor bildet) og er ikke synlig på bildet.
Foto: Fra boka Bygdemøllene i Norge utgitt 1958
Helge P. Skansen kjøpte mølla av Asker kommune i 1944.
Foto: Fra boka Bygdemøllene i Norge utgitt 1958

Den gamle møllebygningen av tre ble revet av apoteker Maschmann omkring 1900. Han eide den gang Nedre Blakstad og bygde ny møllebygning i murstein (den som i dag står mellom elva og Slemmestadveien). Mølla ble overtatt av Akershus fylke i 1902 da fylket kjøpte Nedre Blakstad for å bygge sykehus der. Asker kommune kjøpte mølla i 1918. Den ble deretter påkostet og bygd om for elektrisk drift. I 1944 kjøpte Helge P. Skansen mølla av Asker kommune. Den var i drift til 1965. I tillegg til mølle var det halmluteri og potetkokeri. Lutingsanlegget ble avviklet i 1964 og potetkokeriet et par år senere.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Åby mølle er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.