Åby (gård i Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Åby
No-nb digibok 2013091708024 0311 1.jpg
Åby-gårdene og mølla. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Alt. navn: Aaby, Aabye
Fylke: Akershus
Kommune: Asker kommune
Gnr.: 60

Åby er en matrikkelgård (gnr. 60) i Asker, mellom Vettre og Blakstad. Navnet betyr «gården ved elva», altså Askerelva, som renner forbi Åby-gårdene.

På gården er det registrert to gravhauger, en mulig boplass og et gammelt veifar (Ridderkleiva). Gården hadde sag (registrert 1618 og 1683) og mølle, registrert 1690. Mølla ble solgt fra gården i 1845. Den ble helt nybygd i 1900 og tjente som bygdemølle til 1966. Fra 1918 eide Asker kommune mølla.

Gården var kirkegods disponert av skolemesteren i Christiania i 1647, og brukeren het Hans. Første selveier var Erik Ellefsøn fra Blakstad, som kjøpte gården i 1698 og dessuten Drengsrud i 1719. I 1782 kom Jokum Larssøn fra Øvre Voll i Bærum til Åby, og hans etterslekt har eid gården siden. Den ble delt mellom sønnene Edvard og Elias i 1823. De to brukenes bygninger ligger fortsatt samlet. Asker Skytterlag hadde sin bane i dalen nord for gårdstunet 1910–32.

I 1826 hadde gården til sammen 190 dekar innmark, 3 hester, 10 storfe og 10 småfe.

Nordre Åby

Gnr. 60/1, Slemmestadveien 210. Edvard Jokumsen fikk dette bruket, som ble overtatt av halvbroren Kristian Jokumsen i 1832. Sønnen Jørgen Kristiansen kjøpte også Lille Østenstad i 1888, og en gren av slekten har fortsatt den gården. På 1900-tallet ble Nordre Åby dyktig drevet med bær og grønnsaker. Jørgen Aaby har vært eier siden 1989, og bruket er kjent for sin jordbærproduksjon. Våningshuset skal være fra slutten av 1600-tallet og driftsbygningen fra 1867.

I 1939 hadde bruket 93 dekar dyrket jord, 3 hester, 10 storfe og 7 griser.

Søndre Åby

Gnr. 60/2, Slemmestadveien 212. Sønnen Nils Eliassen (1846–1934) kjøpte også gården Rød i Røyken. Han og kona Karen Johansdatter Vinnulstad hadde 11 barn og har stor etterslekt i Asker, Lier og Røyken. Ola Edvard Aaby har eid bruket siden 1986 og produserer bl.a. jordbær og korn. Våningshuset kan være fra gårdens deling i 1823.

I 1939 hadde bruket 100 dekar dyrket jord, 3 hester, 8 storfe og 2 griser.

Husmannsplasser under Åby

Under Åby lå det tre husmannsplasser:

  • Maria (registrert 1771)
  • Kvernstua (1825)
  • Aspelund (1825), Aspelundfaret 20

Kilder og litteratur

Videre lesing


Koordinater: 59.8207496° N 10.4633871° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Åby (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.