Årbok for Gjøvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Årbok for Gjøvik, med undertittelen Tverrdalene, gis ut av Gjøvik Historielag. Boka kom første gang ut i 1978, da med Tverrdalene som hovedtittel. Dette navnet ble i middelalderen ble brukt om bygdene Vardal, Biri og Snertingdal, kommunene som i 1964 gikk inn i storkommunen Gjøvik. Fra den fjerde årboka (1980) har Årbok for Gjøvik vært hovedtittelen, med Tverrdalene som undertittel.

På 1980-tallet kom det noen spredte utgaver, men sia 1990 har årboka kommet ut hvert år. 2011-utgaven var historielagets 27. årbok. Anne-Lise Svendsen overtok som redaktør i 2008 da Bjørn Herberg døde. Redaktører fra 2015 er Lissie Norland og Terje Paulsberg.

Artikler

Artikkelnavn Forfatter Årbok Side Område
Tverrdalene Alf Iversen 1 9 Snertingdal/Redalen
Bygdene hører sammen Torgeir Lauvdal 1 11 Snertingdal/Redalen
Sommerdag i tjuge-åra Sigmund Myhre 1 15 Biri
De nære ting Johan Børstad 1 17 Gjøvik/Vardal
Hva myrene gjemmer Einar Sigstad 1 22 Biri
Litt om Brattegods i Vardal Per Braastad 1 31 Gjøvik/Vardal
Honne Jon Flaa 1 33 Biri
Tårnpetter Bredo Feiring 1 40 Biri
Oluf Grønvold forteller husmannsminner fra Biri Jon Feiring 1 46 Biri
Alf Mjøen Petter Lillebrænd 1 52 Gjøvik/Vardal
De første Biringer og Snertingdøler i Amerika Halvard Oudenstad 1 67 Snertingdal/Redalen
Lenda frå Land Halvard Oudenstad 1 74 Snertingdal/Redalen
Lissmåguttene Peder Fladlien 1 81 Snertingdal/Redalen
Sagn fra Snertingdal Hans Bergshaugen 1 85 Snertingdal/Redalen
Konflikt og krise i tredveåra Tor Hauge 1 89 Gjøvik/Vardal
Ødegaardismen Tore Andersen 1 93 Gjøvik/Vardal
Arbeiderbevegelsens gjennombrudd på Gjøvik Tore Pryser 2 11 Gjøvik/Vardal
Fløterkonflikt i Vismunda i tredveåra Tor Hauge 2 19 Biri
Torvslaget på Gjøvik 1936 Finn Olav Rolijordet 2 26 Gjøvik/Vardal
Mellomkrigsår ved Mustad fabrikker i Brusveen Paul Petersen 2 39 Gjøvik/Vardal
Hunnsmoen i gamle dager Asbjørn Langseth 2 42 Gjøvik/Vardal
De gamle Vardøler Prost Peter Blom 2 53 Gjøvik/Vardal
Glimt fra gården Hunns historie Asbjørn Langseth 2 60 Gjøvik/Vardal
En utflytterfamilie Martin Dehli 2 66 Gjøvik/Vardal
Hva var det som ga kirken på Kirkerud ry for hellighet Halvard Oudenstad 2 70 Snertingdal/Redalen
Nekoline Olsdtr. Peder Fladlien 2 74 Snertingdal/Redalen
En villmarkens sønn Per Odd Lønnum 2 77 Snertingdal/Redalen
Da man ble fritatt for militærtj. for å være skoleholder Halvard Oudenstad 2 79 Snertingdal/Redalen
Biri-Lars fra Snertingdal Steinar Eik 2 82 Snertingdal/Redalen
Det var da det Sigmund Myhre 2 91 Biri
Henrettelsen ved Biri kirke Sigvart Taraldsrud 2 94 Biri
Litt om sang og musikk fra gamle dager i Mjøsbygdene Jon Feiring 2 101 Gjøvik/Vardal
Andreas Bollerud Jon Feiring 2 112 Biri
Notene på Audenhus Jon Feiring 2 120 Gjøvik/Vardal
Sang og musikklivet på Biristrand Hanne Mari Nyhus 2 124 Biri
Biristrand musikkforening 50 år Hanne Mari Nyhus 2 133 Biri
Folkemusikk fra Vardal Kjell Ø. Stokke 2 135 Gjøvik/Vardal
Folkedans og gammeldans i distriktet Øyvind Schnell 2 138 Gjøvik/Vardal
Gjøvik historielags årsberetning for 1979 red. 2 140 Gjøvik/Vardal
Bjørnson og Gjøvik Helge Dahl 3 9 Gjøvik/Vardal
Da krigen kom Rolf Norland 3 38 Gjøvik/Vardal
Slik jeg opplevde aprildagene 1940 Elise Fliflet 3 54 Gjøvik/Vardal
Gjøvik kirke og menighet gjennom 100 år Martin Dehli 3 64 Gjøvik/Vardal
Brusveen fabrikker Kolbein Herheim 3 69 Gjøvik/Vardal
Hans Skikkelstad, grunnleggeren av brusveen fabr. Per Braastad 3 85 Gjøvik/Vardal
Hans Nilsen Hauges virksomhet på Opplandene Asbjørn Langseth 3 88 Gjøvik/Vardal
Knut Hamsun blant haugianere i Vardal Helge Dahl 3 95 Gjøvik/Vardal
Glimt fra livet i den høgre skole under okkupasjonen Elise Fliflet 3 103 Gjøvik/Vardal
Seegård kirke 200 år Arvid Stubberud 3 113 Snertingdal/Redalen
Gångjønna til Seegård kirke Lissie Norland 3 118 Snertingdal/Redalen
Snertingdal teglverk Martin Hasle 3 119 Snertingdal/Redalen
Snertingdal frilynte ungdomslag gjennom 50 år Otto J. Østby 3 123 Snertingdal/Redalen
Peder Kastrud – 250 år Jon Feiring 3 127 Biri
Fortelleren Jon Feiring 3 133 Biri
Litt om jordbunnsforhold og geologi i Biri Jon Flaa 3 135 Biri
Plogkaren og sønnen hans Sigmund Myhre 3 145 Biri
Sangleker i skolegården Christine Eike 3 148 Gjøvik/Vardal
Stedsnavnsregistrering i Gjøvik Kommune Lissie Norland 3 160 Gjøvik/Vardal
Opplandsarkivet avd. Eiktunet Lissie Norland 3 162 Gjøvik/Vardal
Gjøvik historielags årsberetning for 1981 red. 3 163 Gjøvik/Vardal
Kopperud – fra gardsbruk til drabantby Christine Eike 4 9 Gjøvik/Vardal
Tankestreif fra Kopperud Aslaug Sveum 4 26 Gjøvik/Vardal
Den blakke hesten Aslaug Sveum 4 29 Gjøvik/Vardal
Elskede Ingeborg – to Fahlstrøm-brev Helge Dahl 4 30 Gjøvik/Vardal
Farver Even Olsen Blixeth og Blixethgården Villy Walheim 4 35 Gjøvik/Vardal
Barndomsminner fra Gjøvik ved århundreskiftet Sigrid Solberg 4 50 Gjøvik/Vardal
Litt om livet i Hamar kretsfengsel under okkupasjonen Elise Fliflet 4 53 Gjøvik/Vardal
Kuppet på Hamar sykehus Kompani Linge 4 58 Gjøvik/Vardal
Vestlendinger i Vardal Ottar Dahl 4 60 Gjøvik/Vardal
Gjensyn, drøm og virkelighet rundt Kvekasetra Bjørn Herberg 4 71 Biri
I naturens spiskammer Anton Gustavsen 4 78 Biri
Langs sætervegen Lars Hegge 4 80 Biri
En setertur Sigmund Myhre 4 84 Biri
Vismunda Jon Feiring 4 88 Biri
Den framsynte fra øverbygda i Biri Olav Engen 4 95 Biri
Ole A. Sveen Jon Feiring 4 97 Biri
Biri-sofaen Ole A. Sveen 4 98 Biri
Reaksjoner på Hauge-vekkelsen i Gjøvik-distriktet Martin Dehli 4 100 Gjøvik/Vardal
Haugianeren Hans Olsen Engum Arvid Stubberud 4 106 Snertingdal/Redalen
Den gamle Hasli-slekta i Snertingdal Halvard Oudenstad 4 109 Snertingdal/Redalen
Nattefrieri Peder Fladlien 4 113 Snertingdal/Redalen
Skogheim skole 90 år Arvid Stubberud 4 116 Snertingdal/Redalen
Lokalt selvstyre gjennom 150 år red. 5 7 Gjøvik/Vardal
Vardal Torgeir Lauvdal 5 8 Gjøvik/Vardal
Slik ble Gjøvik kjøpstad Rolf Norland 5 13 Gjøvik/Vardal
De første folkevalgte i Gjøvik Rolf Norland 5 21 Gjøvik/Vardal
Biri Jon Feiring 5 32 Biri
Snertingdal egen kommune fra 1910 Arvid Stubberud 5 39 Snertingdal/Redalen
Okkupasjonstiden i de fire kommuner Martin Dehli 5 42 Gjøvik/Vardal
Hovedpunkter av 150 års kommunal utvikling Lissie Norland 5 43 Gjøvik/Vardal
Storgata Christine Eike 5 45 Gjøvik/Vardal
Gode dager på Gjøvik for Johan Bojer Helge Dahl 5 57 Gjøvik/Vardal
Misjonær Lars Skrefsrud var ofte i Gjøvik Asbjørn Langseth 5 60 Gjøvik/Vardal
Reisepass Lissie Norland 5 63 Gjøvik/Vardal
Skyssvesenet Bjørn Herberg 5 64 Biri
Skysstasjoner i Vardal og Gjøvik Lissie Norland 5 71 Gjøvik/Vardal
Langs bygdeveien Frank Solbakken 5 81 Snertingdal/Redalen
Snartumsbrua og veien gjennom Snertingdal Lars Ligaarden 5 86 Snertingdal/Redalen
Nissen i folketradisjon fra Tverrdalene Svanhild Brennhaugen 5 90 Snertingdal/Redalen
Historikk om gevær og skytterbevegelse i Snertingdal Arve Kværnlien 5 92 Snertingdal/Redalen
Susendølene Bjørn Herberg 5 96 Biri
Slåttkara Lars Hegge 5 101 Biri
Skiminner Anton Gustavsen 5 102 Biri
Anton Gustavsen til minne red. 5 104 Biri
Til minne om mor Aslaug Sveum 5 105 Gjøvik/Vardal
Et brev fra 1821 Ottar Dahl 5 110 Gjøvik/Vardal
Svartåsen, g. nr. 43 i Vardal Bottolf Svendsen 5 113 Gjøvik/Vardal
Guri på Svartåsen Christine Eike 5 119 Gjøvik/Vardal
Bygningen fra Svartåsen Anne-Lise Svendsen 5 122 Gjøvik/Vardal
Hjemmestyrkene i Vardal i krigsårene Soldat nr. 23304-37 5 126 Gjøvik/Vardal
Bøker og publikasjoner fra Gjøvik historielag red. 5 144 Gjøvik/Vardal
Bureising Bjørn Herberg 6 9 Biri
Bureising i Biri Bjørn Herberg 6 14 Biri
Bureisingsbruk Bjørn Herberg 6 17 Biri
Bureiserminner Bjørn Herberg 6 32 Biri
Bureising i Snertingdal Olav Moen 6 35 Snertingdal/Redalen
Bureisingsbruka i Snertingdal Snertingdalstreff 6 37 Snertingdal/Redalen
Bureisingsbruket Nysveen som tidl. var husmannsplass Leif Kvernlien 6 39 Snertingdal/Redalen
Bureisingsbruket Bjerkås Leif Kvernlien 6 40 Snertingdal/Redalen
Lars Ødegårdstuens liv og virke Johan Gjestvang 6 41 Snertingdal/Redalen
Bureisinga i Vardal Olav Moen 6 46 Gjøvik/Vardal
Kirkeby gard nr. 62 i Vardal Lissie Norland 6 55 Gjøvik/Vardal
Kirkebykolonien og arbeiderbruk Christine Eike 6 61 Gjøvik/Vardal
Gjøviks fotohistorie Lissie Norland 6 76 Gjøvik/Vardal
Jul i Vardal ved århundreskiftet Jens Christian Lied 6 96 Gjøvik/Vardal
Tre Hamsun-brev Helge Dahl 6 98 Gjøvik/Vardal
Redaktør Martin K. Nordbye Magne Nordbye 6 102 Gjøvik/Vardal
Fjordheims røtter Jon Feiring 6 109 Biri
Flytende død i Mjøsen Steinar Eik 6 113 Gjøvik/Vardal
Hilsen fra Biri Ole J. Hegge 6 118 Biri
Ukjent orgelbygger fra Snertingdal Halvard Oudenstad 6 120 Snertingdal/Redalen
Gulsetroa og Gulsetauksjonen Svanhild Brennhaugen 6 124 Snertingdal/Redalen
Fra svartedauens tid Alf Harbu 6 127 Snertingdal/Redalen
Torstuen skole Leif Hasli 6 129 Snertingdal/Redalen
Øvre Snertingdal musikklag Johs. Røstad og Helge Råholt 6 132 Snertingdal/Redalen
Hverdag under krigen Martin Dehli 7 9 Gjøvik/Vardal
Okkupasjonens første år Martin Dehli 7 9 Gjøvik/Vardal
Den politiske utvikling i 1940 Martin Dehli 7 12 Gjøvik/Vardal
Slik var det å leve under krigen Astri Rønning 7 13 Gjøvik/Vardal
Unter den Linden Knut Brudevold 7 18 Gjøvik/Vardal
Ringshella – sagnet Arvid Stubberud 7 21 Snertingdal/Redalen
Ringshella – ringen er funnet Arvid Stubberud 7 22 Snertingdal/Redalen
Ringshella – fabulering Arnhild Hasle 7 24 Snertingdal/Redalen
Ringshella – grensetvist Georg Kjensjord 7 25 Snertingdal/Redalen
Husrom til jul Arve Kværnlien 7 27 Snertingdal/Redalen
Nygårdsætra Harald Sørli 7 27 Snertingdal/Redalen
Hulder ved Lonken Arve Kværnlien 7 28 Snertingdal/Redalen
Feier Larsen Arvid Stubberud 7 29 Snertingdal/Redalen
Hedersmannen Tørjer Sørum Leif Hasli 7 32 Snertingdal/Redalen
Adrian Bjørneskytter Arvid Stubberud 7 35 Snertingdal/Redalen
Barndomsminner Anne Marie Landgraff 7 36 Snertingdal/Redalen
Fra svartedauens tid Alf Harbu 7 40 Snertingdal/Redalen
Med kart og kompass Arne Martin Røste 7 42 Snertingdal/Redalen
Snertingdal Auto A/S Thv. Lunde Fossum 7 43 Snertingdal/Redalen
Byggverk I Stokkelva Erik Lønnum 7 47 Snertingdal/Redalen
Hoffsbakken-stua på Eiktunet Christine Eike 7 52 Snertingdal/Redalen
Gamle veger i Vardal Bjørn Pettersen 7 57 Gjøvik/Vardal
Klokker fra Hunn og Braastad Anne-Lise Svendsen 7 65 Gjøvik/Vardal
Breidablikk Sølvfest Svendsen 7 69 Gjøvik/Vardal
Idrett og mosjon Ola Skyberg 7 74 Gjøvik/Vardal
Min reise til Amerika Ludvig Egstad 7 78 Gjøvik/Vardal
Historien om et bilde Lissie Norland 7 81 Gjøvik/Vardal
Vindingstad sanitetsforening Inger Molla Svendsen 7 84 Gjøvik/Vardal
Gjøvik guttekorps Lissie Norland 7 88 Gjøvik/Vardal
Skisse over et liv Anna Wedøe Clemetz 7 93 Gjøvik/Vardal
Barnedrapet på Myhre Steinar Eik 7 97 Gjøvik/Vardal
Landhandel i Tverrdalene Bjørn Herberg 7 103 Gjøvik/Vardal
Handel i Biri Bjørn Herberg 7 113 Biri
Skansen i Vardal Håkon Svenneby 8 5 Gjøvik/Vardal
Skænsen slik je kjem haug det Villy Svenneby 8 7 Gjøvik/Vardal
Søndre Breiskallen Aslaug Sveum 8 17 Gjøvik/Vardal
Aas gård Lissie Norland 8 24 Gjøvik/Vardal
Aas i 1930-åra Elfrida Rossing 8 25 Gjøvik/Vardal
Øvre Aaslund Elfrida Rossing 8 29 Gjøvik/Vardal
Der Rønningbekken rislet og rant Astri Rønning 8 33 Gjøvik/Vardal
Skomaker Mikkelsen forteller Asbjørn Langseth 8 45 Gjøvik/Vardal
En arkitekt ser tilbake Bjørn Olav Hansen 8 48 Gjøvik/Vardal
Gjøviks sang- og musikkliv Tove Sveen-Haugen Lånkan 8 59 Gjøvik/Vardal
For 50 år siden Martin Dehli 8 71 Gjøvik/Vardal
Fra husmannsgutt til brukseier Bjørn Herberg 8 74 Biri
Opptegnelser over min reise til Amerika Gustav Neraasen 8 86 Biri
Slektslinjer fra Redalen 1714 Steinar Eik 8 93 Snertingdal/Redalen
Biriåsen Lars Hegge 8 99 Biri
Hada Berny Barthel Lissie Norland 8 102 Gjøvik/Vardal
Ungdomsliv og frierliv i gamle dager Svanhild Brennhaugen 8 111 Snertingdal/Redalen
O jul med din glede Christine Eike 8 113 Gjøvik/Vardal
Landhandel i Snertingdal Bjørn Herberg 8 118 Snertingdal/Redalen
Landhandel og handelssteder i Redalen Bjørn Herberg 8 148 Snertingdal/Redalen
Gjøvik-marken Astri Rønning 9 9 Gjøvik/Vardal
Breskebyen i gamle dager Villy Svenneby 9 20 Gjøvik/Vardal
Røverne i dalen Nils Jørgen Moltubakk 9 35 Gjøvik/Vardal
Fra Hennig til Huuse Ivar Huuse og Jan H. Korshavn 9 38 Gjøvik/Vardal
Barnehjemssaken i historisk perspektiv Christine Eike 9 46 Gjøvik/Vardal
Gjøvik barnehjem Elfrida Rossing 9 50 Gjøvik/Vardal
For 50 år siden Martin Dehli 9 66 Gjøvik/Vardal
Øvre Snertingdal i 1920-åra Alf Harbu 9 68 Snertingdal/Redalen
Bygdeoriginalen Johan Svendsen Leif Kvernlien 9 71 Snertingdal/Redalen
Ole Skonnord Lars Skonnord 9 76 Snertingdal/Redalen
Om korn, kverner og malemåter i Snertingdal Arve Kværnlien 9 83 Snertingdal/Redalen
Bygdehistorikeren Peder Fladllien Olav Ligaarden 9 92 Snertingdal/Redalen
Fløyting i Stokkelva Peder Fladlien 9 94 Snertingdal/Redalen
Brøtningsminner Per Odd Lønnum 9 98 Snertingdal/Redalen
Fløyterkonflikten i Vismunda Bjørn Herberg 9 104 Biri
En åsroing i skogen Steinar Eik 9 111 Gjøvik/Vardal
Eriksrud – et gammelt knutepunkt Biri-treff 9 117 Biri
Klammeri på Kalverud- glimt fra 1600-tallets Biristrand Steinar Eik 9 121 Biri
Biristrandens Læseforening Arne Myhre 9 127 Biri
Høykjøringa Lars Hegge 9 132 Biri
Mer om Skansen Håkon Svenneby 9 133 Gjøvik/Vardal
Vardal landhandleri 1741 – 1858 Lissie Norland 9 137 Gjøvik/Vardal
Ungkar, handelsmann og kapitalist Bjørn Herberg 10 9 Biri
Fysste sammarn Ole A. Ekern 10 14 Biri
Skibakker i Biri Lars Hegge 10 17 Biri
Telefon i Biri gjennom 100 år Bjørn Herberg 10 18 Biri
Margrete Pedersdatters viser Jon Feiring 10 33 Biri
Richard Nordraak Øystein Gaukstad 10 39 Gjøvik/Vardal
Øvre Engum Arvid Stubberud 10 44 Snertingdal/Redalen
Det er mer mellom himmel og jord Arve Kværnlien 10 56 Snertingdal/Redalen
Bygningen fra øvre Engum Anne-Lise Svendsen 10 57 Snertingdal/Redalen
Anne Hasle Eivind Hasle 10 62 Snertingdal/Redalen
Cæsar Landaasen Lissie Norland 10 67 Snertingdal/Redalen
En tragisk bjørnehistorie Rolf Larsen 10 74 Snertingdal/Redalen
Beritknappen Lissie Norland 10 75 Gjøvik/Vardal
Handelskarer i åslendet Kjell Mellemberg 10 81 Gjøvik/Vardal
Fjeld på badet Randi Grastvedt 10 102 Gjøvik/Vardal
Breskeby-minner anno 1921 Villy Svenneby 10 112 Gjøvik/Vardal
Glimt fra gamle Gjøvik Leif Soug Østberg 10 123 Gjøvik/Vardal
O.E.Skattum 100 år Jan Håvar Korshavn 10 125 Gjøvik/Vardal
Fred og frigjøring red. 11 9 Gjøvik/Vardal
Fredsminner fra Snertingdal Arvid Stubberud 11 14 Snertingdal/Redalen
Frigjøringen i Redalen Jens W. Lomsdalen 11 16 Snertingdal/Redalen
Da freden kom Liv Hellerud 11 20 Gjøvik/Vardal
Bydelen Bakken Knut Kristiansen 11 21 Gjøvik/Vardal
Apotekere og Apotekergården i Gjøvik Jan Håvar Korshavn 11 47 Gjøvik/Vardal
Bindingsverkshus en bygningstradisjon også i Gjøvik? Karin Solbrekken 11 56 Gjøvik/Vardal
Med fly til Gjøvik i 1911 Jens Christian Lied 11 59 Gjøvik/Vardal
Klokkestøperen på Etnestad Lars Haupberg 11 62 Snertingdal/Redalen
Blikkensl. og blikktøykremmere i Sn.dal, Red. og Stokkroa Nils J. Bakke 11 64 Snertingdal/Redalen
Kristian og Ellen Markeng Per Odd Lønnum 11 67 Snertingdal/Redalen
Ekren i Snertingdal Leif Hasli og Helge Raaholdt 11 69 Snertingdal/Redalen
Tanker etter OL- vinteren 1994 Kirsten Alund - Arnhild Hasle 11 74 Snertingdal/Redalen
Hardhausen Olaf Strandbakke Per Odd Lønnum 11 76 Snertingdal/Redalen
Karl feier Per Odd Lønnum 11 80 Snertingdal/Redalen
Det første elektriske lyset i Snertingdal Rolf Larsen 11 82 Snertingdal/Redalen
Langs skolevegen fra Granum Sverre Granum 11 83 Snertingdal/Redalen
Ei enkel vise om Lauga og Laugsbekken Alf Harbu 11 85 Snertingdal/Redalen
Bosetningen i Vardal i forhistorisk tid Ingunn Holm 11 86 Gjøvik/Vardal
På sporet av våre forfedres jordbr., røysfeltet Øverbymarka Ingunn Holm 11 90 Gjøvik/Vardal
Kontrollassistentens erindringer Jon Feiring 11 94 Biri
I de gode gamle dager Sølvfest Svendsen 11 113 Gjøvik/Vardal
Knutbakken Kjell Endal 11 114 Gjøvik/Vardal
Vardal kommunekasse Sigbjørn Ellingsen 11 116 Gjøvik/Vardal
Ottar Enger Kjell Mellemberg 11 122 Gjøvik/Vardal
Spillemannsblod Steinar Eik 11 126 Gjøvik/Vardal
Kjempen fra Huskelhus Bjørn Herberg 11 139 Biri
Åt meg va dæ inga pakke Ole A. Ekern 11 144 Biri
Steinen i veikanten Arne Myhre 11 146 Biri
Bethseda bedehus i Øverbygda Kristen Taraldsrud 11 147 Biri
På kafé i Gjøvik Leif Hasselknippe 12 9 Gjøvik/Vardal
Glimt fra gamle Gjøvik Leif Soug Østberg 12 49 Gjøvik/Vardal
Smedmoens landhandel Eva Schjørlien 12 52 Biri
Vasslaus Kirsten Alund 12 54 Snertingdal/Redalen
Snertingdalsvassdraget Arve Kværnlien 12 56 Snertingdal/Redalen
Mine guttedager ved elva og vatnet Leif Kvernlien 12 74 Snertingdal/Redalen
Damslepp i Snertingdal’n Arnhild Hasle 12 76 Snertingdal/Redalen
Dybdal, forsvunnet gård i Snertingdal Per Odd Lønnum 12 78 Snertingdal/Redalen
Skogskjøtsel i gamle dager Per Odd Lønnum 12 82 Snertingdal/Redalen
Tømmervegene og kvileplassene Lars Haupberg 12 86 Snertingdal/Redalen
Skjæring av is til kjøledrift Nils J. Bakke 12 90 Snertingdal/Redalen
Hans Nilsen Hauge og haugianere i Snertingdal Arvid Stubberud 12 91 Snertingdal/Redalen
Haugianerne på Biri Bjørn Herberg 12 95 Biri
Fra Beathes dagbok Arne Myhre 12 99 Biri
Liervolden Tonette Lomsdalen 12 103 Gjøvik/Vardal
Olaf A. Skjørlien, selvlært tekniker, kunstner og musiker Jens W. Lomsdalen 12 106 Snertingdal/Redalen
Lars Brønstad- skjemaker, skriftku. og omg.sk.lærer på Biri Kristen Taraldsrud 12 109 Biri
Sigmund Myhre – dikter og bonde Jon Feiring 12 112 Biri
Landstormdepotet på Kristianslundsmoen Bjørn Herberg 12 119 Biri
Tvungen avståelse Bjørn Herberg 12 122 Biri
Kalverudselva Ole A. Ekern 12 126 Biri
Klomsteinroas ungkarsklubb Hans Hauge 12 128 Biri
Johan Pedersen Braastad på Aalstad Lissie Norland 12 129 Gjøvik/Vardal
Hans Hageengen- humoristen fra Vardal- dikt, viser og hist. Kåre Norland 12 134 Gjøvik/Vardal
Fredly – sommerpensjonatet i Vindingstadbakken Inger Molla Svendsen 12 137 Gjøvik/Vardal
Andreas Jørgensen Veum Arve M. Nordsveen 12 140 Gjøvik/Vardal
Skirenn i stallbakken Einar Leren 12 146 Gjøvik/Vardal
Breskeby’n 1922 Villy Svenneby 12 148 Gjøvik/Vardal
Snertingdalsvassdraget Bjørn Herberg 13 9 Snertingdal/Redalen
Fra Ringsjøen til Mjøsa Jens W. Lomsdalen 13 10 Snertingdal/Redalen
Snertingdalsvassdraget, nedre del Rolf Larsen og Per O. Lønnum 13 15 Snertingdal/Redalen
Stokke lense Nils J. Bakke 13 22 Snertingdal/Redalen
Øvre Nøss sag og mølle Rolf Larsen 13 25 Snertingdal/Redalen
Ellingsen i Stampestuggua Per Odd Lønnum 13 27 Snertingdal/Redalen
Drogset mølle Frank Solbakken 13 31 Snertingdal/Redalen
Kverndalen under Roli Lars Haupberg 13 37 Snertingdal/Redalen
Vasskraft på Biristrand Arne Myhre 13 43 Biri
Lågåsildfisket i Mjøsa 1925-60 Karin Øverby 13 47 Gjøvik/Vardal
Hunndølingen som utviklet påhengsmotoren Odd Martin Hesjadalen 13 50 Gjøvik/Vardal
Et musikerliv Torgrim Leonardsen 13 54 Gjøvik/Vardal
Bråstad kirketuft Magne Thorleifsen 13 58 Gjøvik/Vardal
Salg av Bråstad kirke Jacob Mork 13 61 Gjøvik/Vardal
Breskebyen 1923 Villy Svenneby 13 82 Gjøvik/Vardal
En dragon forteller Rune Anders Mo 13 99 Gjøvik/Vardal
Svenske krigsfanger 1808 – 1809 Per Øyvind Sandberg 13 102 Gjøvik/Vardal
Bjuge forsvunnen gard Bjørn Herberg 13 107 Biri
Klokkemaker H.L.S. Bjørn Herberg 13 114 Biri
Skiferden – et 60-års minne Ole a. Ekern 13 116 Biri
Med tagl og hagl Hans Hauge 13 119 Gjøvik/Vardal
Tur retur Amerika Bjørn Herberg 13 121 Biri
Lærer Haavel Kirkerud Martin Dehli 13 123 Snertingdal/Redalen
Granumsroa Sverre Granum 13 127 Snertingdal/Redalen
Seterliv i nord-Kråkhuggu Harald Sørli 13 130 Snertingdal/Redalen
Håvaulla Kirsten Alund 13 133 Snertingdal/Redalen
Fra Nore til Snertingdal, våren 1940 Rolf Larsen 13 135 Snertingdal/Redalen
Jernutvinning og dyregraver i Snertingdal Per Kristenstuen 13 137 Snertingdal/Redalen
Snøbrøyting på Snertingdalsvegen Alf Harbu 13 140 Snertingdal/Redalen
Seterliv i Redalen Jens W. Lomsdalen 13 142 Snertingdal/Redalen
Smedmo-roa i gamle dager Eva Schjørlien 13 146 Biri
Nygift under krigen Tonette Lomsdalen 13 151 Snertingdal/Redalen
Synger-Martin Lars Haupberg 13 153 Snertingdal/Redalen
Hovdetoppens restaurant – et sted mange savner Odd Martin Hesjadalen 14 9 Gjøvik/Vardal
Stor motorhelg på Gjøvik i 1949 Tore H. Bratlie 14 16 Gjøvik/Vardal
Lukter fra min barndoms Gjøvik Siri Gunn Simonsen 14 19 Gjøvik/Vardal
Fruen til Gjøvik gård Gerd Brantenberg 14 25 Gjøvik/Vardal
Alf Mjøen i Chicago Jan Håvar Korshavn 14 38 Gjøvik/Vardal
Gjøvik guttemusikkorps – ”Blåveisene” – 50 år E.Grastv. B.Seeberg P.Sandvik 14 40 Gjøvik/Vardal
Sigvald Sem Jon Feiring 14 53 Biri
Fløyting på Mjøsa Arne Myhre 14 61 Gjøvik/Vardal
Krøllhårsnåler Anne-Marie Landgraff 14 68 Biri
Det var itte å gi seg over Anne-Marie Landgraff 14 69 Biri
Der kan alle gå uten stav Jan Draumås 14 72 Gjøvik/Vardal
Mons og katten Ole A. Ekern 14 74 Biri
Tildeling av stoler i Biri kirke 1782/83 Terje Tandsether 14 75 Biri
For 50 år siden Bjørn Herberg 14 78 Biri
Karen Tajet Sverre Granum 14 83 Biri
Redalen brenntorvlag Jens W. Lomsdalen 14 85 Snertingdal/Redalen
Asfaltverket i Redalen Nils J. Bakke 14 86 Snertingdal/Redalen
Karmel Tonette Lomsdalen 14 89 Snertingdal/Redalen
Butikkdrift under krigen Eva Schjørlien 14 93 Gjøvik/Vardal
Halvard Oudenstad Jon Feiring 14 94 Snertingdal/Redalen
Sagsvepresten Arvid Stubberud 14 100 Snertingdal/Redalen
Hans Viklund Lina Berg 14 104 Snertingdal/Redalen
Olaf Hoffsbakken Per Odd Lønnum 14 106 Snertingdal/Redalen
70 år med dukproduksjon i Snertingdal Rolf Larsen 14 115 Snertingdal/Redalen
Ole Slompa Frank Solbakken 14 119 Snertingdal/Redalen
Møllevirksomhet under krigen Arve Kværnlien 14 123 Snertingdal/Redalen
Ole Håkenstad Per Odd Lønnum 14 127 Gjøvik/Vardal
Svartåsmordet Arve M. Nordsveen 14 131 Gjøvik/Vardal
Hågåslåtta Mathias Svendsen 14 136 Gjøvik/Vardal
Lanhandlerier i Vardal Randi Slettum 14 137 Gjøvik/Vardal
Gjøvik – mang en messe verd Terje Paulsberg 15 9 Gjøvik/Vardal
Kongebesøk i Gjøvik 1904 og 1910 Lissie Norland 15 30 Gjøvik/Vardal
Evenrud – bysten Bjørn Sivesind 15 32 Gjøvik/Vardal
Opplanske luefabrikk Ola Onsrud 15 34 Gjøvik/Vardal
Mustads brohode mot det fjerne Østen Lars Gisnås 15 43 Gjøvik/Vardal
Bjørge gruver Ola Bjørge 15 48 Gjøvik/Vardal
Jernvinna i Snertingdal Per Kristenstuen 15 50 Snertingdal/Redalen
Teproduksjon i Snertingdal Rolf Larsen 15 55 Snertingdal/Redalen
Litt om reg. av Holmen Brænderi i firmaregisteret 1875 Per Øyvind Sandberg 15 58 Gjøvik/Vardal
Redalen meieri Lars Haupberg 15 60 Snertingdal/Redalen
Bygda våres Kirsten Alund - Arnhild Hasle 15 66 Snertingdal/Redalen
Tømmermåleren Per Odd Lønnum 15 68 Snertingdal/Redalen
Petter Haugen Per Odd Lønnum 15 70 Snertingdal/Redalen
Isvegen over Mjøsa, Redalen – Moelv Nils J. Bakke 15 73 Snertingdal/Redalen
Mari Olsdatter Bjørnstads føderådskontrakt Jon Feiring 15 74 Biri
Utdrag av en gårdshistorie Peder Fladlien 15 78 Snertingdal/Redalen
Redalen annexkirke/Bjørkeboe capell Helge Sæther 15 87 Snertingdal/Redalen
Husholdningsskolen på garden Berg i Biri Bjørn Herberg 15 91 Biri
Den nordiske Framleiren 1949 Tormod Grønland 15 96 Gjøvik/Vardal
Karin Øverby - ei allsidig vevkjerring Anne-Marie Landgraff 15 109 Biri
Anne Finstad Jacob Mork 15 112 Snertingdal/Redalen
Anton Etnestad – svaksynt kurvmaker og småbruker Finn Steinar Brobakken 15 114 Snertingdal/Redalen
Biri Film A/S Bjørn Herberg 15 117 Biri
Ole Andersen Huskelhus – den første Biring i Amerika Terje Tandsether 15 122 Biri
Sjømann og soldat for USA under annen verdenskrig Odd Martin Hesjadalen 15 127 Snertingdal/Redalen
Oppvekst under og etter krigen Reidun Ramstad 15 136 Snertingdal/Redalen
Orienteringsløp for snart 50 år siden Helge Raaholdt 15 138 Snertingdal/Redalen
Guttedager i Røstadgrenda Arve Kværnlien 15 140 Snertingdal/Redalen
Leik og plikter i min barndom Tonette Lomsdalen 15 144 Gjøvik/Vardal
Barne- og ungdomsliv på Stranda Eivind Myhre 15 147 Biri
Breskeby’n 1924 Villy Svenneby 15 152 Gjøvik/Vardal
Spark som befordringsmiddel på Gjøvik Siri Simonsen 15 170 Gjøvik/Vardal
Fra piggtråd til beat på Gjøvik Tore Hansen 15 176 Gjøvik/Vardal
Gjøvik historiske samlinger red. 15 183 Gjøvik/Vardal
Gaver i 1999 red. 15 184 Gjøvik/Vardal
Gjøviks jubileer i 1936, 1961 og 1986 Terje Paulsberg 16 7 Gjøvik/Vardal
Vardøl som ble cognacprodusent i Frankrike Per Braastad 16 41 Gjøvik/Vardal
Snekker Nikolai Finbakken – skimaker i Biri Øverbygd Kristen Taraldsrud 16 44 Biri
Even Svendsen Herberg – den siste urmaker i Biri Kristen Taraldsrud 16 46 Biri
Nils Bakke – en hedersmann fra Redalen Odd Martin Hesjadalen 16 51 Snertingdal/Redalen
Ole Einarsen Randen – en arbeidets hedersmann Ella Sørli 16 58 Snertingdal/Redalen
Bernt Haugen på Nyborg Per Odd Lønnum 16 62 Snertingdal/Redalen
Husmannsgutten som ble gard- og mølleeier i Snertingdal Arve Kværnlien 16 65 Snertingdal/Redalen
Utdrag av en gårdshistorie Peder Fladlien 16 69 Snertingdal/Redalen
Nedre Stokke gård i Stokkroa Helge Sæther og Helge Bryhni 16 77 Snertingdal/Redalen
Hvordan idrettslivet i Redalen startet opp etter krigen Nils Bakke 16 84 Snertingdal/Redalen
Kjerringelvfossen Helge Raaholdt 16 86 Snertingdal/Redalen
Seterveger i Øvre Snertingdal Snertingdalstreff 16 88 Snertingdal/Redalen
Historie og historier Anne-Marie Landgraff 16 93 Biri
Oldtidsgranskingen i Snertingd., pollenanalytiske undersøk. Helge Irgens Høeg 16 97 Snertingdal/Redalen
Fløterliv ved Vismunda Anne-Marie Landgraff 16 107 Biri
Isen på Mjøsa Jan Håvar Korshavn 16 111 Gjøvik/Vardal
En handelsreisendes død Frank Solbakken 16 121 Snertingdal/Redalen
Blodsott og blodgang Bjørn Herberg 16 124 Biri
Den første kirken ved Seegård Frank Solbakken 16 127 Snertingdal/Redalen
Historien om en døpefont Jon Feiring 16 134 Biri
Overdådighet Bjørn Herberg 16 136 Biri
Breskeby’n 1925 Villy Svenneby 16 139 Gjøvik/Vardal
Skybergstua, brennerimesterboligen fra Holmen Brænderi Sigbjørn Ellingsen 16 150 Gjøvik/Vardal
Barndom i Kirkebykolonien på femtitallet Bjørg Paulsberg 16 152 Gjøvik/Vardal
Leif Soug Østeberg’s minner fra gamle Gjøvik Terje Paulsberg 16 164 Gjøvik/Vardal
Gjøvik for 100 år siden Terje Paulsberg 17 9 Gjøvik/Vardal
Bestefar Anders og isbila Bjørn Sivesind 17 21 Gjøvik/Vardal
Klara og kokosprinsen Bjørn Herberg 17 24 Biri
Minner fra mitt liv Kristian Aaslund 17 32 Snertingdal/Redalen
Redalen bygda slik den en gang var Helge Sæther 17 38 Snertingdal/Redalen
Odd Hagen – Journalist Odd Erik Hagen 17 44 Gjøvik/Vardal
Fattigforsorgen i Vardal Bjørn Sivesind 17 49 Gjøvik/Vardal
Minner Anne Marie Landgraff 17 59 Biri
Elgfangstgroper i Kråkhuggu Per Kristenstuen 17 62 Snertingdal/Redalen
Hvordan bli eliteruss Christine Eike 17 68 Gjøvik/Vardal
Lærer Even Lyshaug Alf Harbu 17 79 Snertingdal/Redalen
Breskeby`n 1926 Villy Svenneby 17 81 Gjøvik/Vardal
På ”søndagstur” sommeren 1951 Tore H. Bratlie 17 92 Gjøvik/Vardal
Fire brødre dro fra Biri til Melhus Arnfinn Melbye 17 95 Biri
Dynamittattentatet i Redalen Bjørn Herberg 17 99 Snertingdal/Redalen
Født i dølgsmål og drept Bjørn Herberg 17 103 Biri
Pyntet med mose og dekket med kvist Frank Solbakken 17 108 Snertingdal/Redalen
Strømstans i Gjøvik 1957 Tore H. Bratlie 17 111 Gjøvik/Vardal
Skattematrikkelen av 1647 Jon Feiring 17 113 Gjøvik/Vardal
Arvid Stubberud Jon Feiring 17 119 Snertingdal/Redalen
Kaufeldtske Pleiehjem Bjørn Sivesind 17 122 Gjøvik/Vardal
Brændevin på Biri Bjørn Herberg 17 126 Biri
Nøss knottfabrikk Frank Solbakken 17 136 Snertingdal/Redalen
Klokkemakeren på Roterud Bjørn Herberg 17 142 Biri
Kardemaker og handelskar Lars Haupberg 17 143 Snertingdal/Redalen
Skogfinner i Snertingdal Frank Solbakken 17 146 Snertingdal/Redalen
Gulsetroa Arve Kværnlien 17 149 Snertingdal/Redalen
Glimt fra den lokale kirkehistorie Tormod Grønland 17 155 Gjøvik/Vardal
Håkon Svenneby Elfrida Rossing 17 161 Gjøvik/Vardal
Fløyterliv Anne Marie Landgraff 17 163 Biri
Et postkort forteller sin historie Jens Kristian Lied 17 166 Gjøvik/Vardal
Historien om en stein Per Kristenstuen 17 168 Snertingdal/Redalen
Småplukk fra 30-åra Olav Ligaarden 17 172 Snertingdal/Redalen
Gjøvik-lyn 100 år Arve Hansen 18 8 Gjøvik/Vardal
Mitt eget lag: Gjøvik-lyn Sigbjørn Hemstad 18 9 Gjøvik/Vardal
Pangdebut på fotballandslaget Sigbjørn Hemstad 18 14 Gjøvik/Vardal
Onkel Alf på Gjøvik Gård Elise Augusta Redse 18 20 Gjøvik/Vardal
Fra Nordbane til Gjøvikbane Bjørn Herberg 18 37 Gjøvik/Vardal
Hunndalsrevyen-den lokale gledessprederen Sigbjørn Ellingsen 18 41 Gjøvik/Vardal
Birisofaen Bjørn Herberg 18 50 Biri
Snekkerverkstedet i Brennhagen Arve Kværnlien 18 55 Snertingdal/Redalen
Gjørtler Hammerseng Christine Eike 18 58 Gjøvik/Vardal
Fra landhandel til teglverk-og omvendt Inger Molla Svendsen 18 68 Snertingdal/Redalen
Født til verden Anne Marie Landgraff 18 72 Biri
Jordmor Bjørn Herberg 18 74 Biri
Sirkus Brazil Jack Per Arne Wåhlberg 18 79 Gjøvik/Vardal
Bakaasen-ikke bare ei vanlig seter Helge Sæther 18 93 Snertingdal/Redalen
Nå kjæm Bøli`n Frank Solbakken 18 98 Snertingdal/Redalen
Breskeby`n 1927 Villy Svenneby 18 105 Gjøvik/Vardal
Skjebner og kjærlighet i Grytbakka Elfrida Rossing 18 118 Gjøvik/Vardal
Minner fra et liv Nils Brostuen 18 120 Gjøvik/Vardal
Nicolai Johansen - sønn til Stor-Johan Frank Solbakken 18 126 Snertingdal/Redalen
Kor i eldre tider i Vardal Jacob Mork 18 131 Gjøvik/Vardal
Jeg orker ikke krig Elfrida Rossing 18 133 Gjøvik/Vardal
Trefningen på Bjørnhaugen 1944 Frank Solbakken 18 134 Snertingdal/Redalen
Snertingdal 1940-1945 Kristian Aaslund 18 139 Snertingdal/Redalen
Forsoning? Bjørn Herberg 18 149 Biri
Begravelsesskikker i Redalen Lars Haupberg 18 162 Snertingdal/Redalen
Grindvoldstuen Lars Haupberg 18 168 Snertingdal/Redalen
Skreppkremmer`n som ble gardbruker på Bratteng Helge Raaholdt 18 174 Snertingdal/Redalen
Skansen-min barndoms bygd Elfrida Rossing 18 178 Gjøvik/Vardal
Jon Feiring – minneord Bjørn Herberg 18 180 Biri
Gjøvik skole 100 år (flere) 19 8 Gjøvik/Vardal
Orkesterleder Inga Volckmar Elise Redse 19 20 Gjøvik/Vardal
Løft da høit vår sangerfane Bjørn Sivesind 19 28 Gjøvik/Vardal
Reidar Mjøen Christine Eike 19 38 Gjøvik/Vardal
Leif Løken til minne Jostein Stegane 19 49 Gjøvik/Vardal
Gartner Bjerke Hjørdis Dahl 19 52 Gjøvik/Vardal
Innejinte på Børstad Elfrida Rossing 19 55 Gjøvik/Vardal
På gamle tomter A M Landgraff 19 62 Biri
Feierslekta fra Snertingdal Anna Gjøsti 19 65 Snertingdal/Redalen
Pollenanalytiske undersøkelser i Snertingdal Helge Irgens Høeg 19 67 Snertingdal/Redalen
Middelalderbosetting i Snertingdal Frank Solbakken 19 80 Snertingdal/Redalen
Sagn og fortidsminner Helge Sæther 19 93 Snertingdal/Redalen
Peder Gjøsti forteller Helge Sæther 19 96 Snertingdal/Redalen
Gjøvik-Lærdal på 3 dager Bjørn Herberg 19 101 Gjøvik/Vardal
Breskeby`n 1928 Villy Svenneby 19 106 Gjøvik/Vardal
Nr. 46 ”Lille” Helge Sæther 19 119 Snertingdal/Redalen
Da jeg var ung Helge Sæther 19 126 Snertingdal/Redalen
Treskjærerkunst i våre kirker Kjell Nettum 19 132 Gjøvik/Vardal
Historien om en gammel kiste Per Braastad 19 140 Gjøvik/Vardal
Sølvsmeden i Åsroa Bjørn Herberg 19 143 Biri
Litt om gamle lafteteknikker Frank Solbakken 19 145 Snertingdal/Redalen
Redalen sementvarefabrikk Reidun Ramstad 19 148 Snertingdal/Redalen
Snertingdal ysteri Johan Ruud 19 150 Snertingdal/Redalen
Fra bark til blikk Frank Solbakken 19 153 Snertingdal/Redalen
Skogsarbeid Arve Kværnlien 19 156 Snertingdal/Redalen
Skisse over Hunndalen 1940 Bjørn Sivesind 19 162 Gjøvik/Vardal
Vænnpostbørsa Alf Røstad 19 167 Snertingdal/Redalen
Arbeidstjeneste Bjørn Herberg 19 169 Biri
Borte bra – hjemme hest Elfrida Rossing 19 173 Gjøvik/Vardal
Sigstadplassen Bjørn Herberg 19 174 Biri
Damsveen i Snertingdal Kristian Aaslund 19 178 Snertingdal/Redalen
Gjøvik historielags 30-års jubileum red. 20 8 Gjøvik/Vardal
Kalkbrenning i Gjøsti kalkovn i Snertingdal Roy M. Sveen/ Helge Sæther 20 11 Snertingdal/Redalen
Kong Oscar II`s visitasjon av Gjøvik-banen for 100 år siden Lissie Norland 20 18 Gjøvik/Vardal
Vesle-elva Elfrida Rossing 20 29 Gjøvik/Vardal
Den gamle kvilehytta ved elva Anne Marie Landgraff 20 32 Biri
Minner fra 1929 Villy Svenneby 20 34 Gjøvik/Vardal
Vesterås på Vardalsåsen Anne-Lise Svendsen 20 49 Gjøvik/Vardal
En historie fra en lottes opplevelse i starten av 2. verdenskrig Reidun Ramstad 20 51 Snertingdal/Redalen
Alle har en historie Eli Dæhlen Torneby 20 53 Gjøvik/Vardal
Telehistorien i Gjøvik-området Arve M. Nordsveen 20 55 Gjøvik/Vardal
Petra Lie Sonja Fjellhaug 20 67 Gjøvik/Vardal
Richard Nordraak på Svennes Øystein Gaukstad 20 69 Biri
Anton Haugen i Snertingdal Frank Solbakken 20 72 Snertingdal/Redalen
Hengende i ei gran i tykkeste skogen Frank Solbakken 20 75 Biri
Lindheim i Øvre Snertingdal Frank Solbakken 20 77 Snertingdal/Redalen
Nicolai Forseth og gården han kjøpte Helge Sæther 20 84 Snertingdal/Redalen
Redalen idrettslag 1945-1995 Helge Sæther 20 93 Snertingdal/Redalen
Rambekkmoen Sigbjørn Ellingsen 20 97 Gjøvik/Vardal
Det hendte i Hunndalen i 1935- og det sto om det i avisa Bjørn Sivesind 20 100 Gjøvik/Vardal
Våren 1940, krig og okkupasjon på Gjøvik Jørgen Hovland 20 112 Gjøvik/Vardal
Fra svedjebrukets dager Frank Solbakken 20 122 Snertingdal/Redalen
Finner i Vardal Frank Solbakken 20 127 Gjøvik/Vardal
Raufoss og Lyn kjemper om fotballhegemoniet i området Sigbjørn Hemstad 20 132 Gjøvik/Vardal
Veltmannåa- min barndoms elv Bottolf Svendsen 20 143 Gjøvik/Vardal
Morsdagen Anne-Lise Svendsen 20 148 Gjøvik/Vardal
Kydalsfossen Christine Eike 20 152 Gjøvik/Vardal
Liv og virksomhet i Elvedalen Egil Lønstad 20 154 Snertingdal/Redalen
Kværnlien korn- og frørenseri Frank Solbakken 20 169 Snertingdal/Redalen
Armlaus og nevenyttig Frank Solbakken 20 172 Snertingdal/Redalen
Elektrisitetsforsyningen i Snertingdal Helge Sæther 20 177 Snertingdal/Redalen
Trollkjerringer og -gubber Frank Solbakken 20 182 Snertingdal/Redalen
Stokkeroa Musikkforening Helge Sæther 20 185 Snertingdal/Redalen
N`Ingvald Anne Marie Landgraff 20 190 Biri
Biri Arbeiderparti 1918-1963 Bjørn Herberg 20 193 Biri
Gjøvik 1905 Christine Eike 21 8 Gjøvik/Vardal
Glimt fra Gjøviks historie Herdis Uri Jensen 21 22 Gjøvik/Vardal
Tiden etter unionsoppløsningen Arvid Kjeldsen 21 55 Gjøvik/Vardal
Eiktunet 50 år Anne-Lise Svendsen 21 57 Gjøvik/Vardal
Vardal bulldozerlag Øystein Svendsen 21 64 Gjøvik/Vardal
Det hendte i 1930 Villy Svenneby 21 71 Gjøvik/Vardal
Arvid Børresen Bjørn Sivesind 21 88 Gjøvik/Vardal
Treskjæreren Bjørn Herberg 21 95 Biri
Øverstuen Ingunn Holm 21 97 Gjøvik/Vardal
Graverne Frank Solbakken 21 105 Gjøvik/Vardal
Mor Svennes og mor Lysgaard Bjørn Herberg 21 113 Biri
En eldre fin mann Elfrida Rossing 21 118 Gjøvik/Vardal
Barndomsminner Inger Berger Nielsen 21 121 Snertingdal/Redalen
Min barndom i Marokko Elarbi El-Maabdi 21 126 Gjøvik/Vardal
Minner fra en barndom Elfrida Rossing 21 138 Gjøvik/Vardal
Bakstekjerringa Anne Marie Landgraff 21 140 Biri
Krigen kommer til Alm Hans og Harald Børstad 21 146 Gjøvik/Vardal
Rekvisisjon av hester til hæren i 1940 Roy Magne Sveen 21 151 Snertingdal/Redalen
Minneartikkel – 60 år etter krigen Anny Engen 21 154 Snertingdal/Redalen
Restaurering av kulturminner Helge Sæther 21 158 Snertingdal/Redalen
Utedoen Bjørn Herberg 21 163 Biri
Frit tilkjørt og ophuggen red. 21 166 Snertingdal/Redalen
Huldre- og vandrehistorier Helge Sæther 21 168 Snertingdal/Redalen
Uforklarlige opplevelser på Bakåsen Helge Sæther 21 172 Snertingdal/Redalen
Moastuggua i Redalen Nils Bakke 21 176 Snertingdal/Redalen
Ringvold pensjonat Jørgen Jørstad 21 179 Gjøvik/Vardal
Legepraksis på Gjøvik på 1800-tallet Ole Didirik Lærum 22 8 Gjøvik/Vardal
John G. Nylander, distriktslege i Snertingdal 1950-1978 Kirsti Nylander 22 27 Gjøvik/Vardal
Distriktslege Knut Arnfinn Schrøder Knut Einar Schrøder 22 37 Gjøvik/Vardal
Doktor Sandberg Elfrida Rossing 22 44 Gjøvik/Vardal
Dyrlege Ludvig Mehlums liv og virke Helene Mehlum 22 48 Biri
Vardal bygdekvinnelag 70 år Eli Gihle 22 55 Gjøvik/Vardal
Det hendte i 1931 Villy Svenneby 22 67 Gjøvik/Vardal
Born in the USA Nils Bakke 22 82 Snertingdal/Redalen
Posten i Snertingdal Frank Solbakken 22 86 Snertingdal/Redalen
Gjøvik - Lillehammerbanen Bjørn Herberg 22 93 Gjøvik/Vardal
Bent Tomtum og andre skihoppere fra Hunndalen Bjørn Sivesind 22 105 Gjøvik/Vardal
Inga Volckmars fiolin – en rundreise i fiolinhistorien Christine Eike 22 119 Gjøvik/Vardal
Limstein og limsteinsbrudd i Snertingdal og Redalen F. Solbakken/P. Kristenstuen 22 126 Snertingdal/Redalen
Liv og virksomhet rundt Finnbrua Arve Kværnlien 22 134 Snertingdal/Redalen
Kjøpmannsfruer Sigbjørn Ellingsen 22 140 Gjøvik/Vardal
En sommerferie med tilfeldigheter (15. juni 1953) Anny Engen 22 146 Snertingdal/Redalen
Fra Gjøvik støperi til jul i skomakergata Ingolf Ramstad 22 148 Gjøvik/Vardal
Bestemors hus Helge Sæther 22 152 Snertingdal/Redalen
Minner fra Kauffeldtske pleiehjem på Øverby Ester Bye 22 155 Gjøvik/Vardal
Hytta på Vardalsåsen, ”Sandheimen” Bottolf Svendsen 22 160 Gjøvik/Vardal
Det er rokken som spinner i stuen Kristian Aaslund 22 164 Snertingdal/Redalen
A Ingeborg og je på setra Berit Dahlseng 22 170 Biri
En husmannskontrakt til å leve med Leif Mjølstad 22 175 Snertingdal/Redalen
Snertingdal private realskole Johan Ruud 22 178 Snertingdal/Redalen
Birikongen Bjørn Herberg 22 185 Biri
Minneord Bjørn Herberg Helge Sæther 23 8 Biri
Astrid Hole Elfrida Rossing 23 10 Gjøvik/Vardal
En ryggsekk full av minner Elfrida Rossing 23 14 Gjøvik/Vardal
Pensjonisttreff Helge Sæther 23 17 Gjøvik/Vardal
Aktieselskabet Toten Cellulosefabrik Juul Einar Haganes 23 23 Gjøvik/Vardal
Det hendte i 1932 Villy Svenneby 23 28 Gjøvik/Vardal
Fjeldstadkafeen på Dalsjordet Anny Engen 23 41 Gjøvik/Vardal
Gjøvik kirke 125 år Bjørn Herberg 23 43 Gjøvik/Vardal
Glimt fra min oppvekst i 1950/60 åra Bernt Nygård 23 49 Snertingdal/Redalen
Slik opplevde jeg aprildagene 1940 Arve Kværnlien 23 58 Snertingdal/Redalen
Familien Jaffe på Gjøvik Rolf Norland 23 61 Gjøvik/Vardal
Redalen gjennom tidene Helge Sæther 23 71 Snertingdal/Redalen
Henrik Brekke – skolemann og politiker Reidun Ramstad 23 77 Biri
Forsamlingshusene i Snertingdal Frank Solbakken 23 83 Snertingdal/Redalen
Olaf P. Skonnord forteller om sitt liv Helge Sæther bearb. 23 95 Snertingdal/Redalen
Idrettslaget VARDE 75 år Terje Engen/Roger Skjellerud 23 103 Gjøvik/Vardal
Da hæin Lars Bortigarn kjøpte pultost red. 23 111 Gjøvik/Vardal
Melvin Strandbakke Helge Sæther bearb. 23 113 Snertingdal/Redalen
Føderaadskontrakt Lars Haupberg 23 126 Snertingdal/Redalen
Odd W. Jacobsen – kommunist med liv og sjel Bjørn Sivesind 23 129 Gjøvik/Vardal
Hegge-gardene på Biri Bjørn Herberg 23 143 Biri
Godstransporten på 70-tallet Helge Sæther 23 150 Gjøvik/Vardal
Mikael Markeng forteller Helge Sæther bearb. 23 157 Snertingdal/Redalen
Trygve Severinsen Helge Sæther bearb. 23 164 Snertingdal/Redalen
Levende bilder i 100 år Odd Martin Hesjadalen 23 180 Gjøvik/Vardal
En historie om utvandring – fra Vardal til Montana Anne-Lise Svendsen 23 184 Gjøvik/Vardal
Ludvig Bøli Helge Sæther bearb. 23 191 Snertingdal/Redalen
Otto Ryttersveen Helge Sæther bearb. 23 199 Snertingdal/Redalen
Sommertur til Karlstad red. 23 207 Gjøvik/Vardal
Da rock’n kom til Hunndalen Bjørn Sivesind 24 6 Gjøvik/Vardal
Langleitet Frank Solbakken 24 15 Snertingdal/Redalen
Skonhovdrampa Kjell Nettum 24 23 Gjøvik/Vardal
En gjemt skatt – Potetens år 2008 Reidun Ramstad 24 25 Snertingdal/Redalen
Erindringer Erik Bjerkeseth 24 29 Snertingdal/Redalen
En gammel husmannsplass og bessmorheim Odd Nyseth 24 50 Snertingdal/Redalen
Stasjonsmester Siggerud Anne-Lise Svendsen 24 56 Gjøvik/Vardal
Martin Haugen, tidl. Herredskogmester i Biri Biri-treff 24 60 Biri
Snertingdal Bulldoserlag Odd Nyseth 24 65 Snertingdal/Redalen
Historien om et sølvkrus Per Braastad 24 71 Gjøvik/Vardal
Det hendte i 1933 Villy Svenneby 24 73 Gjøvik/Vardal
Adolf og stubbebryteren Kristian Aaslund 24 83 Snertingdal/Redalen
Leik og moro-og en fantestrek Kristian Aaslund 24 86 Snertingdal/Redalen
Fra spesialskole til kompetansesenter Dagny Liaklev 24 88 Gjøvik/Vardal
Før starten av Totenprodukter A/S Willy Røed 24 95 Gjøvik/Vardal
På leigd Anne Marie Landgraff 24 102 Biri
Kristian Andreassen, min oldefar Per Kristenstuen 24 107 Snertingdal/Redalen
Da bilen kom til Snertingdal Frank Solbakken 24 114 Snertingdal/Redalen
Stener Markeng - gardbruker og jeger Roy Magne Sveen 24 129 Snertingdal/Redalen
Kransekaka Bottolf Svendsen 24 134 Gjøvik/Vardal
Mine besteforeldre Elfrida Rossing 24 135 Gjøvik/Vardal
En bygdebeskrivelse fra 1594 Frank Solbakken 24 138 Snertingdal/Redalen
Det var ein gong Anne Marie Landgraff 24 145 Biri
Skredderyrket Kjell Nettum 24 148 Gjøvik/Vardal
Tibetanerskolen Bjørn Sivesind 24 156 Gjøvik/Vardal
Hva Hunn kirke har betydd for meg Øystein Wang 24 165 Gjøvik/Vardal
Minneord om Per Ingolf Braastad Anne–Lise Svendsen 25 6 Gjøvik/Vardal
Jørgen B. Rustad 109 år Kristin Landgraff Ekern 25 8 Snertingdal/Redalen
Taterliv Bjørn Sivesind 25 13 Gjøvik/Vardal
Torvproduksjon i Skybergsmarka Reidun Ramstad 25 28 Gjøvik/Vardal
Uår Frank Solbakken 25 30 Snertingdal/Redalen
Bergshaugen som det nye kirkested i 1778 Frank Solbakken 25 34 Snertingdal/Redalen
Kirkestuen ved Nykirke Frank Solbakken 25 37 Snertingdal/Redalen
Glimt fra historien i Klomsteinroa Hans Torpen 25 44 Snertingdal/Redalen
Skiidrett på Biristrand Bjørn Myhre 25 52 Biri
Leker og stoler etter Gustav Ottosen Kristen Taraldsrud 25 59 Biri
Minneboka mi Anne Marie Landgraff 25 65 Biri
Knut Dæhlen – (og ”n’Johan på Hunn”) Anne-Lise Svendsen 25 68 Gjøvik/Vardal
Vindingstad vel 1967-1977 Inger Molla Svendsen 25 71 Gjøvik/Vardal
Marie Haugen Kristin L. Ekern 25 74 Snertingdal/Redalen
Gjøvik og Brusveen Skytterlag Elfrida Rossing 25 78 Gjøvik/Vardal
Gjøvik HV-område gjennom 50 år Per Sandvik 25 86 Gjøvik/Vardal
Savnet i kamp Tor Idar Larsen 25 104 Gjøvik/Vardal
Ruths dagbok red. 25 120 Gjøvik/Vardal
Mine norske forfedre Elizabeth Goldsmith 25 134 Gjøvik/Vardal
Minner Vardal 1934 Villy Svenneby 25 140 Gjøvik/Vardal
Breiskallen bedehus Arve M. Nordsveen 25 152 Gjøvik/Vardal
Ei tøff dame Elfrida Rossing 25 157 Gjøvik/Vardal
En kvinne bak rattet i 1924 R.Slettum og M. Taraldrud 25 160 Gjøvik/Vardal
Bilverkstedet Skoglund og Søelie Odd Nyseth 25 166 Gjøvik/Vardal
Dramatikk i tømmerskogen Frank Solbakken 25 172 Snertingdal/Redalen
Bedehusene i Biri sogn Kristin L. Ekern 25 175 Biri
Emissæren Peder I. Ramsrud Kristin L. Ekern 25 191 Biri
Nordiske arkeologer på Kittilbu og i Snertingdal 2009 Per Kristenstuen 25 197 Snertingdal/Redalen
Hve er det alle folk i Gjøvik lever av? Frank Solbakken 26 7 Snertingdal/Redalen
Et respektløst foredrag om Gjøvik som turistby Jan Håvar Korshavn 26 12 Gjøvik/Vardal
Verden vrimler av Gjøvikensere Per A. Christiansen 26 21 Gjøvik/Vardal
En 150 år gammel protokoll Olav Brunborg 26 30 Gjøvik/Vardal
Øvre Gjøvik – gården som ga byen navn Kristian Ree 26 37 Gjøvik/Vardal
Gjøvik sett fra Raufoss Halfdan Hegtun 26 47 Gjøvik/Vardal
Flukten til Sverige 1944 Ellen Bjølseth-Liv Kari Ugland 26 50 Gjøvik/Vardal
April 1940 William Avenstroup 26 56 Gjøvik/Vardal
Transport av verdisaker fra Norges Bank til Lønnum Trygve Bjark 26 63 Snertingdal/Redalen
Stjernen Mineralvandfabrik-en samkfull Gjøvik-bedrift Ole Kristian Reinsbu 26 68 Gjøvik/Vardal
Prydkunst, 50 år i 2011 Hilde T.Skumsrud-Britt H.Torp 26 76 Gjøvik/Vardal
Ole Ruud – 40 år i toppen av Storgata Frank Solbakken 26 82 Snertingdal/Redalen
Korshavn-familien valgte å satse i Gjøvik Terje Paulsberg 26 87 Gjøvik/Vardal
Til Gjøvik med bær Frank Solbakken 26 103 Snertingdal/Redalen
Minner fra Vardal Villy Svenneby 26 105 Gjøvik/Vardal
Barndomserindringer fra ”Leia” Aage Evensen - Tone Tveit 26 114 Gjøvik/Vardal
Gjøviks første rådhus, Jardar Lunde og hans frescomaleri... Jan Håvar Korshavn 26 128 Gjøvik/Vardal
Fremstadbutikken – et sentralt hjørne i Gjøvik i over 80 år Anne-Lise Svendsen 26 138 Gjøvik/Vardal
Torghandel i Gjøvik Ole Byfuglien 26 142 Gjøvik/Vardal
Mjøsfærgen Arve M. Nordsveen 26 152 Gjøvik/Vardal
Et liv bak fengselsmurene Knut Ståle Hauge 26 166 Gjøvik/Vardal
Det flerkulturelle Gjøvik Bjørn Sivesind 26 182 Gjøvik/Vardal
Gjøvik-idretten fra 1886 og fram til i dag Sigbjørn Hemstad 26 192 Gjøvik/Vardal
Gjøvik-popen gjennom 50 år Sigbjørn Hemstad 26 225 Gjøvik/Vardal
Snertingdal kommune 1910-1964 Frank Solbakken 26 237 Snertingdal/Redalen
Tranbergs synlige og usynlige fortid Unni Tveiten Grøtberg 27 5 Gjøvik/Vardal
Nancy Sælid. Distriktsjordmora for Gjøvik og Vardal Randi Paaske 27 7 Snertingdal/Redalen
En er itte eldre enn en føler seg Frank Solbakken 27 25 Snertingdal/Redalen
Willy Røed – byråkrat med varmt hjerte Bjørn Sivesind 27 30 Gjøvik/Vardal
Totenprodukter a.s. Willy Røed 27 38 Gjøvik/Vardal
Snertingdal Sanitetsforening 100 år Frank Solbakken 27 43 Snertingdal/Redalen
Stabbur, matlager og kulturskatt Anne Marie Landgraff 27 59 Biri
Hans og Lisa Braggerstuggu’n – og møllergutten som ble pr. Frank Solbakken 27 62 Snertingdal/Redalen
Speiding i Gjøvik i 95 år Terje Paulsberg 27 69 Gjøvik/Vardal
Min oppvekst i Sandvoldsgården Astrid Pettersen 27 88 Gjøvik/Vardal
Emil Lauritz Mengshoel Odd-Stein Granhus 27 94 Gjøvik/Vardal
Saksesmedene i Biri og Redalen Frank Solbakken 27 111 Gjøvik/Vardal
Biri og Snertingdal birøkterlags historie Olav Haavi 27 116 Biri
Den evige strid (om Gjøvik sykehus) Terje Paulsberg 27 122 Gjøvik/Vardal
Det var en gang Ola Grimsby 27 141 Gjøvik/Vardal
Gjøvik Bedehus John Seim 27 148 Gjøvik/Vardal
Ti år på Holmen og huset hass far Elfrida Rossing 27 153 Gjøvik/Vardal
Gjøvik og Vardal Jagtforening 75 år Svein Erik Strande 27 158 Gjøvik/Vardal
Pyntet med mose og dekket med kvist II Frank Solbakken 27 165 Snertingdal/Redalen
Familiene Haugom og Børde, 130 års næringsvirks. i Gjøvik Petter Børde 27 170 Gjøvik/Vardal
Minner fra ungdomstida i Vardal (1936) Villy Svenneby 27 178 Gjøvik/Vardal
Honne i Biri Finn Kristian Brevig 27 191 Biri
Møller og kvernsteiner Helge Sæther 27 198 Snertingdal/Redalen
Asbjørn Engebretsen lagde juleutstillinger som ennå huskes B.Engebretsen-OM Hesjadalen 28 7 Snertingdal/Redalen
Gjøvik bibliotek 100 år i 1912 Rannveig Petersen 28 12 Gjøvik/Vardal
Snertingdal – mitt ferieparadis Kari Myrvang 28 21 Snertingdal/Redalen
Bilruten Dokka-Snertingdal Frank Solbakken 28 26 Snertingdal/Redalen
Tvillingene i Gjøviks kulturliv Per Sandvik 28 33 Snertingdal/Redalen
Hest og gårdsmiljø på Gjøvik gård Lissie Norland 28 63 Gjøvik/Vardal
Gjøvik skofabrikk – fra pluggstøvler til OL-gullsko Svein Erik Strande 28 73 Gjøvik/Vardal
Fem generasjoner orgelbyggere og garden Berg i Sn.dal Frank Solbakken 28 88 Gjøvik/Vardal
En folkets doktor i tuberkulosens tid Terje Paulsberg 28 98 Gjøvik/Vardal
Mangfoldige minner fra ungdomstida i Skansen, 1937 Villy Svenneby 28 108 Gjøvik/Vardal
Seks år og foreldreløs Frank Solbakken 28 123 Snertingdal/Redalen
Nøysomhet og gjenbruk Reidun Ramstad 28 130 Snertingdal/Redalen
Et liv i hundre Terje Paulsberg 28 133 Gjøvik/Vardal
Osbakken kafe og pensjonat Anne-Lise Svendsen 28 147 Gjøvik/Vardal
Peder Aadnes med røtter i Vardal Kjell Nettum 28 155 Gjøvik/Vardal
Olga Bjerke, modist og innehaver av motef. ”Den gule hatt” Anne Dahl 28 162 Gjøvik/Vardal
Lastebåttrafikken på Mjøsa og firmaet, rederiet O.E.Skattum Arve M. Nordsveen 28 172 Gjøvik/Vardal
Studiesirkelen Solglimt jubilerer Willy Røed 28 181 Gjøvik/Vardal
Pengene og menneskene bak byggingen av Gjøvik kirke Arve Thune 28 186 Biri
Vi var THE BEATLES! Yeah! Yeah! Arne Kristoffersen 28 194 Gjøvik/Vardal
Jernvinneundersøkelsene i Snertingdal Jan Henning Larsen 28 197 Snertingdal/Redalen
Anders Lysgaard på Svennes Syver Aasberg 29 5 Biri
Da Snertingdøler kriget mot svenskene i 1814 Frank Solbakken 29 20 Snertingdal/Redalen
Stemmerettsjubileet 1913-2013 Lissie Norland 29 26 Gjøvik/Vardal
Livsfarlig dobbeltspill Vera og Edda Espeland 29 38 Gjøvik/Vardal
Slakting til jul Turid L. Skundberg 29 51 Snertingdal/Redalen
Soplim-Mathias Frank Solbakken 29 54 Snertingdal/Redalen
Gjøvik Meieri Svein Erik Strande 29 60 Gjøvik/Vardal
Gjøviks tapte historie Liv Bakke 29 74 Gjøvik/Vardal
Familien Haynes satte varige spor i Gjøvik Terje Paulsberg 29 79 Gjøvik/Vardal
På godfot med Gjøvik i 110 år Odd Martin Hesjadalen 29 88 Gjøvik/Vardal
Ninni Våtsveens sykehjem i Hunndalen Bjørn Sivesind 29 91 Gjøvik/Vardal
Drømmen om Ytterstuen Elfrida Rossing 29 99 Gjøvik/Vardal
Paul Strand Per Sandvik 29 102 Gjøvik/Vardal
Ungdomslaget Norrøna i Vardal Svein Erik Strande 29 118 Gjøvik/Vardal
Oppvekst på Almsfeltet, Hunndalen på 1950-tallet Bjørn Sivesind 29 122 Gjøvik/Vardal
Hvor ble det av Nedre Seegård i Snertingdal? Frank Solbakken 29 134 Snertingdal/Redalen
De bilfrie dager for 40 år siden Terje Paulsberg 29 140 Gjøvik/Vardal
Da Snertingdølene dro på hvalfangst Frank Solbakken 29 146 Snertingdal/Redalen
Hundre års transport med familien Grønnerud Tore Grønnerud 29 166 Gjøvik/Vardal
Opland Trevare i Hunndalen Anne-Lise Svendsen 29 171 Gjøvik/Vardal
Villy Svenneby, en ekte Gjøvik-patriot Haakon Bjølseth 29 176 Gjøvik/Vardal
Minner fra Vardal og Gardermoen Villy Svenneby 29 180 Gjøvik/Vardal
Per Odd Lønnum til minne Anne-Lise Svendsen 29 195 Gjøvik/Vardal
Jan Håvar Korshavn til minne Anne-Lise Svendsen 29 197 Gjøvik/Vardal
Tanker i tiden fram mot 1814 Haakon Bjølseth 30 7 Gjøvik/Vardal
Sogneprest Peter Lund og 1814 Lissie Norland 30 14 Gjøvik/Vardal
Hunn i 1814 og 2014 Lissie Norland 30 19 Gjøvik/Vardal
Kirkegårder og kirkeminner Kjell Nettum 30 26 Gjøvik/Vardal
Hva mistet vi da Hunn kirke ble revet i 1881? Arve Thune 30 31 Gjøvik/Vardal
800 år siden Bråstad fikk sin første kirke Tormod Grønland 30 37 Gjøvik/Vardal
Gjøvik by ble til på Sedsels grunn Lissie Norland 30 42 Gjøvik/Vardal
Har vært folkevalgt siden Gjøvik by ble storkommune Arne Strandlie 30 48 Gjøvik/Vardal
På flukt med Gjøviks penger Per A. Christiansen 30 53 Gjøvik/Vardal
Tyskerbrakka ved travbanen Svein Erik Strande 30 61 Snertingdal/Redalen
Kristian Nyjordet (1858-1927) Anne-Lise Svendsen 30 63 Snertingdal/Redalen
Skavdalsbarna og deres forretningsideer Frank Solbakken 30 68 Snertingdal/Redalen
Vegvokteren Frank Solbakken 30 76 Snertingdal/Redalen
Steinbakeriet på Fremstadstranda Liv Marie Sæther Sandberg 30 82 Biri
Jens O. Gaarder Terje Paulsberg 30 86 Gjøvik/Vardal
Olavs spesielle oppvekst på Gjøvik gård Odd Martin Hesjadalen 30 102 Gjøvik/Vardal
Min fars brev (red. Terje Paulsberg) Ole Petter Braastad 30 106 Gjøvik/Vardal
En hverdagshelt Kjell Enger 30 116 Gjøvik/Vardal
Blåbær uten tilsetning Karen Berit Dahlseng 30 118 Gjøvik/Vardal
Husmannsplasser under Solbjør i Vardal Frank Solbakken 30 120 Gjøvik/Vardal
Gjøvik Bandyklubb 1936-1974 Kjell A. Enger/ Kjell Bjørge 30 131 Gjøvik/Vardal
Nytorvet i Gjøvik Svein Erik Strande 30 141 Gjøvik/Vardal
Tanker ved en rundkjøring Arvid Kjeldsen 30 145 Gjøvik/Vardal
Passasjerbåten D/S «Kong Oscar» Arve M. Nordsveen 30 150 Gjøvik/Vardal
Et modig prosjekt Cæsilie Stang 30 157 Gjøvik/Vardal
Kunstmaleren Einar Bugge og folkene i Frydenlund Frank Solbakken 30 164 Snertingdal/Redalen
Aamodt nedre i Hunndalen F. Solbakken/ Bjørn Sivesind 30 172 Gjøvik/Vardal
Skihpping på bygdene var vintersyssel i flere tiår Syver Aasberg 30 178 Biri
Om historien bak «Birid Blad» Helge Sæther 30 186 Biri
Birimadonnan Sønstegaard/ Gullord/ Liven 30 188 Biri
Kråkjordets historie Haakon Bjølseth 30 196 Gjøvik/Vardal
Et elgfangstsystem i Snertingdal Lil Gustafson/kulturh.museum 30 214 Snertingdal/Redalen
Paul Olaf Bodding Alf Henry Rasmussen 31 7 Gjøvik/Vardal
Pionerene i Gjøvik Flyveklubb Erland Hvalby 31 23 Gjøvik/Vardal
Erik Odberg Haakon Bjølseth 31 29 Gjøvik/Vardal
Kappelandslykkja - noen "fabuleringer" Frank Solbakken 31 40 Snertingdal/Redalen
Gjøvik Kalkfabrik Svein Erik Strande og Terje Paulsberg 31 44 Gjøvik/Vardal
Giftgasset i første verdenskrig Odd Martin Hesjadalen 31 61 Biri
Johan Børstad - Vardals glemte dikter Bjørn Sivesind 31 64 Gjøvik/Vardal
"Kølhus" Frank Solbakken 31 72 Gjøvik/Vardal
Minner fra Vardal 1939 Villy Svenneby 31 75 Gjøvik/Vardal
"Kunstvanning" i Vardal Frank Solbakken 31 85 Gjøvik/Vardal
Oscar Davidsen Arve M. Nordsveen 31 88 Gjøvik/Vardal
Fra en syklende reporter i Snertingdal Finn Brobakken og Odd Martin Hesjadalen 31 96 Snertingdal/Redalen
Gjøvik Håndverks- og Industriforening Svein Erik Strande 31 102 Gjøvik/Vardal
"Gå-lett" - forløper for rullatoren Bjørn Sivesind 31 113 Gjøvik/Vardal
Kråkjordets historie, del II Haakon Bjølseth 31 115 Gjøvik/Vardal
75 år siden krigen brøt ut - 70 år siden den tok slutt Terje Paulsberg 31 134 Gjøvik/Vardal
Arrestert for vindusutstilling i 1941 Lissie Norland 31 138 Gjøvik/Vardal
Fars liv som Linge-soldat Lars Bredesen 31 143 Gjøvik/Vardal
Skudd-dramaet i Tapptjerndalen Asbjørn Røed og Hans Olav Haugen 31 163 Gjøvik/Vardal
Tanker fra en 16-årings dagbok Kirsten Tangen 31 171 Gjøvik/Vardal
Da krigsfangene kom hjem Odd Martin Hesjadalen 31 175 Gjøvik/Vardal
Minner fra en oppvekst i Hunndalen Tormod Brufladt 31 180 Gjøvik/Vardal
Vardal og Biri fikk postaabnerier fra 1824 Arne Korshavn 32 7 Gjøvik/Vardal
Poståpneren på Biri drept Odd Martin Hesjadalen 32 24 Biri
Postbud frøs i hjel juleaften Odd Martin Hesjadalen 32 26 Gjøvik/Vardal
50 år i Postens tjeneste Odd Martin Hesjadalen 32 27 Gjøvik/Vardal
Tre løpske godsvogner i vill fart mot Gjøvik A. Nordsveen-Svein E.Strande 32 30 Gjøvik/Vardal
Korea Frank Solbakken 32 36 Snertingdal/Redalen
Lykseth – baker’n i kjærkebygda G .Åslund, Kir. og Bj. Lykseth 32 41 Gjøvik/Vardal
Edward Olsen – Gjøviks første kjøpmann Lissie Norland 32 46 Gjøvik/Vardal
Pioneren Leonore Olsen og hennes Victoria hotell Lissie Norland 32 61 Gjøvik/Vardal
Victoria Hotels vakre hage Heidi Froknestad 32 77 Gjøvik/Vardal
Nils ått Skattum Nils J. Nilsen 32 90 Gjøvik/Vardal
Kråkjordets historie, del III Haakon Bjølseth 32 95 Gjøvik/Vardal
Pyntet med mose og dekket med kvist III Frank Solbakken 32 116 Snertingdal/Redalen
Lang og heftig strid før travbanen kom til Biri O.M.Hesjadalen / T.Pulsberg 32 122 Biri
Gjovikenseren som ble verdensborger (II) Haakon Bjølseth 32 130 Gjøvik/Vardal
Folk og hus rundt Kvisgaardshjørnet Odd Martin Hesjadalen 32 141 Gjøvik/Vardal
Et vitensenter skal Gjøvik ha! Terje Paulsberg 32 149 Gjøvik/Vardal
Zeppelin på Gjøvik Syver Aasberg 32 161 Gjøvik/Vardal
Muntre historier fra Mustad-fabrikken Odd Martin Hesjadalen 32 167 Gjøvik/Vardal
Oldefars Gjøvik Arve Thune 32 170 Gjøvik/Vardal
Husmannsplasser under Gubberud i Vardal Frank Solbakken 32 193 Gjøvik/Vardal
Hasli i Vardal – bruket som måtte vike for fremskrittet Kirsti Lykseth 32 203 Gjøvik/Vardal
Fra de syv hav til Hunnsvegen 40 Vigdis Bjørhovde 33 6 Gjøvik/Vardal
Kista på Gjøvik gård Lissie Norland 33 20 Gjøvik/Vardal
Helga Østby på Gjøvik gård i 50 år Lissie Norland 33 23 Gjøvik/Vardal
T. Lauvdal Bjørn Sivesind 33 31 Gjøvik/Vardal
Ola Grimsby - hans eventyrlige liv Terje Paulsberg 33 46 Gjøvik/Vardal
Gjøvik Flyklubb Erland Hvalby 33 68 Gjøvik/Vardal
Historien om Biri-Møbler Bjørn Myhre 33 76 Biri
Friidrett gjennom 100 år - del 1 Per A. Christiansen 33 90 Gjøvik/Vardal
Da krigen kom til Grythe Ole Øksne 33 102 Gjøvik/Vardal
"Onkel politi", Kåre Etnestad Terje Paulsberg 33 108 Gjøvik/Vardal
Karl Overns siste dager Arve Thune 33 127 Gjøvik/Vardal
Der gjøvikgenserne samles til frihetsfest Terje Paulsberg 33 140 Gjøvik/Vardal
Husmannsplasser under Skyberg i Vardal Frank Solbakken 33 146 Gjøvik/Vardal
Barndomsminner fra gamlehjemmet Odd Martin Hesjadalen 33 155 Gjøvik/Vardal
Bare det beste var godt nok… Grethe Finsrud/Odd Martin Hesjadalen 33 161 Gjøvik/Vardal
"Henniken" Lissie Norland 33 168 Gjøvik/Vardal
Hverdagsminner fra Gjøvik på 1950-tallet Ole Nordhagen 33 170 Gjøvik/Vardal
Malerbrødrene Sigurd og Sverre Iversen Arve Thune 33 180 Gjøvik/Vardal
Markensminner fra Gjøvik i 1950-åra Leif Emil Nielsen 33 187 Gjøvik/Vardal
Telefonens historie i Snertingdal Frank Solbakken 33 196 Snertingdal/Redalen
Minneord Arve Kværnlien Frank Solbakken 33 207 Snertingdal/Redalen
Valdemar Pedersen - typografen som fotograferte Gjøvik Lissie Norland 34 7 Gjøvik/Vardal
"Mine søsken" Eivind Hasle 34 12 Snertingdal/Redalen
Nyholmen i Storgata 25 - Gjøviks første spisested Lissie Norland 34 24 Gjøvik/Vardal
"Mehrens" og "National" - to staselige hoteller i Storgata 2 Lissie Norland 34 30 Gjøvik/Vardal
Stiksruds Hotel og Malene Stiksrud Lissie Norland 34 34 Gjøvik/Vardal
Klara Rønningen - Arbeidet fra hun var 8 år og levde til hun var 107 Arne Martin Røste 34 40 Snertingdal/Redalen
Biri-lærere ble sentrale i nazistenes lærersamband Torvild Sveen 34 48 Biri
Reidar Andersen - Litt annerledes i en litt annen tid Lissie Norland 34 52 Gjøvik/Vardal
Dagboknotater om jakt og fiske for 100 år siden Arve Thune og Odd Martin Hesjadalen 34 57 Gjøvik/Vardal
Bæssmor mi, Petra Stubberud Elfrida Rossing 34 63 Gjøvik/Vardal
Møbelfabrikken Solid og grunnlegger Olaf Antonsen Arve Thune 34 67 Gjøvik/Vardal
Linnerud på Bakken Lissie Norland 34 79 Gjøvik/Vardal
Innflyttere til Gjøvik for 70 år siden Adeleide Stenseth 34 84 Gjøvik/Vardal
Avfallsplasser i Gjøvik Svein Erik Strande 34 87 Gjøvik/Vardal
Lars Larsen Kjellberg - "Smaabruker og opfinder" Bjørn Myhre 34 101 Biri
Strøms Konfeksjonsfabrikk i med og motgang i 36 år Kjell Nettum 34 105 Gjøvik/Vardal
Far og sønn Fliflet døde av "tæring" i 1904 Torvild Sveen 34 114 Gjøvik/Vardal
Friidretten og byen - del II Per A. Christiansen 34 116 Gjøvik/Vardal
Å hoppe i VIF-kollen var selve manndomsprøven Lissie Norland 34 132 Gjøvik/Vardal
Johan A.J. Rønning - prestesønnen på Biri som omkom på Kongoelven Torvild Sveen 34 144 Biri
Husmannsplasser under Seval i Vardal Frank Solbakken 34 148 Gjøvik/Vardal
Mustadfors i Dalsland Monika Åhlund 34 156 Gjøvik/Vardal
Gjøvik Kino - 113 år med mørkets opplevelser Odd Martin Hesjadalen 34 166 Gjøvik/Vardal
Tore Stang - Kinoplakattegneren fra Gjøvik Odd Martin Hesjadalen 34 179 Gjøvik/Vardal
Johan Castberg og Hunndalen Arbeiderforening Bjørn Sivesind 34 185 Gjøvik/Vardal
70 år gamle minner fra Gjøvik barnehage Tormod Grønland 34 193 Gjøvik/Vardal
Hunndalstegner med snert Bjørn Sivesind 34 200 Gjøvik/Vardal
Vi favner vidt og bredt i Gjøvik Historielag Terje Paulsberg og Odd Martin Hesjadalen 34 203
Hunnselva - fra transportåre til kraftkilde Lissie Norland 35 7 Gjøvik/Vardal
Ingvald Østberg om "den gang Hunnselva var en god fiskeelv" Lissie Norland 35 20 Gjøvik/Vardal
Biri flatbrødbakeri - en suksessbedrift med mange motbakker Bjørn Myhre 35 23 Biri
Holmenkollen-stolen et internasjonalt møbelikon fra Gjøvik Bjørn Sivesind 35 31 Gjøvik/Vardal
24 år med Gjøvik strykekvartett Marta Ingvaldsen 35 38 Gjøvik/Vardal
Et dystert 50-års minne Bjørn Sivesind 35 48 Gjøvik/Vardal
Ny kunnskap om gammel industri Frank Solbakken 35 51 Snertingdal/Redalen
Hennig-Olsen - iskrem med bånd til Gjøvik og Vardal Odd Martin Hesjadalen 35 59 Gjøvik/Vardal
Redvald Gottenborg Torvild Sveen 35 62 Biri
Den store flukten Knut Ståle Hauge 35 65 Gjøvik/Vardal
Barndomsminner fra Biristrand Bjørn Myhre 35 73 Biri
1940 - en dramatisk krigsvår Villy Svenneby 35 82 Gjøvik/Vardal
Strid om Kringsrud skole i 1948 Torvild Sveen 35 105 Biri
Farverikvartalet i historisk perspektiv Lissie Norland 35 107 Gjøvik/Vardal
Berg i Nedre Snertingdal Frank Solbakken 35 116 Snertingdal/Redalen
Mustad Autoline Gro Tollefsrud Fjeld og Ole Bjerke 35 125 Gjøvik/Vardal
Biringen som tegnet fjellheimen Syver Aasberg 35 130 Biri
Vardal - bygda som aldri fikk et kommunesenter Arve Thune 35 136 Gjøvik/Vardal
Pakkhusbrygga "Gjøvik station" Arve M. Nordsveen 35 146 Gjøvik/Vardal
Isskjæring på Kastadtjernet Helge Braastad 35 154 Gjøvik/Vardal
Sjarm og skjemt på gamle Gjøvik gård Sonja Mjøen (1898-1993). Redigert av Odd Martin Hesjadalen 35 160 Gjøvik/Vardal
Da Christian Krohg besøkte Gjøvik først på 1900-tallet Odd Martin Hesjadalen 35 167 Gjøvik/Vardal
Eivind Klumsten - motstandsmann fra Biri Bjørn Myhre 35 171 Biri
Avisminner fra en svunnen tid Terje Paulsberg 35 178 Gjøvik/Vardal
Minneord - Anne Lise Svendsen til minne Lissie Norland 35 200

Listen fram til 2014 er laget av Frank Solbakken.

Lenker

Se historielagets oversikt over artikler som har stått i årboka