Årbok for Lesja historielag

Årbok for Lesja historielag vart frå etableringa i 1983 til og med 2009 utgjeve som Årsskrift for Lesja historielag. Den har kome kvart år sidan, med unntak av 1988 da historielaget var medutgjavar av boka Setrane i Lesja i teikning og tekst. I 2010 fekk publikasjonen sitt noverande namn.

Årbok for Lesja historielag 2013.

Redaktørar

Ekstern lenke