Øvre Eidfjord sjømannsmisjonslag

Øvre Eidfjord sjømannsmisjonslag var ei misjonsforeining i Eidfjord kommune i Hardanger. Laget i Øvre Eidfjord vart stifta i 1927, og feira 50-årsjubileet sitt med ein stor fest i 1977. Til liks med Eidfjord sjømannsmisjonslag, i kommunesenteret Nedre Eidfjord, var dette eit lite lag med ein nokså stabil medlemsstokk.

Kjelder og litteratur