Amedia

Amedia, fram til 2012 A-pressen, er et mediekonsern som ble grunnlagt under navnet Norsk Arbeiderpresse i 1948. Det ble starta opp som et finanisieringsselskap eid i fellesskap av LO, Arbeiderpartiet og arbeiderpressen. Pr. 2014 er Amedia den nest største aviseieren i Norge målt etter omsetning. Konsernet eier 35 dagsaviser og 27 fådagersaviser, driver elektroniske medier og har trykkerier i Norge og Russland. LO sentralt og flere fagforbund eier omkring 45 % av aksjene. Telenor har en like stor eierandel. Fritt Ord eier omkring tre prosent av aksjene i Amedia.

Arbeideravisene samarbeida gjennom Arbeiderpressens Samvirke, og var eid av lokale partilag, LO-forbund og etter hvert også Norsk Arbeiderpresse som dermed ble aviseier og ikke bare et finansieringsselskap. I 1990 ble Norsk Arbeiderpresse refinansiert av LO. Det ble omorganisert til et konsern, og de enkelte avisene ble organisert som datterselskap. Navnet ble endra til A-pressen. Konsernet utvida virksomheten i 1995, blant gjennom å kjøpe seg inn i TV2 og russiske trykkerier. De hadde også en periode eierinteresser i russiske aviser, blant annet 25 % eierandel i Komsomolkaja Pravda. I 2007 ble aktiviteten i Russland begrensa til trykkeriene.

A-pressen overtok i 2012 Edda Media fra det britiske konsernet Mecom. Dette førte til at aviser som blant annet Fredriksstad Blad, Drammens Tidende, Haugesunds Avis, Gjengangeren og Lofotoposten, som alle hadde vært Høyre- eller Venstre-aviser, ble en del av arbeiderpressen. Det ble satt en del vilkår fopr oppkjøpet både fra Konkurransetilsynet og Medietilsynet. Flere aviser som ble overtatt måtte selges ut, blant annet Varden. Samme år solgte A-pressen seg ut av TV2. Konsernet hadde en eierandel på 50 %, som ble solgt til danske Egmont. Dette konsernet eide allerede 50 % av TV2. I september 2012 skifta så A-pressen navn til Amedia.

Kilder

Eksterne lenker