Ameln er ei norsk slekt med tyske røtter. Som stamfar regnes Johann Ameln (1620–1687) fra Höxter i Westfalen. To av hans sønnesønner fra Oldenburg brakte slekta til Norge, og en av dem har etterslekt.

Ei grein av slekta har flytta til Sverige, og drev der bedriften AB Bröderne Ameln som produserer blant annet Kalles kaviar.

Kjente medlemmer av slekta

I denne oversikten er medlemmene av slekta som var/er bosatt i Norge prioritert.

Litteratur