Gesell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gesell ble opprinnelig, fra senmiddelalderen og utover 1500-tallet, brukt som yrkesbetegnelse på de unge tyskerne ved Det tyske kontor i Bergen. Senere utvida man bruken til også å gjelde arbeidsformann som førte regnskaper hos kjøpmennene på Bryggen. Ordet er tysk, og kommer av at svennene på 1300-tallet begynte å organisere seg i selskaper, på tysk Gesellschaften. Før det brukte man ordet knecht, norsk 'knekt'.

Håndverkssvenner kunne også på 1600- og 1700-tallet bli omtalt som geseller på folkemunne. Uttrykket 'vandrende geseller' fikk en negativ valør, nær 'løsgjenger' eller 'landstryker', og ble brukt i hele landet unntatt Bergen – hvor man fortsatt hadde minner om den opprinnelige betydningen. I gruvene ble ofte de eldste arbeiderne omtalt som geseller, da med en positiv valør.

Kilder og litteratur