Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland (AiN) består av den fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland med ansvar for Nordland fylkeskommunes arkiver, privatarkiver, mottak og formidling av stadnamn i fylket. I tillegg betjener AiN en egen organisasjon for arbeidet med de kommunale arkivene (IKAN).

Kilder

  • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
  • Arkiv i Nordland på Digitalt museum.
  • Arkiv i Nordland på KulturNav
  • Arkiv i Nordland, nettsider 2011


  Arkiv i Nordland er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!