Atelier Benkow

Atelier Benkow var en fotografvirksomhet drevet fra 1930 i Gamle Drammensvei 38 (Stabekkhuset) på Stabekk i Bærum kommune av Ivan Benkow (1885-1955). Han hadde tidligere drevet fotografvirksomhet i Trondheim, Oslo og Kristiansund og var i starten nesten enerådende i Bærum. Benkow hadde flyktet fra Russland i 1905 på grunn av pogromer.

Her i Stabekkhuset, Gamle Drammensvei 38 på Stabekk, drev Ivan Benkow, senere Jo Benkow, sitt Atelier Benkow. Familien bodde også her.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

På grunn av jødeforfølgelsene under krigen flyktet først sønnen Jo Benkow, senere Ivan Benkow og en annen sønn til Sverige, mens familiens kvinner ble igjen i Norge, trolig fordi de trodde de var mindre utsatt. De ble imidlertid alle sendt til Auschwitz og drept høsten 1942. Virksomheten var derfor stengt fra oktober 1942 og frem til mai 1945. I denne perioden ble lokalene blant annet brukt av tyskerne som bordell.

Fotografvirksomheten ble tatt opp igjen etter krigens slutt, og Ivan Benkow drev den frem til sin død. Sønnen Jo overtok virksomheten i januar 1955, han hadde drevet virksomheten Atelier Benkow i Moss siden 1949, og brukte det samme navnet da han overtok farens virksomhet.

Jo Benkow drev atelieret frem til han ble stortingsrepresentant i 1965. Da overtok Egil Liset og Rolf Petterson, og drev det videre under navnet AB Foto. De etablerte i 1973 en filial i Gamle Ringeriksvei 5, hvor de solgte fotoutstyr. I 1987 gikk Rolf Petterson ut av selskapet, og Liset drev videre alene. I 1990 flyttet han også atelieret i Gamle Ringeriksvei 38, og skiftet navn til Stabekk Foto.Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Atelier Benkow er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.