Jo Benkow

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 16. januar 1969: utsnitt av omtale av kandidatene til stortingsvalget i 1969 fra Akershus Høyre, blant disse var Jo Benkow.

Josef Elias Benkow (født 15. august 1924 i Trondheim, død 18. mai 2013 i Oslo), mest kjent som Jo Benkow, var stortingsrepresentant for Høyre fra 1965 til 1993 og stortingspresident fra 1985 til 1993. Han hadde også flere lederverv i partiet i denne perioden.

Slekt

Han var sønn av fotografmester Ivan Benkow og Annie Louise Florence. Farfaren Chaim Eliah Benkowitz hadde vært russisk hoffotograf, men Ivan Benkow forlot Russland på grunn av pogromene i 1905. Mora var datter av litauiske jøder som levde i eksil i Skottland. Da Jo Benkow ble født bodde familien i Dronningens gate 19 i Trondheim, men de flytta snart til Banggården i Kongens gate. I 1930 flytta de til Stabekk, der faren åpna fotoforretning.

Under andre verdenskrig klarte Jo Benkow, hans halvbror Harry og hans far å komme seg over til Sverige, mens kvinnene - mora og stesøster Rebekka Cecilie Oster - var igjen i Norge. Trolig mente de at kvinnene var mindre utsatt for nazistenes forfølgelser. Ved deportasjonen av jødene høsten 1942 ble mora og Rebekka sendt til Auschwitz, der de ble drept i gasskammeret.

I 1952 ble han gift med Bjørg Folkestad, datter av Gerda og Sigurd Folkestad. De ble skilt i 1983, og han ble gift i 1985 med stortingsrepresentant Annelise Høegh.

Fotograf

Jo Benkow var selv til stede da denne blå plaketten i 2010 ble satt opp på Stabekkhuset i Gamle Drammensvei 38 på Stabekk, en bolig- og forretningsgård der han vokste opp.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Jo Benkow begynte mot slutten av 1930-åra i lære som fotograf hos faren og hos en onkel i Stockholm. Da krigen brøt ut, ble denne opplæringa avbrutt. I 1942 flykta han til Sverige, og etter å ha tatt examen artium i Uppsala kom han seg videre til England. En tid var han under opplæring i Little Norway i Canada.

Ved krigens slutt kom han i tjeneste i Luftforsvaret i 1945, der han fikk fenriks grad. Etter endt tjeneste søkte han inn som lærling i sin fars fotofirma. Svennebrev 1949, arbeidet først i Moss, men overlot i 1955 firmaet i Moss til Olav Einar Hjertenæs og overtok farens forretning, Atelier BenkowStabekk. Han hadde mange tillitsverv, blant annet som redaktør av Norsk Fotografisk Tidsskrift og formann i Prøvenemnda for fotograffaget i Norge.

Politiker

I 1965 ble Benkow valgt inn på Stortinget for Høyre. Han hadde da en tid som lokalpolitiker bak seg. Benkow er ofte omtalt som den første jøden som ble innvalgt på Stortinget; dette er ikke helt presist, da Ludvig Mariboe, som var av jødisk slekt, satt på Stortinget i to perioder i 1830-åra (men han konverterte til kristendommen som 20-åring i 1802).

I 1949 hadde han blitt leder i Moss Unge Høyre. 1951 til 1954 var han leder i Østfold Unge Høyre. I 1960 ble han valgt inn i kommunestyret i Bærum, der han satt til 1967. Han satt i formannskapet der fra 1964 til 1967, og var leder av skolestyret i Bærum fra 1965 til 1969. Fra 1962 til 1966 representerte han Høyre på fylkestinget i Akershus.

Da han ble valgt inn på Stortinget i 1965 avslutta han virksomheten som fotograf. Som stortingsrepresentant var han særlig engasjert i sosiale saker. Han forsvarte velferdsstaten på konservative premisser, og var en aktiv deltaker ved innføringa av folketrygden i 1966. Han engasjerte seg mot jødehat blant annet som grunnlegger av Norsk Forening Mot Antisemittisme.

I 1971 kom han inn i Høyres sentralstyre som følge av at han var leder i Akershus Høyre. 1974 til 1978 var han andre viseformann i partiet, og fra 1978 til 1980 første viseformann. Han var så partiformann 1980 til 1984 og parlamentarisk leder 1981 til 1985. I 1985 ble han stortingspresident, et verv han satt i til han gikk av fra Stortinget i 1993.

Da Jo Benkow døde 18. mai 2013 ble det bestemt at han skulle få begravelse på statens bekostning ettersom han hadde vært stortingspresident. Han ble gravlagt på den jødiske gravlunden på Østre gravlund i Oslo den 22. mai 2013. Titlene Stortingspresident og Forfatter er benyttet på gravminnet.

Kilder og litteratur

Jo Benkow er gravlagt på Helsfyr gravlund i Oslo (den jødiske delen av Østre gravlund)
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)


Annonse fra Fotograf Behrends i Indtrøndelagen 17.1. 1913.jpg Jo Benkow er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.