Barbareskstatene

Christian Børs opplevde i 1769 et angrep fra algirske pirater, og var slave i Algier fram til 1772. Han tegna senere denne tegninga av angrepet.

Barbareskstatene eller røverstatene er et eldre navn på landene Marokko, Algerie, Tunisia og Tripolis i Nord-Afrika. Disse statene drev omfattende sjørøvervirksomhet på Middelhavet fram til den franske erobringen av Algerie i 1830-åra. Mange norske og danske skip ble offer for sjørøvere, og en rekke nordmenn opplevde å bli holdt som slaver i området. Sjørøveriet var sanksjonert av de lokale herskerne, og var organisert omtrent som kaperfart.

For å få fritt leide gjennom området betalte mange land tributt til barbareskstatene. Danmark-Norge betalte en periode slik tributt, og etter 1814 kunne norske skip føre svensk orlogsflagg i området og dermed få fritt leide.

For de uheldige sjømennene som havnet i slaveri i Nord-Afrika var det mulig å bli kjøpt fri, og det ble organisert en rekke innsamlingsaksjoner her i landet for å få hjem norske sjøfolk.

Kilder