Bergen Kringkastingselskap A/S

Bergen Kringkastingselskap A/S var et privat kringkastingsselskap. Det eksisterte fra 1926 til 1933, da NRK innløste selskapet for kr. 35.000. NRK videreførte sendingene i Bergen lokal 1937-1961.

Telegrafbygningen - hvor Bergen Kringkastingselskap A/S hadde sin sender.
Foto: Anders Beer Wilse.

Historie

Formannen i Bergen Radio Amatør Klub, ingeniør Sigurd Indrehus, introduserte i begynnelsen av mai 1925 egen kringkastingsstasjon for Bergen som klubbens mål. Modellen var etableringen av Kringkastingsselskapet A/S i Kristiania.

I juli og august samme år forhandlet Indrehus med Teløgrafstyret i Kristiania. I september ble den bergenske offentligheten innbudt til å reise kapital. Tegningen skjedde i desember. Aksjekapitalen på kr. 170.000 ble innskutt av 465 individuelle aksjonærer, flesteparten som rene privattegninger. Standard Electric A/S var største aksjonær med kr. 25.000. Det var ¹/₇ av den totale aksjekapitalen og ble stilt som motytelse mot at firmaet fikk leveransen av selskapets planlagte senderstasjon. Sammenliknet med Kristiania var dette en forholdsvis svak industriell deltakelse. Mens Kringkastingsselskapet A/S var styrt økonomisk av radioindustrien, ble Bergen Kringkastingselskap A/S grunnlagt og dominert av den lokale kjøpmannskapitalen. Den nest største aksjonæren var Fredrik L. Konow med kr. 10.000.

Selskapets lansering fant sted på et åpent møte i Bergen Børs 22. september 1925. Arbeidsutvalget ble der vedtatt sammensatt av to representanter fra forretningslivet, to representanter fra Bergen Radio Amatør Klub samt en jurist. Forretningsmennene var Fredrik L. Konow og brukseier H. Irgens (Senere kom også kjøpmann J. E. Mowinckel og direktør W. Mustad med som innbydere). Radioamatørene var Sigurd Indrehus og Olav T. Holst. I tillegg sluttet professor Bjerknes seg til selskapet grunnet kringkastingens betydning for værvarslingen.

Bergen Kringkastingselskap A/S ble konstituert 20. januar 1926 og mottok konsesjon fra Handelsdepartementet datert 19. mars 1926. Konsesjonsområdet var Bergen by med en radius på 150 kilometer pluss litt av Sogn og Fjordane som lå innenfor 150 kilometer fra Bergen.

Virksomhet og medarbeidere

Man innledet programsamarbeid med Bergen Museum, Den Nationale Scene samt andre institutsjoner og ønsket ikke relésendinger fra Kringkastingsselskapet A/S. Fra det første studioet i Musikkakademiets kjeller bygde disponent Olav T. Holst opp et radioprogram basert på Bergens krefter.

I påvente av at den nye Telegrafbygningen i Bergen skulle bli ferdig, ble den første kringkastingssenderen, en sender på 500 W utlånt av Standard Electric, montert på Bergen Sjømannskole (Haugeveien 28) på Nordnes.

Det første året var det i snitt tre timers sendetid per dag. I 1930 var det økt til fem. Lokalene i Strandgaten 18 ble tatt i bruk i 1931.

 
Lars Rasmussen (1874 - 1932) var disponent for Bergen Kringkastingselskap 1929-30. Han var tidligere generaldirektør for NSB.

Styret i 1926

Navn Funksjon
Fredrik L. Konow Formann
Overrettssakfører C. Daae Olsen Viseformann
Dr. jur. Arnold Ræstad Representant for Standard Electric
Professor Bjørn Helland-Hansen Oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet

Disponenter

Navn Periode
Ingeniør Olav T. Holst 1926-1929
Lars Rasmussen 1929-1930
Einar Meidell Hopp 1930-1933

Medarbeidere

Programbladet

Bergen Kringkastingsselskap A/S utga 1927-1931 sitt eget trykte ukeprogram: Programbladet.

Diskografi

  • Huse & Syvertsen m.fl.: Bergens kringkasters kabaret, del 1. Innspilt i Oslo 25. august 1930. Utgitt på 78-platen His Master's Voice Z 210.
  • Huse & Syvertsen m.fl.: Bergens kringkasters kabaret, del 2. Innspilt i Oslo 25. august 1930. Utgitt på 78-platen His Master's Voice Z 210.

Kilder

  • Dahl, Hans Fredrik: Hallo Hallo! Kringkastingen i Norge 1920-1940, Oslo 1975, s. 147-150, 157-159 og 395-396 f.n. 8

Utgående lenke

Se også