Hans Fredrik Dahl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Fredrik Dahl fotografert i 1970.
Foto: Kåre Nymark/Norsk Folkemuseum

Hans Fredrik Dahl (født 16. oktober 1939 i Oslo kommune) er historiker, sakprosaforfatter og pressemann.

Familie

Hans Fredrik Dahl er sønn av ingeniør Jacob Dahl (1899–1969) og Sophie Harbitz (1901–89), dattersønn av Francis Harbitz (1867–1950) og fetter av historieprofessor Francis Sejersted (1936–2015). Han var gift med juss-professor Tove Stang Dahl til hennes død i 1993, og fra 1996 med kunsthistoriker Elisabeth Elster (f. 20. oktober 1937).

Arbeid

Han ble dr.philos. i 1975 og arbeidet som stipendiat i NRK i årene 1970–76. I årene 1978 til 1985 var han kulturredaktør i Dagbladet og professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo fra 1988, i årene 1988 til 1991 som professor II.

Dahl har særlig gjort arbeid innenfor andre verdenskrig og fascismen, og innenfor medier og massekommunikasjon.

Han mottok Fritt Ords honnør i 2000 for verdifulle bidrag til norsk biografisk litteratur og er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. I 2007 fikk han Sverre Steen-prisen for hans bidrag til mediehistorie, Quisling-biografien og idéhistorien for mellomkrigstiden. Quislingsbiografien i to bind er hans store bidrag på dette feltet og har fått internasjonal anerkjennelse. Her beskrives hovedpersonen som sammensatt og trenger inn i hans tankeverden og filosofi, som Quisling selv kalte universismen. Dahl karakteriserer Quisling som en usedvanlig, men også en ensidig begavelse. Selv om Quisling fordypet seg i svært omfattende spekulasjoner, var dette på et amatørmessig filosofisk plan, og Quisling rettferdiggjorde sine handlinger på en virkelighetsfjern måte.

Bibliografi

Andre verdenskrig/fascisme

 • Norge mellom krigene (1971)
 • Hva er fascisme? (1972)
 • Krigen i Norge (1974)
 • Den norske nasjonalsosialismen: Nasjonal samling 1933–1945 i tekst og bilder (1982, sammen med Bernt Hagtvet og Guri Hjeltnes)
 • Quisling – En fører blir til, Aschehoug, 1991, ISBN 82-03-15632-0, Digital versjonNettbiblioteket
 • Quisling – En fører for fall, Aschehoug, 1992, ISBN 82-03-16960-0, Digital versjonNettbiblioteket
 • Et rettferdig oppgjør?: rettsoppgjøret i Norge etter 1945 (2004) redaktør sammen med Øystein Sørensen
 • Quisling: en norsk tragedie (2004) – forkortet og revidert utgave av tidligere Quisling-biografier
 • Quislings nettverk (2015) Aschehoug 2015 ISBN 9788203295492

Mediehistorie

 • Hallo--hallo!: Kringkastingen i Norge, 1920–1940, Nosk Rikskringkastings historie i to bind, (1975, doktoravhandling) Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Dette er London»: NRK i krig 1940–1945 (1978)
 • Norge under Olav V (1982)
 • Utskjelt og utsolgt, Dagbladet gjennom 125 år, Aschehoug, Oslo 1993, ISBN 8203220029
 • Mediene og det moderne (Mediesamfunnet) (1995)
 • NRKs historie. Bd. 1: Hallo, hallo: kringkastingen i Norge 1920–1940 (1999) redaktør
 • NRKs historie. Bd. 2: dette er London: NRK i krig 1940–1945 (1999)
 • Sensur og selvsensur i nordisk presse (1999) redaktør
 • Hvor fritt et land?: sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre (2000) sammen med Henrik G. Bastiansen
 • Spillet om TV2: da Norge fikk kommersielt fjernsyn (2003) sammen med Rolf Høyer
 • Mediehistorie: historisk metode i mediefaget (2004)
 • Norsk presses historie: 1660–2010, 4 b. (2010) hovedredaktør

Annet

 • Pax Leksikon (1978–81), medredaktør
 • Det moderne Norge (1982–84). medredaktør
 • Norsk krigsleksikon (1995), medredaktør
 • Norsk idéhistorie, bidragsyter, skrevet bind. 5: De store ideologienes tid 1914–1955 (2001)
 • Kalt til stillhet: min bror Dom Filip (2005) sammen med Jacob Dahl
 • Fra Pax til paven : minner om meninger Aschehoug 2012 ISBN 9788203293474

Litteratur

Kilder

Eksternt stoff