Bibliografi:Epidemier og pandemier

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 15. sep. 2023 kl. 17:01 av Siri Iversen (samtale | bidrag) (innhold høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Epidemier og pandemier omfatter litteratur om epidemiske sjukdommer. Ordene epidemi og pandemi knyttes først og fremst til smittsomme sjukdommer, men innen medisin brukes de også om andre sjukdommer som sprer seg i befolkninga på andre måter. De brukes også ofte om sjukdommer som rammer brått og brenner ut etter forholdsvis kort tid, men det er også eksempler på langsomme epidemier som varer over lengre tid.

Generell litteratur

I denne seksjonen finner man verk som tar for seg forskjellige sjukdommer eller forskjellige sider ved bekjempning av epidemier.

 • Eilertsen, Grete: Her er smittsom sykdom! : veiskiller for offentlig helsearbeid gjennom 400 år. Utg. Lepramuseet. Bergen. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.

Smittsomme sjukdommer

Denne seksjonen er delt inn etter de enkelte sjukdommer, med et samleavsnitt for sjukdommer det finnes lite materiale om til slutt.

Dysenteri

Også kjent som blodsott eller blodgang.

Hiv/aids

Influensa

Herunder spanskesjuken.

 • Mamelund, Svenn-Erik: Effects of the Spanish influenza pandemic of 1918-19 on later life mortality of Norwegian cohorts born about 1900. Oslo. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.

Kolera

 • Discussioner om cholera i det medicinske Selskab i Christiania i October, November 1865, Mai, Juni, August, October, November 1866. Utg. Feilberg & Landmark. Christiania. 1867. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kort Anviisning til at kjende, forebygge og behandle den ondartede Cholera. Optaget fra Morgenbladet. Offentliggjort til almeen Kundskab af den af Hs. K. H. Kronprindsen i den Anledning nedsatte Central-Commission i Christiania. Utg. Trykt hos Frederik T. Steen. 1831. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kleppa, Hermund: Uvanlege kyrkjegardar : fleire koleragravstader i Gulen. I: Kjelda : nytt frå arkivarbeidet i Sogn og Fjordane. Nr. 3 (2000). Utg. Sogn og Fjordane fylkesarkiv. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.

Kopper

 • Flemmich, Karl: Kokoppevakcinationen og dens Unyttighed og Skadelighed : et alvorligt varsko til de lovgivende myndigheder saavelsom til forældre og læger. Utg. Chr. Pedersens bogtrykkeri. Skien. 1903. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vollan, Brynjulv: Tiltak i forbindelse med fare for koppeepidemi i Norge 1970. Utg. Statens institutt for folkehelse. Oslo. 1972. Digital versjonNettbiblioteket.

Lepra

Også kjent som spedalskhet.

 • Hansen, G. Armauer: Indberetning til Det norske medicinske selskab i Christiana om en med understøttelse af Selskabet foretagen reise for at anstille undersøgelser angående spedalskhedens årsager. Utg. Det Steenske bogtrykkeri. Christiania. 1874. Digital versjonNettbiblioteket.

Pest

 • Kierulf, Halfdan: «Pest - et tilbakelagt kapittel?» i St. Hallvard nr. 1/1992.
 • Nøkleby, Olaf: «Svartedauden og øydegardstida – Toten 1349-1700», i Mjøsmuseets årbok 2018, s. 63-85.

Polio

Ratesyke

Også kjent som radesyke.

 • Holst, Frederik: Hva er sykdommen som kalles Radesyge, og på hvilken måte kan den utryddes fra Skandinavia? : med utdrag av Claus Pavels' dagboksnotater fra doktordisputasen. Oslo. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lie, Anne Kveim: Radesykens tilblivelse. Historien om en sykdom Utg. Universitetet i Oslo. 2008. Digital versjon på Nettbiblioteket.

Veneriske sykdommer

Ikke-smittsomme sjukdommer med epidemisk karakter

Denne bolken samler litteratur om ikke-smittsomme sjukdommer som har epidemisk karakter, men skyldes arvelighet, miljøfaktorer, livsstil eller andre årsaker.