Bibliografi:Verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 31. mar. 2021 kl. 11:41 av Aslak Kittelsen (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane er ein bibliografi over bøker og artiklar om landskapsvernområdet Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane. Han er utarbeida av Leonhard Jansen for verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR), og lagt ut på Lokalhistoriewiki for SVR.

Ønsker du å søke i lista kan du nytte nettlesaren sin funksjon for søk i ei nettside. Trykk CTRL-F for å opne søkefunksjonen (gjeld dei aller fleste program).

Forfattar Bok/artikkel Trykt Utgjeve år Emneord Merknad Digital utgåve
Abrahamson, August; Gunnarsson, Haldor (psd.); Om og fra Sætersdalen Den Norske turistforenings årbok; s. 14-43 1899 Topografi; Folkeliv; folkeminne Beskrivelse av dalen og folket, reiser og alt mogeleg. Også i KOT årbok 1978 s. 48-61. Digital versjonNettbiblioteket
Abrahamson, August; Abrahamson, Aug.(ust); Reisehaandbok over Sætersdal, Mandalsdalen og Tofdal. Skisser og skildringer fra fortid og Nutid.; Fra Kristiansand til Bykle. C. Torvik ; Chr.sand ; 264 s. 1901 Reisehåndbøker; Kartoversikt og skildringar av turar på m.a. vestheia.; Godt register. Digital versjonNettbiblioteket
Abrahamson, August; Abrahamson, Aug(ust) Fra Sætersdalens vestheier Aarbog for Kristiansand og Oplands turistforening; s. 10-26 1902 Friluftsliv
Abrahamson, August; Abrahamson, Aug(ust) Lidt om Sætersdalen Aarbog for Kristianssand og Oplands turistforening; s. 39-44 1903 Topografi
Abrahamson, August; Abrahamson, Aug(ust) Gjennem Sætersdalen til Haukelidveien (I) Over Meienfjeld til Suldal (II). Udg. af Kristiansand og Oplands Turistforening ved sekretæren. Norsk Lystryk- og reproduktionsanstalt. 1906 Fjellruter.; Kart
Abrahamson, August; Kristiansand og Sætersdalen. En oversigt. Kristiansand og Oplands turistforening – ved sekretæren. Kristiansand. 1908 Reisehåndbøker;
Abrahamson, Aug.(ust); Fra Bykle Turiststation over Brattelid – til ”Lysebu” – Stavanger Turistforenings hytte ved Sira i Lyseheien. Udgivet af Chr. Sand og oplands turistforening ved sekretæren. ; Chr.sand ; 33 s. 1911 Turvegar; Digital versjonNettbiblioteket
Abrahmson, Aug.(ust) red.; Turistruterne Kristiansand, Sætersdal, Gaukheihytten, Kvinesdal, Sirdal, Lysefjorden, Aaserl Turisthotel, Daasvandsdalen, Hornnes, Kristianssand Kristiansand og oplands turistforening.; Kra. 32 s. 1911 Turvegar; Kart;
Adalbert, G. Gh.; Over stok og sten med motorcykel Norsk motorblad ; s. 207-215 1918 Samferdsle Motorsykkeltur for å inspisere gruvene ved Langevatn i Bykleheia.
Ager-Hansen, Alv ”Fire honnstavar i mellom” ; Agder Historielags årskrift 33; s. 3-9 1959 Gardsgrenser Dokumentasjon og filosofering over eit fenom knytta til gardgrenser på Agder.
Amundsen, Jens Påskeopplevelser i Ryfylkeheiene Stavanger turistforening årbok ; s. 173-179 1932 Friluftsliv Mimring over ulike opplevelsar i påskafjellet i Ryfylke. Digital versjonNettbiblioteket
Amundsen, Jens Isløysing i fjellet Stavanger turistforening årbok ; s. 87-93 1942 Friluftsliv; Fiske Tidleg tur inn til Holmevasshytta og Godfartjørn. Digital versjonNettbiblioteket
Amundsen, Jens Hvem går i heia? Stavanger turistforening årbok ; s. 55-62 1943 Stadnamn Irritasjon ovaer at namnet Njardarheim er valt som namn på heia. Digital versjonNettbiblioteket
Amundsen, Jens Rødt i heiberghei Stavanger turistforening årbok ; s. 102-103 1959 Turistar Analyse av kven som er den vanlege heieturisten. Digital versjonNettbiblioteket
Anda, Tor Med kjentmann i fjellet Stavanger turistforening årbok ; s. 128-140 1934 Hundespann; Friluftsliv; Tur frå Svandalsflona til Kvanndalen. Digital versjonNettbiblioteket
Andersen, Dag Anders Sur nedbør. Forskning i Agder-fylkene og Telemark Agder forskning teknisk-industriell kompetanse-senter. Grimstad.; 36 s 1987 Sur nebør
Andersen, Reidar og Håkon Hustad; Villrein og samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell NINA 27/04 2004 Reinsdyr; Rapporten ”Villrein & Samfunn – ei rettleiing til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell”. Digital utgåve
Andersen, Roy og Olav Strand Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2009 Villreinen; s. 82-83 2010 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen
Andersen, Roy og Olav Strand Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2010 Villreinen; s. 83-84 2011 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy og Olav Strand Radiomerking av bukker Villreinen; s. 46-49 2011 Reindyr; merking Pilotprosjekt med radiomerking av bukkar for å få auka kunnskap med arealbruk hos reinsbukker. Digital utgåve
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Overvåkningsprogrammet – tilvekst og struktur i villreinstammene i 2001 Villreinen; s. 102-108 2002 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Overvåkningsprogrammet – tilvekst og struktur i villreinstammene i 2002 Villreinen; s. 33-42 2003 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Villreindelen av overvåkningsprogrammet: Rapport fra villreintellingene i 2003 Villreinen; s. 82-91 2004 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Rapport fra villreintellingene i 2004 Villreinen; s. 32-38 2005 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Rapport fra villreintellingene i 2005 Villreinen; s. 16-23 2006 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2006 Villreinen; s. 16-23 2007 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2007 Villreinen; s. 54-55 2008 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Andersen, Roy, Per Jordhøy og Olav Strand Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2008 Villreinen; s. 60-61 2009 Jakt; Jaktoppsyn; Reindyr; Oppsummering frå overvakingsprogrammet for hjortevilt –villreindelen
Arentz, F. ; Ensom på vidden Den Norske turistforenings årbok 1901 Fjelltur Dramatisk tur frå Granheim, Gaukhei nord til Haukeliseter. Slitsame 11 dagar, dei 3 siste utan skreppe og mat. Digital versjonNettbiblioteket
Arentz, F. ; Fra Sætersdalen fjeldleis til Jotunheimen. Den Norske turistforenings årbok 1902 Fjelltur Han går frå Bossvatn, Vatnedalen og til Haukeliseter og vidare.; Merknad: Denne mannen kom bort i heia like etter 1902, etter ein tur med utgangspunkt frå Haukeliseter. Dei leita etter han i fossar og vatn, men han er endå ikkje funnen. Digital versjonNettbiblioteket
Arnfinn; Da Asbjørns nye fiskeutstyr ga belønning for slitet. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 57-62 1956 Fisk På fisketur i vesteheia.
Aurdal, Terje Villreinforvaltning Villreinen; s. 30-31 1997 Reindyr; Forvaltning Framlegg til forbetring av villreinforvaltninga og villreinjakta
B; Rev og ramn i Njardarheim Veidemark Telemark Tidend 1958 Rovvilt
B. R. Sætersdalen – Suledal – Røldal – Hardanger; Den Norske turistforenings årbok ; s. 1-7 1872 Friluftsliv Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Gabr. Litt om plantelivet i Suldalsfjellene Stavanger turistforening årbok ; s. 59-77 1927 Flora Planter ein møter i heia. Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Gunvor, Drange, Ernst Berge og Olimstad, Ingvar. «Med hjarte i Suldal». Johan Veka. Eit hundreårsskrift. Antologi. Ryfylkemuseet 1996 Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Tryggve; Dei gamle fjellvegane Stavanger museumsårbok s. 21-40; 1946 Vegar Vesentleg Rogaland, men ein del frå Setesdal. Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Tryggve ; ; Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdavegar mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal/Telemark Hovudoppgåve i norsk; Oslo 1946 Stadnamn
Bakka, Tryggve ; Ein del stadnamn i heiane våre; Stavanger turistforening årbok ; s. 21-58 1963 Stadnamn Stadnaman i heia. Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Tryggve Innvandringsvegar til Suldal. Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 241-243 1966 Vegar; Arkeologi
Bakka, Tryggve Ulla-Førre prosjektet. Litt om stadnamna. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 222-229 1974 Stadnamn
Bakka, Tryggve Ferdavegar mellom Førre og Bykle.; Ferdavegar mellom Jøsenfjord og Botsvatnet. Frá haug ok heiðni 4; s. 376-383 1975 Vegar
Bakka, Tryggve Ferdavegar mellom Jøsenfjorden; og Botsvatnet. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 376-383 1975 Vegar
Bakka, Tryggve Sandsa. Frá haug ok heiðni nr. 4; s.117-122 1976 Støylar
Bakka, Tryggve Fjellvegar frå og til Roaldkvam i; Suldal. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 306, 307, 265, 309; -313. 1977 Vegar
Bakka, Tryggve Møte mellom to ulike målføre i Dyraheio Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 93-104 1978 Stadnamn; Målføre Ryfylke og Setesdal møtest i Dyreheia, men språkleg har dei halde på kvar sin identitet. Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Tryggve Stølsvegar til Sandsa. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 148-155 1978 Støylar
Bakka, Tryggve Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheio. Arkeologisk museum i Stavanger.; AmS – Varia 16. Stavanger; 89 s. 1997 Stadnam; Vegar; Om stadnamn i heiområdet mellom Setesdal/Vest-Telemark og Nordaust-Ryfylke. Digital versjonNettbiblioteket
Bakka, Tryggve og O. Møllerop Stednavn og arkeologi i Rogaland Stavanger museums årbok 1963 Arkeologi; Stadnamn;
Bakke, Lars, Dag S. Johansen og Anders Numme Kvås folkehøgskole på reinsdyrjakt. Villreinen; s. 40-42 1998 Jakt; Reindyr; Opplæring Opplæringsjakt på villrein der seks elever fra Kvås folkehøgskole i Lyngdal kommune deltek på si første villreinjakt.
Bakken Johannes En fjellbonde ser på livet. Stavanger turistforening årbok ; s. 58-62 1947 Heiegardar Kvalitetar med å bu på ein heiegard. Digital versjonNettbiblioteket
Bakkevig, Sverre Bare blåbær? Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3 ; s. 87-92 1978 Blåbær; Vekstforhold; Vekstforhold i heia med utgangspunkt i blåbær. Digital versjonNettbiblioteket
Bakkevig, Sverre Botanikk for fjellvenner. Stavanger turistforening årbok ; 184 s 1982 Flora Heile årsskriftet er vigd botanikk i fjellet. Digital versjonNettbiblioteket
Bakkevig, Sverre Funn av forhistorisk korn på Forsandmoen - er vi på sporet av bronsealderens julegrøt? Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 321-327 1989 Arkeologi
Bakkevig, Sverre God mat i fortiden. AMS-småtrykk nr. 76. 2004 Arkeologi; Mat
Bakkevig, Sverre, Jochen Komber & Trond Løken LANDA Fortidslandsbyen på Forsand. Stavanger Museum.; Ams Småtrykk 45. Stavanger 1998 Arkeologi Digital versjonNettbiblioteket
Bakkevig, Sverre: Rekonstruksjon av et skinntelt for reinsdyrjegere i eldre steinalder. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 20-25 1999 Arkeologi
Bang Andersen, Arne ; Hidlere og læger i fjellet Stavanger Turistforenings årbok; s. 25-73 1954 Hellerar Oversyn hellerar og leger i heia. Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung Veden de fant – bålene de brant. Vedanatomianalyse som metode til rekonstruksjon av nærmiljøet rundt steinalderboplasser i høgfjellet. Viking 49; s. 15-29 1985/86 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Fra det arkeologiske registreringsarbeidet; i høyfjellssonen. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 185-195 1974 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Et fangstanlegg for villrein i Undeknut-traktene Stavanger Turistforening årbok s. 109 1975 Arkeologi; Reinsdyr; Dyregraver; fangstanlegg Foto og beskrivelse av dyregraver og anlegg i Dyraheio. Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung Tretthidler. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 355-365 1975 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Mystiske tanninntrykk i harpiks. (Fra Bykleheiene). Frá haug ok heiðni nr. 4,; s. 130-131, 1976 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Steinalderboplasser i Bykleheiene Frá haug og heidni 6; s. 92-101 1976 Arkeologi; Steinalder
Bang-Andersen, Sveinung Steinalderboplasser i Bykleheiene; 1000 meter over havet. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 92 -100 1976 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Hva dyregraver forteller om gammel; villreinfangst. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. s. 287- 195 1977 Arkeologi; Reindyr
Bang-Andersen, Sveinung Tretthidler; så du dette, eller gikk du forbi? Stavanger turistforenings årbok ; Stavanger; s. 51-65 1981 Arkeologi; Hellerar Ein plass å overnatte i heia. Funn og registreringar. Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung Godbiten: En jernpil fra Suldalsheiene. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 132-133 1982 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung; De første jegerne i Dyraheio – utnyttelsen av Setesdal Vesthei i steinalder ca 7000-3500 år før nåtid. Arkeologisk museum i Stavanger.; AmS – Varia 48.; Stavanger; 1983 Arkeologi; Kulturminne;
Bang-Andersen, Sveinung Håheller Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 239-247. 1983 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung; Kulturminner i Dyraheio Arkeologisk museum i Stavanger.; AmS – Varia 12.; Stavanger; 80 s 1983 Arkeologi; Kulturminne; Samanfatning av arkeologiske registreringar utført 1972-79, i Suldal-, Hjelmeland- og Bykleheiene i Rogaland og Aust-Agder som ledd i Ulla/Førre-undersøkelsene.”
Bang-Andersen, Sveinung Flaskehalsen ved Gyvatnet. Stavanger Turistforenings årbok s. 91- 1984 Reinsdyr;
Bang-Andersen, Sveinung Steinalderundersøkelser ved Stora Myrvatnet. Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 242-247. 1985 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Storhiller - En 8000 år gammel boplass i Årdalsheiene. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 166-171. 1987 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung En reinsdyrgrav i Setesdalsheiene. Inderlid, S., Kaland, S. og Solberg, B. (red.): Festskrift til Anders Hagen. Arkeologiske Skrifter no. 4. Bergen 1988 Reinsdyr; Arkeologi; Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung Oppsiktsvekkende funn ved Myrvatnet. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 124-134 1988 Arkeologi
Bang-Andersen,Sveinung 10 000 år i fjellet - et hundreårsjubileum i arkeologisk perspektiv Stavanger Turistforenings årbok s. 8-17 1987 Arkeologi Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung Mesolithic Adaptations in the Southern Norwegian Highlands Bonsall, C. (red.): The Mesolithic in Europe. Edinburgh; 1989 Steinalder;
Bang-Andersen, Sveinung De første fotefar i Sirdalsheiene Stavanger Turistforening årbok; s. 25- 1990 Arkeologi; Vegar; Busetjing Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung Storhiller - den eldste kjente boplass i Hjelmeland. Frá haug ok heiðni n r. 3; s. 10-11 1992 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung 9000 år gamle boplasser 600 meter over havet Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 16-18 1994 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung De første villreinjegere; I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei ; s. 87-100 ; Arendal 1999 Reinsdyr; Jakt; Fangst; Buplassar; Arkeologiske registreringar i heia
Bang-Andersen, Sveinung Fortidens svarte gull - nærmere om datering og miljøtolkning av Fløyrliboplassene Frá haug ok heiðni nr. 4,; s. 27-32. 2000 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung Forsand - natur og kulturforhold ved istidens slutt Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 20-24. 2001 Arkeologi
Bang-Andersen, Sveinung; Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei – analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. Arkeologisk museum i Stavanger.; AmS – Varia 40.; Stavanger. ; 90 s. 2004 Arkeologi; Kulturminne; Analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie
Bang-Andersen, Sveinung og Odd Kjos-Hanssen På spor etter de førtse mennesker i høyfjellet Ulla/Førre undersøkelsene.Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 31-48 1978 Arkeologi; Reinsdyr; Steinalderbuplassar; ; Registreringane viser at det har vore folk i området sidan steinalderen, og at jakt, fangst og fiske var svært viktig for desse heiefolka. Digital versjonNettbiblioteket
Bang-Andersen, Sveinung, Lisbeth Prøsch-Danielsen og Hanne Thomsen Spennende oppdagelser på bunnen av en myr. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 112-121 1986 Arkeologi (Steinalderboplass ved Stora Myrvatnet i Gjesdal)
Barkved, Per Fjellmannen og jakta. Stavanger turistforening årbok ; s. 63-71 1947 Jakt Jakt og fangstopplevingar frå Ryfylke. Digital versjonNettbiblioteket
Barth, Edv.; Trekk fra dyrelivet i Njardarheim Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 28-33 1963 Dyreliv; Fuglar Om fuglar og dyr og landskap i Heibergsheia.
Barth, Edv.; Dyreliv i Njardarheim Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 30-36 1964 Dyreliv; Reinsdyr; ; Observasjonar av rein rundt Roskreppfjorden.
Barth, Edvard K.; Villrein Den Norske turistforenings årbok; s. 200-205 1964 Reinsdyr; Om reinsdyr. Digital versjonNettbiblioteket
Barth, Edvard K. Fangsthytter for jaktfalker i norske fjell Norsk skogbruksmuseum årbok nr. 7. 1972-1975 Elverum 1975 Falkar; Fangst;
Barth, Edvard K. Bruderier og Lik-kviler Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 75-79 1979 Brurled; Likkviler Kort om brureled og likkveler
Barth, Edvard K. Utenfor allfarvei Villreinen; s. 66-68 1994 Reinsdyr Tur i Njardarheim i juni 1963. Detaljert beskriving av observasjoner rundt kommunikasjonen mellom simler og kalvar; lydar og åtferd. Kommentarer rundt kraftutbygging og oppdemming
Baugstø, Per H.; Det er strøm i hver dråpe Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 7- 1963 Vassdrag; Kraftutbygging; ; Eit apropo til dei omfattande vassdragsreguleringane og Gabrielsenkommiteens innstilling om freding.
Baugstø, Per H.; Det tapte paradis. (Njardarheim) Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 17-29 1964 Naturvern; Om foreståande utbygging av Sira-Kvina og konsekvensar og ulemper for Njardarheim og ferdsla i heia.
Bay, Lars Arne Setesdal/Ryfylke villreinområde Villreinen; s. 113-115 1992 Reindsyr; Trekkruter; Om Setesdal/Ryfylke villreinområde med oversynskart som viser trekk og arealbruk på 70-tallet.
Bay, Lars Arne Glimt fra nær fortid i Setesdal - Ryfylkeheiene Villreinen; s. 36-40 1993 Jakt; Fangst; Fiske; Reinsdyr; Møte med Albert Moe og Alv T. Espedal som båe har vore med å take vare på den kulturarven som er knytta til delar av dette heiområdet. Vi får innsyn i reinsjakt, småviltjakt, fiske, kulturminne og turisme.
Bay, Lars Arne Inngrep og forstyrringar i sentrale deler av Setesdal-Ryfylke villreinområde Miljørapport nr. 4. Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavd Stavanger 1994 Reinsdyr;
Bay, Lars Arne Kvar er dyra? Villreinen; s. 60-61 1994 Jakt; Skadeskyting; Oppsyn; Notat fra ein tur der oppsynet skildrar tre dagar i fjellet
Bay, Lars Arne La reinen leva Villreinen; s. 92 1995 Reinsdyr; Kvifor det er viktig å sikra dei siste restane av villrein og kva for følgjer bør det få at Noreg har påteke seg eit internasjonalt ansvar for villrein.
Bay, Lars Arne Villrein og vårskiløping Villreinen; s. 17 1995 Reindsyr; Negative effektar og fortyrringar som vårskiløyping har på villreinen på reinen si vanskelegaste tid på året. Digital utgåve
Bay, Lars Arne Villreinjakta i Setesdal Ryfylke villreinområde 1995 Villreinen; s. 109 1996 Reindsyr; Jakt; Utdrag frå oppsynsrapport etter villreinjakta i Setesdal-Ryfylke villreinområde 1995
Bay, Lars Arne Kjært barn har mange navn: Heibergheiene, Njardarheim Veidemark, Njardarheim Villreinen; s. 92-94 2007 Heiberg; Forvalting; Bakgrunnen til Thorvald Meyer Heiberg som kjøpte opp store fjellområde på byrjinga av 1900-talet.
Bay, Lars Arne Heibergheiane – Njardarheim veidemark – Njardarheim. Kjært barn har ; mange navn Villreinen; s. 94-95 2011 Jakt; Reindyr; Jakt; Storfolk; Jakttur i Heibergheiane, eller Njardarheim der forfattaren er jaktguide for to jenter som skulle jakte rein i dette området.
Bay, Lars Arne og Per Jordhøy; Store Urevatn - villrein. Etterundersøkelse i forbindelse med tilleggsregulering av Store Urevatn NINA- oppdragsmelding 04 2004 Reinsdyr; Digital utgåve
Bay, Lars Arne og Tor Punsvik Korleis ta vare på Europas sørlegaste stamme av villrein Setesdal Ryfylke Villreinnemnd og Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder. Kristiansand 1996 Villrein; Forvaltning; Digital versjonNettbiblioteket
Bay, Lars Arne og Tor Punsvik Informasjonshefte om Setesdal – Ryfylkereinen. Villreinen; s. 44-45 1997 Reinsdyr; Forvaltning En presentasjon av eit informasjonshefte om Setesdal – Ryfylkereinen med tankar om korleis villreinstamma best kan takast vare på.
Bay, Lars Arne og Tor Punsvik Hvordan øke områdebruken? Villreinen; s. 17-18 2012 Reinsdyr; Forvaltning; Kva er den beste strategien for å få villreinen tilbake til gammalt villreinland.
Benneche, Olaf ; Rygnestad-gutten 1911 Falkefangst Han har i eit kapittel kalla; ”Ved Falkelægret,” skildra korleis den hollandske falkefangaren Carolus Kingling, fanga og temma Tertzfalk, (Vandrefalk), på sitt falkelæger på Storenos, Hovden. Ein dramatisk historie korleis han temma falken. Digital versjonNettbiblioteket
Benneche, Olaf Litt om planter og dyr. Den Norske turistforenings årbok ; s. 68-70 1922 Flora ; fauna Generell beskriving av planter og dyreliv. Digital versjonNettbiblioteket
Benneche, Steen; Sørlandsstøylen Den norke turistforenings årbok s. 107-09 1956 Støylar;
Berg, Kirsten Bråten og Leonhard Jansen Svein Knutsson Hovden; Kvedar og sogemann; s. 7 – 106 Bykle ; 232 s 1991; Heieliv; Dyreliv; Jakt; Samling soger og forteljingar om folk som levde i fjellgardane i andre halvdel av 1800-talet. Også nyskriva artiklar den ein set sogeforteljaren Svein Hovden inn i ein samanheng. Digital versjonNettbiblioteket
Berge, Halfdan; Tatt av fjellet Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 53-57 1965 Friluftsliv; Tursithytter Mykje kjentfolk på Gaukhei.
Bergesen, Sigval; Stambanen øst – vest: indre stambane og Sørlandsbanens historie. Av Sigval Bergesens memoarer 1905-51. Utg. Av den interkommunale jernbanekomite 1952 Jernbane Digital versjonNettbiblioteket
Bergland, Håkon; En plantesosiologisk undersøkelse av bjørkeskoger i Åseral, Vest-Agder, samt en floristisk undersøkelse av kommunen. Hovedfagsoppgave i botanikk. Universitetet i Oslo 1975 Planteliv; Botanikk;
Bergmann, Cecilie Villrein (Rangifer tarandus) og rygjasau (Ovis ammon). Bruk av sommerbeite i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene. Hovudoppgåve i naturforvalting; Ås 1997 Reinsdyr; Sauer
Bergmann, Cecilie, Øystein Holand og Ragnhild Bjaaen Sau og rein i samme matfat Villreinen; s. 84-86 1998 Sauer; Reindyr; Beiter Hovudoppgåve om i kor stor grad rein og sau konkurrerer om beiteressurser
Bergsgard, Unnleiv Turisthyttene 1891-1987 Stavanger Turistforenings årbok s. 30-41 1987 Reiseliv Digital versjonNettbiblioteket
Bergsåker, Jon Lauvet var mer enn «hjelpefor» i Ryfylke. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 28-32 1973 Husyrhald
Bergsåker, Jon Sauen i forhistorisk tid. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 235-250. 1975 Sauer
Berner jr., Joachim I nye spor nord for Lysebu Stavanger Turistforening årbok ; s. 103-106 1970 Skiturar; På ski frå Haukeli til Ådneram. Digital versjonNettbiblioteket
Berner, Johs. 9. april på berget det blå Stavanger turistforening årbok ; s. 63-66 1940 Skiturar; Krigar; Karar på skitur og når dei kjem til folk får dei høyre at krigen har brote ut. Digital versjonNettbiblioteket
Bernhoft Osa, A. Fugleliv i fjellet Stavanger turistforening årbok ; s. 49-55 1938 Fuglar Fri skildring om fuglar og fugleliv. Digital versjonNettbiblioteket
Bernhoft-Osa, A. Frå fuglelivet ved Bjåen i Setesdal Stavanger museum årbok 59 ; s. 130-140 1949 Fuglar
Bernhoft-Osa, A. Fuglenotiser fra Bjåen i Setesdal og Norefjell i Buskerud Stavanger museum årbok 66; s. 159-164 1956 Fuglar Digital utgåve
Bernhoft-Osa, Anders En tur uten fjellvett Stavanger Turistforening årbok ; s. 121-125 1977 Friluftsliv; Turisthytter Vandring frå Bossvatn inn til Lysebu for å take båten vidare til Bergen.
Bernhoft-Osa, Anders Villrein Sirdalsutvalget; s. 36-40 1987 reinsdyr
Bitustøyl, Kjell Tamreindrift og samisk påverknad på Hardangervidda Villreinen; s. 102-107 2012 Reinsdyr; Samar; Historikken med tamreindrift på Hardangervidda frå byrjinga sist på 1700-talet.
Bitustøyl, Kjell og Johan Vaa Reinen på Hardangervidda Villreinutvalet for Hardangervidda; Bø ; 328 s 2012 Jakt; Fangst; Rein; Samar; ; Omfattande kulturhistorisk bok om villrein og tamrein og livet i heia.
Bjerkelund, Gunnar; Bjåentraktene Stangfiskeren; s. 47-61 1947 Fisk Fiskevatn i Fjellgardane.
Bjorvand, Arvid En rundtur i Setesdals- og Sirdalsheiene. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 71-74 1979 Friluftsliv; Turidear Tips til sommarturen i Hylestad/Valle vesthei.
Bjorvand, Arvid Hovdehytta Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 25-37 2002 Turisthytter Historien til og utviklinga av Hovdehytta
Bjørn Vikøyr; Heieområdet Setesdal-Ryfylke. Foreløpig utkast til verneplan av 22.08.92 Fylkesmennene i Agder fylkene og Rogaland 1992 Planar BK-arkiv
Bjørndalen, Anders; Håhelleren gjennom tidene Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 57-65 1952 Turisthytter; Busetnad Historie knytta til Håhelleren og folket som har drive der.
Bjørndalen, Anders; Rjuven og Håhelleren; Flora, terreng og stier Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 48-56 1952 Friluftsliv; Blomar; Vegar Skildring av landskap og natur i heia.
Bjørnholdt, Jørn Operasjon «Undeknuten» Stavanger Turistforening årbok ; s. 107 1952 Turisthytter Bygging av hytte, transport av materialar og proviant med båtfly. Beskriving av livet undervegs. Digital versjonNettbiblioteket
Bjørnsen, Jannes; Hovdehytta – det store knutepunkt for fjell-trafikken. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 47-50 1947 Turisthytter; Hovdehytta viktig utgangspunkt for heievandrarane.
Bjørnsen, Jannes; Bossvannet og folket der. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 21-29 1952 Heiegardar; Historie; Om livet på heiegardane innetter Bossvatn.
Bjørnsen, Jannes; (J….s); Hvordan turisttrafikken har flyttet seg stadig nordover Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 73-77 1956 Turithytter; Historie; Dei første turisthyttene var nærare kysten – Svalland i Birkenes, Ose, Granheim – og er nå heilt på toppen av dalen som resultat av kommunikasjonane.
Bjørnsen, Jannes Gaukheihyttas første bestyrerinne har vært 53 år i USA Kristiansand og oppland turistforening.; s. 13-25 1957 Historie; Turisthytter; Friluftsliv Laust og fast omkring gaukheihytta som rundar 60 år.
Bjørnsen, Jannes De første damer på påsketur til Gaukhei for 52 år siden Kristiansand og oppland turistforening.; s. 37-43 1958 Friluftsliv Tre kvinner på heietur på ski i 1906.
Bjørnsen, Jannes Grønlihytta og de muligheter den har gitt. Kristiansand og oppland Turistforening årbok; s. 66-71 1960 Turisthytter Turistforeninga overtek ei av Heiberghyttene.
Bjørnsen, Jannes; August Abrahamson – turistapostelen og fotografen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 7-15 1962 Turistforening; ; Om August Abrahamson som var sekretær i KOT i ein viktig nybrotsperiode.
Bjørnsen, Jannes; Kraftutbyggingen i Setesdal og hva den fører med seg Kristiansand og oppland turistforening. Jubileumsårbok 1887-1962 s. 83-91 1962 Kraftutbygging Synspunkt på kraftutbygginga .
Bjørnsen, Jannes; De nye utbyggingsplaner i Setesdal til 850 millioner. Kristiansand og oppland turistforening.; s. 51-57 1971 Kraftutbygging Kraftutbygging utan store øydeleggingar bortsett frå ved Storevatn og Urarvatn.
Bjåen, Ragnhild Klima og produksjon på sau på fjellbeite i Setesdalsheiane. Prosjektoppgave individuelt hovedkurs HF 311. Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole Ås 1998 Beite; Sauer;
Bjåen, Ragnhild Rygjasau og spælsau. Aktivitet og beitebruk hjå sau i Setesdal-Ryfylkeheiane. Hovedfagsoppgave. Institutt for husdyrfag. Norges landbrukshøgskole Ås 1998 Beite; Sauer;
Bjåen, Ragnhild Bli kjent med heiane Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.; 136 s 2009 Flora; Faune; Fauna; Fuglar; Fisk; Historie Ei handbok om heia.
Blich, Odd N. En pinsetur i Lyseheiene Stavanger turistforening årbok ; s. 61-67 1938 Skitur; friluftsliv På ski seint på våren i Lyseheia. Digital versjonNettbiblioteket
Bloch-Nakkerud, Tom Jernutvinning på Hovden. Universitetets Oldsakssamling i samarbeid med Bykle kommune.; 15 s 1984 Jernvinne; Arkeologi; Også på engelsk og tysk. Kortfatta introduksjon til busetnad og næringsliv i Fjellgardane for 100 år sidan.
Bloch-Nakkerud, Tom ; Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal Universitetets Oldsakssamling; Varia 15. 1987 Arkeologi; Jernvinne; Kolgroper Magisteravhandling i arkeologi. Analyse av kolgropa som fornminnetype
Bloch-Nakkerud, Tom og Henrik Wigestrand; Jernet, vikingtiden og Hovden Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 21-31 1981 Arkeologi; Jervinne; Historie; ; Kolbrenning og jernutvinning som viktig næringsveg i vikingtid og middelalder i heia.
Blom, Peter: Beskrivelse over Valle Prestegjeld i Sætersdalen med dets prestehistorie og sagn. Gjøvik ; 197 s 1896.; Topografi Blom skriv om alt muleg, og mykje heiestoff som omfattar heia er innimellom. ; Innhaldsliste, men veldig omtrenteleg. Digital versjonNettbiblioteket
Blystad, Per Litt om kvartærgeologien i Ryfylkeheiene. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 166-170 1974 Geologi
Blystad, Per Trekk av Sandsa-områdets geologi og geomorfologi. Frá haug ok heiðnis nr. 4; s. 328-333 1975 Geologi
Blystad, Per Når tok menneskene Dyraheio i bruk? Et kulturhistorisk problem sett under en geologisk synsvinkel. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 101-106 1976 Jakt; Fangst; Geologi;
Blystad, Per Skredmorener. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 262-264, 308, 266-271 1977 Geologi;
Blystad, Per Istid, isavsmelting og løsmasser Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 19-30 1978 Geologi; Istid; Avsetjingar; Artikkelen visker korleis istida og store ismassar har forma landskapet. Digital versjonNettbiblioteket
Blystad, Per Kvartærgeologsike undersøkelser i området Bykle-Hovden-Øvre Setesdal. Hovedoppgave i kvartærgeologi og geomorfologi.; Bergen 1978 Geologi
Blystad, Per Sandsa - et glimt inn i naturens verksted. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 111- 117 1978 Geologi;
Blystad, Per An inter-till organic sediment of early or middle Weichselian age from Setesdal. Southwestern Norway. Boreas Vol. 10 no. 4; s. 363-367 1981 Geologi
Blystad, Per og Lotte Selsing Deglaciation chronology in the mountain area between Suldal and Setesdal, South-western Norway Bulletin/Norges geologiske underøkelse nr. 413; s. 67-92 1988 Geologi Digital utgåve
Borschenius, J. Riksveien Dalen - Lyse Den Norske turistforenings årbok; s. 30-38 1919 Vegar Planlagt veg over heia frå Telemark til Ryfylke.
Brandal, Trygve Bygdesoge frå Hjelmeland ; Bind 1: Tida før 1800; Bind 2: 1800-1990 s. 427-638 1994 og 1997
Brandal, Trygve Fjellgardar i Hjelmeland Stavanger turistforening årbok s. 54-62 1991 Digital versjonNettbiblioteket
Brandal, Trygve Fjordafolk. Kultursoge frå Forsand 1800-2000. Bind 1-2. s. 382-349 2002
Brandal, Trygve Turist i Ryfylke. Utstillingskatalog Ryfylkemuseet og Stavanger Turistforening.; 54 s. 2003
Brandal, Trygve Lokalhistorie frå Hjelmeland; Hjelmeland. Gardar og folk. Bind 1-3. s.424 + 562 + 322; 1989-1990 Digital versjonNettbiblioteket (B1)
Digital versjonNettbiblioteket(B2)
Digital versjonNettbiblioteket(B3)
Brandal, T. og Njål Tjeltveit Sau og hei. Sauehald og og heiaføring i Ryfylke og på Haugalandet. Ryfylkemuseet; Sand 1996 Sauer; Diftesau Digital versjonNettbiblioteket
Brandal, T. og Njål Tjeltveit Geit og støl. Geitehald i Ryfylke og Nord-Rogaland. Ryfylkemuseet ; Sand 1998 Geiter; Støylar; Digital versjonNettbiblioteket
Brastad, B. og T. Neset En samfunnsøkonomisk analyse av verneplan for Setesdal Vesthei/ Ryfylkeheiane. Hovedfagsoppgave. Institutt for økonomi og samfunnsfag. Norges Landbrukshøyskole ; Ås 1995 Planar
Bratteteig, Bjarne Aanebjør Norsk Bokreidingslag L/L; 83 s 1989 Busetnad Skildring av livet på heiegarden Ånebjørg som forpaktarar på 1950-talet. Digital versjonNettbiblioteket
Breilid, Magnus Agder i segn og soge; Bd. I-XI Ca. 1000 sider 1967-1973 Folkeminne; Soger; Kultur; Samling av historie og tradisjonar frå Agdrfylka. Innimellom er det mykje som relaterer seg til heia av soger/forteljingar/hendingar. Digital versjonNettbiblioteket (B1)
Digital versjonNettbiblioteket (B2)
Digital versjonNettbiblioteket (B3)
Digital versjonNettbiblioteket (B4)
Digital versjonNettbiblioteket (B5)
Digital versjonNettbiblioteket (B6)
Digital versjonNettbiblioteket (B7)
Digital versjonNettbiblioteket (B8)
Digital versjonNettbiblioteket (B9)
Breivegen, Ola; Mellom bønder, villrein, sportsjegerar og anna i fjellet. Små glimt frå tre år som oppsynsmann i Njardarheim. Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 42-51 1955 Heieliv; Jakt; Fiske; Breivegen begynte som oppsynsmann i 1952, og budde i Bratteli. Dette er slik han opplevde den første tida.
Brodahl, Finn; Vår skisports framtid ligger i Øvre Sirdal Skiforeningen i Stavanger årbok s. 21 f 1940 Ski; Turisme
Brodersen, Nils; Noen påskeminner fra Ljoslandstraktene Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 38-47 1954 Påsketurar På skitur frå Ljoslandshytta til Gaukhei påska 1952.
Bromley, James Engelske knebukser i Ryfylkeheiane Stavanger turistforening årbok ; s. 121-122 1937 Friluftsliv Engelskmenn på tur til Blåfjell. Digital versjonNettbiblioteket
Brown, March; Om fiskelykke eller løst og fast om ørret og ørretvann i Setesdalsheiene Kristiansand og oppland turistforening; s. 66-71 1958 Fisk Generelt om fisking;
Bryge, Olav Om gjæting og litt av soga til Lars Kjuring Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 34-36 1984 Gjeting Soger om gjetarar frå eiken
Bryggeså, Arvid Minne fra stølsarbeidet Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 8-14 2009 Støylar; Minne frå tida på støylen
Brøgger, W. På erobringstokt i Rogalands fjell. Stavanger – Lysebotn – Haukeliseter. Stavanger turistforening årbok ; s. 9-37 1938 Friluftsliv; Heiar Vandring i heia og skildring av tur og opplevingar. Digital versjonNettbiblioteket
Braa, Anders T. Er villreinsstammen truet? Stavanger Turistforening årbok ; s. 90-87 1991 Reinsdyr; ; Vurdering av villreinsstammen og forvalting av denne. Digital versjonNettbiblioteket
Braa, Anders T. På tur i Hjelmeland Villreinen; s. 33-35 1992 Reinsdyr ; Forvalting Marginalt område for villrein med mykje nedbør og sparsamt vegetasjonsdekke. Det vert sett fokus på vannkraftutbygging, vegar og turisttrafikk og kva konsekvensar dette har for reinen.
Bråtveit, Odd; Bardndomsminne frå Stålevikstølen. Gamalt frå Suldal 2004 Støylar; Husdyrhald; Kultursoge Minne frå då forfattaren var med på støylen.
Bråtå, Hans Olav, Per Kristian Alnes og Merethe Lerfald Villreinnemndene 2008-2011; organisering, funksjon og resultater Villreinen; s. 68-71 2012 Forvaltning; Reindyr; Østlandsforskning har evaluert villreinnemndenes funksjon og struktur
Bull, Francis Fra Krøderen til Jæderen i 1906. Stavanger turistforening årbok ; s. 69-76 1968 Friluftsliv Også i Den Norske turistforenings åsrbok 1932 s. 143-149. Reise med mange opplevingar over heia. Digital versjonNettbiblioteket
Burchardt, D. B. Dr. Arentz’ fjellvandring 1900 Den Norske turistforenings årbok; s. 166-170 1953 Heieliv; Turvegar; Funderingar over kva fjellvegar dr. Arentz tok, og meir om denne spesielle mannen.
Burvald, Ingulv Langvatn molybdenforekomst NAGS-nytt. Årg. 10 nr. 3; s. 12-15 1983 Geologi; Gruver; Digital utgåve
Bykilutvalget; Norges naturvernforbund; Aldri Bykildam 31 s 1968 Kraftutbygging Protestskrift mot utbygging av Bykildammen.
Bærheim,, Kristian Prækestolen Stavanger Turistforening årbok; s. 71-76 1914-15 Natur; Fjellformasjonar Tur innover mot Prekestolen og andre naturformasjonar i området. Digital versjonNettbiblioteket
Bærland, Torger; Skothommen – en gammel boplass øverst i Åseral. Kristiansand og opplands turistforening; s. 46-48 1969 Busetjing; Arkeolog;
Bø, Knut; Tragedien på Skinnvegen mellom Setesdal og Lyse Jol i Setesdal ; s. 14-15 1979 Ulykker; Ferdsle Setesdølar på veg over heia kjem ut for uvær. Nokre omkom.
Bø, Olav; Noko om ferdsla til og frå Setesdal i gamal tid Syn og segn; s. 416-27; 1950 Vegar; Handel; Bø gjennomgår dokumentasjon på at det i tidlegare tider har vore ganske livleg kontakt mellom Setesdal og andre dalføre/stader.
Bø, Olav ; Falkefangst i Noreg i nyare tid. Eller ”Falcon Catching in Norway”, Studia Norwegica no.11.; 1962 Falkar; Fangst; Boka omhandlar fangst av jaktfalkar til ”den kongen gjev løyve”. Det er fangstanlegg på Falkeskar ved Storenos på Hovden, Falkeflotti nord for Nesland m.a. Digital versjonNettbiblioteket
Bø, Olav Tradisjon og truer om fjellferdsle. Den Norske turistforenings årbok 112; s. 35-45 1980 Friluftsliv Delvis Setesdal. Digital versjonNettbiblioteket
Bø, Olav ; Setesdal – frå utkantbygder til kraftsentrum Det norske samlaget; 224 s 1991 Kraftutbygging Reiseliv Kap. III s. 139-192 om Utbygginga av Otra-vassdraget.; Kap. IV s. 193 – 218 Setesdal og turistane. Digital versjonNettbiblioteket
Bø, Olav Den gode stølen Den Norske turistforenings årbok ; s. 104-117 1992 Støylar Støylslivet i ei folkloristisk ramme. Digital versjonNettbiblioteket
Bø, Olav Ferdsel i heiane Den Norske turistforenings årbok; s. 140-149 1992 Friluftsliv; Ferdsel i heia i eit folkloristisk perspektiv. Digital versjonNettbiblioteket
Bø, Sigrid; Landtal, leidang og agrarkrise. Busetnadshistorie i Valle ca. 1350-1650 Hovudoppgåve i historie; Oslo ; 136 s 1973 Busetnadshistorie Drøftar øydelegginga av gardar i nedgangstidene etter 1350. Deri også busetjing på heiane og nedlegginga av desse i seinmellomalderen.
Baade-Mathiesen, J. ; Sira-Kvina utbyggingen og friluftsinteressene Sirdalsutvalget Årbok; s. 55-61 1963 Kraftutbygging;
Baade-Mathiesen, Johan Sira-Kvina utbyggingen. Stavanger turistforening årbok; s. 79-83 1990 Kraftutbygging Dei store magasina og litt om konsekvensane av utbygginga. Digital versjonNettbiblioteket
Baalsrud, A.; Gjennomgangsveien over de store heiene Stavanger turistforenings årbok; s. 35-41 1939 Samferdsle; Vegar Kvifor vegen Rogaland – Setesdal – Telemark må kome. Digital versjonNettbiblioteket
Baalsrud, Kjell m.fl. (red.) Kalkingsprosjektet. Kalking mot surt vann. Miljøverndepartementet.; Arendal fylkeskommune/ Kalkingsprosjektet; 145 s. 1985 Sur nedbør; Kalking;
Calmeyer, O. M.; Fra min sommertur i Setesdalsheiene Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 3-13 1925 Heieliv; Turisthytter Vandringar på Setesdal vest- og austehei.
Chapman, Abel Engelsk jakt på Breiava for 50 år sidan Stavanger turistforening årbok ; s. 59-68 1949 Jakt; reinsdyr; Frå boka Wild Norway frå 1897, utgjeve i London. Reinsdyrjakt i Suldal.
Christiansen, F. L. Sauda og fjellovergangene derfra Den Norske turistforenings årbok; s. 108-115 1932 Fjellruter Skildring av ulike fjellvegar med utgangspunkt i Sauda.
Colman, Jonathan Rein og forstyrrelser; I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei ; s. 186- 195 1999 Reinsdyr Korleis reinen reagerer på ytre forstyrringar.
Colman, Jonathan, Eigil Reimers, Christian Pedersen, Øystein Holand og Stein Moe Beiteinteraksjoner sau/rein Villreinen; s. 56-59 1998 Reindyr; Sauer; Beiter; Forskningsprosjekt som skal framskaffe kunnskap om interaksjoner mellom sau og rein ved å samanligne artane sine habitatvalg og beiteåtferd
Dag, Ragnar Kjente menn fra turistforeningen. August Abrahamson. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 10-17 1935 Turistforeningar Om sekretæren som la til rette for reiselivet i Setesdal for turitforeininga sine medlemer.
Dahl, Barbro I. Forsandmoen - et arkeologisk eldorado Frá haug ok heiðni nr. 1.; 2008 Arkeologi
Dahl, Johanne Margrethe Suldals geologi. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 62-63. 1986 Arkeologi
Dahl, Johanne Margrethe og Ellen Høigård Hofseth Fjellressursenes betydning i eldre jernalders økonomi, Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 292-293 1981 Arkeologi
Dalen, Knut og Alma; Røldal bygdebok 1960 Pilegrimsreise Mellom anna om Røldal kyrkje og pilegrimsreisa dit, for bot og legedom.;
Damsgaard, E.; Paa hei og vidde Den Norske turistforeningss aarbok; s. 20-37 1914 Friluftsliv
Danielsen, Sverre Påsketur i Vestheiene Kristiansand og oppland turistforening.; s. 17-24 1939 Påsketurar; Turisthytter Vandring frå hytte til hytte i påskefjellet. Skildring av primitive forhold..
Dannevig, Birger; Fra ved til vannkraft. Aust-Agder Kraftverk 1919-1969; Vannkraftutbygging – naturvern. s. 134-199 1969 Kraftutbygging Om Bykilutbygginga. Digital versjonNettbiblioteket
Dannevig, Birger; Aust-Agder Kraftverk 1919-1969-1979; Hoslemo kraftstasjon s. 43-47 1979 Kraftutbygging Hoslemo kraftstasjon
Degelius, Gunnar Nilsson; Om lavfloraen i øvre setesdalen Botaniska notiser 109; s. 349-67; Lund 1956 Flora
Di Biagio, Elmo m.fl. Field instrumentation and performance evaluation for the Svartevann dam Norges geotekniske institutt. Publikasjon 1982, nr. 142; s. 1-14 1982 Vassdrag
Dillner, Rolf; Sirdalen – fremtidsperspektiver for kraftbyggings kommunen Sirdalsutvalget Årbok; s. 60-65 1972 Kraftutbygging;
Dillner, Rolf; Svartevannsdammen – neste trinn i Sira-Kvina utbyggingen Sirdalsutvalget Årbok; 39-41 1972 Kraftutbygging;
Div forfattarar Ryfylke- og Setesdalsheiene Den Norske turistforenings årbok; s. 9-103 1992 Topografi 21 artiklar av generell karakter som tek oss med inn i mange fascinerande heielandskap, med ulike tema i kortversjon. Digital versjonNettbiblioteket
Drange, Ernst Berge Erfjord – Gardar og folk. Bind 1-2. Suldal kommune 2004.
Drange, Ernst Berge Sand – Gardar og folk. Bind 1-3. Suldal kommune. 1997-2000 Heiebruk
Drangeid, Svein Olav B. Kosåna – vegetasjon og flora. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer; Universitetet i Oslo, rapport 63.; 73 s 1983 Vegetasjon ; Flora’
Drifteveistyret; Regler for kreaturdrivning efter drifteveilinjen Bue i Bjerkreim til Kvina ved Kvikroken. Utarb av drifteveistyret 1939; 5 s 1944 Sauer
Dybdahl, Kåre Dreyer; Pilegrimenes og bispenes vei. Utsnitt av et brev fra P. A. Munch Stavanger turistforening årbok; s. 41-43 1946 Pilgrimsveg; Vegar Telemark – Setesdal – Rogaland. Også i Kristiansand og opplands turistforening 1947 s. 42-46. Digital versjonNettbiblioteket
Dyring, A.K. og T Hekkfjell kraftverk – utbygging av øvre del av Lyngdalsvassdraget; Fylkesmannen i Vest-Agder. Rapport. 1976 Kraftutbygging
E. R.; Med mor og far og to søsken på fottur for 40 år siden. Frå Granheim over Meienfjell til Odda Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 48-53 1956 Friluftsliv;
Eeg, Peder; Riksveien Lyse – Sætesdal – Telemarken og dens betydning for distriktene. Stavanger tuistforening årbok; s. 9-18; 1918 Vegar Veglinja over heia. Nytte og gagan sett frå Stavanger. Digital versjonNettbiblioteket
Eeg, Peder Med jærsmalen ”te heis” Stavanger turistforening årbok ; s. 125-132 1932 Driftefe; Sauer; Med sauedrift inn til Monsvatn frå Jæren. Digital versjonNettbiblioteket
Eeg, Peder Forsand og Strand Stavanger turistforening årbok ; s. 9-26 1935 Topografi Topografisk skildring som også går inn på heia. Digital versjonNettbiblioteket
Eeg, Peder De gamle læger Stavanger turistforening årbok ; s. 35-38 1941 Heieliv; Drifteleger Korleis det er å overnatte i ei av dei gamle legene (jordhytter). Digital versjonNettbiblioteket
Eeg, Peder Av fjellets saga. Hvor gikk ”Skinnvegen” Stavanger Turistforening årbok; s. 73-77 1952 Vegar Historikk og vandring langs den gamle Skinnvegen. Digital versjonNettbiblioteket
Eftestøl, Bjarne Drifter og driftekarar. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 1964 Driftefe; Driftekarar; Frå Fjotland, Eiken og Åseral. Minne om driftakarar og stor krøterflokkar på beite.
Egeland, Kjølv Innover frå Finnabu Stavanger turistforening årbok ; s. 97-103 1947 Friluftsliv På fjelltur i Suldal. Digital versjonNettbiblioteket
Egelandsdal, Rolv Turisthytter på flyttefot Stavanger turistforening årbok ; s. 67-73 1970 Turisthytter; Vegar Om endringar i rutenettet og turisthytter i samband med neddemmingane. Digital versjonNettbiblioteket
Egelandsdal, Rolv Frafjordvassdraget – meir enn Månafossen Stavanger turistforening årbok ; s. 84-; 1977 Topografi Naturbeskriving. Digital versjonNettbiblioteket
Egelandsdal, Rolf m.fl. Perler i rogalandsnaturen Dreyer Stavanger 159 s. 1978 Kulturlandskap Digital versjonNettbiblioteket
Egelandsdal, Rolv Tur med kultur Stavanger turistforening årbok ; s. 115-121; 1985 Arkeologi; Gruvedrift Tur til molybdengruvene ved Langevatn og Skutesteinen. Digital versjonNettbiblioteket
Egelandsdal, Rolv Frå heiberghei til Njardarheim Stavanger turistforening årbok; s. 66- 1990 Heiberg; Njardarheim Utviklinga frå Heiberg til statleg eigedom. Digital versjonNettbiblioteket
Egenes, Liv Greni Krigen 1940-1945 – slik jeg opplevde den Kvinesdal historielag nr. 19; s. 68-83 2004 Gruver ; Krigen Opplevingar på Knaben under krigen
Eikeland, I. Berner; Glimt fra driftetrafikkens gamle saga. Årskrift til Agder historielag 43; s. 3-38 1965 Driftefe Driftehandel i Agder/Rogaland
Eikeland, I. Berner Historiske segner Agder historielag årskrift nr. 54; s. 11-43 1976 Arkeologi; Historie; Middelalder; Sigurdsheller ved Øyarvatn og soga om Hyremannen på Øksendal. Segn, tradisjonar og samanhengar?
Eikeland, Ingvald Berner Segn og historier frå Sirdal. Red. av Steinar Tjomlid Sirdal Fjellmuseum og Sirdal kommune; 118 s 2003 Historie; Kulturminne Bok med soger frå Sirdal i gamle dagar samla av I. Berner Eikeland. Mykje kan også relaterast til heia.
Eikeland, Sigurd ; Driftesmalen – Gjætarliv på vegtråkk og villfjell Jæren smalelag; 437 s 1966 Driftefe Omfattande bok om sauedrifta i Ryfylke og Setesdal, ”Fjellkongen dr. Thv. Heiberg”, og mykje meir.
Eikeland, Sigurd Årdal frå istid til nåtid. Bygdeboknemnda for Årdal 1969 Kulturhistorie Kultursoge frå Årdal
Eikeland, Sigurd Njardarheim Stavanger Turistforening årbok ; s. 9-69 1977 Historie; Topografi; Heiberg; Jakt; Suer; Turistar; Brei gjennomgang av historen bak etableringa av Njardarheim og drifta av heia. Digital versjonNettbiblioteket
Eiken, Olav Vandretur til krigsflyvraket ved Tindefjellet Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 24- 28 2004 Krigen Vandretur til flyvrak i heia
Eikil, Ragnvald Mauritzen Den nedlagde fjellgarden Stavanger turistforening årbok ; s. 21-58 1960 Busetjing;
Eldøy, Steinar Fugl i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland med supplerende opplsyninger om pattedyr. Universitetet i Oslo. Kontaktutvalget fro vassdragsreguleringer. Rapport 29 Oslo 1981 Fuglar Digital versjonNettbiblioteket
Elling Med fly til Gaukhei Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 55-59 1948 Turistforeningar På tur med båtfly og proviant til Gaukheihytta.
Elling; Påsketur til Gaukhei Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 67-74 1953 Påsketur; Skigåing; Litt morosam beretning om ein påsketur .
Ellingsen, Rolf; ”Varg” Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 32-37 1946 Krig; Heimefront; Varg var ein av flerie heiebasar under krigen. Ellingsen fortel om kva som skjedde der.
Ellingsen, Rolf; På flukt til fjellet Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 25-31 1946 Krig; Heimefront; Ellingsen fortel frå livet i Åseralsheia under krigen, og seinare opp i Fjellgardane.
Enerud, Jørn ; Fiskeribiologiske undersøkelser i Blåsjø 1990 Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavd. 1990 fisk
Engen, Olav; Friluftsliv om vinteren – før og nu. En paasketur til Sætisdalen. Stavanger Turistforening årbok; s. 93-101 1914-15 Friluftsliv; Skiturar; Påsketurar; Historikk om skigåing og tur over til Setesdal på ski. Digital versjonNettbiblioteket
Engen, Olav I Vildfjeldet Stavanger turistforening årbok; s. 54-63 1914-15 Heieliv Kameratgjeng på tur i Vildfjeldet, dvs. heiane mellom Suldal og Setesdal og ned mot Lyse. Digital versjonNettbiblioteket
Engen, Olav Gjennem sætertrakter og i vildfjeld Den Norske turistforenings årbok; s. 90-107 1914 Heieliv; Fjelltur i Ryfylkeheiane over mot Setesdal.
Engen, Olav; Riksveilinjen – en lærerik befaring sommeren 1918 Stavanger turistforening årbok; s. 19-33 1918 Vegar Engen var med på befaringa og fortel frå denne. Deretter korte intervju med dei andre deltakarane. Digital versjonNettbiblioteket
Engen, Olav Langs Napen og Blåfjell Stavanger turistforening årbok; s. 44-59 1922 Heieliv Digital versjonNettbiblioteket
Engen, Olav; På gamle tufter Stavanger Turistforening årbok; s. 94-103 1933 Leger; Hellerar; Driftefe; Historikk om skigåing og tur over til Setesdal på ski. Digital versjonNettbiblioteket
Erfjord, Anne Berit m.fl. Mange bekker små...; Kulturminner langs Kvinavasssdraget. Kvinesdal Historielag; 413 s 2004 Kulturminne Boka følgjer vassdraget frå Kvifjorden og ned, og dokumenterer kulturminne med tekst og foto.
Erfjord, Anne-Berit Brudle i Kvinesdal. Kvinesdal historielag nr. 21; s. 78-82 2006 Arkeologi; Brurled
Eriksen, Gustav En uke i fjellet. Sauda – Lysebotn Stavanger turistforening årbok ; s. 98-104 1942 Heieliv Digital versjonNettbiblioteket
Eskeland, Odd Galtung; Til Setesdal på ski med havregryn i skreppa Stavanger Turistforening årbok; s. 43-48 1938 Friluftsliv; Skitur; Gutegjeng på tur over heia og tilbake på ski med lite niste og pengar. Digital versjonNettbiblioteket
Eskeland, Øystein; Riksveien Lyse – Skafsaa For bygd og by; s. 353-57; 1919 Vegar
Espedal, Kjell Kremmaren frå Lysefjorden : Ole Olson Sangesand : "Pilt Ola" Forsand skulekontor, 31 s. 1995 Pilt-Ola Digital versjonNettbiblioteket
Espedal, Kjell Til støls Forsand skulekontor, 37 s. 1995 Støylar Digital versjonNettbiblioteket
Espedal, Odd Litt om dei indre heiane i Forsand. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 196-201. 1983 Arkeologi
Espeland, Magnus; Blant fjellfolk i Sirdal og Ljosland i 1943 Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 28-38 1978 Friluftsliv; Ski Minne frå skitur i 1943.
Evenbye, Torbjørn Hotellet som få fikk oppleve.; 60 år siden Hovden Høyfjellshotell brant ned. Agder historielag. Årskrift nr. 82; s. 167-182 2006 Høyfjellshotell; Reiseliv; Historien om korleis Hovden Høyfjellshotell vart etablert, kom i drift og brann ned.
Evenrud, Gro og Laila Rolfsen Fornminner i Kosånavassdraget i Vest-Agder og Aust-Agder Universitetet i Oslo; Oldsaksamlingen; 50 s 1982 Arkeologi;
Falk; Sauedriften i Sirdalsheiane Kristiansand og opplands turistforening Årbok; s. 23-27 1949 Sauer
Falk Sauedriftene i Sirdalsheiane; Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 23-27 1949 Sauer; Driftefe; Sauesanking i Sirdalsheia.
Falk Ola Pytten 80 år; Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 38-41 1950 Heieliv; Samar; Ola Pytten fortel frå livet på heia.
Falleth, Eva Irene og Sissel Hovik; Lokal forvaltning av store verneområder. Evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane NIBR-rapport 2006:18 2006 Planar NIBR har på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning evaluert forsøket med kommunal forvaltning av et av landets største verneområder i Setesdal ; Vesthei – Ryfylkeheiane. Digital utgåve
Faugli, Per Einar Bjerkreimsvassdraget; en oversikt over de geofaglige forhold. Kontaktutvalget for Rapport/kontaktutvalget for vassdragsreguleringer; 45 1982 Vassdrag;
Faugli, Per Einar Lyngdalsvassdraget – en geofaglig vurdering Vassdragsforsk. ; Oslo ; 40 s 1987 Geologi Digital versjonNettbiblioteket
Feyling-Hanssen, Rolf I breens fotspor Stavanger turistforening årbok ; s. 17-56 1944 Geologi; Isbreane si forming av landskapet mellom Lyse og Dirdal. Digital versjonNettbiblioteket
Feyling-Hanssen, Rolf W. Litt Ryfylkegeologi Stavanger turistforening årbok ; s. 25-58 1950 Geologi; Steinformasjonar og landskap i Ryfylke. Digital versjonNettbiblioteket
Fidjeland, Torkell Den seinste bjørnen i Sirdal Agder historielag. Årskrift nr. 65; s. 117-118 1989 Bjørnar; Bjørnejakt kring 1910.
Fidjeland, Torkell Jakt og fangst i Sirdal i eldre tid og slik eg minnest det Agder historielag årsskrift nr. 65; s. 113-116 1989 Jakt; Fangst; Rjuper Snarefangst i Sirdal
Fjellplanutvalget for Agder og Rogaland.; Fjellplan for Setesdal Vesthei. NOU 1974: 39; 192 s 1974 Planar Digital versjonNettbiblioteket
Fjermestad, Jorunn; Bjørnesoger Jol i Setesdal ; s. 9-10 1987 Bjørnar Bjørnesoger frå Hylestad
Fjermestad; Jorunn; Minne frå hjuringdagane Jol i Setesdal; s. 26-27; 1972 Beitebruk; husdyr
Fletre, Nils; Frå Sirdals- og Setesdalsheiene. Veldige vidder med smalebeite. Norsk landbruk 11; s. 282-84 1945 Beitebruk; Husdyr; Sauer
Floor, Jane Fiske og fangst i steinalderen. Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 248-249. 1985 Arkeologi (Om boplass ved Hålandsosen i Suldal)
Floor, Otto Fra Suldal til Lyse på ski Stavanger turistforening årbok; s. 60-66 1922 Skitur; Digital versjonNettbiblioteket
Floor, Otto Stavanger turistforening. Litt om foreningens historie og virke Den Norske turistforenings årbok; s. 5-18 1932 Turistforening; Turisthytter; Om Stavanger turistforening og arbeidet dei gjer i heia.
Fløgstad, Gunnar; Turistar og sau Sirdalsutvalget Årbok; s. 56-59 1972 Sauer
Flå, Harald Fra Valle til Ljosland Den Norske turistforenings årbok; s. 166-173 1992 Turisthytter Turisthytter i regi av Kristiansand og opplands turistforening. Digital versjonNettbiblioteket
Flå, Harald Kristiansand og Oppland turistforening etter krigen Agder historielag. Årskrift nr. 82; s. 149-153 2006 Turisthytter Oversyn over hytter og løyper, drift av lag og turistrafikk.
Flå, Harald (red.) Vandringer i Setesdal Vesthei Kristiansand og Opplands turistforening; 228 s 2008 Turistforening; Løypenett; Turisthytter; Geologi; Flora; Fiske; Jakt; Dyreliv; Arkeologi; Veger; Buplassar; Støylsdrift; Drifteleger; Kraftutbygging; Krigen; Omfattande bok med fleire forfattarar. Presenterer heia i full breidde.
Flå, Kai B.; Første gang på løypemerking i Setesdalsheiene Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 86-91 1953 Løypemerking Opplevingar frå Bossbu via Øyuvsbu til Gaukheipå løypemerking.
Forsberg, Johan; Framtidsmål for skisport og friluftsliv i Øvre Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 21-26 1954-56 Ski; Turisme
Forsberg, Johan; Vårt nye skiterreng i Øvre Sirdal og dens fremtidsmuligheter Skiforeningen i Stavanger årbok s. 33-38 1940 Ski; Turisme
Forsberg, Johan; Litt om løypenettet i Øvre Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 36-41 1958 Ski; Turisme
Forsberg, Johan; Vegane til Sirdal. Turister og ryper. Den indre vegen Stavanger-Oslo Sirdalsutvalget Årbok; s. 79-90 1968 Veger
Foss, Lars På nye trakter Stavanger turistforening årbok ; s. 66-81 1942 Turliv; Heieliv; Heievandring i Suldal
Fosstveit, Tryggve og Knut Gjerden; Folk og fjell. Daglegliv på fjellviddene i Hardanger, Telemark og Setesdal. Det norske samlaget; 144 s 1990 Samar; Reinsdyr; Her er samla mykje stoff om samane og tamreinen. Digital versjonNettbiblioteket
Frigstad, Ole Fridtjof Urkontinentet; s. 31-43 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Geologi; ; Korleis landskapet vart forma
Fritsen, Astri ; Kvartærgeologi og anvendt geologi i Setesdalen. Hovudoppgåve i geologi.; Bergen 1982 Geologi
Frydenlund, Kari; (sakshandsamar); Heiområdet Setesdal-Ryfylke. Framlegg til mål og retningslinjer for arealbruk. Rådgjevingsgruppe oppnemnt av fylkesmennene i Agder og Rogaland. Kristiansand 1986 Planar; Brukarinteresser; Vern; Forvalting; Arealbruk; ; Dette er ei oppfylging av Fjellplan for Setesdal vesthei NOU 1974-39. Nødvendig å få eit samla oversyn over eksisterande og planlagde inngrep i heieområdet.
Frøstrup, J. M.; Setesdalen har mange beingelser for at blive et yndet turistfelt. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 31-42 1975 Turisme; Turiststasjonar Sekretæren i turistforeninga greier ut om kva utsikter reiselivet i Setesdal kan ha på eit styremøte i 1889.
Frøstrup, Johan Christian Sloaros; en fiskeoase i et surt fjellområde Jakt og fiske årg. 119, nr. 8; s. 26-27 1990 Fisk
Frøstrup, Johan Christian Den store rovdyrjakten; s. 133-141 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Rovdyr; Utrydding; Om systematisk utrydding av rovdyr og rovfuglar i heia til fremje av viltet.
Frøstrup, Johan Christian Fjellets mann; s. 209-213 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Heieliv; Reinsdyr; Møte med oppsynsmann Jon Haugen
Frøstrup, Johan Christian Fjelljegeren; s. 27-29 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Jakt; Heieliv; ; Torjus Pytten fortel.
Frøstrup, Johan Christian Fra fangst til sportsjakt; s. 107-131 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Jakt; Storfolk; Reinsdyr; Samar; Korleis heiane etter kvart var kjøpte opp og driven av andre.
Frøstrup, Johan Christian; ; ; Reinen i tro og overtro; s. 69 – 73 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Reinsdyr; Om truer omkring reinen, ikkje berre i heia.
Frøstrup, Johan Christian Veidemannen Rasmus ; s. 202-207 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Børnar; Jakt; reinsdyr Bjørneskyttar og reinsdyrgjetar Rasmus Ulladalen frå Suldal.
Frøstrup, Johan Christian Villreinjegeren i Sirdal I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Jakt; Friluftsliv; snarefangst Møte med Per Tjørhom
Frøstrup, Johan Christian m.fl. Innledning Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Setesdal austhei; s. 9-25 I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei 1999 Vegar; Fjellvegar
Frøstrup, Johan Christian og Tore Vigerstøl Veiderliv I. Glimt frå Aust-Agders jakt og fiskehistorie Tvedestrand ; 240 s 1992 Jakt; Fangst; Bjørnar; Falkar; Elg; Sur nedbør; s. 34-41 Villreinjakt; s. 62-65 Falkefangst; s. 93-150 Bjørnejakt; s.121-126 Bjørgulv T. Berg; s. 188 Elgjakt med snare; s. 209-216 Kalking; s. 217-240 Njardarheim. Digital versjonNettbiblioteket
Frøstrup, Johan Christian og Tore Vigerstøl Veiderliv II. Glimt frå Aust-Agders jakt og fiskehistorie Tvedestrand ; 312 s 1994 Jakt; Fangst; Rovdyr; Fjellfolk; Rjuper; reinsdyr; Saks- og navneregister bak.; s. 31-101 laksefiske (grenser berre opp til heia); s. 109-133 rovdyrhistorier; s. 135-187 Torjus Pytten, Abel Haugen, Gunhild Kvinen, Sigmund Rossevatn, Lars Knaben, Einar Kvinen; s. 189-203 Rypebestanden på Agder; s. 205 201 Villreinjakt, oppsyn og konflikter. Digital versjonNettbiblioteket
Frå, Per; Med vekt og mikroskop frå rypene i Setesdalsheiene Landkjenning. Utg av Aust-Agder Presselag; 1930 Rjuper
Frå, Per; Rypeundersøkelser på Sørlandet sommeren 1929 Norsk jæger og fiskerforenings tidsskrift ; s. 223-34, 273-84 1930 Rjuper;
Frå, Per; Undesøkelser over ryper og skogsfugl på Sørlandet sommeren 1930 Norsk jæger og fiskerforenings tidsskrift ; s. 493-511 1930 Rjuper; Skogsfugl;
Fønhus, Mikkjel ; Aftenposten Veidemannsliv i Byklefjella 1962 Jervar; jakt Soge om Dreng Tveiten på jervejakt ved Krokevatn m.a.
Garborg, Arne ; Fjell-luft og andre smaastykke I Heiane.; Kristiania; s. 90 -127 1903 Friluftsliv; Vegar; Folkeliv Skildring om ein tur han hadde over heia frå Jæren over til Setesdal. Digital versjonNettbiblioteket
-gh; Om bygd og bjørn Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 48-53 1975 Bjørnar Bjørnesoger frå Setesdal.
Gill, Johs Rasmus Ulladalen Stavanger turistforening årbok; s. 106-124 1924 Digital versjonNettbiblioteket
Gill, Johs Av høyfjellets saga. Fjellmannsliv i eldre tider Stavanger turistforening årbok ; s. 80-93 1933 Kulturminne; Historie; Støylar; Hellerar; Bjørnar Soger og liv frå Dyreheia. Digital versjonNettbiblioteket
Gill, Johs. Stavanger turistforening Den Norske turistforenings årbok ; s. 188-195 1926 Turistforeningar; Presentasjon av aktiviteten i Stavanger turistforening med hytter og løyper mm. Digital versjonNettbiblioteket
Gill, Johs.; Gamle fjellvegar. Eit og anna om dei gamle fjellvegane mellom Suldal og Bykle. Stavanger turistforening årbok; s. 68-72 1938 Vegar; Ulykker; Historie Om ferdsla og hendingar på veg over heia. Digital versjonNettbiblioteket
Gill, Johs. Frå nøddingstrok til turistruter Stavanger turistforening årbok ; s. 51-54 1961 Merking; Fjellvegar Turistforeninga sitt arbeid med å byggje vardar og nøddingar for å vise folk vegen. Digital versjonNettbiblioteket
Gjerde, G. Effects of sheep grazing on the vegetation in Ryfylke-Setesdalsheiane. Hovedfagsoppgave. Botanisk institutt. Det teknologisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim. 1998 Beiter; Sauer;
Gjerde, Guri Sauebeiting og artsmangfald Villreinen; s. 78-79 1997 Sauer; Beiter; Flora; Reindyr; Undersøkje om beiting av sau vil påverke artsdiversiteten hjå plantane, om viktige matplanter for reinen vil auke/forsvinne i område med mykje sau og om kvaliteten av desse plantane vil endre seg når beitetrykket av sau endrar seg.
Gjerde, Øyvind Mennesket og fjellet –bruddstykker av et samspill. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 168-173 1978
Gjerde, Øyvind Dagbok frå Sandsa Stavanger Turistforening årbok ; s. 103-118 1980 Natur; Klima Dagboksnotatar frå tida som observatør på Stavanger Museums post på Sandsa. Digital versjonNettbiblioteket
Gjerden, Knut; Storhedder. Eit fornminne som er for lite påakta Agder Historielags årskrift 32; s. 256-61 1952 Arkeologi; Runer; Tur til Storehedder med beskrivelse av området og teikningane.
Gjerden, Knut Bykle Norges bebyggelse. Sørlige seksjon. Herredsbindet for Aust-Agder. Vestre del.; s. 131-148 1956 Topografi; Historie; Folkeminne Brei beskriving av Bykle og heiane. Digital versjonNettbiblioteket
Gjerden, Knut Far etter menneske Jol i Setesdal; s. 6-7 1983 Vegar Om ferdslevegen frå Bykle og vestover.
Gjerden, Knut Tamreindrift i øvre Setesdal frå 1886- 1978. Bykle ; 54 s 1988 Reinsdyr; Tamrein; Samar Tamreindrifta i øvre Setesdal, frå samane kom med dei første dyra sist på 1800-talet til tamreinhaldet vart avvikla i 1978.
Gjerden, Knut Bykle kultursoge ; s. 44-86 Tamreindrift; s. 100-101 Driftekarar; s. 166-67 Falkefangarane; s. 197-218 Kraftutbygging; s. 269-280 Jakt og fangst; s.370-387 Storhedder; s. 436-461 Vegar; s. 510-521 støylsdrift Bykle kommune; 535 s 1993 Kulturhistorie; Reinsdyr; Samar; Driftekarar; Falkefangarar; Kraftutbygging; Jakt; Fangst; Storhedder; Vegar; Støylar; Drifteleger Bykle kultursoge. Her skriv han om alt frå tida med tamreindrift til jakt og fangstanlegg. Han har ein stor bolk om Storehedder og runene der. Digital versjonNettbiblioteket
Digital versjonNettbiblioteket
Gjerden, Knut Gamle øyremerke for sau og geit i Bykle 32 s 1993 Sauer; Merking; Oversikt over ulike måtar å merke sau på i Valle.
Gjerden, Knut Siste ulven i Bykle Jol i Setesdal; s. 9 2003 Jakt; Ulvar Ulvejakt 1898 i Fjellgardane.
Gjerløw, Jens A. R.; Sportsfisket i Gaukheitraktene. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 58-61 1960 Fiske Fiskelglede i heia.
Gjessen, Reidar Vinter i august Stavanger Turistforening årbok ; s. 93-97 1953 Friluftsliv; Snøkaos; Vandring frå Nilsebu mot Ådneram. Vert overraska av snø tidleg på året. Digital versjonNettbiblioteket
Gjessing, M. J. ; Fjeldruter fra Lysefjorden. Stavanger – Lysefjorden til Sætisdal. Udgivet af Stavanger Turistforening; 88 s 1902 Vegar; Topografi Innhaldsrik og detaljert berskriving av vegar og naturen frå Stavanger, inn Lysefjorden over til Setesdal og vidare opp til Bjørnevasshytta. Digital versjonNettbiblioteket
Gleditsch, K. Frå Suldals- og Bykleheiene Stavanger Turistforening årbok ; s. 39-59; 1915-1916 Fjellruter; Kart; Folkeliv; Gleditsch er i Bykleheiane for å gå opp rute, gjere oppmålingar for å teikne kart m.m. Fortel om dette saman med folkelivsskildringar.; Også i Den Norske turistforenings årbok 1916 s. 95-114. Digital versjonNettbiblioteket
Gleditsch, K. G. ; Nasjonalpark. Fredlyst almenning i Suldals-Bykleheiene Stavanger turistforening årbok; s. 5 1926 Nasjonalpark Også i Stavanger turistforening 1970 s. 59-66. Digital versjonNettbiblioteket
Gleditsch, K. G.; Reisehåndbok over Norge, Telemark og Sørlandet Landsforeningen for reiselivet i Norge.; 204 s ; Oslo 1926 reisehåndbøker
Gleditsch, K. G. ; Frå Valle i Setesdal og Skinnveien Valle – Stavanger Stavanger turistforening årbok; s. 104-113 1935 Vegar Også i Norsk geografisk tidsskrift 5, 1935, s. 485-93. Om det viktige i å verne heia. Digital versjonNettbiblioteket
Gleditsch, K. G. Bykle og Suldasheiene Kjenn ditt land, hf. 3; s. 14-19 1941 Vegar; Topograf;
Gløersen, Finn Heia Den Norske turistforenings årbok ; s. 60-67 1922 Heieliv; Topografi Skildring av naturen i dei ulike heiene i sør. Også i KOT 1976 s. 28-44. Digital versjonNettbiblioteket
Gløersen, Finn; Jakt og fiske Sirdalsutvalget Årbok; 24-25 1957 Jakt; Fiske
Gløersen, Finn; Heiene og mulighetene Sirdalsutvalget Årbok; s. 20-28 1958 Friluftsliv
Gløersen, Finn Målmesvatn Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 71-77 1980 Friluftsliv
Grasmo, Walborg Dahl; Den militære motstand i D 18 1940-1945 Hovedoppgave i historie.; Universitetet i Oslo.; 142 s 1972 Krigen; Motstandsrørsle; Under krigen var Aust‑ og Vest‑Agder organisert som ”Distrikt 18” – D18 – under leiing av major Arne Laudal. I l944 vart Treungen, Nissedal og Fyresdal i Telemark knytte saman med Agder.
Gray, William ved Bjørnsen, Jannes; Hvordan en skotsk prest så på Setesdal etter en tur i 1890 Kristiansand og oppland turistforening. ; s. 83-91 1953 Reiseliv; Skotsk prest som gjestar Setesdal og skildrer folk og levemåte på si ferd.
Gregersen, (N. J.); Da jeg var godseier. Sætesdalen 1899. Fra Norges natur 5.; Langs norske vasdrag.; s. 101-108 Kra. 1911 Vasskraft
Greibesland, Ingvald; Kultivering av våre ferskvann Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 62–65 1960 Fiske Korleis halde liv i fiskevatna
Grimstvedt, M., Torbjørn Hertel-Aas og L. G. Jøssang Med sauen til fjells; 240 s Jærskrifter 2. Jærmuseet Nærbø 1996 Driftesau; Heiesjefar Boka fortel historia om driftesmalen frå Jæren og Dalane på sommarbeite i Sør-Rogaland og Agder-fylka.
Grimstvedt, Målfrid Driftesmalen i Sirdal og Setesdal Kristiansand og oppland turistforening årbok 1997-2001; s. 61-70 2002 Driftesau; Sauar; Heiesjefar Kvart år er det store saueflokkar som beiter i heiane mellom Setesdal og Rogaland. Historikk.
Grostøl, Liv og Elfrid Werdal Vandretur til Karihola; Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 36-37 2000 Folkeminne; Tur til ei hole der ei kvinne, Kari, fraus ihel i 1835.
Grostøl, Ole Asbjørn Brule; Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 32-35 1983 Brurled Om brurled i Eiken.
Grøttumsbråten, Johan Ved Monsvann Kristiansand og oppland turistforening.; s. 17-20 1942 Fisk;
Gundersen, Arne Isavsmeltingsformer ved Auersvatn, Bykle. Sørlandets geologiforening 20 år. 1970-1990 ; Arendal; s. 46-51 1989 Geologi
Gundersen, Carl; Et møte med historien Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 28-34 1965 Arkeologi; Runer; Tur inn til Storheder
Gundersen, Carl A.; Min første fjelltur Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 39-43 1977 Friluftsliv
Gysland, Thorbjørn Arbeid i Knaben gruver under krigen. Hægebostad sogelag; Årskrift ; s. 26-28 1998 Gruvedrift; Krigen; Arbeid i gruvene under siste frå.
Gaare, Eldar; Rapport fra flytaksering september 1970 Vinterbeiter i Setesdalsheiene villreinområde 1971 Villrein;
Gaare, Eldar; Vinterbeiter i Setesdalsheiene. Rapport fra flytaksering september 1970. Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske; 11 bl 1971 Reinsdyr
Gaare, Eldar Beiteregistrering i Setesdal Vesthei 1985 Beite;
Gaare, Eldar Overvåkning av villreinens beiteressurser Villreinen; s. 44-47 1986 Reinsdyr Om overvakinga av villreinens beiteressursar.
H.. A.; Ny rute – Ljosland-Kvina Kristiansand og opplands turistforening; s. 39-43 1939 Turistløyper;
Haddeland, Andr.; Kristiansand og oplands turistforening gjennem 40 år. 1887-1927. Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 16-24 1926 Turisthytter; Heieliv; Turistforening; Glimt frå aktivitetar og verksemd i turistforeninga dei første 40 åra.
Haddeland, Andr.; Setesdalsheia – Rjuven Den Norske turistforenings årbok; s. 122-29 1927 Friluftsliv; Digital versjonNettbiblioteket
Haddeland, Andr.; Veiforbindelsen Hovden – Haukeli Sørlandsheftet 1930 Vegar
Haddeland, Andr.; Fra Bykle over Rjuven til Håhelleren Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 3-12 1931 Friluftsliv; Heievegar; Beskriving av Fjellruter frå Bossvatn og ned til Håhelleren
Haddeland, Andr.; Kristiansand og oplands turistforening gjennem 50 år. 1887-1937. Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 3-17 1937 Turisthytter; Heieliv; Turistforening; Glimt frå aktivitetar og verksemd i turistforeninga dei første 50 åra.
Haddeland, Andr.; Rjuven og der i kring Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 24-29 1962 Friluftsliv; Turistløyper Tankar om nye fjellruter
Haddeland, Andreas og Jannes Bjørnsen Setesdalens kommunikasjoner og Hovdehytta Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 11-33 1960 Tursithytter Om utviklinga v turisthytta på Hovden frå 1913.
Hageland, Torfinn ; Frå skinnveg til turistveg Kristiansand og oppland turistforening årbok ; s. 29-38 1986-91 Vegar; Historie; Kulturminne Strekninga Brokke – Suleskar – Lysebotn var en gammel ”Skinnveg”.”
Hageland, Torfinn Dra til Hekkfjell Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 17-62 1984-85 Topografi; Støylar; Busetjing; Leger; Turløyper Presentasjon av heia mellom Åseral – Hægebostad – Kvinesdal
Hageland, Torfinn Hekkfjellet; område og fjell Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 15-34 1982 Topografi Presentasjon av geografi og stadnamn rundt Hekkfjellet.
Hageland, Torfinn Kvålesheivegen. Tur med Eiken sogelag i 1987 -100 år etter nedleggjinga Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 3537 1987 Vegar; Kulturminne Kulturminne langs Kvålesheivegen.
Hageland, Torfinn N. Driftelegene Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 29-30 2004 Drifteleger; Kort om tre drifteleger i Eiken
Hageland, Torfinn Normann Naturen i Eiken sogn Eiken sogelag 1987 Topografi; Geologi; Planteliv; Dyreliv; Bok om naturfaglege emne knytta til Eiken sokn i Hægebostad kommune. Hekkfjell Digital versjonNettbiblioteket
Hageland, Torfinn Normann Heieliv i Hekkfjeddet. Heieområdet Fjotland, Eiken, Åseral Eiken sogelag og Åseral kommune; 200 s 1989 Heieliv; Busetjing; Drifteheiar; Legegjeting; Vegar Boka tek føre seg alle stølar og alle drifteleger i heiane innanfor Knaben, Eikjen, Eikjerapen og Ljosland. Mykje om krøterdriftene.
Hageland, Torfinn Normann Fleirbruksplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane. Fagleg prosjektgruppe. Kulturminne. 1993 Kulturminne
Hageland, Torfinn Normann Gards- og stølsnamn i Eiken Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 37-48 1995 Støylar; Busetjing; Stadnamn Analyse av stadnamn i Eiken
Hageland, Torfinn Normann Murar og hellerar i heiane.; Drifteheiane i Rogaland og på Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand; 240 s 1998 Hellerar; Drifteleger; Driftefe; Boka dekker Ryfylkeheiane, Vest-Agder heiane og Setesdal vesthei. Tema er frå den tid det låg gjeterar og legegjette i denne heia, i drifteleger. Sommaren igjennom flytta dei frå lege til lege med buskapen. Legene er også kartfeste. Digital versjonNettbiblioteket
Hageland, Torfinn Normann Gamle veger i Vest-Agder; 475 s Statens vegvesen 2000 veger S. 329-342 Heieveger mellom Lyngdalen og Kvinesdal; s. 361-376 Heieveger i Sirdal. Digital versjonNettbiblioteket
Hageland, Torfinn Normann Tur etter ridevegen Bakken-Årlia; Hægebostad sogelag; Årskrift ; s. 39-42 2000 Vegar Gamal rideveg over Kvinesheia.
Hageland, Torfinn Normann Liv og røre på Gaukhei Kristiansand og oppland turistforening årbok 1997-2001; s. 9-22 2002 Turisthytter; Intervju med Anna Haugen som var bestyrarinne på Gaukhei frå 1949-981 om livet og folk ho møtte på heia.
Hageland, Torfinn Normann Vegane i Hægebostad Hægebostad sogelag 2003 Vegar
Hageland, Torfinn Normann Naturlosturen til Blomliknuten ; Hægebostad sogelag; Årskrift ; s. 45-54 2004 Vegar; Kulturminne; Folkeliv
Hageland, Torfinn Normann Ferdsla i Setesdal i eldre tid Agder historielag. Årskrift nr. 82; s. 127-141 2006 Veger Utviklinga av vegen frå Kristansand og over til Telemark.; Turiststajonar. Veger vestover og til Telemark
Hageland, Torfinn Normann Den store hellerboka for Agder og Rogaland Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand; 347 s 2008; Hellerar; Drifteleger Beskriving og typologisering av ulike typer hellerar i Agder og Rogaland. Neste hovudbolk er eit utval hellerar frå heiheiane, og sist eit kapittel hellerar i drifteheia og Dyreheia.
Hageland, Torfinn Normann Stå i stein. Brudled, likkviler, varp og andre steinsetjingar på Agder og i Rogaland Vest-Agder fylkeskommune.; Nr. 14 i serien kulturhistriske rapportar .; 262 s 2013 Arkeologi; Folkeminne; Steinsetjingar; På Agder er det ofte snaue berg som stikk opp. På dei kan ein finne mange rare steinsetjingar. Boka omhandlar over 400 slike.
Hagen, Anders ; Sostelid. En heigård fra Åserals folkevandringstid Viking 15; s. 99-114 1951 Busetjing; Arkeologi;
Hagen, Anders; Studier i jernalderens gårsdssamfunn. Sostelid Universitetets Oldsakssamling Skrifter 4; 399 s 1953 Busetjing; Arkeologi
Hagen, Anders og Aslak Liestøl; Storehedder Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi nr. XI,; s. 141-233 1947 Arkeologi; Runer; Jakt; fangst; Arkeologisk dokumentasjon og drøfting av Storehedder.
Hagerup, Hans Myrforsøk på Vidmyr i Bykle, Setesdal. Meddelelser fra Det norske Myrselskap, nr. 1; s. 29-34 1938 Dyrking
Hagland, Jan Profil av et unntak; Vormedals og Fundingslandsheiene Stavanger Turistforening årbok s. 13-57 1975 Arkeologi; Topografi; Geologi; Kulturminne Beskriving av eit heieområde som forfattaren ønskjer som naturpark. Digital versjonNettbiblioteket
Haglund, Bertil Viltskog. Bilder frå hemmamarker og äventyrsland. P, A. Norsteds og Søners Forlag Stockholm ; s. 91-106 1951 Villein; Jakt; Jakt i Rysstad Vesthei. Ånund Faremo er kjentmann,dvs. rundt Monn.
Hallandvik, Jan-Erik; ; Naturvern og planlegging. En undersøkelse av prosess og konflikt i forbindelse med NOU 1974:39, Fjellplan for Setesdal Vesthei. Hovudoppgåve i statvitenskap. Universitetet i Oslo; 1979 Planar
Hallandvik, Jan-Erik (red.); ; Boka om heiene. Vest-Telemark – Setesdal – Ryfylke; Kultur og tradisjonar Oslo ; 134 s 1982 Arkeologi; Folketradisjon; Friluftsliv; Støylar; Njardarheim; Boka har artiklar om Arne Garborg i heia, arkeologi, song, spel og dans, turisme og friluftsliv, støylsbruket, Njardarheim. Digital versjonNettbiblioteket
Halvorsen, Helge Svein; ”Nye” Håhelleren – med gammel historie Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 17-20 1986-91 Turisthytter; Historie; Om fjellstoga på Håhelleren i ein historisk samanheng.
Halvorsen, Kirsti; Makrofyttvegetasjonen i en del vann på Agder. Sur nedbørs virkning på skog og fisk. TN 36/77) Stensil; Forkorta utgåve av hovudfagsoppgåve i botanikk. Universitetet i Bergen 1977 fisk
Halvorsen, Knut; En botaniseringstur til Sloaros 1972 Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 65-71 1972 Blomar; Flora; Rik flora rundt Sloaros.
Hangeland, Th.; Bratteland (Bosvand – Vatnedalen) – Hovdenbro Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 7-13 1923 Friluftsliv
Hansen, Halvdan Magnus og Njål Tjeltveit Lysefjorden – ei kulturhistorisk reise Forsand kommune 1994 Kulturhistorie; Topografi Ei kulturhistorisk reise langs Lysefjorden. Vi får høyre om liv og lagnad for folket langs fjorden gjennom skiftande tider.
Hansen, Jan Håkon Fiskeundersøkelser i Gyvatn Fylkesmannen i Aust-Agder. Miljøvernavdelingen rapport nr. 4. Arendal ; 22 s 1986 Fisk
Hansen, Jan Håkon Forslag til forvaltingsplan for fisk i Njardarheim veidemark. Fylkesmannen i Aust-Agder. Arendal; 59 s 1986 Planar; Fisk
Hansen, Jan-Håkon Overføring av sideelver i Otra til Brokke Kraftverk. Fiskeundersøkelser.; Fylkesmannen i Aust-Agder. Miljøvernavd. Rapport nr. 8; 42 s 1986 Kraftutbygging
Hansen, Rolf Feyling I breens fotspor Stavanger turistforening årbok ; s. 17-56 194x Geologi; Isbrear
Hanssen, Clement Lakkskoklubben Stavanger Turistforening årbok ; s. 81 1950 Friluftsliv Minne frå turar frå båe sider av heia med humoristisk vri. Digital versjonNettbiblioteket
Haraldstad, Ø. Bekkerøyeundersøkelser i Njardarheim 1982-84. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (lfi),; zoologisk museum, universitetet i Oslo; 56 s. 1994 Bekkerøye; Fisk;
Hatleskog, Wilh. Med R.A.F. til Prekestolen Stavanger turistforening årbok ; s. 58-62 1946 Krigen Digital versjonNettbiblioteket
Haugarne, Knut Um ferdslevegen Flothyl-Suldal Stavanger turistforening årbok; s. 68-71 1925 Vegar
Haugen, Tarjei Setesdal og setesdølar. Poesi og prosa gjennom 1000 år Kilden Arendal 1988 Jakt fiske Samling tekster frå Setesdal. Anna relatert til heia innimellom. Digital versjonNettbiblioteket
Haugerud, Margit Vinterbrev frå Byklehei Jol i Setesdal; s. 23-26 2009 Heieliv; Heiegardar Vinterbrev til Fædrelandsvennen 1959 frå Fjellgardane. Skildrar korleis det er å bu ein slik stad om vinteren.
Haugerud, Rolf Egil og Arne C. Nilssen En tropisk parasitt hos rein Villreinen; s. 15-19 2008 Reindyr; Parasittar; Om parasittar funne i biholene på en rein felt under jakt i Setesdal Ryfylke. Linguatla arcitica – reinens bihulemark.
Haughom, G. A. Brukerinteresser og arealkonflikter i Frafjordheiene. Med vekt på villrein, sauebeiting og friluftsliv. En GIS basert frå. Hovedoppgave . Telemark distritktshøgskole Bø 1994 Reinsdyr; Sauer; Beiting;
Haugland, Gunnar; Til Gaukhei – mot vest Kristiansand og opplands turistforening; s. 37-45 1931 Friluftsliv; Vandring i heia frå Eiken og over i retning Gaukhei og ned med Åseral.
Haugland, Gunnar; Mot Ljoslandshytta Kristiansand og opplands turistforening; s. 31-38 1938 Topografi; På tur i Åseralsheiane.
Haugland, Magne Stepan i Tjuvhelleren Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 28-33 2007 Krigen Soga om russisk krrigsfange på røming i heia.
Haugå, Signe Sollien Villrein som bodberar for berekraftig forvaltning i SVR Villreinen; s. 41 2006 Reindyr; Forvaltning; Villreinen som bodberar for ei berekraftig forvalting av landskapsvernområdet
Haugå, Signe Sollien (forvaltningssekretæriatet); Forvaltningsplan. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde/ Steinbuskardet – Hisdal Biotopvernområde. Setesdal vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde SVR 2005 Planar Tek opp vern, forvaltning, praktisering av verneføresegner og organisering av landskapsvernområdet.
Haugå, Signe Sollien (red.) Epoke. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Setesdal vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde SVR; 200 s 2007 Foto Fotobok om heia
Haukelid, Knut; Njardarheim Veidemark Norges jeger og fiskerforbunds tidsskrift; s. 3-10 1948 Reinsdyr;
Haukelid, Knut; Villrein i Njardarheim Den Norske turistforenings årbok. Sørlandet; s. 180-184 1954 Reindsyr; Generelt om villreinen.
Heggen, Knut E. Og Nils Valland; Viltområdekart – viltregister og digital kartbase Fylkesmannen i Aust-Agder 5/1993 1993 Reinsdyr; BK-arkiv
Heiberg, Thv. ; Reindeer Shootings in South Norway Dr. Heiberg Estates.; 43 s Christiania ca. 1908 Jakterreng; Reinsdyr; Rjuper; ; “Brosjyre” der Heiberg presenterer alle jaktområda sine, og med masse pratiske råd og vink til dei som kjem for å jakte. Faksimileutgave 2003
Heiberg, Thv. ; Renntier Jagd in Norwegen Dr. Thv, Heiberg.; 32 s Christiania 1909 Jakterreng; Reinsdyr; Rjuper; ; “Brosjyre” der Heiberg presenterer alle jaktområda sine, og med masse pratiske råd og vink til dei som kjem for å jakte. Faksimileutgave 2003
Heiberg, Thv.; Villreinen i Setesdal, Sirdal og Rogaland. Norsk Jeger- og Fisker-Forbunds tidsskrift nr. 11; s. 321-334 1936 Reinsdyr; Jakt; Foredrag på medlemsmøte i NJFF 20.11.1936. Heiberg greier ut om ideen bak det han har gjort, forvaltninga av stammen (utrydding av rovdyr) og mulegheitene til å gjere dette til ein ”villreinpark av kjempemessige dimensjoner” for sportsjegerar.
Heikkilä, Dag Rune Naturkvaliteter i Lognavassdraget Fylkesmannen i Aust-Agder. Miljøvernavdelingen. Arendal; 29 s 1987 Miljø;
Heistein, Kåre Mitt fjell Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 58-59 1959 Friluftsliv Frå Urdalsnuten
Heistein, Kaare; På reinsdyrjakt. Frå Valle traktene. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 63-66 1956 Reinsdyr; Jakt;
Helfjord, Jan A. Katastrofeområdet Sørlandet Kristiansand jeger og fiskeforening jubileumsårbok; s. 109-110 1980 Fisk; Sur nebør
Helland, Amund Norges Land og folk Topografisk – statistisk beskrivelse over Lister og Mandal amt; Bd. I-II; 1903 Topografi Omfattande stadregister og innhaldsliste. Tek føre seg mange sider ved heia.
Helland, Amund Norges Land og folk Topografisk – statistisk beskrivelse over Nedenes Amt; Bd. I-II; 780 s + 620 s 1904 Topografi Omfattande stadregister og innhaldsliste. Tek føre seg mange sider ved heia.
Helle, Håkon og Jan K. Lillås; Skinnvegen på ny Stavanger turistforening årbok; s. 113-124 1966 Vegar Ny vandring langs Skinnvegen. Digital versjonNettbiblioteket
Hellemo, Lars ; Vister etter villrein Stavanger turistforening årbok ; s. 21-70 1969 Reinsdyr; Historie; Jakt; ; Dyregraver og fangstanlegg m.a. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell; På ski gjennom fem fylker Stavanger Turistforening årbok.; s. 127- 1966 Friluftsliv; Ski; Vandretur på ski der dei er innom fem fylke. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell Blåfjell; Så du dette eller gikk du forbi? Stavanger Turistforening årbok ; s. 83-88 1973 Sagn; Sagn om Blåfjellgubben og ein veidemann. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell Frafjordheiene. Nasjonalpark i Rogaland. Stavanger turistforening 100 år. 1887-1987 1987 Topografi; Nasjonalpark; Naturvern; Frafjordheiane er fellesnamnet på fjellområdet mellom Lysefjorden, Høgsfjorden og Frafjord/ Hunnedalen. Boka gjer oss betre kjent med området. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell Frafjordheiene. Et nasjonalt skattkammer. Den Norske turistforenings årbok; s. 158-162 1993 Topografi; Nasjonalpark; Naturvern; Vern av Espedalselva og Frafjordheiane som nasjonalpark. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell; Heibergheiene – frå rikmannsjakt til enkelt friluftsliv Stavanger Turistforening.; 174 s 2004 Heiberg; Eigedomar; Jakt; Sau; Konflikter; ; Boka tek utgangspunkt i Heiberg og hans idear om å skape eit storslege jaktområde. Oppkjøp av hei og organiserering i jaktvald med hytter. Også om konflikter med andre næringar, samt urisme. Fører historien heilt fram til i dag.;
Helle-Olsen, Kjell (red.) Velkommen til fjells Stavanger Turistforening årbok ; 221 s. 1984 Turistløyper; Turisthytter; Håndbok for turar i Ryfylkeheiane. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell (red.) Høgt og lågt i Gjesdal Stavanger Turistforening årbok ; 213 s. 2000 Turistløyper; Turisthytter Giljastølsområdet, Frafjordhatten, Frafjordheiene, Maudal-Østebøheiene.
Helle-Olsen, Kjell (red.) Frå hytte til hytte i Ryfylkeheiene Stavanger Turistforening årbok ; 221 s. 2007 Turistløyper; Turisthytter; Presentasjon av hytter og vegar å gå i Ryfylke.
Helle-Olsen, Kjell (red.) 10 på topp i Ryfylkeheine Stavanger Turistforening årbok ; 307 s 2011 Turisthytter; Turvegar; Kulturminne; Fiske Presentasjon av Ryfylkeheiane. Håndbok for vandring og opplevingar.
Helle-Olsen, Kjell m.fl. (red.) Dagsturer fra hav til hei Stavanger turistforening årbok; s. 124-161 Turer i nære fjellstrøk; s. 182-204 Skiturer 1996 Turløyper; Turisthytter; Framlegg til turløyper og kva ein kan sjå undervegs. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell m.fl. (red.) Dragning mot Skaulen Stavanger turistforening ; årbok 1997 Topografi; Kulturminne; Støylar; Reinsdyr; Område mellom Røldal og Suldal litt i utkanten av verneområdet. Heile boka om dette området med mange innfallsvinklar. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell m.fl. (red.) Rogaland i våre hjerter. Natur ved tusenårsskiftet Stavanger turistforening årbok ; s. 104-137 Lysefjordområdet og Frafjordheiene; s. 138-153 Villreinens rike; s. 154-175 Hjelmelandsheiene; s. 176-201 Suldal og Suldalsheiene; s. 202-209 Haukelifjell 1999 Topografi; Kulturminne; Støylar; Reinsdyr; Landskap og heiar i Rogaland i ein omfattande presentasjon. Digital versjonNettbiblioteket
Helle-Olsen, Kjell m.fl. (red.) Hjelmeland. Fra Børøy til Blåfjell Stavanger turistforening årbok 183 s. 1991 Topografi Vid presentasjon av Hjelmeland. Digital versjonNettbiblioteket
Hem, Per Anders; Kraftutbyggingen i Bykle kommune. Økonomiske og sosiale konsekvenser. Hovedoppgave NLH ; Ås 1974 Kraftutbyggging
Herstad, Anne og Anja N. Sætre Kulturminner på Setesdal Vesthei, ; Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. ; En statusrapport. Telemark Fylkeskommune 2011 Kulturminne Digital utgåve Digital utgåve]
Hertel-Aas, Torbjørn: ; Heieføring og heiesjefer gjennom 160 år. Hovudoppgåve i historie; Universitetet i Bergen 1998 Driftesmale; Heiesjefar
Hesthagen,Trygve og Einar Kleiven Forekomst av reproduserende bestander av bekke-røye (Salvelinus fontinalis) i Norge pr. 2013 NINA rapport 900 Tr.heim; 2013 Fisk; Bekkerøye Omfattar også Gyvatn (Bygland, Åseral, Hornnes)
Hettervik, G. K. Prosjekt energi. Fleirbruksplanen for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane. Rogaland fylkeskommune. 1993 Planar; Energi.
Hiorth, A.; Riksveien Lyse- Sætesdal – Telemark Sørlandsheftet I 1925 Vegar
Hiorth, K. ; Tur frå Kristianssand over Sætersdalen, Siredalen og Ørsdalen til Jæderen. Den Norske turistforeningss årbok; s. 36-40 1871 Friluftsliv Digital versjonNettbiblioteket
Hoel, Arild Merking av villrein – erfaringer fra et prøveprosjekt i Setesdalsheiene Villreinen; s. 23 og 30 1987 Reindsyr; Merking; Erfaringar gjort under merking av villrein.
Hoel, Arild; Merking av villrein – erfaringar frå Setesdalsheiene. Rapport nr. 7. Fylkesmannen i Aust-Agder.; 15 s. 1988 Reinsdyr;
Hoff, Per R.; Litt av hvert fra Setesdalsheiene Stangfiskeren; s. 20-34 1947 Fisk Fiskeopplevingar i søndre del av heia – Åseral – Bygland
Hoffmann, Marta Trekk frå livet på fjellgårdene i Rogaland Stavanger turistforening årbok ; s. 21-57 1947 Busetjing; Heiegardar; Drøfting av liv og levekår frå heiegardane.
Hofseth, Ellen Høigaaard Kulturminner i Bjerkreimsvassdraget, Rogaland/Vest-Agder Arkeologisk Museum i Stavanger; AMS-varia ; 160 s 1982 Arkeologi; Kulturminner Digital versjonNettbiblioteket
Hoftun, Daniel Sølvknappane.; Segner og soger frå Suldal Suldal sogelag,; Sand; 138 s 2001 Folkeminne; Historie Boka inneheld også ein del stoff relatert til heia, men uråd å trekkje ut.
Hoftun, Hallvard M. Suldal kultursoge. Gamle Suldal Suldal kommune, 430 s. 1981 Kulturhistorie Digital versjonNettbiblioteket
Hognestad, S. Kvantitative og kvalitative endringer som frå av klipping og beiting frå sau på finnskjegg, duskull og starr i setesdalsheiene Hovedfagsoppgave. Institutt for husdyrfag. Norges landbrukshøgskole Ås 1998 Beite; Sauer;
Hohle, Per (red.); Til fots i Setesdals og Rogalandsheiene. Oslo; 135 s. 1972 Turvegar; Stadnamn Mange forfattarar som tek opp ulike emne. Sjekkebok. Digital versjonNettbiblioteket
Holand, Øystein m.fl. Rein og sau; I Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei ; s.214-225 1999 Beiter; Reinsdyr; Sauer; Om konfliktar og konkurranse mellom ulike beitedyr i heia.
Holbek, A; Riksveien Sirdal-Setesdal har stor betydning for Vest-Agder Stavanger Turistforening årbok; s. 47 1939 Veger Kort tilråding av veg over heia. Digital versjonNettbiblioteket
Holen, Olav G. ; Eldgamle skinnvegar frå Bykle til handelsstader i Rogaland. Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 41-56 1957 Vegar Samband over heia og leiting etter gamle vegar og hellerar langs Skinnevegen.
Holen, Olav G. Ferdavegar; Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 76-82 1958 Vegar; Gamle vegar i øvre dela av Setesdal.
Holen, Olav G. Reinsdyrjakt i hjarta av Njardarheim veidemark Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 75-82 1960 Reinsdyr; Jakt;
Holen, Olav G. Reinsdyrjakt i Njardarhei m Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 38-45 1964 Reinsdyr; Jakt; Reinsdyrjakt i Bykle
Holen, Olav G. Jr; Jakt, fiske og fangst og litt av næringa og folkelivet i Bykleområdet og Øvre Setesdal. Bd. I-II. 256 s + 202 s 1987-1988 Jakt; Reinsdyr; Folkeliv Intervju med eldre folk i Bykle m.a. om jaktopplevingar. Gjev også eit flott bilete av eit folk som lever i nær kontakt med naturen. Bd. II dreg også inn ein del andre emne. Digital versjonNettbiblioteket
Holen, Olav G. Jr; Ferdavegane i Bykleområdet og dei viktigaste vegane til og frå øvre Setesdal 54 s; Kristiansand 82 s 1968 Veger Nokså omfattande registrering, etter ein rekke synfaringar av fjellvegane. I Bykle, men også lenger nede i dalen. Ny utgåve Bykle 1987. Digital versjonNettbiblioteket
Holen, Olav M. Eit hundreårsminne Jol i Setesdal; s. 50-51 2009 Støylar; Ulykke Historien om ei jente som kom bort frå foreldra på støylen i Bykle i 1909. Nordbygdi.
Holen, Olav M. Nordbygdi – slik ho var Bykle 449 s 2013 Kulturhistorie; Folkeminne; Kraftutbygging; Om liv og hendingar i Norbygdi og innetter Bossvatn i førre hundreåret. Bygda vart neddemt og frå frflytta på 1970-talet for skuld kraftutbygging
Holen, Olav M. Nordbygdi – barndomslandet som vart borte Jol i Setesdal; s. 26-33 1998 Tradisjon; Historie; Folkeminne; Topografi og historie i ei bygd som vart fråflytta og neddemnet i samband med kraftutbygginga.
Holen, Olav M. Nordbygdi – barndomslandet som vart borte del 2 Jol i Setesdal; s. 46-50 1999 Tradisjon; Historie; Folkeminne; Topografi og historie i ei bygd som vart fråflytta og neddemnet i samband med kraftutbygginga.
Holgersen, E. Skiturer i påsken Stavanger turistforening årbok ; s. 85-92 1914-15 Skiturar; Påske; Mogelegheitene til å gå på ski i påska og mellom turisthyttene. Digital versjonNettbiblioteket
Holgersen, H. Nogen fjeldovergange i Stavanger amt Den Norske turistforenings årbok; s. 112-118 1911 Vegar; Turistruter Beskriving av fjellruter frå Suldal
Holgersen, Hilmar Suldalsheiene på kryss og tvers Stavanger turistforening årbok ; s. 189-197 1932 Friluftsliv; Ski; Brudled Skitur i Suldal. Digital versjonNettbiblioteket
Holgersen, Hilmar I snødrev og skodde Stavanger turistforening årbok ; s. 142-149 1935 Friluftsliv Digital versjonNettbiblioteket
Holgersen, Holger Dyreliv på fjellet Stavanger turistforening årbok ; s. 19-59 1948 Fauna; Fuglar; Reinsdyr; Fugle- og dyreliv i høgheia. Digital versjonNettbiblioteket
Holmboe, Knut Hyttebygging i fjellet Stavanger turistforening årbok ; s. 59-65 1961 Turisthytter Om Stavanger turistforenings utbygging av turisthytter. Digital versjonNettbiblioteket
Holmboe, Rolf Bestiging av en fiskepudding Stavanger Turistforening årbok ; s. 117- 1934 Heieliv; skiturar Skildring av skitur til Roskreppfjorden og Rjuven. Digital versjonNettbiblioteket
Holmboe, Rolf; Vinterliv i Setesdal: beitene må utnyttes frå fjellbonden skal klare seg. Stavanger Aftenblad; Nr. 52 1935 Villrein; beitebruk
Holmboe, Rolf Streiftog i mitt fjell Stavanger Turistforening årbok ; s. 85-91 1953 Topografi Skildring av området rundt Roskreppfjorden og Rjuven. Digital versjonNettbiblioteket
Holmen, Thora Margrethe Etnologi i Ulla/Førre-undersøkingane Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 216-222 1974
Holmen, Thora Margrethe Stølane ved Sandsavatn i Suldal kommune. Frá haug ok heiðnis nr. 4; s. 366-376 1975 Støylar;
Holst, Erling; Høstkveld ved Roskreppfjorden Stangfiskeren; s. 107-111 1962 Fisk
Holte, Leiv Kristiansand og opplands turistforening Den Norske turistforenings årbok. Sørlandet; s. 189-192 1954 Turisthytter Oversikt over turistforeninga sin aktivitet og historie, samt turisthyttene.
Holte, Leiv; Støyl og støylsliv i Setesdal Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 26-31 1956 Støylar; Folkeminne; Historie Om livet på dei gamle støylane
Holte, Leiv; (Leiv.); Til den ”nye” Bossbu Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 83-89 1957 Turisthytter Bossbu er bygd om og vet teken i bruk.
Holte, Leiv Kristiansand og Opplands Turistforening; 1887 – 1987 Kristiansand og opplands turistforening; 120 s 1987 Turistforeningar; Historie; Samla historisk oversikt over KOT frå stiftinga i 1887 og fram til hundreårsjubileet. Digital versjonNettbiblioteket
Holte, Leiv; Kristiansand og Opplands Turistforening 1887-1897. Kristiansand og opplands turistforening; s. 31-38 1987 Hitorikk; Turistforeningar; Arbeidet i turistforeninga i 100 år sett frå mange vinklar.
Homme, Hugo Kolsvassdyret Jol i Setesdal; s. 20-21 2005 Segner Soge henta frå Sæbyggjen 1890 om eit udyr i Kolsvatn i Åmliheia i Valle.
Homme, Jan; Øvst i Mandalsvassdraget Norsk jæger og fiskerforenings tidsskrift ; S 229-32 Friluftsliv
Homme, Jan; I sørlandsheiane. Den norke turistforenings årbok s. 199-204 1941 Friluftsliv
Homme, John Tomas Flotte jaktdager i Valle Vesthei – først bomtur, så full klaff Villreinen; s. 86-87 2001 Jakt; Reindyr; Beretning frå villreinjakt i Valle Vesthei
Homme, Jon; Skarketjønn Fiskesport 14; s. 28-30 1950 Fiske Frå Pytten
Homme, Jon; Ved Olavsvatnet. Fiskesport 15; s. 33-36 1951 Fiske
Homme, Jon; Øyavatnet Jakt – fiske – friluftliv; s. 114-15 1965 fiske
Hompland, Jørgen; Tvo bjørneskyttarar Grannen nr. 2; s. 41 1942 Bjørnar;
Hornli, Carl S. I Villfjell 1918 Veger; Eit hefte. Over Telemarks- og Lyseheiene paa fottur efter den prosjekterte riksvei Lyse-Skafsaa.” Her er gode skildringar og bilete av folk og natur.
Horverak, Olav Snorefangst Jol i Setesdal; s. 33-34 1984 Snarefangst; rjuper Tradisjonar kring snarefangst, Bygland, Årdal sokn.
Hoslemo, Knut; Bykle – Haukelidvegen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 3-15 1920 Vegar
Hoslemo, Knut Svein Hovden; 18. aug. 1841-26. juli 1924 Bidrag til Agders historie nr. 6; s. 3-10 1925 Heiegardar Livet i Fjellgardane. Om kvedar og sogemann og friluftsmann Svein Knutsson Hovden
Hoslemo, Olav; Stadnamn frå Bykle. Hoslemo skulekrins. Hovudoppgåve Universitetet i Oslo; 434 s 1968 Stadnamn
Hoven, Karl G. Villreinjakta i Setesdalsheiene – et tilbakeblikk på fjoråret Villreinen; s. 76-78 1998 Reindyr; Jakt; En rapport frå villreinjakta i 1997 i Setesdal
Hoven, Karl G. Villreinjakta i Setesdalsheiene 1998 Villreinen; s. 54-56 1999 Jakt; Reindyr; Forvaltning; Rapport frå villreinjakta i 1998 i Setesdal
Hoven, Karl G. Setesdalsheiene 1999. Villreinområdene i Setesdal Austhei og Setesdal ; Ryfylke. Villreinen; s. 84-86 2000 Reindyr; Jakt; forvaltning Rapport som presenterer kvoter og felte dyr av ulike kategoriar
Hoven, Karl G. Misvisende jaktstatistikk for jakta i Setesdal-Ryfylke Villreinen; s. 84-85 2003 Jakt; Reindyr; Statistikkar; Problemet med at jaktstatistikken vert misvisende med stadig fleire samjaktordningar
Hoven, Karl G. Jaktpremie frå øverste hylle Villreinen; s. 70-75 2009 Reinsdyr; opplæring Om den årlige opplæringsjakta i Njardarheim for elevar ved Hardanger folkehøgskule.
Hovet, Gjermund Daniel Oddeskar og bjørnen Jol i Setesdal; s. 21-23 1972 Bjørnar Ei dikta soge om Daniel Oddeskar som vart skamfaren av bjørn då han prøve å redde kyra si på husmannsplassen Oddeskar i Ljosådalen.
Hovet, Svein ; Fjellferdsla mellom Setesdal og Suldal Jol i Setesdal 1963 Veger; Olav Bråtveit frå Suldal fortel. Om ferdsla mellom Fjellgardane og Suldal. Møte med sogemannen Svein Hovden.
Hovet, Svein; Fjellferdsla mellom Setesdal og Suldal. Då sogemannen ogdiktaren Svein Hovden bar gjødsel i kjipe i Hylsfjorden. Jol i Setesdal; s. 20-22 1963 Veger;
Hovet, Svein Folkeliv i Setesdal Rune forlag ; 183 s; s. 9-14 Ferdsla over fjellet; s. 43-47 Hjuringen; s. 48-53 Kløvhesten; s. 54 -58 Slåttegraut; s. s50-155 I snareskog Trondheim 1969 Vegar; Gjeting; Kløvhestar; Slåttegraut; Fuglar; Fangst; Bok som tek føre seg ulike sider av folkelivet i Setesdal på ein lettfatteleg måte. Deriblant også ein del relevant stoff for heia. Digital versjonNettbiblioteket
Hovet, Svein Fotefar i Setesdal. ; Den lange eventyrdalen. Rune forlag; 128 s; s. 5-9 Fjellvandring; s. 10-14 Skiljeflota og bufarkvelden; s. 49-54 Den farlege ulven i Bykleheiane; Trondheim 1981 Heieliv; Husdyr; Ulvar; Jakt Bok som tek føre seg ulike sider av folkelivet i Setesdal på ein lettfatteleg måte. Deriblant også ein del relevant stoff for heia.
Hovland, Anders Løst og fast om Nomelandsheia Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 60-62 1955 Turisthytter Skildring av området rundt Øyuvsbu.
Hovland, Anders Innvielse av Svartevasshytta Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 105-106 1972 Turisthytter
Hovland, Arnfinn; Gaukhei 70 år Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 47-56 1968 Turisthytte Markering av at Gaukheihytta jubilerer.
Hovland, Arnfinn m.fl.; Rjuven på tvers og på langs Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 51-66 1953 Friluftsliv; Topografi Vandring i høgheia.
Hugin; Då feltmarskalk Gustav Mannerheim var på villreinjakt i Njardarheim Telemark Tidend 4/2-67 Villreinjakt
Hugin; Tragedien på Skinnvegen mellom Setesdal og Lyse Telemark Tidend ; 1969 Ulykker; 5 mann frå Rysstad fraus i hel etter heimtur frå Lyse
Huitfeldt, Fritz Jæger og Fiskerliv. 196 s s. 117-119 ; Kristiania 1921 Jakt Digital versjonNettbiblioteket
Hunstadbråten, Kai Halvor Theodor Moe 1826-77, en pioner i norsk odontologi Norsk odontologisk tidsskrift 75; s. 341-374 1967 Bjørnar; s. 365 – 372 om Daniel Oddeskar og den gummiprotesa Moe fekk laga etter at bjørnen hadde øydelagt andletet til Daniel.
Hylen, Hans Hylen og Hylsdalen Stavanger turistforening årbok; s. 120-124 1924 Handelsstader Digital versjonNettbiblioteket
Høgestøl, Mari og Lisbeth Prøsch-Danielsen Trinnvis økende bruk av et heieområde på grensa mellom Sauda og Suldal. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 44-49 1986 Arkeologi
Høgslund, O. Sørlandet og Rogaland. Norsk reisebok 3. del.; Hovedstyret for Norges stasbaner.; 112 s ; Oslo 1933 Vegar Digital versjonNettbiblioteket
Høibo, Roy Ulla-Førre – Noregs største vassdragsprosjekt.; Ryfylkemuseet. 1997 Digital versjonNettbiblioteket
Høibo, Roy Uteløer som valfag. Bygd og by i Rogaland. Rogaland folkemuseum. 1979
Høibo, Roy Silkebus og bønder – Ei studie av bygdekultur i ei anleggstid. Ryfylkemuseet 1987
Høibo, Roy Høibo, Roy Kulturhistorisk vegbok Ryfylkevegen Ryfylkemuseet 87 s. 1992 Topografi Digital versjonNettbiblioteket
Hølaas, Odd På Rogalands tak Stavanger turistforening årbok ; s. 104-108 1939 Heieliv Filosofering om det å vere på heia. Digital versjonNettbiblioteket
Høyer, Rolf; Driftssimulering av Sira-Kvina komplekset på datamaskin Teknisk Frå; s. 944.47 1968 Kraftutbygging;
Håberg, Albert Gjætarliv kring 1930 Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 14-26 1988 Gjæting Forfattaren minnest si tid som gjætargut.
Håberg, Ånen og Aasulv Br. Thorsland; Eiken Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 11-24 1947 Topografi; Historie; Kulturminne Presentasjon av Eiken
Håkedal, Jon; På reinsdyrjakt med Tarjei Sanden; s. 75-79 Frøstrup, Johan Christian (red.): I Villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget; Vandringer 1999 Reinsdyr; Jakt; Skriv om ei jakt han hadde i Steineheii med Tarjei Sanden 1929.
Håkedal, J. På reinsdyrjakt med Tarjei Sanden, Då Bamse Brakar tassa i skogane på Agder, Då m3 bjørnar måtte i bakken i Setesdal Jegernes bok, s. 35-54 1959 Jakt Reinsdyr,Bjørnar Digital versjonNettbiblioteket
Håland, Karthon; Gunhild Kvinen. Et liv i fjellheimen Luther Oslo; 202 s 1975 Heieliv; Fjellgard; Busetnad Ei flott skildring om å bu og leve på ein fjellgard i Øvre Sirdal. Digital versjonNettbiblioteket
Håland, Ådne og Kirsti Timenes Kort og langsiktige verknader av gjødsling på fjellbeite i Sirdal, Vest-Agder Frå og forsøk i landbruket. B. 31, hf. 2; s. 111-130 1980 Beitebruk; Gjødsling;
Haavaldsen, Per Funn og fornminner i Hjelmeland. Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 3-9 1992 Arkeologi
Håvardstad, Thorvald; Riksvegen Stavanger – Setesdal – Oslo. Kva denne har å seie for Aust-Agder. Stavanger Turistforenings årbok s. 49 – 54 1939 Vegar Drøfting av ulike vegliner over heia. Digital versjonNettbiblioteket
Haavorstad, H. ; Bystyrets befaring Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 24-27 1963 Kraftutbygging Om Brokkeutbygginga
Ims, A. A. Tidlig kalvedødelighet i tre sør-norke villreinområder med ulik beitestatus. Hovedfagsoppave. Institutt for biologi og naturforvaltning.; Norges landbrukshøyskole 1996 Reinsdyr;
Imsland, H. En fottur for 55 år sidan. Av en syttiåring Stavanger turistforening årbok ; s. 94-98 1942 Heieliv Tre ungdomar på tur frå Suldal til Bykle og vidare nedover Setesdal. Digital versjonNettbiblioteket
Inglis, Henry David; A personal narrative of a journey through Norway, part of Sweden, and th Islands and stes of Denmark. By Derwent Conway Edinburgh 315 s 1829 Reiseliv; Setesdal s. 57-84 ; Strækningen Hordnæs – Bykle og om ophold i Bykle.; Delvis (eller heilt) fiktivt om vandring i heia.
J. S.; Løypemerking og varding Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 81-87 1969 Løyper;
Jacobsen, Harald Kulturnminner ved øvre Lygnevassdraget i Vest-Agder. Universitetets Oldsakssamling 1981 Arkeologi; Kulturminner;
Jacobsen, Harald C. Vide vidder og farlige fjell Stavanger turistforening årbok ; s. 73-84 1957 Heieliv Heievandring frå Suldal over til Bykle, dvs. Buss til Bykle og vandring tilbake til Suldal.
Jacobsen, Johan A. Prekestolens ”oppdagelse” Stavanger turistforening årbok ; s. 88-89 1948 Kulturminne Lit histroikk frå då Prekestolen vart tekne i bruk. Digital versjonNettbiblioteket
Jansen, Jonas Hvor gikk dr. Arentz Stavanger turistforening årbok ; s. 92-116 1934 Friluftsliv Fundering over kvar dr. Arentz i si tid la vegen. Med fyldig avskrifta av dagboka hans. Digital versjonNettbiblioteket
Jansen, Leonhard og Alfred Ryningen; Valle kommune bd. VII. Kultursoge s. 294-310 Utnytting av naturrikdomane; s. 439-467 Vasskraft og reguleringar; s. 584-602 Kraftutbyggjing 1994 Historie; Støylsdrift; Kraftutbygging; Vassdrag; Innhaldsliste. Mykje heiestoff ”inniblant. Digital versjonNettbiblioteket
Jansen, Leonhard og Alfred Ryningen; Valle kommune bd. VIII. Kultursoge s. 69-96 Utnytting av heia; s. 166-178 Gjæting, driftefe, tamrein; s. 179-222 Jakt, fangst, fiske Heiberg; s. 288-302 Vegar 1994 Historie; Støylsdrift; Kraftutbygging; Vassdrag; Jakt; Fangst; Vegar; Innhaldsliste. Mykje heiestoff ”inniblant”;
Jansen, Leonhard, Ingvild Paulsen og Nils Ole Sundet Spor i Setesdalsjord 160 s ; Tvedestrand 2014 Arkeologi Oversikt over arkeologien i Setesdal, med mykje stoff frå heiane iblant.
Jensen, Egil Remi Utsetting av ryper fungerer ikke. Jakt og fiske på Sørlandet 75 år. Kristiansand Jeger- og fiskerforening 1910-1985; s. 41-43 1985 Rjuper; Jakt;
Jerstad, Kurt Flora og vegetasjon i Lyngdals-vassdragets nedbørsfelt Lyngdalsvassdraget. Universitetet i Oslo. Rapport/Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. Rapport 73. 1983 Flora; Vegetasjon;
Jerstad, Kurt Fugl og pattedyr i Hekkfjellområdet, Lyngdalvassdraget. Universitetet i Oslo. Rapport/Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. Rapport 69. 1983 Fuglar; Pattedyr; Digital versjonNettbiblioteket
Jerstad, Kurt og G. Bjørnestad Fugl og pattedyr i Hekkfjellområdet, Lyngdalvassdraget, Vest-Agder. Universitetet i Oslo. Rapport/Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. Rapport 47. 1982 Fuglar; Pattedyr; Digital versjonNettbiblioteket
Johannesen, Finn Røynevarden. En forlatt fjellgård. Stavanger turistforening årbok ; s. 51-56 1955 Busetjing; Heiegardar; Digital versjonNettbiblioteket
Johannesen, Finn 6 dager i eventyrland Stavanger Turistforening årbok ; s. 83-91 1956 Skiturar; Skitur frå Suldal over til Setesdal og tilbake. Digital versjonNettbiblioteket
Johansen, Arne B. Litt om bakgrunnen for det eldste beitebruket i Ryfylkeheiene. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 351-355 1975 Arkeologi; beiter
Johansen, Arne B. Ulla/Førre-undersøkingane; sidan sist. Nr. 2, Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 286 -291. 1975 Kraftutbygging; Arkeologi;
Johansen, Arne B. Hva Stølsmyra på Sandsa gjemmer. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 129-137 1978 Støylar;
Johansen, Arne B. Ulla/Førre undersøkelsene Ulla/Førre undersøkelsene.Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 9-18 1978 Kraftutbygging; Beskrivelse av utbygginga, konsekvensar og viktigheita av å dokumentere. Digital versjonNettbiblioteket
Johansen, Arne B., Odd Kjos-Hanssen og Erik Wishman Mennesket, reinen og snøen i Dyraheio Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s.49-70 1978 Reinsdyr; Snø; Isforhold; Om samspelet i naturen der snø og snøforhold set rammene for all aktivitet. Digital versjonNettbiblioteket
Johansen, Arne B., Wishman, Erik og Kjos Hanssen, Odd Snøen, reinen og menneskene. Frá haug ok heiðni nr. ; s. 278- 287 1977 Reindyr; Arkeologi;
Johansen, Helge Fra hytte til hytte Fjell og vidde nr. 8; Den Norske turistforenings årbok; s. 156-165 1992 Turisthytter; Turisthytter i regi av Stavanger turistforening. Digital versjonNettbiblioteket
Johnsen, Morten G.; Svartevannsdammen Sirdalsutvalget Årbok; s. 40-43 1973 Kraftutbygging;
Johnsen, Rolf Kraftoverføring for over en halv milliard kroner; kraftledingene fra Ulla-Førre Fossekallen årg. 29; s. 26-27, 43 1982 Vasskraft
Jordhøy, P. og T. Skogland Villreinundersøkelser i Setesdalsheiene i 1975 og -76 Jakt og fiske nr. 3 1986 reinsdyr
Jordhøy, Per Villreinens innvandring til Skandinavia Villreinen; s. 10-17 2004 Reindyr; Historie; Innvandringshistoria til reinen i Skandinavia
Jordhøy, Per og John Atle Kålås Villreinen i Setesdal vesthei. Med vekt på utviklingen i Blåsjøområdet i perioden 1977-84 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Rapport 11 – 1985.; 49 s 1985 Reinsdyr
Jordhøy, Per og Olav Strand Overvåkingsprogram for hjortevilt inn i et nytt årtusen Villreinen; s. 43-48 2001 Forvaltning; Reindyr; Overvakingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen
Jore, Kjetil Saumarka i Valle herad Setesdal 10 s 1944 Sauer; Merking; Oversikt over ulike måtar å merke sau på i Valle. Ny utg. 1972.
Karlson, Magnus Fjellet som sunnhetskilde – fjellet for folket Stavanger turistforening årbok ; s. 38-42 1938 Heieliv Kvifor det er sunt og ferdast i fjellet og forslag til turar. Digital versjonNettbiblioteket
Karlsson, Kenth Dra til Hekkfjell Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 69-82 1984-85 Flora; Blomar; Floraen rundt Gaukhei med gode bilete.
Keim, Axel; På fottur i Setesdal og Telemark for 64 år siden Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 41-44 1953 Friluftsliv Skildring av tur oppover dalen i 1890
Keim, Einar I Dyrehei Olaf Benneche (red.): Jægernes bok. Skildringer fra fjeld og skog og sjø.; s. 146-158 1926 Reinsdyr; Jakt Personen han kallar Terje er truleg Tarjei Sanden. Det handlar om ei jakt dei hadde mot Rjuven.
Kielland, Gabriel Kirsebom Reise over land fra Stavanger til Kongsberg (1819) Stavanger Turistforening årbok; s. 76-87 1981 Reiseskildring; Kielland og systera reiser frå Suldal (Sand) over til Setesdal (Vatnedalen-Byklum) på veg til Drammen for å besøke Kiellands forlovede, Gustava . Truleg den eldste skildringa av ein heietur. Digital versjonNettbiblioteket
Kiland, Helge Jakta i Våmur-Roan villreinområde 1993 Villreinen; s. 49 1994 Reinsdyr; jakt Rapport etter jakta i Våmur-Roan villreinområde i 1993; samanlikna med Setesdal Vesthei
Kilander, Carl Erik Njardarheim Fjell og vidde nr. 8; Den Norske turistforenings årbok; s. 126-129 1992 Heiberg; Generelt om Heiberg og Njardarheim. Digital versjonNettbiblioteket
Kjos-Hanssen, Bjørn Villrein-fjellet Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening årbok 1977 Reinsdyr; Jakt
Kjos-Hanssen, Bjørn og Tor. B. Gunnerød; Villreindundersøkelseri Setedalsheiene i 1975 og 1976, med en vurdering av vassdragsreguleringene virkninger på villreinstammer i området. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Reguleringsteamet. Rapport 1976:2. 1977 Reinsdyr;
Kjos-Hanssen, O. og Gunnerød T. B. Viltundersøkelser i Setesdalsheiene; i 1975 og 1976. Dir. For vilt og ferskvannsfisk. Reguleringsteamet. Rapport nr. 2. 1977 Reinsdyr;
Klausen, Finn Sirdalsheiene Stavanger Turistforening årbok; s. 9-21 1990 Vegetasjon; Dyreliv; Busetjing; Friluftsliv Beskriving av topografien i Sirdalsheiane. Digital versjonNettbiblioteket
Kleppa, Arne Villreinen er ikkje kravstor Stavanger Turistforening årbok ; s. 95-99 1991 Reinsdyr Forvalting av villreinstammen. Også med tillegg av Njål Tjeltveit om den store manndomsprøva. Digital versjonNettbiblioteket
Kleppe, K. K.; Riksvegen Stavanger turistforening årbok; s. 66-74; 1919 Vegar Digital versjonNettbiblioteket
Klovning, Ivar Is og elver formet Dirdal. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 181-186 1977 Geologi
Klovning, Ivar Et landskap formet av istidens breer og elver Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 10-14 1994 Arkeologi
Knutson, Tormod; Heiegarer og heieliv Norge. Tidsskrift om vårt land 2.; s. 111-16, 124 1926 Heiegardar; Digital versjonNettbiblioteket
Kolderup, J. En bit Rogalandfjell hver kveld og langt inn i Agder Stavanger turistforening årbok ; s. 97-106 1963 Turløyper Vegar og løyper å vandre i heia. Digital versjonNettbiblioteket
KOT; Til fjells i Setesdal og Åseral Utg. Av Kristiansand og Opplands Turistforening.; 18 s. u.å. Friluftsliv
KOT; Til fjells med Kristiansand og Opplands Turistforening. Utg. Av Kristiansand og Opplands Turistforening.; 8 s. 1977 Brosjyre Fleire utgåver
KOT Setesdalsheiane Kristiansand og oppland turistforening årbok ; 157 s 1992-96 Turisthytter; Turistløyper; ; Hovudtema er ”Setesdalsheiene”. Kart og gode bilete. Det meste skriva av Torfinn Normann Hageland. Digital versjonNettbiblioteket
KOT; Fjeldruter i Setesdal; med oversiktskart over turiststrøket. Kra ; 31 s 1922 Reisehådnbøker
Krafft, Arne; Villreinen i Setesdalsheiene Jakt, fiske og friluftsliv; s. 428-30 1970 Reinsdyr;
Krafft, Arne; Villreinjakt i Setesdalsheiene Jakt, fiske, friluftsliv; s. 152-53; 1971 Reinsdyr; Jakt;
Krafft, K.; På ski i Vestheiene Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 5-11 1940 Friluftsliv; Ski På ski innover frå Byglandsfjord og opp i Skåmeheia og vidare til Lysebotn.
Krafft, Kr.; Sommerdager i Vestheiene Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 4-11 1942 Friluftsliv
Krogsrud, Børre Aschehoug ”Operasjon Knipetang” Villreinen; s. 76-77 1996 Reindyr; Jakt; Ein jaktdag i villreinfjellet der fem jaktkamerater samarbeider tett om å felle dei dyra dei skal ha. Vi tek del i det taktiske opplegget og planlegginga
Krum-Hjersing, Einar; Sætersdalen Norges-Ciceronen. En veileder for publikum.; Kra. 1909 Vegar
Kumshagen, Jakob Livberging i tusen år Stavanger turistforening årbok ; s. 21-32 1970 Jakt; fangst Digital versjonNettbiblioteket
Kvarsnes, Aashild; Fjellet er alltid fint; 179 s I Setesdals- og Rogalandsheiene 1975; s. 160-77 1980 Friluftsliv;
Kvernvoll, Olav Krossfararen Eivind Torgrimson Hovden frå Bykle i Setesdal ; Bidrag til Agders historie nr. 22; s. 37-38 1939 Busetjing; Middelalder Diplom om ein mann som åtte jord på Hovden, og kva som skal gjerast med eigedomen om han ikkje kjem att frå krossferd.
Kvinen, Gunhild; Frå minneboka Sirdalsutvalget Årbok; s. 49-56 1971 Turiststasjonar
Kvinen, Gunhild; Helsing frå Gunhild Kvinen Sirdalsutvalget Årbok; s. 47-48 1971 Turiststasjonar
Kvinen, Gunhild; Litt drøs om før og nå Sirdalsutvalget Årbok; s. 49-56 1973 Turiststasjonar
Kvæstad, Arna Margrethe; La skjebnen råde Stavanger Turistforening årbok; s. 117-25 1954 Friluftsliv; Fottur Rogaland – Setesdal. Digital versjonNettbiblioteket
Kvæstad, Arna Margrethe; Sol og skyer over Skinnvegen Stavanger Turistforening årbok; s. 77-83 1960 Friluftsliv;
Kvæstad, Arna Margrethe På gammel ferdselsveg frå Ørsdalen til Skreå Stavanger Turistforening årbok ; s. 121 1974 Vegar Vandring lang ein gamal veg med beskrivingar av landskapet.
Kvæven, Torjus Samer og tamreindrift i Øvre Sirdal Sirdal historie- og kulturvernlag nr. 16; s. 56-59 2012 Samar; Reinsdyr; Om tamreindrifta v samar i heia mellom Hylestad og Sirdal tidleg på 1900-talet.
Kvåle, Torger På gjæting for 60 år sidan Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 28-29 1983 Gjæting Barnevandring, ein som gjætte i Iveland
Kvåle, Torger Mæ ”Presten å fruå”; Hægebostad sogelag; Årskrift ; s. 31-34 1998 Vardar; Folkeminne; Varde på Kvinesheia mellom Kvinesdal og Hægebostad.
Kvåle, Torger Espelandsvegen; Hægebostad sogelag; Årskrift ; s. 27-32 2004 Vegar Veg på heia mellom Hægebostad og Kvinesdal
Kvåle, Torger m.fl. Høge varden Hægebostad sogelag; Årskrift; s. 38-44 1998 Vardar; Folkeliv Varde på Kvinesheia mellom Kvinesdal og Hægebostad. Sjå og årskrift 1999 s. 48.
Kvaalen, Eivind Storhedder Kristiansand og oppland turistforening.; s. 56-66 1933 Arkeologi Den førte skildringa av runene i Storhedder. Historie.
Køhn, Fridthjof; Vest i Væringsdalen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 14-25 1934 Friluftsliv; Reinsdyr; Samar Tur i Breiveheia der dei treffer samiske reingjetarar med flokken sin.
Kaare; Yngelutsetting i Vestheia Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 95-97 1957 Fisk Utsetting av yngel med bruk av helikopter
Kaasa, Harald m.fl Suldalslågen. Laks og kraft. Statkraft; Lysaker ; 126 s 2000 Kraftutbygging; Laks; Fisk; Laks og vasskraftutbygging har ein lang historie i Suldalslågen. Dette er ei bok om korleis storsamfunnet har prøva å finne løysingar for korleis vassressursane kan utnyttast samstundes som ein og tek vare på laksen
L., S. Lidt om Kvinesdalen og Rafossen Den Norske turistforenings årbok; s. 157-160 1876 Topograf Kvinesdal som turistmål, men lite på heia.;
L’Abèe-Lund, Jan Henning Fiskeundersøkelser i Njardarheim. Forprosjekt for forvaltingsplan Fylkesmannen i Arendal, Miljøvernavdelingen 5; 50 s 1985 Fisk
Larsen, Chr. Anker ; Av Heiberg-heienes saga Stavanger turistforening årbok; s. 95-106 1954 Heiberg; Om Heiberg og oppkjøp av heia. Vaktararar m.m. Digital versjonNettbiblioteket
Larsen, Chr. Anker; Sirdal og heiesmalen Sirdalsutvalget Årbok; s. 52-58 1961 Sauer
Larsen, Jan Henning; Vikingtids handelsplass i Valle, Setesdal Univeristetets oldsakssamlings Skrifter Ny rekke nr. 3; s. 143-48 1980 Arkeologi; Handel Drøftar Valle som ein muleg marknadsplass i vikingtida med utgangspunkt i jernutvinning på heiane.
Larsen, Jan Henning Jernvinneundersøkelser. Faglig program, bind 2 Kulturhistorisk museum; Fornminneseksjonen. Varia 78 2009 Arkeologi; Jernvinne Samanfattande framstilling om den kunnskap vi har om utvinning av jern frå myrmalm. Agder s. 163-176
Lauen, Gudbjørg Gløvrepakkjet; s. 46-47 Hægebostad sogelag; Årskrift 1999 Fantar; Soge om fantar som stel ein omn ogforlet den midt på Kvinesheia.
Lauen, Ånen ”Fålandsrøysa” og Herstøl på Kvinesheia; s. 10-15 Hægebostad sogelag; Årskrift 1996 Busetjing Om historien til ein heiegard
Lees, J. A. Peak and pines; s. 17-24 Notrabooks; 230 s 1967 Fjelliv; Jakt Humoristisk framstilling av fjelliv og jakt av forfattaren av tre i Norge. Originalbok utgjeve 1899. Lees skjuler sine spor, så vi veit ikkje heilt kvar han jakta, men han var ein tur i Sirdal. Digital versjonNettbiblioteket
Leiv; (Holte, Leiv); Vestheiane på langs Kr. Sand og opland turistforening årbok; s. 75-81 1953 Friluftsliv; Vandring i heia.
Leo; (Stumpf, Leo) Haukeliseter – Sandvatn – Hovden Kristiansand og oppland turistforenings årbok ; s. 38-44 1948 Friluftsliv Vandring i heia mellom Setesdal og Øvre Telemark.
Leo; (Stumpf, Leo) Et møte med fortiden Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 72-82 1957 Arkeologi; Runer;
Lie, Asbjørn og Per Arvid Åsen Planteliv i Sirdal Agder Naturmuseums Rapportserie ; Natur i Sør 2001 -1; 48 s 2001 Flora; Blomar Flora for Sirdal
Liestøl, Knut Norsk folkedikting om fjellet Den Norske turistforenings årbok; s. 92-103 1943 Folkedikting Folkedikting med mange eksempel frå Setesdal.
Liestøl, Knut O.; Bjønnejegeren Knut Liestøl fortel – 1 Jol i Setesdal ; s. 30-32 2000 Bjørnar; Jakt Bjørnejakt ved Reiårsvatnet i Bygland og Skåmeheia
Liestøl, Knut O.; Bjønnejegeren Knut Liestøl fortel – 2 Jol i Setesdal ; s. 36-37 2001 Bjørnar; Jakt Bjørnejakt Birkelandslia (Austsida)
Liestøl, Knut O.; Bjønnejegeren Knut Liestøl fortel – 3 Jol i Setesdal ; s. 32-34 2002 Bjørnar; Jakt Bjørnejakt Frøysnesheia/Skåmedalen
Liestøl, Knut O.; Bjønnejegeren Knut Liestøl fortel – 4 Jol i Setesdal ; s. 22-23 2003 Bjørnar; Jakt Bjørnejakt Oseheia
Liestøl, Knut O.; Bjønnejegeren Knut Liestøl fortel – 5 Jol i Setesdal ; s. 12-14 2004 Bjørnar; Jakt Bjørnejakt Årakssheia
Liestøl, Tarjei ; Ein 1500 år gamal bondegard i Åseral. Agder Historielag Årskrift 27 . ; s. 65-67 1946-47 Busetjing; Arkeologi Liestøl fortel korleis han fann fram til Sosteli.
Liestøl, Tarjei; Solstø. Ein bondegard frå folkevandringstida Kristiansand og opplands turistforening; s. 18-22 1951 Busetjing; Arkeologi Om funn og utgraingar på Sosteli.
Lillehammer, Arnvid Litt om øydegardar i Suldal. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 138-141 1968 Busetjing;
Lillehammer, Arnvid Det eldste gravfunnet frå Suldal. Ei våpengrav frå eldre romartid. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 9-12 1970 Arkeologi
Lillehammer, Arnvid Håvestølen. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 173-179 1971 Støylar;
Lillehammer, Arnvid Bråtveitgrenda Stavanger Turistforening årbok ; s. 13-61 1976 Topografi; Historie Presentasjon av Bråtveit i Suldal og heiane og livet der. Digital versjonNettbiblioteket
Lillehammer, Arnvid Eit dalføre vert folkesett Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 36-42 1986 Arkeologi (Hovudtrekk i Suldal si forhistorie)
Lillehammer, Arnvid (red.) Faggrenser brytes. Artikler tileigna Odmund Møllerop 7. desember 1982. Stavanger Museum; AmS skrifter nr. 9 1982 Diverse med relavans for heia
Linder, Hjalmar På renjakt i Norge Helsingfors 1918 Reinsdyrr; Jakt;
Lindvig, Arve, Leonhard Jansen og Per Grimsgaard; August Abrahamson – fotografiske plater 1902-1913 2011 Fotobok Svært verdifulle bilete frå tideleg 1900.
Ljone, Oddmund Den siste våren Gyldendal Oslo; 170 s 1969 Roman om mennesker som må flytje frå gard og heim på grunn av kraftutbygging. Modellen skal vere frå Nordbygdi, Bykle Digital versjonNettbiblioteket
Lorentzen, R. A. På ski i Suldalsheia Stavanger turistforening årbok ; s. 72-78 1948 Skiturar; Om mulege skiløyper. Digital versjonNettbiblioteket
Lund, Bjørgulv; Dyrking i utslåtter og stølsdaler. Større bureisingsbruk på heiane i Setesdal Norsk Landbruk; s. 389-90; 1937 Støylar; Slåtter;
Lund, J(uel); Tamreinhald i Setesdal Agder Tidend; 27/12 1922 Reinsdyr;
Lund, Juel; Villrein og tamrein i Setesdal Sørlandsheftet 1930 Reinsdyr
Lund, Juel; Haukelidvegen (Setesdal – Telemark) Sørlandsheftet; 1938 Vegar
Lund, Juel Tamreinhald i Setesdal Fjell-Nytt 3 (1); s. 26-29 1962 Reinsdyr;
Lundbø, Johan Fisket i Rogaland Stavanger turistforening årbok ; s. 21-58 1959 Fiske Digital versjonNettbiblioteket
Lunde, Johan Storvassdammen; verdens største med asfaltkjerne. Publikasjon. Norges geotekniske institutt. Nr. 150; s. 11 1984 Vassdrag
Løken, Trond; Innberettning om registreringer grunnet regulering av Øvre Otra i området Vatnedalen, Store- og Lille Urarvatn. Reinevatn og Ytre Ratevatn. Bykle K. i tida 7/7-1/8-75 Universitetets Oldsakssamling 1975 Arkeolog; i Dyregrava ved Reinevatn er datera til om lag 730 e.kr. Her er også datera ein buplass til 4290 +/- 90 år, f.kr.
Løken, Trond; Registreringsrapport Øvre Otra-vassdraget, Aust Agder.(Store- og Lille Urarvatn, Reinevatn og Vatnedalsvatn. Bykle K Universitetets Oldsakssamling 1975 Arkeolog; i
Løken, Trond; Innberettning om arkeologiske utgravinger grunnet regulering av Øvre Otra-vassdraget i området Store-og Lille Urarvatn og Reinevatn, Bykle k, i tiden 19/7-9/8-76 Universitetets Oldsakssamling 1976 Arkeologi;
Løken, Trond Langs elv og vatn i Bykle Vesthei. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 160-167 1977 Arkeologi
Løken, Trond; Jordbruksbosetningens utnyttelse av Bykle-heiene som fangstområder for villrein i yngre jernalder / middelalder Arkeologisk museum i Stavanger.; AmS – Varia 9. 1982 Villrein; Fangst;
Løken, Trond Nyoppdaget gårdsanlegg på Forsandmoen., ; Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 267-272 1981 Arkeologi
Løken, Trond Folkevandringstidsboplassen på Forsandmoen - detaljer i byggeskikken klarlagt. Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 75-83 1982 Arkeologi
Løken, Trond Forsands forhistorie. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 183-195. 1983 Arkeologi
Løken, Trond Landsbyen på Forsand - eldre og større; Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 88-91 1984 Arkeologi
Løken, Trond Bygg frå fortiden – Forsand i Rogaland – bebyggelses-sentrum Stavanger Museum.; Ams Småtrykk 21. 1988 Arkeologi
gjennom 2000 år.
Løken, Trond Forprosjektet på Forsand avsluttet. Boplassområdenes størrelse og alder avklart. Frá haug ok heiðni, nr. 3; s. 250-257 1985 Arkeologi
Løken, Trond Langhus fra yngre bronsealder på Forsandmoen. Frá haug ok heiðni, nr. 3; s. 84-93. 1986 Arkeologi
Løken, Trond Forsand: Nå også med den første kjente bronsealderlandsby i Norge. Frá haug ok heiðni, nr. 3; s. 236-243 1987 Arkeologi
Løken, Trond Glimt fra de senere års undersøkelser på Forsandmoen.; Stavanger Museum.; Ams Småtrykk 24. 1991 Arkeologi Digital versjonNettbiblioteket
Løken, Trond Forsandmoen - har bebyggelsen også vært organisert som landsby i eldre romertid? Frá haug ok heiðni, nr. 4; s. 146-157 1988 Arkeologi
Løken, Trond Forsandutgravningene etter 10 år. Frá haug ok heiðni, nr. 4; s. 313-320 1989 Arkeologi
Løken, Trond Sommerens utgravninger på Forsandmoen: Folkevandringstidslandsbyen igjen i sentrum for oppmerksomheten i den tiende og siste sesongen.; Frá haug ok heiðni, nr. 4; s. 108-117 1990 Arkeologi
Løken, Trond; Landa - Fortidslandsbyen på Forsand. Frá haug ok heiðni, nr. 1; s. 3-12 1995 Arkeologi
Løken, Trond Forsandmoen - tar ikke utgravningene slutt? Frá haug ok heiðni, nr. 4; s. 8-10 1994 Arkeologi
Løken, Trond Høvdingens gildehall på Landa - Fortidslandsbyen på Forsand Frá haug ok heiðni; s. 3-13 1997, nr. 2 Arkeologi
Løken, Trond Forsands forhistorie Frá haug ok heiðni; s. 6-19 2001, nr. 3, Arkeologi
Løyland, Jon; Heiane i stevdiktingi Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 20-25 1929 Stev; Folkedikting; Stev om heiar og støylar
Løyland, Knut K. og J. J. Hægna; Riksveien Lyse – Sætesdal – Telemarken. Møte i Stavanger Handelsforening 24. januar 1918. Foredrag av ordførar Knut K. Løyland, Valle; Stavanger turistforening årbok ; s. 92-95 1918 Vegar Om nytta av vegen for Setesdal og områda austafor. Digital versjonNettbiblioteket
Mac Fayden, John; Den lange reisen Kristiansand og opplands turistforening; s. 19-27 1965 Geologi Geologi i området Ljosland – Kvina – Gaukhei
MacFadyen, John; Den lange reisen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 19-27 1965 Geologi Geologiske undersøkingar av heietraktane Ljosland-Kvina-Gaukheiområdet
Magnus Hansen, Halvdan Lysefjorden - vegen mellom aust og vest Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 42-47 2001 Arkeologi
Mathiesen, Haaken S. ; Mine jakterindrenger 418 sider 1989 Reinsdyr; Jakt; Bok om hans liv som jeger. Boka inneheld dagboknotat og mange episodar på sine 40 år som jeger, mange av dei frå Bykle.
Mauland, Eivind Merking av villrein i Setesdalsheiene; vil kunne bidra til enklere og sikrere forvaltning. Jakt & fiske. Årg. 115 nr. 7; s. 38-39 1986 reinsdyr
Mauland, Eivind Fleirbruksplan for Setesdal vesthei. Fagleg prosjektgruppe. Næring 1993 Planar; Næring
Mauritzen, Ragnvald Trollet har ni hoder Stavanger turistforening årbok; s.127-136 1954 Friluftsliv; Fjellvandring; Jaktoppsyn; Tur til Dyreskar og vert tatt av jaktoppsynet for å ha teke seg inn i ei hytte i uver. Digital versjonNettbiblioteket
Mauritzen, Svend (red.) Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening. 50 år. s. 91-99 Sirdalen ”opdages”; s 100-131 Villrein og villreinjakt; s. 132-145 Rovvilt og rovviltbekjempelsen; s.233-244 Jakt og beite 1953 Jakt; Reindyr; Rjuper; Rovvilt; Presentasjon av foreningas arbeid. Mykje kan koblast opp mot heia.
Mehus, Tormod Statseigedomen i villfjellet Stavanger turistforening årbok ; s. 40-42 1940 Statseigedomar Område rundt Snønuten gjort til statseigedom av Høgfjellskommisjonen. Digital versjonNettbiblioteket
Meland, Olav Audvin Kulturminne frå dei eldste tider i Eiken; Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 42- 1982 Arkeologi; Hellerar Arkeologiske glimt frå Eiken, også frå heia og hellerar.
Meland, Olav Audvin Kvithovdasteinen Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 44-45 1985 Grensestein Grensestein mellom Råbyggjelaget og Lista len. Sjå også same årskrift 1986 s. 22-23
Meli, Jon J. Flerbruksplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene Villreinen; s. 93 1992 Planar; Fleirbruksplanar Forprosjekt til ein fleirbruksplan for det store heiområdet som kallast Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene.
Meli, Jon J. Jakta 1991 Villreinen; s. 87 1992 Reinsdyr; Oppsyn; Forvaltning Korte utdrag fra oppsynsrapportene etter jakta i 1991
Meli, Jon J. Satelittovervåking av villreinens bruk av Setesdal-Ryfylkeheiene Villreinen; s. 50-51 1994 Reinsdyr; staelittovervåking Resultat av satelittovervåking som er teke i bruk for å følgje reinens bruk av leveområda i Setesdal-Ryfylkeheiane.
Meli, Jon J. Lars Rysstad forteller glimt fra samenes tilhold i Setesdal og fra jakt Villreinen; s. 50-51 1995 Reinsdyr; Samar; Jakt; Fangst; Lars Rysstad fortel soger frå tida då dei første samane kom med reinsflokkane sine til Setesdal og opplevingar frå jakt og fangst på rein og elg under krigen
Meli, Jon J. Bærekraftig forvaltning av villreinstamma i Setesdal Ryfylke inn i det neste hundreåret Villreinen; s. 110-113 1996 Reindyr; Planar; Forvaltning; Eit omfattande referat fra eit villreinseminar i Søgne arrangert av Setesdal Ryfylke Villreinnemnd.
Meli, Jon J. Frå forvaltning av villreinstamma i Setesdal Ryfylke inn i det neste århundre. Villreinen ; s. 110-113 1996 Reinsdyr; Forvaltning; Reportasje frå eit seminar i Søgne om emnet.
Meli, Jon J. Jon Haugen i Bykle. Tamreingjeteren som vart ”villreingjeter” Villreinen; s. 28-32 1996 Oppsyn; Jakt; Reindyr; Jon Haugen i Bykle fortel om erfaringar og varierte arbeidsoppgaver med både tamrein, villrein og andre naturrelaterte oppgaver.
Meli, Jon J. Den ”nye” oppsynsmannen! Villreinen; s. 46-49 1997 Oppsynsmenn Ein presentasjon av oppsynsmannen Jon Erling Skåtan som samtidig er en presentasjon av oppsynsyrket.
Meli, Jon J. Fakta om Njardarheim og villreinjakta Villreinen; s. 118-120 1997 Reindyr; Forvaltning; Ein presentasjon av eigedomen Njardarheim.
Meli, Jon J. I Thorvald Meyer Heibergs fotspor: Villreinjakt i Njardarheimen Villreinen; s. 114-1118 1997 Jakt; Reindyr; Ei beretning fra Njardarheimen i Setesdal Ryfylke villreinområde der forfatteren og to kameratar dreg på villreinjakt i august 1996
Meli, Jon J. Driftsplaner Villreinen; s. 92-94 2000 Reindyr; Driftsplanar; Driftsplaner som ein viktig del av villreinnemndenes arbeidsoppgåver
Meli, Jon J. Setesdal Ryfylke – nedgang i fellingstallene også i 2001 Villreinen; s. 17-19 2001 Jakt; Jaktoppsym; Reindyr; Rapport fra jakta i Setesdal
Meling, Trond Førhistoriske busetnadsspor på Kolbeinstveit i Suldal Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 5-7 2002 Arkeologi
Meling, Trond Kongesteinen – ein heller med spor etter stølsdrift frå eldre jernalder i Lysebotn Frá haug ok heiðni, nr. 2; 2013 Arkeologi
Mellquist, P. Statistisk analyse av ph-data frå Sira-Kvina vassdraget Vassdragsdirektoratet.; VN Rapport 1 ; Oslo 1972 Miljø
Mellquist, Pål Reinsdyr/kraftlinjer. En litteraturstudie NVE; VN-rapport 2 1975 Villrein;
Metcalfe, Frederick The Oxonian in Thelemarken; or notes of a trvel in South-Western Norway in ths summer of 1856 and 1857. London ; 2 bd; 1858 Turopplevingar Tur oppover Setesdal og vidare til Suldal og Røldal Digital utgåve på Openlibrary
Metcalfe, Frederick Norske reiseeventyr i i Thelemarken og Sætersdalen for hundre år siden. Oversatt av Thor Bryn.; 214 s Annen del. Sætersdalen 1857.; s. 139-205 ; Oslo 1971 Turopplevingar Tur oppover Setesdal og vidare til Suldal og Røldal Digital versjonNettbiblioteket
Middtun, Gisle Gamle vegar Norske Bygder bd. I, Setesdalen 1921 Vegar; Vegar over heia og kontakt med områda aust- og vestanfor. Digital versjonNettbiblioteket
Midttun, Gisle; Gamle vegar Norske bygder bd. 2, Vest-Agder II; s. 9 – 23 1927 Vegar; Vegar over heia og kontakt med områda aust- og vestanfor.
Mikkelsen, Egil Arkeologiske undersøkelser ved Siravassdraget Innberetning ved ...... 1972 Arkeologi
Mikkelsen, Egil; Et gravfunn fra fokevandringstid ved Botsvatn, Bykle Agder Historielags årskrift 50; s. 5-15 1972 Arkeologi Frå utgravingane før kraftutbygginga. Undertittel: Økologisk tilpasning og ytre kontakt.
Mikkelsen, Egil; ”Skinnvegen” – Setesdal – Lysebotn arkeologisk belyst Den Norske turistforenings årbok; s. 81-86 1980 Arkeologi; Vegar Digital versjonNettbiblioteket
Mikkelsen, Egil Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder Verneplan for vassdrag. 10 års vernede vassdrag.Verneplan for vassdrag. Universitetets Oldssakssamling. Varia 3 1980 Arkeologi Digital versjonNettbiblioteket
Mjærum, Axel Blestringen i Breiveskaret Agder historielag. Årskrift nr. 87; s. 19-45 2011 Jernvinne; Kolgroper; Blesteranlegg; Undersøking av to jernvinneanlegg få vikingtid og middelalder. Resultat frå utgravingane.
Mjaaland, T.; Hytter og stationer Kr. Sand og oppland turistforening årbok; s. 10-12 1914 Turisthyttter
Moe, Jon Fjellgarden. Liv og arbeid året rundt Stavanger turistforening årbok ; s. 21-50 1955 Busetjing Digital versjonNettbiblioteket
Moe, Jon Ryfylkevegen Stavanger turistforening årbok ; s. 19-60 1962 Topografi Digital versjonNettbiblioteket
Moe, Jon ; Pilt-Ola Dokumentarroman.; Gyldendal norsk forlag. Oslo 1972 Biografi; Reinsdyr; Dokumentarroman om Ole Olsen Songesand f.1779, d.1858. Han var ein av dei første som prøvde å etablere tamreindrift i heia. Digital versjonNettbiblioteket
Moe, Jon Ja det var Hallvor Bjåi og det var Svein Hovden Gamalt frå Suldal 1993 Folkeminne Soger om Hallvard Bjåen og Svein Hovden i Fjellgardane
Moe, Ole Henrik Lyseheias hemmelighet Stavanger turistforening årbok ; s. 107-116 1967 Friluftsliv; Turisthytter Vandring over heia frå Ådneram til Årdal. Digital versjonNettbiblioteket
Moen, Asbjørn Myrer og andre naturverdier i Hjelmeland Stavanger turistforening årbok ; s. 103-112 1971 Myrer Digital versjonNettbiblioteket
Moen, Asbjørn og Arne Pedersen Myrundersøkelser i Agder-fylkene og Rogaland i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Botanisk serie 1981/7; Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, museet.; Universitetet i Trondheim; 252 s 1982 Myrer; Flora; Digital versjonNettbiblioteket
Moen, Kai Robert Njardarheim Villreinen; s. 22, 26-29 1987 Reinsdyr; Heiberg Om Heiberg, oppkjøpet av Njardarheim, forvaltning
Mogstad, Oddmund Brudled i Evje og Hornnes. Seksten steinar stend i rad. Arnstein . Årsskrift Evje og Hornnes sogelag; s. 5-8 1996 Arkeologi; Brudled Kjente brudled i heia mellom Hornnes og Åseral
Mogstad, Oddmund ”16 steinar stend i rad” Brudled og pikksteinar ; Agder historielag. Årskrift nr. 78; s. 58-75 2002 Brureled; Pikksteinar; Fallosar; Oversyn over brurled på Agder, tradisjon om brurled. Alder
Mogstad, Oddmund Likkviler og andre steinsettingar i samband med desse ; Agder historielag. Årskrift nr. 81; s. 205-216 2002 Arkeologi; Likkviler; Oversyn over brurled på Agder, tradisjon om brurled. Alder
Molaug, Ingvar Humor i fjellet Stavanger Turistforening årbok ; s. 115-123 1970 Humor; Forteljingar Morosame stubbar frå fjellet. Digital versjonNettbiblioteket
Molaug, Peter Over Frafjordhatten Stavanger turistforening årbok; s. 75-78 1918 Natur; Beskriving av ein spesiell fjellformasjon. Digital versjonNettbiblioteket
Molaug, Peter Av høifjellets saga.; 1. Pilt-Ola Stavanger turistforening årbok; s. 28-34 1922 Heieliv Digital versjonNettbiblioteket
Molaug, Peter Fjellet fortæller Stavanger turistforening årbok; s. 28-33 1924 Heieliv Digital versjonNettbiblioteket
Molaug, Peter Ola Songesand; (”Pilt-Ola”) Den Norske turistforenings årbok; s. 130-133 1932 Historie; Folkeminne; Reinsdyr Historiar om Pilt-Ola.
Mosdøl, Olav Fangstmann og fjellbonde. Vi møter 83-åringen Olav K. Mosdøl; Jol i Setesdal; s. 28-29 1971 Rjuper; Jakt; Heiberg Olav fortel om livet i Bykle, og rjupefangst og føring for rike jaktarar (Kattenskiold = Castenschiold)
Moseid, Torgeir m.fl. Luftkampen over Bygland 8. september 1941 75 s 2001 Krig; Luftkamp; Samling av historier rundt hendinga i 1941 då eit fly vart skote ned på vestsida av Byglandsfjorden.;
Mosland, Kåre; ”Dra til Hekkfjell!” En avhandling om gamle ordtak og nye ruter Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 24-36 1944 Heievegar; Friluftsliv; Vandring i heiane rundt Hekkfjell
Mossige Nygård, S. En fjelltur i Ryfylke Stavanger turistforening årbok; s. 72-75 1925 Friluftsliv
Mossing, Anders og Heggenes, Jan Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Norsk Villreinsenter Rapport 8/2010 2010 Reinsdyr;
Mossman, George C. Three hundred miles in Norway. London; 100 s. 1894 Reiseskildring Setesdal s. 28-43.; Ukjent innhald
Moy, Birgit; Ei segn om aaverdalsmannen Jol i Setesdal; s. 27 1986 Segn Om ein heilag mann som budde på støylen Åverdalen i Austad sokn.
Munthe, W. ; Våre reisehåndbøkers historie Den Norske turistforenings årbok 1943 Reisehandbøker Om Yngvar Nielsen, K. G. Gleditch, O. Høgslund, Onsager og Rustad. Dei store bidragsytarar til reiseskildringar.
Mygland, Sigurd Bjødn-Atlak Kvinesdal historielag nr. 11; s. 13-21 1996 Bjørnar ; Jakt Soger om bjørneskyttaren Atlak Fossdal.
Myhre, Bjørn Høyfjellsundersøkelsene. Finnabuvatn. Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 248-255 1963 Arkeologi
Myhre, Bjørn Høgfjellsundersøkelsene. (Suldalsheiene). Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 51-55 1964 Arkeologi
Myrann, S.; Gjennem øvre Telemarken og Sætersdalen Tidsskrift for det norske landbruk; s. 256-71 1910 Friluftsliv
Myrberget, Svein; Edv. Holts rypemerkinger i Sirdal Jakt, fiske og friluftsliv; s. 4112-13 1965 Rjuper; fuglar
Myrberget, Svein og Yngvar Hagen; Merking av lirype og orrfugl i Setesdalen 1929-1934 Sterna 11; s. 165-70; 1972 Rjuper; Storfugl; Fuglemerking;
Myrvoll, Frank m.fl. Field instrumentation and performance observations for the Vatnedals dams Publikasjon. Norges geotekniske institutt. Nr. 165; s. 1-12 1986 Vassdrag
Mysterud, Atle og Gunnar Austrheim; Frå bruk og forvaltning av Setesdals Vesthei og Ryfylkeheiene. En utredning med spesiell vekt på økologiske effekter av husdyrbeiting i utmark.; Utmarksnæring i Norge 1-99. Biologisk institutt. Universitetet i Oslo.; 197 s 1999 Topografi ; Jakt; Fangst; Fiske; Husdyrhald; Beiting; Driftefe; Tamrein; Dokumentere bruk av ressurser og forvatningsopplegg. Økologi og beiteområder, vern og forvaltning
Mæleng, Bergljot Margrethe Glimt frå stølslivet på Atlagstøl, sommarane 1941-42 Sirdal historie- og kulturvernlag nr. 113; s. 45-49 2009 Stølar; Meieri Sommaren 1941-42 var forfattaren på Atlagstøyl der faren dreiv meieri. Her er hennear minne frå støylen.
Møkkelgjerd, Per Ivar og Tor B. Gunnerød Utsetting av bekkerøye i regulerte vassdarag på sørlandet. Rapport fra kontrollfisket 1984 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Reguleringsundersøkelsene, nr. 10 1985 Fisk ; Bekkerøye; Utsetting av fisk
Møllen, Gunstein Uleberg Trekk fra rovfuglenes fascinerende verden Kristiansand og oppland turistforening.; s. 27-39 1967 Rovfuglar Undersøking av fjellvåkar og andre rovfuglar rundt Gaukhei.
Møllerop, Oddmund Arkeologi i Nilsebutraktene Stavanger Turistforening årbok; s. 61-66 1962 Arkeologi Digital versjonNettbiblioteket
Møllerop, Odmund Fjellfolk gjennom årtusener. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 202-205 1966 Arkeologi
Møllerop, Odmund Innvandringen til Suldal i arkeologisk lys. Frá haug ok heiðnis nr. 3; s. 244-245 1966 Arkeologi;
Mørch, J(acob); Otteraaens Brugseierforening 1899-1934 Stavanger ; 40 s 1934 Vannkraft; Kraftutbygging;
N., O. Fra Ryfylke Den Norske turistforenings årbok; s. 123-135 1876 Turistvegar Turvegar frå Stavanger, gjennom Ryfylke og Suldal over til Hardanger.
Nedrebø, Per Gammelt og nytt frå Lyse Stavanger turistforening årbok ; s. 80-86 1935 Folkeminne; Historie; Støylar; Skildringar av livet og naturen langs Lysefjorden. Digital versjonNettbiblioteket
Nersten, Nils Sandvatsdalen Olaf Benneche (red.): Jægernes bok. Skildringer fra fjeld og skog og sjø.; s. 116 1928. Jakt; Fiske; Fiske og jakt i Sandvassdalen på Skomedalsheia i Bygland.
Nersten, Nils Minner frå Setesdal. P. M. Danielsen forlag Arendal 1950 Jakt; Heieliv; Nils Nersten kom til Setesdal i 1911 som styrar på landbruksskulen. Seinare stortingsmann og bonde på Longerak. Jaktsoger frå båe sider av heia.; Digital versjonNettbiblioteket
Nesland, Folke; 7500 stadnamn frå Bykle kommune 1980-1986 stadnamn Det er kartfesta 330 stadnamn i Botnen og 150 stadnamn i Botneheii/ Njardarheim
Nesland, Folke Ferdavegar i Bykle Stensil ; Bykle 1995-96 Vegar Oversyn over ferdslevegane i Fjellgardane.
Nesland, Folke Stadnamn fortel Jol i Setesdal ; s. 19-21 2009 Stadnamn Nokre vanlege stadnamn i Bykle som er ihhopsett med plantenamn. Fortel oss kvar slike planter er å finne.
Nesset, Torkel; Øvre Sirdal håper på et godt samarbeid til beste for skisporten Skiforeningen i Stavanger årbok s. 19f 1940 Ski; Turisme
Netland, Torkel; Litt skisoga fraa Sirdal Foreningen til ski-idrættens fremme Årbok; s. 170-72 1922 Ski;
Netland, Torkell; Stølsbruket i Sirdal Stavanger Turistforening årbok; s. 19-27 1943 Støylar; folkeminne Laust og fast om støylslivet i Sirdal. Digital versjonNettbiblioteket
Nielsen, Sverre Storm; Bredemte sjøer i Setesdal Norsk geografisk tidsskrift 6; s. 113-44 1936 Geografi;
Nielsen, Yngvar Reisebreve 1880 veger ”Folkelivs-studier”, og side 68-104, handlar om Sætersdalen og mykje om Byklestigen og vegsamband. Digital versjonNettbiblioteket
Nielsen, Yngvar Nedenes amt. Haandbog for reisende. Arendal og omegns turistforening s. 32-45 1891 veger Digital versjonNettbiblioteket
Nielsen, Yngvar Fra det nye Veianlæg i Røldal, Suledal og Hardanger Den Norske turistforenings årbok; s. 80-85 1888 Vegar 1. Veien i Austmandli, Røldal ; 2. Røldale stavekirke ; 3. Fra Bratlanddalen ; 4. Suledalsporten ; 5. Broen over elven ved Odda.
Nilsen, Arne; Veier og fjellveier Den norke turistforenings årbok. Sørlandet; s. 144-51 1954 Veger; Grundig om vegsambandet etter dalen og mellom dalføra i gamal tid – og i framtida. (Han var ikkje sannspådd!)
Nilsen, Haldis Karine Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområde Stavanger Turistforening årbok ; s. 70-87 1991 Naturvern; Landskapsvernområde; Topografi; Topografisk beskriving av verneområdet. Digital versjonNettbiblioteket
Nordrum, Fred Steinar og Dirk van der Wel; 366 mineral-, stein og ertsforekomster innan kartblad Sauda (1:250 000) Skrifter/Norges geologiske undersøkelse, 34 Trondheim; 58 s 1981 geologi Detaljrik utgreiing av dei ymse områder.
Nuland, Lars Fr. Bjørneskyttarar i Sirdal. Etter I.A.L. ved L.F.N.; Grannen nr. 1; s. 9 1956 Bjørnar
Nygaard, Kristen En østlending går til Årdal Stavanger Turistforening årbok ; s. 65 1950 friluftsliv Vandretur frå Bossvatn i Bykle og over til Årdal. Opplevingar og landskap. Digital versjonNettbiblioteket
Nystad, O. G. ; Sambindingsveg Oslo – Stavanger over Skafså i Telemark – Flatland i Setesdal. Utg. Av det interkommunale arbeidsutval for vegsambandet Oslo – Stavanger.; Skien 1954 Vegar
Nyaas, Arne ”Villrein & Samfunn” Villreinen; s. 4-11 2004 Reindyr; Rapportar; vern Melding av rapporten ”Villrein & Samfunn – en veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell”
O.; A. J. Over Skyvattenheien Norsk jæger og fiskerforenings tidsskrift; s. 87-95 1893 Friluftsliv
OB; En sjelden gjest; (svømmesnipa) Roskreppfjorden Sirdalsutvalget Årbok; s. 66-67 1973 fuglar
Odden, Alf Vardaruter og herberger i Dyraheio Suldal kommune 1998 Veger Rapporten tek føre seg gamle ferdslevegar med vardaruter og herberge i tilknytning til desse, i det nyoppretta Dyraheio landskapsvernområde. Registreringane omfatter tilsaman 35 vardaruter og 28 hidlerar og jordhytter. Digital utgåve
Odland, Ottar Sauen – eit ”ålreit” dyr Fjell og vidde nr. 8; Den Norske turistforenings årbok; s. 118-125 1992 Sauar; Digital versjonNettbiblioteket
Oftedahl, Axel; Otteraaens Brugseierforening gjennem 50 år. 1900-1950 Stavanger Dreyer; 118 s 1950 Kraftutbygging; Reguleringer; Regulering av Otra frå begynnelsen og til 1950l
Oftedal, Tor «Krisevert» på Nilsebu 1944 Stavanger turistforening årbok; s. 121-129 1972 Krigen; Turisthytter Minner frå krigen frå ein som var vert på Nilsebu. Digital versjonNettbiblioteket
Ogilvie, Alice; A visit to the summer home in the Sætersdal and southern Norway. Edinburgh ; 104 s 1891 Reiseskildring; Ukjent innhald. Bygland.; Også gitt ut i Noreg ; Cammermeyers forlag, Oslo 1892
Olsen, Magnus; Storehedder Norges innskrifter med de yngre runer. Tredje bind.; s. 190-207 1954 Runer; Helleristingar; Jakt; Veiding; Fangst; hellerar
Olsnes, Aanund Noko om sambandet mellom Øvre Setesdal og Ryfylke gjennom tidene Gamalt frå Suldal 2007 Samferdsle; Historie Olsnes ser på dei mange som flytta att og fram mellom Ryfylke og Setesdal i tidlegare tider.
Oltedal, Joar Beitedrift med sau; s. 196 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Driftesau Bruk av heia til sauebeite
Onsager, Nils Fra Kragerø til Stavanger Den Norske turistforenings årbok; s. 61-73 1919 Heieliv; Vandringar Fotur over frå Telemark, og vidare opp med Granheim i Bygland og vestover.
Onsager, Nils; Frå Bykle og deromkring Den Norske turistforenings årbok; s. 104-111 1922 Folkeliv.; Heieliv Vandretur frå Børte i Telemark over Hovden til Lyse. Også i Kristiansand og oppland turistforening 1937 ; s. 27-39. Digital versjonNettbiblioteket
Onsager, Nils Til fots. Fjellruter i Sør-Norge. Gyldendal, Oslo 1953 Fjellvegar Digital versjonNettbiblioteket(1953)
Digital versjonNettbiblioteket(1935)
Digital versjonNettbiblioteket(1949)
Spanser, Karl ; (Kvålen, Olav); Og så kom politiet.; Oslo Blant dynamittmenn og krypskyttere i villmarken.; s. 107-123 1942 Reinsdyr; Heiberg; Jaktoppsyn; Detektiv frå Oslo låg på Bykle hotell og skulle etterforske ”dynamitt-saka”. Det var plassert dynamitt i skorsteinen til ei av oppsynsmannhyttene (Merakkhytta ) til Heiberg. Også i Kristiansand og Oppland turistforening årbok 1997-2001 s. 47-59. Digital versjonNettbiblioteket
Osterzee, H. A. van Suldal Den Norske turistforenings årbok; s. 74-76 1900 Reiseliv Reiseanbefalingar i Suldal.
Otterbech, H. Over viddens vei Stavanger Turistforening årbok; s. 111-116 1933 Friluftliv Vintertur over heia frå Suldal til Setesdal. Radio på Bratteli. Digital versjonNettbiblioteket
Ousdal, Jøren-Ola; Heiberghyttene i Njardarheim.; Restaurering og bruk av gjenværende bygninger. Forprosjekt. 1999 Fjellhytter; Heiberg;
Ousdal, Jøren-Ola Organisering av grunneiere og rettighetshavere; s. 236-237 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Reinsdyr; Korleis organsiere eigerinteresser.
Pallesen, Per Norges batteri Fjell og vidde nr. 8; Den Norske turistforenings årbok; s. 130-139 1992 Vassdrag; Kraftutbygging; Historikk rundt seinare tiders kraftutbyggingar. Digital versjonNettbiblioteket
Pallesen, Per Frøyland Høgheiene Stavanger Turistforenings årbok; s. 84-103 1985 Naturvern Topografi Dyraheio og Vormedalsheia-Lisaheia m.m. Digital versjonNettbiblioteket
Pallesen, Per Frøyland Sirdal kan få to nasjonalparker Stavanger Turistforening årbok ; s. 90-97 1990 Naturvern Rjuven og Frafjordheiane som mogeleg nasjonalparkar. Digital versjonNettbiblioteket
Pallesen, Per Frøyland m. fl. Fjellheimen mellom Hunnedalen og Lysefjorden Stavanger Turistforening årbok ; s. 9-76 1979 Topografi; Turvegar; Historie; Presentasjon av Frafjordheiene, Månadalen og Hunnedalen m.m. Digital versjonNettbiblioteket
Pallesen, Per Frøyland Hva er skjedd med Ryfylkeheiene Stavanger Turistforenings årbok s. 58-75 1987 Miljø; Kraftutbygging Digital versjonNettbiblioteket
Pedersen, Arne Vegetasjon og flora i Lygnavassdraget, Vest-Agder Kristiansand Museums årbok; s. 32-53 1975 Vegtasjon; Flora;
Pedersen, Arne og Drangeid, S. O. B. Flora og vegetasjon i Lyngdalsvassdragets nedbørsfelt. Kontaktutvalet for vassdragsreguleringar.Universitetet i Oslo.; Rapport nr. 73 1983 Flora; Vegetasjon Digital versjonNettbiblioteket
Pedersen, Einar Solheim Heias betydning for jordbruket gjennom tidene. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 140-147 1978 Beiter;
Pedersen, Einar Solheim og Oddveig Foldøy Solli Stølsbruket i Ryfylkeheiene Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 105-132 1978 Støylar Utnyttinga av heia gjennom støyling. Geiteostproduksjon i Suldal. Digital versjonNettbiblioteket
Pedersen, Erling Berg På fellestur i Dyraheio Stavanger turistforening årbok ; s. 49-57 1946 Heieliv; Digital versjonNettbiblioteket
Pilø, Lars Funnene fra Forsandmoen. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 8-12. 1991 Arkeologi
Pitter Litt om hundekjøring Stavanger turistforening årbok ; s. 56-60 1938 Hundekøyring Med hundespann i Lyseheia. Digital versjonNettbiblioteket
Polden, Harald; Til Setesdal i 1930-årene Stavanger turistforening årbok; s. 71-79 1967 Friluftsliv Skitur frå Gyadalen til Setesdal i 1936. Digital versjonNettbiblioteket
Polden, Harald; Elleve døgn under open himmel Stavanger turistforening årbok; s. 85-95 1970 Friluftsliv Tur frå Sirdal over mot Kvinesdal. Digital versjonNettbiblioteket
Polden, Harald; Dei tre Brudlide i Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 44-49 1977 Brureled;
Pottinger, Henry; Trout-fishing; in Sætersdal The Fortnightly Rewiv Vol. 49 = New Series Vol. 43 London; s.627-46 1888 Fisk
Prahl, Georg C. C.; En skitur på 35 Mile Den Norske turistforenings årbok ; s. 1-5 1919 Friluftsliv; Ski; Frå Kristiansand til Ropeid via Setesdal i 1824, også i Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 52-60
Prøsch-Danielsen, L. Vegetasjonshistoriske studier frå Suldal og Sauda kommuner, Nord-Rogaland.. Stavanger museum.; AmS Rapport 2. ; 74 s 1990 Vegetasjon
Prøsch-Danielsen, Lisbeth Forsandmoen - landskap og bosetning i endring Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 25-32 2001 Arkeologi
Prøsch-Danielsen, Lisbeth og Sverre Bakkevig Spor etter forhistoriske krøtterstier mellom Forsandlandsbyen og utmarka. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 22-26 1990 Arkeologi
Punsvik, Tor Villreinen i Vestheia; forvaltningen i villreinområdet Setesdal – Ryfylke Jakt & fiske. Årg. 115 nr. 8; s. 56-58 1986 Reinsdyr;
Punsvik, Tor Hva slags framtid har reinen i Setesdal-Ryfylkeheiene? Villreinen; s. 52-53 1994 Reinsdyr; Forvaltning Setesdal-Ryfylkeheiene huser landets nest største villreinstamme, men den er sårbar. Det vert utarbeidd ein fleirbruksplan for heia.
Punsvik, Tor Hva betyr saueholdet for villreinstammen og høyfjellsøkologien Villreinen; s. 16-17 1996 Reindyr; Sauer Artikkelen tek føre seg kva konsekvensar sau på utmarksbeite har for villreinen og for høgfjellsøkologien
Punsvik, Tor Heienes dyreliv; s. 60- 67 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Pattedyr; Fuglar; Fisk; Dyrelivet i heia
Punsvik, Tor I villreinens rike; s. 142-159 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Reinsdyr; Forvalting av reinsdyrstammen
Punsvik, Tor Villreinforvaltningen; s. 230-235 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Reinsdyr; Forvaltning; Forvaltning av reinsdyrstamme, jakt m.m.
Punsvik, Tor Villreinforvaltningen i Setesdal-Ryfylkeheiene ut av ”menigheten” Villreinen; s. 79-81 2005 Forvaltning; Reindyr; Prosessen som har pågått dei siste åra når det gjeld forvaltninga av Europas sørligste villreinstamme; Setesdal - Ryfylke villreinområde.
Punsvik, Tor Villreinforvaltning i SR gjennom 25 år – tilbakeblikk og refleksjoner Villreinen; s. 16-18 2010 Reindyr; Forvaltning; Villreinforvaltninga og utfordringer knytt til denne i Setesdal Ryfylkeheiane gjennom dei siste 25 åra.
Punsvik, Tor og Olav Strand Når villrein sender SMS-meldinger Villreinen; s. 37-40 2007 Meriking; Reindyr; Radiomerking skal gjeve kunnskap om m.a. villreinens områdebruk.
Punsvik, Tor og Per Øyvind Grimsby Nådde vi målene med GPS-merking i Setesdalsområdene? Villreinen; s. 13-15 2012 Reindyr; Merking; GPS-merkingen av villrein i Setesdalsområda og presenterer bakgrunnen for prosjektet, kven som deltok og kva mål som vart sette for prosjektet
Punsvik, Tor og Torstein Storaas Jegere og de andre Villreinen; s. 81-82 1998 Jakt; Jegeretikk Eit lite utdrag frå boka ”Den gode jakta” som er ei håndbok i god jegeretikk.
R, H.; Då siste bjørnen vart skoten i Sirdal Grannen nr. 4; s. 53-55 1936 bjørnar
R. E. ; Dyr i fjellet. Fjellvåken Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 66-68 1948 Fuglar; Fjellvåk
Randulff, Ths. P. m.fl.; Riksveien Lyse – Sætesdal – Telemarken. Stavanger ; 28 s 1918 Veger ”Propagandaskrift” for ny veg over heia. Diverse ”prominente” personar legg fram sitt syn på kvifor vegen er viktig.
Randulff, Ths. P. og Peder Eeg; Stavanger – Sætisdal – Telemarken; Stavanger turistforening årbok; s. 38-53 1914-15 Vegar Beskrivelse av heia mellom Rogaland og Telemark og om kvifor det må byggjast veg der. Digital versjonNettbiblioteket
Reimers, Eigil, Sindre Eftestøl og Jonathan E. Colman Villrein, skiløpere og snøscootere Villreinen; s. 26-28 2003 Reindyr; Frykt- og fluktadferd hjå villrein provosert av snøscooter og skiløper vert sammenlikna.
Reinton, Lars Sæterbruket i Norge; Bd. I-III; Institutt for sammenlignende kulturforskning.; 1955 Støylar; Alle heieområde er representerte. Omfattande register gjer det lett å orientere seg geografisk.; Omfattande gjennomgang av støylsdrifta. Digital versjonNettbiblioteket (B1)
Digital versjonNettbiblioteket(B2)
Digital versjonNettbiblioteket(B3)
Rekdal, Yngve Husdyrbeite i fjellet- vegatasjonstyper og beiteverdi NIJOS 07/01 2001 Sauer; BK-arkiv
Rekevik, K.; Sirdal Stavanger turistforening årbok; s. 9-34; 1939 Topografi Presentasjon av Sirdal med vinkling frå mange kantar. Digital versjonNettbiblioteket
Rian, A. og L. F. Gyland Digital beitekartlegging i Vest-Agder. Landbruksavdelingen. Fylkesmannen i Vest-Agder. Kristiansand 1996 Beiter
Richter, O.; Haukelisæter – Sætesdalen Den Norske turistforenings årbok; s. 71-76 1917 Friluftsliv Vandretur over fjellet med beskrivelse av korlei ein kan take seg fram. Digital versjonNettbiblioteket
Rieck, C. W.; Frå Fjeld og hav. s. 1-71 Skizzer frå Sætersdalen. ; Chra 1867 Folkeskildring Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan Langs merker og nøddinger Stavanger turistforening årbok ; s. 109-116 1939 Friluftsliv; Tur; Geologi; ; Fjelltur i heia. Mange slag opplevingar over til Hylestad og vidare opp til Bykle. Ser litt etter fjellformasjonar. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan; På egne veier Stavanger turistforening årbok; s. 80-89 1941 Heieliv Vandring i heia og skildringar og opplevingar. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan ; På jomfrutur med Goggen Stavanger Turistforening årbok ; s. 76-85 1944 Friluftliv; ; Tur inn Jøsenfjorden og m.a. til Tretthidler. Humoristisk. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan På’an igjen Stavanger turistforening årbok ; s. 71-79 1947 Friluftsliv; ; På heitur frå Førre til Blåfjell. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan På videvanke med geologen Stavanger turistforening årbok ; s. 77-89 1949 Friluftsliv; ; På heitur frå Sand og inn til Breiavahytta.
Riis, Johan Vannskjelvet i Botsvatn Stavanger Turistforening årbok; s. 101-102 1951 Geologi; Vannskjelv; Eit jordskjelv i India får vatnet i Bossvatn i Bykle til å stige. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan; Karel tyder runer Stavanger turistforening årbok 1953 Arkeologi; Hellerar; M.a. tur til Storehedder og Skutesteinen. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan ; Skinnveien Stavanger Turistforening årbok ; s. 93-105 1956 Vegar; Vandring lang den gamle vegen over heia, og forsøk på å lokalisere traseen. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan I påskesnø med Karel Stavanger Turistforening årbok ; s.113-123 1963 Skiturar; Heieliv Skitur i heia frå Hjelmeland til Månestølen. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan ; I fedrenes fotefar på Skinnvegen Stavanger Turistforening årbok; s. 96-105 1964 Veger; Også Den Norske turistforenings årbok 1964 s.96-112. Digital versjonNettbiblioteket
Riis, Johan Geologen tar tøylene Stavanger turistforening årbok ; s. 85-97 1965 Friluftsliv; ; På heitur frå Ulladalen og innvor til Flåttene. Digital versjonNettbiblioteket
Roaldkvam, Ellen Jensen ; Da austmennene for til Hylen på handel Folk i Ryfylke 1989 Veger; Handel;
Roalkvam, Jakob Stølsdrift i gammel og ny tid i Suldal Stavanger turistforening årbok ; s. 113-116 1928 støylar
Roalkvam, Rune Mellom makrellterner og villrein.; Viltet i indre Ryfylke. Sand ; 32 s 1992 Fauna; Dyreliv Oversyn over dyrelivet (virveldyr) og det miljøet dyra lever i i dei tre kommunane Sauda, Suldal og Hjelmeland
Rolfsen, Perry; Arkeologiske undersøkelser i Øvre Otra-vassdraget, Bykle kommune 1974 Universitetets Oldsakssamling 1974 arkeologi
Rolfsen, Perry; En fjellgård fra jernalderen i Bykle. Utgravingen av Skarg ved Bossvatn Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi nr. XL,; s. 79-128 1976 Arkeologi; Jernalder; Busetnad Utgraving av tuft og to graver på Skarg i Bykle.
Rolfsen, Perry Iron Production in the Upper part of the Valley of Setesdal I Arne Espelund (red.): Bloomery ironmaking during 2000 years. Budalsseminaret 1991 Vol.. 2 ; Trondheim 1992 Arkeologi; Jernvinne; Oversikt over jernutvinning i Bykle frå Vikingtid til middelalder.
Rolfsen, Perry Tjæremiler i Norge – med utgangspunkt i en tjæregrop på Hovden i Bykle. E. Hofset (red.): UKM – en mangfoldig forskningsinstitusjone Universitetets kulturhistoriske museum skrifter nr. 1; s. 255-265 2002 Tjæremiler Gjennomgang av ei arkeologisk utgraving av ei tjøremile på Hovden, med refleksjonar over emnet generelt og i Setesdal spesielt.
Roll-Hansen, Helge J. Eiken - Ljosland; Kristiansand og oplands turistforening årbok; s. 30-32 1945 Frilfuftsliv; Vandring frå Eiken til Ljosland i Åseral.
Rom, Knut; Njardarheim Veidemark – sportfiske-eldorado – allemannseie Stangfiskeren ; s. 75-82 1947 Fisk Fiskemogelegheite i Njardarheim.;
Rosenberg, Frantz ; Storvildtjagt i Norge og Alaska 1926 Villrein; Jakt; Storfolk; Dei 52 første sidene i boka handlar om jakt i Kleggedalsheien, Auredalen og ”Traangjen.”
Rosenberg, Frantz ; Efter tredve år – En beretning om villreinjakt I Bykleheiene I dag.” Friluftsliv 1943 Villrein; Jakt; Storfolk; Jakt i Bykleheiane
Rosenberg, Frantz ; Villreinjakt i Bykleheiene i 1939; s. 80-85 Frøstrup, Johan Christian (red.): I Villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget; Vandringer 1999 Villrein; Jakt; Storfolk; Også i utrdag frå Friluftsliv i Kristiansand og oppland turistforening årbok 1980; s. 57-70.
Rosenberg, Frantz Unik jakthistorie skrevet av Frantz Rosenberg: På jakt i Heibergheiene Villreinen; s. 96-101 2011 Reindyr Ei jaktsoge fra Heibergheiane henta fra boka ”Storvildtjagt i Norge og Alaska”
Rossevatn, Anna og Torborg Eikås Stølslivet i glede og sorg Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 15-18 2000 Støylar; Støylsliv Minne frå tida på støylen
Rostrup, Kjell; Den siste bjørn i Øvre Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 23-27 1959 bjørnar
Rostrup, Kjell; Kraftutbyggingen og Sirdal. Sirdalsutvalget Årbok; s. 43-47 1970 Kraftutbygging;
Rostrup, Kjell Slik ble den siste bjørnen i Sirdal tatt av dage. Stavanger turistforening årbok ; s. 139-142 1970 Bjørnar; Jakt; Forteljing om ei bjørnejakt. Digital versjonNettbiblioteket
Rostrup, Kjell; Den siste fjellrev i Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 40-43 1977 fjellrevar
Rostøl, Kåre; Gaffelbiter biter ikke. Kampen mot nazister og tyskere i Sirdal. Sirdalsutvalget Årbok; s. 30-39 1977 Krigen;
Rud, Erik; To Oslo-travere i heiene Den Norske turistforenings årbok; s. 174-88 1932 Friluftsliv; Innhaldsrik vandring frå Fyresdal over til Setesdal, og frå Bygland over Gaukhei og Kvinen til Lysebotn. Derfrå med båt til Sand og vidare gjennom Suldal.
Ruge, Otto Den militære betydning av en indre riksvei til Stavanger Stavanger turistforening årbok ; s. 42-46 1939 Vegar General Ruge argumenterer for vegen av militære årsaker. Digital versjonNettbiblioteket
Rundberget, Bernt og Frans Arne Stylegar; Jernvinna på Agder.; Jernvinneseminaret i Sirdal 25. -26. oktober 2007 Artikler utgitt i anledning Jan Henning Larsens 60-års dag. Kristiansand 2008 Jernvinne; Arkeologi
Rvbg; Rypejakti Sirdalsheiane Buskerud jæger og fiskerforenings årbok; s. 64-74 1933 Rjuper
Rydland, Martin; Hos kongen i drifteheiene Sørlandshestene og travsporten på Sørlandet i eldre tid; s. 91-93 ; Kristiansand 1932 Driftegjæting; Heiesjef Om Børge Undheim
Rygh, Aage; Våre statsalmenninger 4. Bykle – Suldal Stangfiskeren ; s. 93-96 1937 Statsalmenning; Fisk;
Ryningen, Alfred ; 1568 stadnamn frå Nordbygdi i Bykle Hovudoppgåve i nordisk. Universitetet i Oslo 1978 stadnamn
Ryningen, Alfred; Håhelleren Valle kommune. Gard og ætt bd. II s.402-405 1985 Busetjing; hellerar
Ryningen, Alfred ; Valle kommune bd. II. Gard- og ætt s. 401-405 Håhelleren 1985 Busetjing; Om folka som budde ved Håhelleren
Ryningen, Alfred ; Valle kommune bd. VI. Gard- og ætt s. 62-66 Oddeskar; s. 121-131 Ljosådalen; 1987 Busetjing; Om folka som budde i Oddeskar og Ljosådalen.
Rysstad, Jon Bjørgulvsson; Stevdiktingi i Setesdal Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 38-43 1938 Stev; Folkedikting;
Rysstad, Jon Bjørgulvsson; Mange kjende menn på dei gamle turiststasjonane i Setesdal. Jubileumsårbok 1887-1962.; Kr. Sand og oppland turistforening årbok; s. 111-14 1962 Turiststasjonar
Ryvarden, Leif Sjeldne fjellplanter i Rogaland Stavanger turistforening årbok ; s. 99-105 1967 Flora Planteliv i Suldalsheia. Digital versjonNettbiblioteket
Ryvarden, Leif Førrejuvet. Rogalands mest dramatiske naturformasjon Stavanger turistforening årbok ; s. 33-42 1970 Natur Skildring av juvet. Digital versjonNettbiblioteket
Rønningen, Magne; Film, fugl og fisk i Njardarheim Stangfiskeren; s. 45-54 1959 Fiske Gjeng med filmkamera på tur i Njardarheim.
Rørholt, Anders Direkte vei Stavanger – Oslo Stavanger turistforening årbok ; s. 68-72 1939 Vegar KNA vil ogs ha veg over heia. Digital versjonNettbiblioteket
Rørslett, Bjørn (saksbh.) Hartevatn og regulering av Øvre Otra; en uttalelse om Øvre Otras planendringsforslag av november 1977 O – 133/77 NIVA; 65 s; 1978 Vasskraft
Røynlid, Jens; Gamle ferdslevegar mellom Åseral og Setedsal Jol i Setesdal; s. 19 1979 Vegar; Ulike ferdslevegar mellom bygdene på kvar side av fjellet.;
Røynlid, Jens; Då bestefar skaut elgen Jol i Setesdal; s. 12 1981 Elgjakt; Tjuvjakt; Ulovleg felt elg i Åseral og søknad om å sleppe stor bot.
Røynlid, Jens; Fiskårdalen Jol i Setesdal; s. 28-29 1982 Støylar; ; Minne frå livet på støylen;
S(eland), H(ans); Jærbusau i Sirdalsheiane. Etter E. Valevatn Grannen nr. 1; s. 10-11 1928; Sauer
S., J.; Den nye Bossbu Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 104-105 1969 Turisthytter
S., J.; (Stumpf, Joeseph) Vår nye Øyuvsbu Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 82-89 1971 Turisthytter Ny hytte på Øyuvsbu, ny løype vestover.
Samuelsen, Birger Eide Med snøbil over Setesdalsheiene Stavanger turistforening årbok ; s. 97-102 1955 Motorkøyretøy Digital versjonNettbiblioteket
Sandtveit, O. Med krigsmenn på Vestheia; Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 23-28 1950 Militærøvingar Militærøving innover i Vestheia med beltevogner.
Santveit, Olav; Med Jack på heia, sommer og vinter Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 55-61 1946 Hundar; heieliv; Hundar som ”kløvhestar” I Vesteheia.
Schmelck, Ludvig Den første høifjeldstur Memoire-causerier; s. 37-53 ; Kra. 1913 Fjelltur Fottur frå Dalen i Telemark over Breive til Suldal i 1875. Digital versjonNettbiblioteket
Schreiner, Vidkunn På fjelltur med viv og telt. Stavanger Turistforening årbok ; s. 115-129 1930 Heieliv; Humoristisk bertning om 14 dagars vandring i heia mellom Suldal og Fjellgardane. Digital versjonNettbiblioteket
Schreiner, Vidkunn Eventyrriket i vest Den Norske turistforenings årbok; s. 42-46 1932 Heieliv Opplevingar i heia
Sejersted, A. Kristiansand og oplands turistforening 1887-1992; Den Norske turistforenings s årbok ; s. 71 - 1922 Turistforening; Turisthytter Historikk over verksemda til Kristiansand og oppland turistforening. Digital versjonNettbiblioteket
Seland, Elisabeth; Sirdal bd. VI.Kultursoge s. 274-282 Falkefangst; 2001 Falkefangst I Innhaldsliste. Mykje heiestoff ”inniblant”.
Seland, Elisabeth; Sirdal bd. VI.Kultursoge s. 60-83 Andre næringer; s. 109-126 Samferdsel; s.213-225 Kraftutbygging; s. 236-248 Bedre kommunikasjoner; 2011 Tamrein; Driftefe; Vegar; Kraftutbygging; I Innhaldsliste. Mykje heiestoff ”inniblant”. ;
Seland, Per Gårdsdrift og heiebruk i eldre tid Stavanger Turistforenings årbok s. 34-51 1990 Levekår; Busetjing; Drift og folk på heiegardar. Historisk og inn i vår tid. Digital versjonNettbiblioteket
Selmer, Georg Påske i Sirdalen Stavanger turistforening årbok ; s. 117-122 1939 Påsketurar Reise til Sirdal og påskefeiring der. Digital versjonNettbiblioteket
Selmer-Andersen, O. Fra en sommertur i Sætersdalen Den Norske turistforenings årbok; s. 79-89 1914 Reise; Kulturhistorie Tur oppover Setesdal og opp på fjellet øvst oppe.
Selsing, Lotte Vegetasjonshistorien i midtre Suldal og ved Mosvatnet. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 179-185 1974 Flora
Selsing, Lotte Gamle furestubber i fjellet Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 71-86 1978 Myrer; Furestubbar; Kva gamle trestubbar langt nede i myrene fortel oss. Digital versjonNettbiblioteket
Selsing, Lotte; Mennesker og natur i fjellet i Sør-Norge etter siste istid med hovedvekt på mesolitikum AmS-Varia 51; Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2010 Arkeologi;
Selsing, Lotte og Erik Wishman Klimaet og furuskoggrensen. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 103-111 1982 Arkeologi
Sigersvold, Ståle Bondedrift i Knabeheiene. Kvinesdal historielag nr. 2; s. 1-8. 1987 Gruvedrift Gruvedrift i Knabeheia. Molybden
Sigersvold, Ståle Isenblaa og kjerresmøring. Bondedrift i Knabeheiene på 17- og 1800-tallet Agder historielag årsskrift nr. 64 ; s. 7-17 1988 Gruvedrift; Tradisjonar; Før den kommersielle utnyttinga tok til for fullt, henta bøndene sjølve malm her som mellom anna vart brukt i produksjon av blyantar.
Sigmo, Arne Sykdom på fjelltur Stavanger turistforening årbok ; s. 89-92 1943 Friluftsliv; Sjukdom Heietur frå Sirdal til Håelleren og til Gaukhei. Sist ned til Ljosland med sjuk kvinne. Digital versjonNettbiblioteket
Sigmond, Ellen M. O.; Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske kartblad Sauda 1:250 000. Norges geologiske undersøkelse nr. 341 1978 geologi Kartet omfattar heile Setesdal,- Ryfylkeheiane
Simonsen, Asbjørn Hva pollenanalysen kan fortelle om åkerbruket på Håvestølen. Frá haug ok heiðnis nr. 4; s. 179-184 1971 Flora;
Simonsen, Asbjørn Forsand fra urtid til nåtid. Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 179-182. 1983 Arkeologi
Simpson, Harold; Rambles in Norway Christiansand and the Setesdal s. 223-234 London 1912 reiseskildring
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben Gruvor vinteren og våren 1951. Kvinesdal historielag nr. 16; s. 22-31 2001 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben Gruvor juni 1951 - juni 1952. Kvinesdal historielag nr. 17; s. 35-46 2002 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben Gruvor – juni 1952/juni 1953. Kvinesdal historielag nr. 18; s. 48-59 2003 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben og Liknes juni 1953 – juni 1954. Kvinesdal historielag nr. 19; s. 84-93 2005 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben Gruvor – juni 1954/juni 1955. Kvinesdal historielag nr. 20; s. 52-60 2006 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben og Liknes juli 1955/juni 1956. Kvinesdal historielag nr. 22; s. 96-102 2008 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben juni 1956/juni 1957. Kvinesdal historielag nr. 25; s. 157-163 2010 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben juni 1957/juni 1958. Kvinesdal historielag nr. 26; s. 142-1149 2011 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sira, Kolbjørn Dagboksnotater fra Knaben juni 1958/juni 1959. Kvinesdal historielag nr. 27; s. 157-163 2012 Gruver; Folkeliv Minne frå livet på Knaben.
Sirevåg, Leif og Jonas Friestad Sira-Kvina kraftselskap gjennom 25 år Tonstad ; 62 s 1988 Kraftutbygging; Historisk oversyn over utbygginga og verknadar av denne.
Siversten, Halvor; Et liv i fjellheimen.; (Gunhild Kvinen) Sirdalsutvalget Årbok; s. 42-44 1971 Turiststasjonar
Sivertsen, Halvor På påsketur fra hytte til hytte Stavanger turistforening årbok ; s. 63-72 1946 Påsketurar Digital versjonNettbiblioteket
Sivertsen, Halvor; Det indre vegsamband Stavanger-Oslo Sirdalsutvalget Årbok; s. 63-64 1971 Veger
Sivertsen, Halvor Når kommer veien fra Sirdal til Setesdal? Sirdalsutvalget årbok; s. 45-50 1981 Veger
Sivertsen, Halvor Lang tids ferd for vei til Setesdal Sirdalsutvalget årbok ; s. 27-35 1990 Veger
Sivertsen, Halvor Øvre Sirdal – et arnested for fjellturister Stavanger turistforening årbok; s. 53-65 1990 Turisme; Utviklinga av turisme i Sirdalsheiane. Digital versjonNettbiblioteket
Sjekk forfattar? Gamle glimt frå ruteferdsla mellom Suldal og Røldal Gamalt frå Suldal 2002 Vegar; Samferdsle;
Sjekk forfattar Fjellgardar Gamalt frå Suldal 2005 Busetjing
Sjekk forfattar Produksjon av bergkrystallperler i Suldals- og Røldalsheiene i yngre steinalder Gamalt frå Suldal 2006 Arkeologi
Sjekk forfattar 40 år sidan jervejakta Gamalt frå Suldal 2007 Jervar ; jakt
Sjekk forfattar Per Vetrhus - reinsdyrjeger og litt av kvart Gamalt frå Suldal 2007 Jakt; Reinsdyr
Sjekk forfattar 100 år sidan siste bjørnejakta i Suldal Gamalt frå Suldal 2008 Bjørnar; Jakt;
Sjekk forfattar Samkvem mellom Røldal og Suldal Gamalt frå Suldal 2013 Samferdsle; Historie;
Skar, Johannes Gamalt or Sætesdal Bind I-III; 540 s + 381 s + 471 Oslo 1961-1963 Soger; Segner; Historie; Folkeminne; m.m.; Samling av folkeminne og foletradisjonar frå Setesdal i andre halvdel av 1800-talet. Soger relatert til heia er spreidd utover . Det er laga eit omfattande register til verket som er prenta i bd. III. Også fyldige innhaldslister sist i kvart band. Digital versjonNettbiblioteket (B1)
Digital versjonNettbiblioteket (B2)
Digital versjonNettbiblioteket (B3)
Skeie, Birgit Skjevrak Skeie Hamregruva i Bygland Jol i setesdal; s. 16-19 2004 Gruvedrift Historikk omkring gruva på Hamre i Bygland.
Skjeggedal, Nils Jakt- og fangstopplevingar ifrå Tovdal og Setesdalen Byglandsfjord ; 148 s 1974 Jakt; Jaktopplevingar av mange slag på austeheia og vestheia. Kapittel: På harejakt i Åseral s. 71-74. Rypejakt i Brokkeheia s. 104-115, Rypejakt i Trældalen s. 115-118, Rypejakt på Hovden s. 118-121.
Skjelstad, Reidulv Ei bygdeborg i Suldal Frá haug ok heiðni, nr. 2; s. 43 1986 Arkeologi
Skjevrak, Mikkjel; Gamle rådgjerder mot udyra. Bidrag til Agders historie 26.; s. 24-33 1943 rovdyr
Skjevrak, Mikkjel; Stølsnamna i Setesdal; Agder historielag årskrift 30 ; s. 52-57 1950 Støylar; Stadnamn
Skjevrak, Mikkjel; Stølsnamna i Setesdal med eit tillegg og jamføring med stølsnamna i Åseral, Gjøvdal, Tovdal og Åmli ; Agder historielag årskrift 32 ; s. 230-47 1952 Stølar; Stadnamn;
Skjevrak, Mikkjel; Bjørn og varg på Agderbygdene og Vest-Telemark i eldre tid. Høgfeldt Kristiansand; 214 s 1953 Bjørn; Ulv; Rovdyr; Folkeminne; Jakt; Fangst; Folkeminne, jakt og dyrelivsskildringar frå bygdene. Digital versjonNettbiblioteket
Skjevrak, Mikkjel Då siste vargen på Agder blei skoten. Kristiansand museum årbok; s. 42-46 1983 Jakt; ulvar
Skjevrak, Mikkjel m.fl.; Bygland bygdesoge 489 s 1938 Historie Heiestoff inniblant, mest austeheia. Dårleg innhaldsliste. Digital versjonNettbiblioteket
Skjold, Sveinung; Tanker om en fjellplan Sirdalsutvalget Årbok; 92-98 1967 Fjellplanar
Skjølsvold, Arne Høyfjellsundersøkelsene. (Ved Lyngsvatnet.) Frá haug ok heiðni nr. 2; s. 26-29 1960 Arkeologi
Skjølsvold, Arne Høyfjellsundersøkelser. Frá haug ok heiðni nr. 1; s. 12-13 1960 Arkeologi
Skjølsvold, Arne Høyfjellsundersøkelsene. (Ved Lyngsvatnet). Frá haug ok heiðni nr. 3; s. 85-87 1961 Arkeologi
Skogland, Terje Bestandsdynamisk analyse av villreinstammen i Setesdal Vesthei Villreinen; s. 4-8 1987 Reinsdyr; Analyse av villreinstammen i Setesdal Vesthei basert på totalteljinger, kalveteljinger, kjønnsforhold, rekruttering og dødelWgheIt. Klimaeffekt kontra beiteeffekt eller en kombinasjon av disse vert diskutert.
Skogland, Terje og Per Jordhøy Overvåkingsprogram for hjorteviltbestander. Kalvetellinger og strukturtellinger av villreinbestander i 1991. Villreinen; s. 70-74 1992 Reinsdyr; Oppsyn; Rapport frå første sesong i det nystarta overvakingsprogrammet for hjortevilt
Skogland, Terje og Per Jordhøy Overvåkingsprogram for hjorteviltbestander. Kalvetellinger og strukturtellinger av villreinbestander i 1993. Villreinen; s. 44-49 1994 Reinsdyr; Oppsyn; Rapport frå overvakingsprogrammet for hjortevilt
Skogstad, Terje ; Satillitt-overvåking av villreinens bruk av Setesdal – Ryfylkeheiene. Effekter av naturinngrep NINA 1994 villrein BK-arkiv
Skollerud, Kåre Heftye På streiftokt i Rogalandsfjella Stavanger turistforening årbok ; s. 180-188 1932 Friluftsliv Vandringar i heia. Digital versjonNettbiblioteket
Skomedal, Sigmund I skiftende tider. Otteraaens brugseierforening gjennom 85 år 1900-1985 Bygland ; 130 s 1985 Kraftutbygging; Vassdragsregulering; Brugeierforeningens hovudoppgåve i desse 85 åra har vore å regulere vasføringa av Otra. ; Ny og utvida utgåve (157 s) til 100 års jubileet 2000. Digital versjonNettbiblioteket
Skomedal, Sigmund Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder 1984-2009. ; Det er kraft i rennande vatn ; også konsesjonskraft Evje ; 55 s 2009 Konsesjonskraft Historikk, forvaltning. 25-års jubileum.
Skregelid, Ivar Fiskebestand i Sirdalsvassdragene Sirdalsutvalget årbok; s. 20-25 1985 Fisk;
Skregelid, Ivar Fisk og fiskemuligheter Stavanger Turistforening årbok ; s. 84-89 1990 Fisk; Utestjing av fisk Fiskevatn i Sirdalsheiane og utsetjing av fisk. Digital versjonNettbiblioteket
Skuncke, Folke ; Villreinundersøkelser i Njardarheim Veidemark og tilgrensende områder 1947-49 1950 Villrein Dette er ein omfattande rapport om bestand, avskyting og beiteforhold m.m.;
Skår, Ludvig Hyttene og vertskapet Stavanger turistforening årbok ; s. 43-48 1940 Turisthytter; Vertskapr Om vertskap på hyttene til turistforeninga. Digital versjonNettbiblioteket
Skåtan, Jon Erling Fleirbruksplan for Setesdal – Ryfylkeheiane. Fagleg prosjektgruppe. Ferdsle 1993
Skåtan, Jon Erling ; Forvaltningsplan for Setesdal – Ryfylke villreinområde 1993-1997 Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavd. Rapp. Nr. 6/93 1993 Villrein; Planar; BK-arkiv
Skåtan, Jon Erling ”Den som aldri har bomma - har ikke skutt mye” Villreinen; s. 83 1998 Jakt ; Reindyr; Ein jakthistorie der forfattaren fortel om eit tilfelle på reinsdyrjakt der han bommar på en kalv på kort hald og kva feil han gjorde
Skåtan, Jon Erling Dyra kryssa Brokke-Suleskarveien! Villreinen; s. 108-109 1998 Reindyr; Vegar; Under jakta i 1997 kryssa mykje rein veien og rein vart observert lenger sør enn det var gjort på mange år
Skåtan, Jon Erling Med grå elghund i reinsdyrfjellet Villreinen; s. 42-43 1998 Jakt; Reindyr; Hundar; Bruk av hund i reinsdyrfjellet
Skåtan, Jon Erling Opplæringsjakt i Njardarheim Villreinen; s. 40 1998 Jakt; Reinsdyr; Ein kort presentasjon av opplæringsjakt på villrein i Njardarheim som Statskog Sør- og Vestlandet gjev tilbod om.
Skåtan, Jon Erling Bruken av heiene; s. 176-185 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget; 1999 Heiehistorie; Bruk av heiane så langt tilbake ein kan vite.
Skåtan, Jon Erling ”Alt var bedre før” Villreinen; s. 89 2000 Jakt; Reindyr; Ei beretning fra villreinjakta der eit oppsyn fortel om ei jakt han var vitne til som stod i sterk kontrast til nåtidas oppjaga form for reinjakt der moderne utstyr, trofé og effektivitet står i sentrum.
Skåtan, Jon Erling m.fl. Villreinjakten i dag; s. 161-175 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget; 1999 Reindyr; Heieliv; Jakt; Om bruk av hund på jaktleiting etter skadeskotne dyr, opplæringsjaktmuseumsbukke, Njardarheim m.m.
Skåtan, Jon Erling og Kurt Jerstad Fossekall i villreinland Villreinen; s. 8-9 2000 Fuglar; Om nasjonalfuglen fossekallen med undersøkingar av fossekallbestanden i Lygna-vassdraget i Hægebostad
Skåtan, Jon Erling, Lars Arne Bay og Jan Thomassen ”Jakt på villrein – praktiske råd og vink” Landbruksforlaget Ås; 192 s. 2001 Jakt; Reindyr; Handbok for reindsyrjegerar.
Skåtan,Jon Erling Veterinærinstituttet sjekker helsetilstanden til villreinen Villreinen; s. 94 2000 Reindyr; helsetilstand Om innsamling av blodprøver frå villrein, bl.a. i Setesdal Ryfylke utført av veterinærinstituttet.
Sløgedal, Haakon; Heiebeite i Aust- og Vest-Agder Norske Fjellbeite B. 7.; 243 s Oslo 1971 fjellbeiter
Sløgedal. Håkon; Norske fjellbeite, bd. III Det. Kl. Selskap for Norges Vel 1948 beitebruk Framlegg til delingsplan for driftebeite i Aust-Agder og Vest-Agder. Digital versjonNettbiblioteket
Snevik, Einar; Sure innsjøer og fiskebestand i deler av Rogland, Agder og Telemark. SNSF-prosjektet, 1977. Sur nedbørs virkning på skog og fisk. Teknisk notat 38. Oslo Ås 1977 fisk
Solheim Ludvig; Ein tur til Sirdalen og Sætersdalen i 1885. Stavanger Turistforening årbok; s. 80-87 1939 Fjelltur Munter beretning om tur over Sirdal til Brokke og vidare opp til Bykle. Digital versjonNettbiblioteket
Solheim, Svale Til soga om sæterbruket Stavanger turistforening årbok ; s. 17-35 1942 Støylar Generell historie om støylsdrift, med eige kapittel på slutten om Rogaland og Jæren. Digital versjonNettbiblioteket
Solheim, Svale Stølssegner Stavanger turistforening årbok ; s. 29-44 1943 Støylar; Folkeminne; Støylssegner frå heile Rogaland sett inn i einstørre samanheng. Digital versjonNettbiblioteket
Solli, Oddveig Foldøy Stølshusene i Suldal. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 156 -163 1978 Støylar
Solli, Oddveig Foldøy og Johansen, Arne B. Fornuftig heiebruk? Ulla/Førre undersøkelsene. Arkeologisk museum i Stavanger. AmS – Småtrykk 3; s. 133-138 1978 Ressursutnytting Er utbygging av kraftverk ein fornuftig måte å utnytte heiane på? Digital versjonNettbiblioteket
Solskard, Lars T. ; Noko om hopehavet mellom Sirdal og Setesdal Jol i Setesdal; s. 11-13 1964 Busetjing; Driftefe; Ljåsmedar; Driftehandlarar for mellom dalføra. Håhelleren var ein stoppestad.
Solskard, Lars T. ; Rypefangst i Sirdal i gamal tid Jol i Setesdal; s. 26 og 35 1969 Rjuper; Fangst; ; Fangst og sal av ryper i eldre tid. Måtte bere tunge bører.
Solskard, Lars T.; Håheller i gamal tid I Sirdalsutvalget. Årbok; s. 34-39 1973 Busetjing; hellerar
Solskard, Lars T.; Kva verd har Roskrepsfjorden i dag. Og kva verd vil han få som sambandsveg til Setesdal. Sirdalsutvalget årbok; s. 61-65 1973 Veger
Solskard, Lars T.; Frå den tid bjørnen og rusla i Sirdalsheiane Sirdalsutvalget Årbok; s. 58-62 1974 Bjørnar;
Solskard, Lars T. ; Sauegjeting i gamle dagar og fram til i dag. Sirdalsutvalget Årbok; s. 33-38 1975 Sauer
Solskard, Lars T. Håheller i gamal og ny tid Egden i dikt og prosa; s. 26-30 1978 Busetnad; Hellerar; Digital versjonNettbiblioteket
Solvik, Øystein; Vannkraftutbygging og landskapspleie i Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 48-53 1970 Kraftutbygging;
Spikkeland, Ole Kristian Ornitologi – Gyvatn Rapport til Miljøverndepartementet i forbindelse med prosjektet ”Samlet plan for foraltning av vannressursene. Larus Marinus nr. 3; 11 s 1982 Fuglar;
Stabenfeldt, Hugo Avstikkere fra rutene. Snetona og Kallejuvet Stavanger turistforening årbok ; s. 69-74 1943 Friluftsliv; Turforslag Meir strabasiøse turar utanom dei vanlege rutene. Digital versjonNettbiblioteket
Stavanger Turistforening Dr. Heibergs inngrep i den frie ferdsel i fjellet; Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 20-24 1928 Heieliv; Samar; Stavanger Turistforening orienterer KOT’s medlemer om konflikten som er oppstått med dr. Heiberg, som ikkje lenger aksepterer fri ferdsle i heia.
Steen, Adolf Samene i Setesdal Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 25-37 2002 Samar; Aolf Steen var kretssekrtær i samemisjonen, og publiserte denne artikkelen første gong i Sameliv 1953-55.
Steinnes, Audun Oversikt over botaniske verneverdiar i Rogaland. Økoforsk rap. 1988:12. Ås-NLH.; 1988 Flora
Stokka, Trygve Litt om den eldste driftevegen for hest og krøter over fjellet fra Jæren til Telemark Årbok for Jæren og Dalane ; s. 19-22 1955 Driftefe; Vegar;
Strand, Olav, Manuela Panzacchi, Per Jordhøy, Bram Van Moorter, Roy Andersen og Lars A. Bay; Villreinens bruk av Setesdalsheiene Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006–2010; Nina rapport 694 2010. Setesdalsheiene; Villrein ; Forskningsrapport ; Arealbruk Digital utgåve
Strand, Olav, Roy Andersen, Per Jordhøy og Manuela Panzacchi GPS-prosjektet i Setesdalsområdene Villreinen; s. 8-13 2012 Reindyr; Merking; Forskningsprosjekt gjennomført av NINA som har fokus på reinens arealbruk
Strøm, Boye; ; Norges Land og folk Topografisk – statistisk beskrivelse over Stavanger Amt; Bd. I; 410 s 1888 Topografi Omfattande stadregister og innhaldsliste. Tek føre seg mange sider ved heia. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112201038 Digital versjonNettbiblioteket
Stumpf, Joseph Beretning fra arbeidsutvalget for den på foranledning av Turistforeningen nedsatte arbeidskomite for Hovden-Haukelidvegen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 40-42 1935 Vegar Om arbeidet med å få til ein veg over til Telemark.
Stumpf, Joseph Påsketur Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 30-39 1935 Skiturar Påsketur frå Bykle og inn Bossvatn. På Bratteli har dei radio. Så ut til Håhelleren og ned med Rysstad.
Stumpf, Joseph Fredning av Njardarheim Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 54-75 1966 Naturvern Oversyn over og presentasjon av kvifor Njardarheim må verte nasjonalpark.
Stumpf, Joseph Vårt nyeste bygg, Svartenuthyttta Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 102-06 1972 Turisthytter Presentasjon av og innviing av Svartenuthytta
Stumpf, Joseph og Arnfinn Hovland Undrer meg på hva jeg får å se bakom de høye fjell Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 29-51 1983 Friluftsliv; Heievandringarr Stumpf mimrer omkring eit langt liv som heievandrar.
Sundt, Trygve Retten på vidda i Ryfylke Stavanger turistforening årbok ; s. 103-110 1926 Grunneigarar
Surnevik, Per Fosser i Rogaland Stavanger Turistforening årbok ; s. 19-72 1966 Natur; Fossar Beskrivelse av natur og landskap rundt mange av dei større fossane i Rogaland. Geografisk oppdelt. Digital versjonNettbiblioteket
Surnevik, Per Realistiske krav i Rogaland Den Norske turistforenings årbok ; s. 111-120 1972 Naturvern; Kraftutbygging; Topografi Hjelmeland. Digital versjonNettbiblioteket
Surnevik, Per Sjå Hjelmeland Stavanger Turistforening årbok ; s. 8-29 1991 Topografi; Historie Topografi Hjelmeland. Digital versjonNettbiblioteket
Svalestad, Sigurd Anders; Beskrivelse av naturkvaliteter i Gyvatn skytefelt. Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavd. Rapport nr. 7-1986 1986 Natur; Miljø;
Svalheim, Ellen Bondens kulturmarksflora for Sørlandet Bioforsk Fokus 6(4) 2011 Flora Flora over vanlege planter i kulturutmarka
Svalheim, Ellen (prosjektleiar) Beitebruksplan for Valle Kommunedelplan nr. 0067/03. ; Vedtatt av Valle kommunestyre den 27/8 -03; 48 s 2003 Beitebruk
Sveen, Geir Fisken tilbake i Sirdalsheiene Sirdalsutvalget årbok; s. 33-36 1984 Fisk
Syversen, Guro En glemt landsby på Forsand. Hvor mange mennesker bodde det på Forsand for 1500 år siden?,.; Frá haug ok heiðni, nr. 1; s. 9-13 1984 Arkeologi
Syvertsen, Arild R. Villrein-framtidsutsikter Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Reinsdyr; Korleis verne og forvalte stamma framover.
Sæland, Jon Sirdals-sau; Tidsskrift for det norske landbruk ; s. 398-400 1922 Sauer
Sæland, Jon Litt om vore fjeldvidders utnyttelse. Tidsskrift for det norske landbruk 1910 Sauer; Beite;
Sæland, Jon Om høifjeldets utnyttelse Tidsskrift for det norske landbruk 1916 Sauer; Beite;
Sæland, Jon Beitenytting i høgfjelli. Til heis med smalen Tidsskrift for det norske landbruk 1928 Sauer; Beite;
Sæland, Jon Sauedrifter til fjells Kristiania 46 s. 1921 Driftesau Digital versjonNettbiblioteket
Sæland, Jon Sauer og sauestell. Lærebok i saueal Leikanger 222 s. 1943 Sauer, Saueavl Digital versjonNettbiblioteket
Sæland, Jon Kjøtlaging på fjeldbeiterne. Kristiania 92 s. 1917 Sauer, fjellbeiter Digital versjonNettbiblioteket
Søegaard, P. M. Fra Fjeldbygderne I Sætersdalen ; Chra. ; s. 27-74 1867 Folkelivsskildring; Sorenskrivarens son skildra sitt opphald i Valle i 1830-åra. Om drøymenuten, Svarvarnuten, s. 53-56. Digital versjonNettbiblioteket
Søftestad, Lars En sommer med reinsdyr og natur Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 51-61 1973 Reinsdyr Tamreindrift i Fjellgardane
Sømme, Axel Heiesmalen fra Rogaland Stavanger 32 s. 1932 Driftesau Digital versjonNettbiblioteket
Sørbye, Ruth C. En ”geologisk fottur” Stavanger turistforening årbok; s. 107-116 1954 Geologi Fjellvandring i Suldalsheia med geologi som tema. Digital versjonNettbiblioteket
Søyland, Carl Flekkefjord og oppland turistforening Den Norske turistforenings årbok. Sørlandet; s. 193-194 Oslo 1954 Turisthytter Oversikt over turistforeninga sin aktivitet og historie, samt turisthyttene.
Søyland, Svein; Driftetrafikken Stavanger Turistforening; Årbok s. 102-112 1925 Driftesmale; Sauer;
Søyland, Svein Riksveien Stavanger – Sirdal – Setesdal – Telemark – Oslo Stavanger turistforening årbok ; s. 114-115 1935 Vegar Kort om nyatta av veg over heia. Digital versjonNettbiblioteket
T(obiassen), C(hr.) B(øgh); Fra vestheiene Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 14-19 1929 Friluftsliv Vandring frå Åseral opp til Gaukhei, og Juvatn
T., C. B. Ps i Holmevassheia Kristiansand og oppland turistforening.; s. 49-55 1933 Friluftsliv; Turisthytter Fleire turitforeninger møtes ved Vivik for å planleggje hytte. Ikkje langt frå gruvene på Langevatn.
Tallaksen, Thomas og Henry N. Sørensen ”Også en sykkeltur”; Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 57-59 1969 Frilfuftsliv; Sykkel Sykkeltur Setesdal – Sirdal i 1934
Taylor, Elizabeth Remote Norway. A woman’s trip through the upper Saeterdal Outing Ca. 1893 Reiseskildring; Amerikansk magasin.; Taylor fekk skyss frå Vallarheim til Helle 14.9.1893
Taranger, Absalon Bonderetsstudier i Sætersdalen og Vestenfjelds Kristiania 1902 Rettsforhold Digital versjonNettbiblioteket
Telnes, Sigurd Frå Gylii til Bjåne. Byklesamlinga. Målarstykke av Reidar Fritzvold Bykle; 78 s 1988 Kunst; Fotobok med måleri med utgangskpunkt i den kunsten Bykle kommune kjøpte av Fritzvold. Dokumenterte bygdene før kraftutbygginga med målarkunsten sin. Digital versjonNettbiblioteket
Telnes, Sigurd Fra fjord til fjell med Reidar Fritzvold Arne kunstforlag Bø; 112 s 1990 Kunst; Fotobok om og med måleri av Reidar Fritzvold. Også mykje Telemark. Digital versjonNettbiblioteket
Tesseyre, J. H.; Geological investigation in the Byglandfjorden – Gyvatn area. Norges geologiske undersøkelse årbok; s. 206-229 1969 Geologi Digital versjonNettbiblioteket
Thomassen, Ellen; Sirdal kommune og Sira-Kvina anleggene Hovedoppgave geografisk institutt Oslo; 126 s 1971 Kraftutbygging;
Thomsen, Hanne Heiene mellom Gjesdal og Forsand.; Turhåndbok for Frafjordheiene, Espedalsheiene, Brådlandsheiene og Hunnedalsheiene Forsand kommune og Gjesdal kommune; 232 s Ca. 2000 Turvegar; Kulturhistorie; Topografi; Handbok for den som ferdast i desse heiane, men mykje nyttig informasjon
Thomsen, Per 14 dager på beite Stavanger Turistforening årbok ; s. 207 -220 1929 Turisthytter; Kraftutbygging; Med telt og fiskestang frå brekken til Lyse Digital versjonNettbiblioteket
Thomsen, Per ; På tomannsfot Gyldendal norsk forlag. Oslo; 190 s 1932 Friluftsliv; Nordbygdi Side 178-183 skildrar han ein tur til Bykle, vest Bossvatn, Bratteli og tilbake til Ryfylke. Morosame skildringar.
Thomsen, Per Tomannsbu. En hytteprotokoll. Gyldendal norsk forlag. Oslo; 205 s 1938 Hytteliv; Friluftsliv; Beretning frå livet på hytta Tomannsbu. Litt fiktiv, men nok i heia ein stad. Digital versjonNettbiblioteket
Thomsen, Per; Skitur mellom kraftstasjoner. Fløyrli – Maudal - Oltedal Stavanger Turistforening årbok; s. 90-97 1941 Skiturar; Friluftsliv; På skitur over heia. Digital versjonNettbiblioteket
Thomsen, Per ; Bakvei til Ryfylke Den Norske turistforenings årbok s. 205-12 1943 Friluftsliv; Ski Skildrar tur til Ormsa, Bykle, Bratteland og Storsteinheii. Også i Stavanger turistforenings årbok 1977 s. 92-101. Digital versjonNettbiblioteket
Thomsen, Per En amerikansk fjelltur Stavanger turistforening årbok ; s. 90-96 1948 Friluftsliv Dei lokale tek ein amerikanar med seg på heia. Digital versjonNettbiblioteket
Thomsen, Per Ingeniørenes inntogsmarsj Stavanger turistforening årbok ; s. 97-105 1960 Kraftutbygging
Thomsen, Per Hver dråpe i Ryfylkeheiene Den Norske turistforenings årbok; s. 104-116 1962 Kraftutbygging; Miljøvern Ulla Førre utbyggingane. Digital versjonNettbiblioteket
Thomsen, Per Farvel til Lysebu Stavanger Turistforening årbok ; s. 31 1973 Turisthytter; Kraftutbygging; Nekrolog over Lysebuhytta som vert demt ned av kraftutbyggjaren, og histore om området rundt. Digital versjonNettbiblioteket
Thomson, Thom Barndomsminner fra Kvinesdal. Tilrettelagt av Lars. Fr. Nuland; 47 s Kristiansand 1969 Heiegardar; Folkeminne; Kolbrenning; Veger; Minne frå oppvekst på heiegard i Kvinesdal.
Thorkildsen, Th.; Veier i Åseral Kristiansand og opplands turistforening; s. 32-35 1940 Vegar Fleire vegporsjekt i gang i Åseral.
Thorsland, Åsulv Stølsliv i Eiken Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 5-15 1987 Støylar Minner frå støylslivet i Eiken.
Timberlid, Jan Anders Ei historisk undersøking av utmarksbruket i indre delar av Telemark, Agder og Rogaland Intern rapport / Forskningsprosjektet ”Sur nedbørs virkning på skog og fisk” IR 69/80 Oslo 1980 Beitebruk; Historie; Sur nedbør; landbruk; primærnæringene; Landbruk; Njardarheim Setesdalsheiene;
Tjeltveit, Njål ; Gamle fjellvegar – ferdsla mellom Rogaland og bygdene austanfor. 1999 Veger Ferdsle over heia mellom Vestlandet, Setesdal og Telemark. Digital versjonNettbiblioteket
Tjomlid, Steinar Gruvedrift på Ovedalsheia Sirdal historie- og kulturvernlag nr. 11; s. 41-42 2007 Gruvedrift På heia mellom Ovedal og Tonsdad var det i si tid molybdengruver. Drifta var berre eit års tid.
Tjomlid, Steinar og Kornelius Idland Bombinga av Knaben Sirdal historie- og kulturvernlag nr. 12; s. 12-14 2008 Krigen; Historie Under krigen vart gruvesamfunnet på Knaben bomba av tyskarane.
Tjørhom, Sven Veganlegget Roskrepp – Brokke. Vegen trengst – no har vi sjansen Sirdalsutvalget årbok; s. 40-42 1982 Veger
Tobiassen, Anna Helene Driftehandel og driftevei Den Norske turistforenings årbok 1980 Driftehandel; driftevegar
Tobiassen, Anna Helene Driftehandel med storfe i Norge ca, 1850-1933 Doktoravhandling Universitetet i Oslo.; 354 s + vedlegg 204 s 1988 Driftefe; Driftehandel; Drifteheia s. 7 – 44
Tonstad, A.; Minner frå Heiane og Kvina Drammen og oplands turistforening årbok; s. 109-18 1944 Friluftsliv
Tonstad, Per Lars Preikestolen. Historien – folket - naturen Stavanger Turistforening årbok ; s. 1- 137 2008 Kulturminne; Historie; Turisthytte Livet på og omkring Prekestoøen før og no.
Torp-Hansen, Kristian; Samfunnsmessig vurdring av kraftutbygging i Bykle kommune. Hoveoppgave NLH Ås 1969 Kraftubygging
Truslew, Kristen; Første gang som turist Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 4-7 1928 Friluftsliv
Truslew, Kristen; Tredve år; Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 26-29 1929 Turiststasjonar Om Gaukheihytta
Tveit, Lars og Erling Hauge The spider fauna of Kristiansand an Setesdalen, S. Norway Fauna Norvegica. Ser B. Vol. 31, nr. 1; s. 23-45 1984 Edderkoppar
Tveiten, Bjarne Somby Hovden ; 44 s u.å. Samar; heieliv Forteljing om då forfattaraen gjekk seg bort i fjellet og vert hjelpt av ein same. Fjellgardane.
Tveiten, Bjarne ; Noko om namn på Hovden Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 7-11 1986-91 Stadnamn; Filosofering omkring stadnamn i Fjellgardane.
Tveiten, Bjarne Stadnamn fortel om Breive ; Agder historielag årskrift nr. ; s. 107-112 1989 Stadnamn Drøfting av namnetilfanget på og omkring Breive
Tveiten, Bjarne Eivind Torgrimsson Hovden; Sørlending eller Setesdøl? Jol i Setesdal; s. 44-46 2006 Busetjing; Middelalder Diplom om ein mann som åtte jord på Hovden, og kva som skal gjerast med eigedomen om han ikkje kjem att frå krossferd. Var han setesdøl eller sørlending?
Tveiten, Bjarne Underet i Breive Hovden ; 37 s 2006 Pilegrimsreise Tenkt historie om ei pilegrimsvandring frå Breive til Røldal på 1600-talet.
Tveiten, Bjarne Pilegrimsvandring til Røldal sommaren 2007 Jol i Setesdal; s. 21-25 2007 Pilegrimsvandring; Friluftsliv Den første pilegrimsturen frå Breive til Røldal i nyare tid.
Tveiten, Bjarne Vatnedalen Jol i Setesdal; s. 18-20 2007 Kulturminne; Kraftutbygging; Ei skildring av Vatnedalen, også med omsyn til den store dammen i samband med kraftutbygging.
Tveiten, Bjarne Leidulv Jol i Setesdal; s. 9-13 2008 Historie; Vikingtid Foreljing lagt til Hovden rundt år 1200.
Tveiten, Bjarne Eventyrleg Bykle ; 267 s 2010 Historie; segner Med utganspunkt i segn og soger, skriftelege kjelder og arkeologiske registreringar skaper Tveiten forteljingar rundt hendingane og tek oss med tilbake til livet i Fjellgardane slik dei kan ha vore i gamal tid.
Tveiten, Lars Frå støl og hei Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 7-14 1982 Støylar;
Tveiten, Ole Severin Ein tragisk heietur Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 36-38 1993 Heieslått Forteljing om ein tur på heia for å hente høy som gjekk gale.
Tveiten, Aasmund Kraftutbygginga i Øvre Otra Jol i Setesdal; s. 28-29 1971 Kraftverk Tveiten fortel om planane for vidare kraftutbygging utan Bykildammen.
Tveiten, Aasmund; Vasskraftutnytting i Bykle kyrkjebygd i gamle dagar Jol i Setesdal ; s. 34-37 2000 Vasskraft; Kvernhus; Oppdagingsferd langs ei n gamal bekk som kjem frå Heietjønn, ei tjønn som var oppdemt for å skaffe vatn til kverna. Også om sag, stamp og slipestell.
Tveito, Reidar Dei høgaste fjell og nutar langs båe sider av Otra Byglandsfjord 48 s 2010 Fjell; Natur Biletbok av fjellområde i nedre del av Setesdal.
Tveito, Reidar Dei høgaste fjell og nutar langs båe sider av Otra Byglandsfjord 48 s 2011 Fjell; Natur Biletbok av fjellområde i midtre Setesdal.
Tveito, Reidar Dei høgaste fjell og nutar langs båe sider av Otra Byglandsfjord 52 s 2011 Fjell; Natur Biletbok av fjellområde i øvre del av Setesdal.
Tveitå, Aanund Minne om Olav Pytten Jol i Setesdal; s. 32-34 2006 Kulturhistorie Historiar omkring Olav Pytten på fjellgarden Pytten.
Tysdal, Olav Jakt, støling og - vasskraft? Menneske i Tengesdal- og Lingvangheiane frå forhistorisk tid og til i dag.; Frá haug ok heiðni, nr. 3; s. 92-95 1984 Arkeologi
Tysdal, Olav Bygdeborger i Hjelmeland. Frá haug ok heiðni, nr. 3; s. 11-14 1992 Arkeologi
Unander, Sigmund; Forvaltningsplan for Setesdal-Ryfylke villreinområde Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavd. 4/87 1987 villrein BK-arkiv
Undheim, Magnar ; Njardarheim Kvæven Bygdetun Sirdal; 144 s 1999 Heiberg; Heieliv; Jakt; reinsdyr; Thv. Heiberg og hans kjøp og drift av fjellområdet frå 1904 til 1943. Mange gode skildringar frå denne tids jakthistorie.;
Undheim, Magnar Kretturhandel i Sirdal første delen av 1900-talet Sirdal historie- og kulturvernlag nr. 10; s. 34-41 2006 Kretturhandel; Kjøp og sal av krettur i Sirdal og føring til marknad i Stavanger
Undheim, Magnar Kretturhandel i Sirdal første delen av 1900-tallet. Sirdalsutvalget årbok; s. 52-64 2006 Krøtterhandel Artikkel om to krøterhandlarar som kjøpte opp dyr på gardane i Sirdal.
Undheim, Magnar Falkefangst på Hytteheia Sirdal historie- og kulturvernlag nr. 14; s. 18-23 2010 Falkefangst; Om fangstanelgget på Hytteheia ved Håhellervatn
Uppstad, Torleiv Soga om Tone Brokke. Hjuringen som vart hugteken av driftekaren Jol i Setesdal ; s. 52-54 1999 Driftekar; Soga om driftekaren Kristoffer Aniksdal som rymde med jenta Tone Brokke frå Setesdal.
Uppstad, Torleiv Litt om heiemannen Heiberg Jol i Setesdal ; s. 34-37 2002 Reinsdyr; Heiberg Fortalt med utganspunkt i Magnar Undheims bok om same.
Utan forfattar Riksveien Lyse – Sætesdal – Telemarken Ved en av Stavanger formandskab nedsat arbeidskomite.; Hft. 1-2.; 28 s + 58 s; 1918 Vegar
Utan forfattar Forvaltingsplan for fisk Forvaltningssekretæriatet. Setesdal vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvernområde 2006 Planar ; Fisk
Utan forfattar Fra Sætersdalen om Lysefjorden til Suldal Den Norske turistforenings årbok; s. 44-46 1872 Friluftsliv Mest om Kvinesdal og Rogaland men noko om Brokkegardane. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Reisehaandbog. Christanssand og Omegn samt Sætersdalen. Udgivet af Christianssands og Oplands turistforening.; 79 s.; s. 33-47 Setersdalen Chr.sand 1887 Reisehåndbøker; Lister opp turistsstasjonaer og kva ein kan få der oppetter dalen. Båttider. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Søknad fraa Thingmenn i Telefylket, Austagder og Vestagder og byar i dei Fylkom um Riksvei fraa Skafsaa i Telemark til Valle i Sætisdal 1896. 1896 Vegar;
Utan forfattar Fjeldruter i Sætersdalen Aarbog for Kristianssand og Oplands turistforening; s. 15-20 – 1899; s. 30-50 – 1900; s. 57-77 – 1901 1899; 1900; 1901 Fjellvegar; Turvegar; Og i Den Norske turistforenings årbok 1899 s. 110-118. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Fra og om Sætersdalen; Kristianssand og Oplands turistforening; s. 5-16 1900 Friluftsliv;
Utan forfattar Stavanger amts heiekommisjon 1907 Njardarheim ;
Utan forfattar Ved Breivestølen Folkebladet; s. 93, 108 1907 Støylar
Utan forfattar Fjeldruter fra Lysefjorden og Ryfylke Dreyer, Stavanger 66 s. 1911 Veger Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Riksveien –Lyse-Sætesdal-Telemarken. 1918.; 1918 Veger; Prosjektert frå Lyse- Ljosadalen, Bjørnarå til Skafså / Dalen. Heftet inneheld kart og mange gode fotografi langs planlagt trase. I eit eige hefte, ”Hefte 2”, er høringsuttale frå kommunestyra/ordføraren og vidare ein del interessegruppe som smalalag m.a.;
Utan forfattar Riksveien Lyse – Sætesdal – Telemarken Teknisk Ukeblad; s. 105f; 1919 Vegar
Utan forfattar En foreløpig utredning over de ulemper som er påført fællesflødningen i Otteraaen på grund af reguleringen af vandføringen i dette vasdrag gjennemført af otteraaens brugseierforening. Kristiansand 14 s 1920 Vasskraftregulering; Fløting
Utan forfattar Fjeldruter i Setesdal. Med oversiktskart over turiststrøket Kristiansand og oplands turistforening; 31 s 1922 Fjellvegar; Turvegar; Også i Den Norske turistforeningss årbok 1922 s. 77 – 103.; Oversyn over turisthytter og fjellruter. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Turistforeningens forhold til Thv. Heiberg Stavanger turistforening årbok ; s. 78-81 1927 Heiberg; Njardarheim Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Fortegnelse over hytter og stasjoner med ruter Kr. Sand og oppland turistforening årbok; s. 17-19 1928 Turisthytter
Utan forfattar Høyfjellskommisjonens kjennelser for 3dje felt 02.09.31.; Høyfjellskommisjonen 1931 Høyfjellskommisjonen Dokumentet er på 244 sider med kart og mykje stoff om bruken av området, stadnamn og historie.;
Utan forfattar Turistkart – Setesdal med omliggende heietrakter. M=1:200 000.; STF og KOT; 1935 Kart Alle turistvegar frå m.a. Dalen, Bratteland til Lysebotn og nord til Sauda/Haukeliseter.;
Utan forfattar Hyttene i fjellet. Sauda- Suldalsdistriketet Stavanger turistforening årbok ; s. 17-34 1940 Turisthytter; vegar Om hytter og turruter. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Hyttene i fjellet. Årdal og Lysedistriktet Stavanger turistforening årbok ; s. 16-34 1941 Turisthytter Presentasjon av hytter og løyper. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Fjellruter i Setesdal. Kristianssand og Oplands turistforening; 24 s 1943 Fjellvegar; Turvegar;
Utan forfattar Nasjonalpark i Setesdalsheiene Normandsforbundet ; s. 76-77 1943 Nasjonalpark; Friluftsliv;
Utan forfattar Indre Stambane Rogaland – Agder – Telemark Den Interkommunale Jernbanekomite Rogaland Telemark.; 20 s; 1944 Jernbane; ; Planer om indre stambane Rogaland- Agder- Telemarken.; Jernbanen skulle gå frå Stavanger, aust Ljosådalen til Bjørnarå og vidare til Oslo. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Nye ruter og nytt terreng i heia. Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 51-54 1946 Vegar; Fra Gaukehi, Øyuvsbu, Bossbu Håhelleren
Utan forfattar Indre Stambane Den Interkommunale Jernbanekomite for Rogaland Fylke og byene Egersund, Sandnes og Stavanger; 80 s 1948 Jernbane ”Propagandaskrift” om kor viktig ein indre stambane vil verte for næringslivet i Rogaland.
Utan forfattar Inntrykk fra inspeksjonsturen 1948 Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 60-65 1948 Turistforeningar; Turisthytter Oversikt over turisthyttene og stand.
Utan forfattar Njardarheim Veidemark.; Fiskesport Fiskesport; s. 17f 1948 Fisk
Utan forfattar Prekestolhytta Stavanger turistforening årbok ; s. 83-87 1948 Turisthytter Frå arbeidet med turistforeninga si nye hytte. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Gamle navn og gamle fjellveier Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 13-17 1950 Vegar; Historie Kulturhistorie frå heia.
Utan forfattar Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening 50 år. 1903-1953.; 1953 villrein; villreinjakt; rovvilt; ryper; jakt
Utan forfattar Njardarheim veidemark som nasjonalpark. Fiskesport; s. 34-35; 1955 Fiske
Utan forfattar Sirdalsutvalget utvalget til fremme av skisport og friluftliv i Øvre Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; 1956 friluftsliv
Utan forfattar Stortingsmelding nr. 11 1957 Forvaltning; Reinsdyr; Jakt Slår fast, at. Landbruks-departementet skulle ha ansvaret for Njardarheim
Utan forfattar; Njardarheim Veidemark. Regler for bortleie av jakt og fiske Jakt, fiske og friluftsliv s. 167; 1959 Jakt; Fiske;
Utan forfattar; Sira-Kvina kraftselskap. Kort redegjørelse for utbyggingsplanene og forslag til stiftelsesdokumenter. Ved arbeidsutvalget. Oslo 22 s 1960 Kraftutbygging;
Utan forfattar Turistforeningen og Sira-Kvina Stavanger turistforening årbok ; s. 106-110 1960 Kraftutbygging
Utan forfattar; Den nye sommerløypa til Grubbå Sirdalsutvalget Årbok; s. 42-45 1961 turvegar
Utan forfattar; Fjellplan for Sirdal Sirdalsutvalget Årbok; s. 39-41 1964 Fjellplanar
Utan forfattar Roskrepphytta (Håhellerhytta) Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 93-96 1964 Turisthytter
Utan forfattar; Nye hytter. Sloaros – Gaukhei – Roskrepphytta Kr. Sand og oppland turistforening årbok; s. 87-92 1965 Turisthyttter
Utan forfattar; Njardarheim som naturvernområde Norsk natur nr. 1; s. 3-10 1967 Naturvern
Utan forfattar Veianlegg Lyse – Sirdal – Setesdal - skafså Kristiansand og oppland turistforening.; s. 36-43 1968 Vegar Skrifter frå 1896 om vegen over heia.
Utan forfattar; Bykilreguleringen Ingeniørenes pressebyrå (red.) Oslo; s. 3-43 1969 Vasskraft
Utan forfattar Sira og Kvina vassdragene; Norske kraftverker b. 2.; Teknisk Ukeblads forlag Oslo; s. 126-31 1969 Kraftutbygging;
Utan forfattar Roskrepphytta blir til ny Øyuvsbu Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 84-87 1970 Turisthytter
Utan forfattar; Utdrag av gamle skrifter: I 1897: Plan om veianlegg Kirkebygden – Pytten. Kristiansand og opplands turistforening; s. 92-97 1970 Vegar
Utan forfattar; Kulturhistoriske undersøkelsar i Ryfylke – Setesdalsheiane Utg av Stavanger Museums arkeologiske avdeling; 51 s 1972 Kulturhistorie
Utan forfattar; Arkeologiske undersøkelser i Øvre Otra-vassdraget, Bykle kommune 1973.” Universitetets Oldsakssamling 1973 arkeologi Steinalderbuplass på Strond og Klomri/; Lyngtveit ved Bossvatn. ;
Utan forfattar; Bykle kommune- registrering av områder for friluftsliv, naturvern, fornminner. Foreløpig. Fylkesmannen i Aust-Agder 1975 arkeologi
Utan forfattar; Sven Bakken og Torkjell Myrane skjøt bjørn 16. mai 1908 Sirdalsutvalget Årbok; s. 35-38 1976 Bjørnar
Utan forfattar; Blåsjømagasinet øker faren for jordskjelv Teknisk ukeblad nr. 50; s. 8-9 1977 Kraftutbygging
Utan forfattar; Ulla-Førre undersøkelsene Arkeologisk museum i Stavanger 1979 arkeologi Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar; Gamle reiseminner fra Setesdalen. Kristianssand og opplands turistforening; s. 21-24 1980 Friluftsliv;
Utan forfattar Brokke. Serie 115 Otra; Brokke. Skarg. Vassdragsrapport/Samlet plan for vassdrag. Aust-Agder fylke.; 100 s 1984 Vassdrag
Utan forfattar Evje. Serie 115 Otra; Evje.. Vassdragsrapport/Samlet plan for vassdrag. Aust-Agder fylke.; 74 s 1984 Vassdrag
Utan forfattar Gyvatn. Serei 115 Otra: Gyvatn Vassdragsrapport/Samlet plan for vassdrag. ; 76 s 1984 Vassdrag
Utan forfattar; Setesdal Vesthei. Inngrepsoversikt i perioden 1973-1984 Fylkesmennene i Rogaland, Vest Agder og Aust Agder.; 34 s 1984 Kraftutbygging
Utan forfattar Væringsåni. Serie 115 Væringsåni. Væringsvatn. Vassdragsrapport/Samlet plan for vassdrag. Aust-Agder fylke.; 63 s s 1984 Vassdrag
Utan forfattar; En oversikt over naturforhold og verneinteresser i Vormedalsheia og Lusaheia i Hjelmeland kommune, Rogaland. Stavanger.; Fylkesmannen i Rogaland ; 1985 Planar
Utan forfattar Setesdal-Sirdal; ferdig veg i 1987? Sørlandsproten nr. 3; s. 16-17 1985 Vegar
Utan forfattar Anleggstart for ”Brokke-linja”. 20 . mai i år Sørlandsporten nr. 1; s. 10-11 1986 Vegar
Utan forfattar; Heiområdet Setesdal-Ryfylke. Framlegg til mål og retningsliner for arealbruk. Framlegg frå ei planfagleg rådgjevingsgruppe for heiområdet Setesdal-Ryfylke oppnemnt etter initiativ frå fylkesmennene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Kristiansand.; 1986 Planar; Arealbruk;
Utan forfattar Nær 100 år gammelt vegprosjekt ferdig i 1987 Sørlandsporten nr. 3; s. 18-19 1986 Vegar
Utan forfattar Sommerveg over fjellet – vakker også i vinterdrakt Sørlandsporten nr. 2; s. 2-3 1988 Vegar
Utan forfattar Oversikt over en del villreinområder Villreinen; s. 80-89 1989 Reinsdyr; Villreinområde; Ein presentasjon av tretten villreinområde.
Utan forfattar Bare smil da Brokke-Suleskarvegen ble åpnet. Sørlandsporten nr. 2; s. 11-15 1990 Vegar
Utan forfattar Oversikt over villreinområda Villreinen; s. 102-105 1990 Reinsdyr; Villreinområde; Ein presentasjon av fem villreinområde.
Utan forfattar Turistforeningens hytter og rutenett i Sirdalsheiene Stavanger Turistforening årbok ; s. 98-143 1990 Turistløyper; Turistløyper; Turforslag; Turisthytter i Stavanger Tursitforenings eige, også kobla saman med hytter til Kristiansand og oppland turistforening i eit rutenett. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar Fleirbruksplan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane. Forprosjektet. Kristiansand.; Styringsgruppa for forprosjektet til fleirbruksplanen for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane 1991. 1991 Planar
Utan forfattar; Funn og fornminner i topografisk arkiv, lands-katalogen og deler av tilveksten i Universitets Oldsamlings arkiver PROARK 1991 arkeologi Samla oversikt over fornfunn i Bykle kommune som er registrerte fram til 1991
Utan forfattar Turistforeningens hytte- og rutenett i Hjelmelandsheiene Stavanger Turistforening årbok ; s. 134-151 1991 Turistløyper; Turistløyper; Turforslag; Turisthytter i Stavanger Tursitforenings eige, også kobla saman med hytter til Kristiansand og oppland turistforening i eit rutenett. Digital versjonNettbiblioteket
Utan forfattar; Til forvaltningsplanen for Lusaheiområdet. Rapport om tidlegare og nåverande bruk av heiområdet. Hjelmeland.; Grunneigarane i Grasdalen, Storådalen og Futen sameige, Nilsebu sameige og Hjelmeland Statsallmenning.; 1992 Planar
Utan forfattar Villreinområdet Setesdal-Ryfylke. Forslag til sikring av sårbare villreinbiotoper Fylkesmennene i Agder-fylkene og Rogaland 1992 Villrein BK-arkiv
Utan forfattar Forvaltingsplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno biotopverneområde i Suldal kommune, Rogaland Fylkesmannen i Rogaland.; Miljøvernavdelingen 1993 Villrein; Forvalting
Utan forfattar Jakta i Setesdal Ryfylke Villreinen; s. 104 1993 Reinsdyr; Jakt; Rapport frå villreinjakta i Setesdal Ryfylke villreinområde i 1992 tek føre seg kvote og fellingsprosent.
Utan forfattar Verneplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno biotopvernområde i Suldal kommune Fylkesmannen i Rogaland 1993 Planar;
Utan forfattar; Fleirbruksplan. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Sluttrapport; ; Styringsgruppa 1/3-94 1994 Planar BK-arkiv
Utan forfattar; Forslag til ; verneplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane. Av 7. september 1995. Fylkesmennene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 1995 Verneplan; planar
Utan forfattar; Framlegg til fylkesdelplan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene. 9. august 1995 Rogaland fylkeskommune, Aust Agder fylkeskommune, Vest Agder fylkeskommune 1995 Planar
Utan forfattar Jakta i Setesdal Ryfylke Villreinen; s. 96-97 1995 Reinsdyr; Jakt; Rapport fra villreinjakta i Setesdal Ryfylke villreinområde i 1994
Utan forfattar Jakta i Setesdal-Ryfylke Villreinen; s. 96-97 1995 Reindsyr; Oppsyn; Oppsynsrapport fra jakta i Setesdal-Ryfylke villreinområde 1994.
Utan forfattar Sak 10/1975. Skjønn til fastsettelse av erstatning for skade på reinsjakt. Avsagt 9/6-1995. Rettsbok for Ryfylke herredsrett; 1995 Rettsbok; Reinsdyr
Utan forfattar; Heilårsveg Brokke-Suleskar; et luftslott eller realistisk vegprosjekt. RF 97/286 Styringsgruppa for analyse av Brokke-Suleskarvegen 1997 Veger BK-arkiv
Utan forfattar Jakta i Setesdal – Ryfylke i 1996 Villreinen; s. 63 1997 Reindyr; Jakt; Utdrag fra rapport frå jakta i Setesdal – Ryfylke i 1996
Utan forfattar Thorvald Meyer Heiberg, villreininteressert heieier Villreinen; s. 108-111 1997 Reindyr; Forvaltning; Jakt; heiberg Brev til dei tretten kommunane som tek føre seg hva Heiberg meinte reinen var verd og korleis stammen kunne aukast til 50000 dyr som han mente heiane kunne ”brødfø”.
Utan forfattar Villreindistrikter og villreinområder i Norge Villreinen; s. 80-101 1997 Forvaltning En presentasjon av samtlege 27 villreinområde i Noreg som tek utgangspunkt i ei spursmålsliste
Utan forfattar; Ramme for forvaltningsplan Setesdal; Vesthei. Forvaltningsplanutvalget for Setesdal Vesthei 1998:b Planar
Utan forfattar Setesdal-Ryfylke Villreinlag Villreinen; s. 53 1998 Villreinlag Presentasjon av Setesdal-Ryfylke Villreinlag
Utan forfattar Sporet vestover.; Sesilåmi 1976-2000 Jubileumsboka Sesilåmi189 s 1999 Skisport; Historien om skirennet Sesilåmi mellom Brokke i Setesdal og Sirdal.
Utan forfattar ”Jakt på villrein – praktiske råd og vink” Villreinen; s. 110-112 2001 Jakt; Reindyr; Melding av handbok for reindsyrjegerar.
Utan forfattar; Planlagt turistutbygging i Bykle-Hovden området. Mulige konsekvensar for villrein NINA- oppdragsmelding 2002 Villrein; Turisme; BK-arkiv
Utan forfattar; ; Rapport frå REIN-prosjektet Norsk forskningsråd 2002 Reinsdyr; BK-arkiv
Utan forfattar Forslag til handlingsplan. Næringsutvikling i utmark med vekt på utmarkbasert reiseliv Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond 2003 Planar BK-arkiv
Utan forfattar Rapport – Arkeologisk registrering av kullgroper, jernframstillingsanlegg Breive og Hovden Kulturhistorisk museum 2006 Arkeolog; Jernvinne Hovden Skisenter
Utan forfattar Mikrolitter" - små og skarpe kommentarer Frá haug ok heiðni, nr. 3; 2009 Arkeologi
Utan forfattar Ryfylkeheiane nord; Ryfylkeheianse sør; Setesdal Vesthei Den Norske turistforenings årbok; s. 62-93 2012 Turisthytter Presentasjon av turisthytter i Setesdal vesthei- Ryfylkeheiane
Utan forfattar Fjellruter i Rogaland Stavanger turistforening; 79s 1927 Reisefører; Turistruter i Rogaland med forbindelsesruter til nabofylkene. Digital versjonNettbiblioteket
Utne, Bjørn Befolkningsvekst og ressursgrunnlag. Ulla-Førre i historisk perspektiv. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 211-215 1974 Arkeologi
Utne, Bjørn Ti kjennes for rett! Høifjellskommisjonens kjennelser i Ryfylke- Bykle; -forretningen. Frá haug ok heiðni nr. 4; s. 123- 129 1976 Høyfjellskommisjonen
Vadla, Johannes Tilhøva i Årdals- og Lyseheiane i gamal tid Stavanger Turistforening årbok; s. 39-49 1941 Busetjing; Historie Folk som har budd på heia, mest på Viglingsdal. Digital versjonNettbiblioteket
Valeur, Else; Vallarheim – Lysebu Stavanger turistforening årbok; s. 156-58 1928 Friluftsliv;
Valeur, Peter; Villreinen (rangifer tarandus) i Vestheiene. (Fra Sørlandets fauna.) Kristiansand museums årbok; s. 17-35 1972 villrein
Valeur, Peter; Villreinen (rangifer tarandus) i Vestheiene. Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 80-92 1978 Reindyr; Historie og vilkår for villreinen i Vesteheia.
Valeur, Peter Hjorten på fremmarsj på Sørlandet. Kristiansand jeger og fiskeforening; s. 45-57 1979 Hjort;
Valeur, Peter Villreinen i Vestheiene Kristiansand jeger og fiskerforening. Jubileumsårbok; s. 86-96 1980 Reinsdyr;
Valevatn, E. De førte heigjæteres liv i Sirdal Årbok for Jæren og Dalane 1954 Driftefe
van der Wel, Dirk; Geologien på kartbladet Sæsvatn – 1:50 000. 1977 geologi
Vandvik, Elias «Ferdaminne» frå sommaren 1933 Stavanger Turistforening årbok ; s. 73-84 1972 Friluftsliv Vandretur over frå Suldal til Setesdal.
Vanja Tørhaug og Leif Inge Åstveit Steinalderboplassene ved Store Fløyrlivatn Frá haug ok heiðni; s. 35-39 2000, nr. 1 Arkeologi
Vasshus, A. Noko um dei gamle ferdslevegane i Suldal og um ferdsla i eldre tid. Stavanger turistforening årbok ; s. 97-106 Stavanger 1928 Vegar;
Vaule, Kåre m.fl. Rysstad og Litle Langeid Drifteheier 2011 Driftesau; Heiesjefar; Driftelivet i Rysstadheia opp gjennom tidene i tekst og foto. Også mykje sirdalsrelatert.
Veggeland, Tor Molybden-eventyret i Knabheia 1885-1973 Kvinesdal kommune; 106 s 1987 Gruvedrift; Geologi Digital versjonNettbiblioteket
Veggeland, Tor Kultursoge frå Fjotland Kvinesdal; 298 s 1983 Kulturhistorie Digital versjonNettbiblioteket
Veka, Johan ; ; Gamle fjellvegar i Ryfylke Stavanger ; 95 s 1979 Vegar; Folkeminne; Kulturminne M.a. Haukelivegen, Flothylvegen, Brudelevegen til Bykle, vegen Breive og Bjåen-Bleskestad.; Boka inneheld mange gamle sogor, og er ei kjelde for kunnskap om ferdsla i heiane og livberging.;
Veka, Johan Noko om dei gamle fjellvegane. Rogaland historielag årskrift s. 5-12 1941 Vegar
Veka, Johan Heieslåtten og lieslåtten i Suldal Rogaland historielag årskrift s. 74-81. 1946 Støylar
Veka, Johan Stølen. Gamal tid og ny tid. Stavanger turistforening årbok ; s. 33-39 1940 Støylar; Støylsarbeid; Livet på støylen i Suldal. Digital versjonNettbiblioteket
Veka, Johan Stølsliv i Ryfylke før og no Stavanger turistforening årbok ; s. 36-51 1942 Støylar; Folkeminne; ; Liv og arbeid på støylen i Suldal. Digital versjonNettbiblioteket
Veka, Johan Liv og lagnad i Suldal Stavanger 1944 Heieslått støylsliv vegar jakt Digital versjonNettbiblioteket
Veka, Johan Den gamle pilgrimsvegen Stavanger turistforening årbok ; s. 75-84 1965 Pilegrimar; Vegar; Historie Gamal veg mellom Suldal og Røldal
Veka, Johan ; Frå gjestgjevartida i Ryfylke 1977 Handel; Vegar Han skildrar ferdsla til m.a. Hylen og handelssamkvem med Telemark og Setesdal.; Hylen var også utgangspunktet for reisa til Amerika og Canada for mange. Mykje gamal historie.; I 1975 skreiv han ”På minneveg i Ryfylke”. Om den gamle handelsstaden i Ryfylke, Hylsvegen m.m. Digital versjonNettbiblioteket
Verdal, Sigurd 40-års minne Stefan Dorovitsj – rømling frå russarleiren på Knaben Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 46-54 1985 Krigen Soga om ein russisk rømling i heia mellom Knaben og Eiken.
Versto, Olav Vegen Stavanger – Oslo Stavanger turistforening årbok ; s. 73-74 1939 Vegar Vegen over til Telemark. Digital versjonNettbiblioteket
Vik, Anita Vandring i Sirdalsheiane.; Inkl. Kjerag og Sirdals seven summits Sirdalsferie u.å.; Turløyper; Topografi Turbeskrivelsar for 19 utvalde turar i Sirdals- og Lyseheiane. Også annan tuinformasjon.
Vik, E. Norske fjellbeite. Bind VIII. Oversyn over fjellbeite i Rogaland. Det kgl. Selskap for Norges vel Oslo 1953 Fjellbeite; Sauer;
Vik, Hans Turistvegen Undeknuten - Sandsa Stavanger turistforening årbok ; s. 105-109 1957 Turruter Skildring av ei rute som no er oppmerkt.
Vik, Jakob E. Fra Haukeliseter til Bleskestadmoen Stavangr turistforening årbok; s. 83-90 1925 Fjellturar
Vik, Jakob E. Doktor F. Arentz og hans ”Vandring” i Ryfylke – Bykle-heiene. Stavanger turistforening årbok ; s. 53-64 1926 Friluftsliv
Vindsland, Alf Helge Veganlegget Sirdal- setesdal Møteplassen. Bedriftsavis for Statens Vegvesen i Vest-Agder nr. 2; s. 4-5 1988 Veger
Vinsrygg, Synnøve Stråpa-Sandsa. Ein jernalderboplass; i Suldalsheia. Frá haug ok heiðnis nr. 4; 203- 210 1974 Støylar
Vogt, I.; Familjetur over Rjuven Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 24-32 1933 Friluftsliv Familievandrign frå Åmli til Bossbu over Rjuven og ned med Bratteland
Vogt, Johan Herman; Fjeldruter i Sætersdalen Den Norske turistforenings årbok; s. 110-18 1899 Vegar
Voss, Johan Fredrik; En fottur i Setesdal og Mandal for 60 år siden Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 47-57 1964 Friluftsliv To unggutar på fottur frå Vestlandet. Frå suldal til Bykle og nedover dalen, med mange slags innskot av hendingar.
W, J. Litt jaktprat fra Sirdalsheiene Bergen Jæger og fisker forening 1953; s. 43-52 1953 jakt
Walle, A. Th. Kartmåling og karttegning Stavanger turistforening årbok ; s. 60-69 1948 Kart; Korleis gå fram for å teikne kart. Digital versjonNettbiblioteket
Wareberg, Gunnar Frafjord-Lysebotn Stavanger turistforening årbok ; s. 64-68 1941 Friluftsliv; Turløyper Rutebeskriving. Digital versjonNettbiblioteket
Wareberg, Gunnar Nå er turen kommet til Rogaland Stavanger turistforening årbok ; s. 83-91 1963 Kraftutbygging; Historie Mimring over gode minne frå heia i ei tid der mykje er truga av kraftutbygging. Digital versjonNettbiblioteket
Warren, J. T., I. Mysterud og G. Skatter Lammedødeligheten i Suldal, Rogaland 1998 med forvaltningsrelevante kommentarer Utamarksnæring i Norge 2- 99.; 1999 Sauer;
Warren, J. T., I. Mysterud og J. R. Samuelsen Undersøkelser av lammedødelighet i Hornnes og Åseral Utamarksnæring i Norge 1 – 97.; s. 1-14s 1996 Sauer;
Weninger, Hans Setesdal Norwegen Münster; 71 s 1993 Fjellklatring Klatreførar for Setesdal
Weninger, Hans Setesdal. Klettern in Südnorwegen. Dettingen ; 176 s 2006 Fjellklatring Klatreførar for Setesdal
Weninger, Hans Kletterführer alpin Setesdal – Norwegen 352 s 2013 Fjellklatring Klatreførar for Setesdal
Wigestrand, Henrik, Helge Irgens Høeg, Knut Gjerden og Bjarne Tveiten Hovden. Arkeologi og historie.; Bykle kommune.; 34 s 1991 Jernvinne; Arkeologi; Jakt; Fangst; støylar; Pollenanalyse; Historikk; Kortfatta introduksjon til busetnad og næringsliv i Fjellgardane for 100 år sidan. Også på engelsk og tysk. Digital versjonNettbiblioteket
Wishman, E. H.; Studiet av Ryfylkes klimahistorie i sein- og postglasial tid. Stavanger Museum; AmS Varia – 5 1979 Klima Digital versjonNettbiblioteket
Wishman, Erik Ryfylkeheiene. Lokal brikke i globalt puslespill Stavanger turistforening årbok ; s. 43-58 1970 Klima Om vêr og klima i heia. Digital versjonNettbiblioteket
Wishman, Erik Lokale værforhold i Suldal under høytrykksituasjoner. Frá haug ok heiðni nr. ; s. 333-342 1975 Metrologi
Wishman, Erik H. Hvordan levde jegerfolket i Dyraheio for 6-7000 år sida? Frá haug ok heiðni, nr. 1; s. 139-148. 1983 Arkeologi (Med vekt på klimaet)
Wyller, Kåre Laksefisket i Suldalslågen Stavanger turistforening årbok ; s. 21-68 1968 Laks; Fiske; Digital versjonNettbiblioteket
Wyller, Trygve Kampen om Suldalslågen Stavanger turistforening årbok ; s. 140-149 1931 Fiske Digital versjonNettbiblioteket
Wyller, Trygve Med telt fra Haukeliseter til Suldal Den Norske turistforenings årbok; s. 134-142 1932 Friluftsliv; Telturar Skildring av ei heievandring med telt.Også i Stavanger Turistforenings årbok 1989 s. 116-127. Digital versjonNettbiblioteket
Wyller, Trygve Da Obstfelder besøkte Nilsebu Fjell og vidde nr. 8; Den Norske turistforenings årbok; s. 150-152 1992 Obstfelder Diktaren Obstfelder og kona på fjelltur i utstyr som ikkje var heilt veligna. Også i Stavanger turistforening årbok 1920 s. 15-21 Digital versjonNettbiblioteket
X; Fra Sætersdalens sætre Den Unges Ven ; s. 52-53; 1899 Støylar;
Ødegård, Olav Veien vi venter på Stavanger turistforening årbok ; s. 55-60 1939 Vegar Om riksvegen over heia . Digital versjonNettbiblioteket
Ørnes, Eivind og Torbjørn Mykland; Njardarheim veidemark og tilgrensende områder. Oversikt og forslag til framtidig utnyttelse. Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland.; Arendal 1973 Planar
Ørnes, Eivind og Torbjørn Mykland; Setesdal Vesthei. En hovedoversikt. Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland.; Arendal 1973 Planar
Ørnes, Eivind og Torbjørn Mykland; Skisse til fjellplan for Sirdal – Setesdal i tilknytning til en eventuell veg Suleskard – Brokke Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland.; Arendal 1973 Planar
Østmo, Einar; Kulturminner ved Gyvatn og Evje øst. Vest-Agder og Aust-Agder. Universitetets Oldsakssamling; Varia 10.; 184 s 1984 Arkeologi Som ein konsekvens av forsvarets planar om etablering av skytefelt i området vart det gjort omfattane arkeolgiske undersøkingar i områdetl
Østmo, Einar Kulturhistoriske spor i Gyvatnområdet; s. 103-105 Frøstrup, Johan Christian (red.): I Villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget; Vandringer 1999 Fangst; Buplassar; Arkeologiske registreringar i heia
Østvold, O. Med hund og kjelkepulk i våre fjelltrakter Stavanger Turistforening årbok ; s. 122-127 1934 Topografi Skildring av området rundt Roskreppfjorden og Rjuven. Digital versjonNettbiblioteket
Øverland, O. S. I Espedalsheiane Stavanger turistforening årbok ; s. 150-153 1935 Friluftsliv Digital versjonNettbiblioteket
Aakhus, Ketil; Trekk av Setesdalsens geomorfologi og kvartærgeologi Hovedoppgave i geografi.; Universitetet i Oslo; 1947 Geografi
Åkre, Torjus; Stølsdrift og stølsdrift i Setesdal Kristiansand og oppland turistforening; s. 26-38 1974 Støylar; Folkeminne; Tradisjonar Skildring av livet og verksemda på støylane i Setesdal.
Åkre, Torjus Sumarslått i Valle og Hylestad på heii føre 1945 Agder historielag årskrift nr. 62; s.100-104 1986 Slåtter; Støylar; Folkeminne; Tradisjonar; Utgreiing om slåtten på heia , historisk og tradsisjonar knytta til heieslåtten
Åkre, Torleiv Oddeskar-brannen i 1901 Jol i Setesdal ; s. 15 1974 Skogbrann; Heiegard; Soge om korleis ein skogbrann i Ljosådalen vart sløkt. Organisering.
Aamlid, Sigurd; Op Vestheiene fra Aaseral til Bykle Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 15-32; 1924 Friluftsliv
Aamlid, Sigurd; Då eg råka sekretæren Kristiansand og oppland turistforening årbok, 40 års beretning 1887-1927; s. 4-6 1927 Støylar; Friluftsliv; Forfattaren sitt møte som smågut med sekretæren i turistforeninga, August Abrahamson, påveg inn i Vesteheia med fotoapparat. Også i KOT 1981 s. 32-33
Aamlid, Sigurd; Attmed peisen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 8-10 1928 Turisthytter
Aamlid, Sigurd; Sjølv steinar kan tala Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 20-28; 1931 Historie; Bjørnar Tur med hest og lass med ved inn til Urdeviknuten.
Aamlid, Sigurd; Ved solefall Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 36-42 1932 Støylsliv; Udyr; bjørnar Skildringar av livet på støylane i Åmliheia.
Aamlid, Sigurd; Aa.(mlid), S(igurd); Attmed steinkrossen Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 38-40 1934 Ulykker Om ein som kjem bort på heia
Aamlid, Sigurd; A(amlid), S(igurd); Hamskifte fra byfant til fjellfant Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 7-13 1934 Friluftsliv; Støylar; Frå Evardalen og Myklevatn, og inn til Øyuvsvatn for å sjå på hyttetupt.
Aamlid, Sigurd; Dyre vedpinnar Kristiansand og opplands turistforening årbok; s. 24-29; 1935 Friluftsliv Tur med hest og lass med ved inn til Urdeviknuten.
Aamlid, Sigurd; Ei verd som kvarv Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 6-11 1944 Støylar; Jakt; Folkeminne; Soger om kva folk har opplevd på heiane av uforklårlege ting
Aamlid, Sigurd; Minne og attersyn Kristiansand og oppland turistforening årbok; s. 30-33 1951 Friluftsliv
Aamodt, Harald Siste bjørnehijakt i Fjotland. Sverre Stenvik fortel til.... Kvinesdal historielag nr. 12; s. 65 1997 Jakt ; Bjørnar Soger om bjørneskyttaren Atlak Fossdal frå ei anna kjelde.
Aanestad, H- Sau i fjellet Den Norske turistforenings årbok; s. 96-101 1932 Driftesau; Fjellbeite Utnytting av heia til beiting med sau og transport av desse.
Aanestad, H.; Jær-smalen på sommerophold i Sirdalsheiane Stavanger Turistforening årbok ; s. 75-79 1939 Sauer; Vegar; Nytta av vegen for å få fart i heiebeitinga med jærsau. Digital versjonNettbiblioteket
Aanestad, H.; Øystredøro på gløtt Stavanger turistforening årbok; s. 69-76 1941 Vegar; Topografi Om vegar og turistruter fra Rogalands- og Setesdalsheiene. Digital versjonNettbiblioteket
Aarnes, Hans; Heiegaardenes saga paa Sørlandet Nordmandsforbundet; s. 331-33 1930 Heiegardar
Aarnes, Hans Eit sumar-eventyr i Bykleheiane Kristiansands-journalisten; s. 17-23 1931 Friluftsliv
Aars, Astrid Andersen; Vivik kommisjonen. Et sommerminne Den Norske turistforenings årbok; s. 162-172 1932 Friluftsliv; Heiar; Gjeng som går over heia frå Haukeli til Hjelmeland.
Åsen, Per Arvid Planteliv i heiene; s. 45- 59 Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Setesdal austhei Friluftsforlaget 1999 Flora Planteliv i heia
Åsen, Per Arvid og Asbjørn Lie Bykleblomen – lokalflora for Bykle kommune. Agder Naturmuseums Rapportserie ; Natur i Sør 2002 -1; 64 s 2002 Flora; Blomar Flora for Bykle
Aasland, Gunnar Utviklingen er avhengig av vei Stavanger turistforening årbok ; s. 61-63 1939 Vegar Om riksvegen over heia og heiebeite som grunngjeving for næringsutvikling. Digital versjonNettbiblioteket
Åvesland, Gunn Alise Hjuringhytta i Øygardsskaret Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 34 1994 Gjeting Ei lita hytte som gjetarane søkte ly i i dårleg ver.
Åvesland, Gunn Alise Veidemannen Øyulv Eikjen, årsskrift for Eiken sogelag; s. 33 1994 Busetjing Segn om Øyulv som budde i Øygardslia på 1600-talet