Bilitt (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Flyfoto av Bilitt ca. 1950 (Widerøe?). Bilde i privat eie.

Bilitt er en tettbebyggelse i Østre Toten, mellom Lena og Skreia. Stedet ligger ved krysset der Mjøsvegen tar av fra Totenvegen. I dag (2021) ligger Bilitt-kiosken og Kjelstad Bakeri her, og det er også noe boligbebyggelse. Bilitt er et gammalt knutepunkt, som har hatt brenneri, jernbanestasjon, postkontor og flere butikker. Bilittvegen har navn etter stedet.

Husmannsplass og kvilested

Bilitt var opprinnelig en husmannsplass under garden Kvem, nevnt i skriftlige kilder midt på 1700-tallet. Navnet, som finnes flere steder i landet, betyr sannsynligvis rasteplass/vertshus, akkurat som Bislett i Oslo. Slike såkalte imperativnavn er ofte knytta til gjestgiverier og skjenkestuer langs vegene. Bilitt på Toten lå sentralt til etter den gamle bygdevegen som gikk østover mot Mjøsa.

Storhetstida

Rundt 1850 begynte Bilitts storhetstid. I 1850 starta produksjonen ved Bilitt Brænderi, og i 1875 kom det første landhandleriet. Omtrent samtidig var det dessuten meieri og telefonsentral her. Kommunikasjonsutviklinga løfta også Bilitt. Den nye hovedvegen gjennom Skreifjella til Minne (dagens fylkesveg 33) åpna ca. 1885, like før den nye vegen til Kapp. Bilittkrysset ble et sentralt sted.

Neste trinn var åpninga av Skreiabanen i 1902, da Bilitt fikk egen jernbanestasjon. I stasjonsbygningen fikk Bilitt også postkontor, med adresse 2856 BILITT (først skrevet BILIT). Postkontoret ble i 1905 flytta til handelsstedet Fram.

Mindre virksomhet

Virksomheten på Bilitt ble gradvis mindre etter andre verdenskrig. Brennerisentraliseringa rundt 1957 satte en stopper for spritproduksjonen, og persontrafikken på Skreiabanen ble nedlagt i 1963. På 1990-tallet ble både mølla, postkontoret og butikken nedlagt.

Bilittkiosken åpna i 1958, og den er fortsatt i drift (pr. 2021). I 2000-åra var det et pizzabakeri på Bilitt, men det ble seinere lagt ned. I 2010 flytta Kjelstad Bakeri inn i nye lokaler på den gamle brenneritomta på Bilitt.

Beck nødlanding.jpg

Nødlanding i 2019

18. september 2019 måtte et småfly nødlande på et jorde på Bilitt. I 3000 fots høyde hadde flyets motor stoppet helt, og de to om bord måtte i løpet av et par minutter lande flyet uten motorkraft. Nødlandingen skjedde rett ved Bilittkiosken. Flyet av typen Cessna 150 var på veg fra Aalborg i Danmark da det fikk motorstans over Østre Toten.

Kilder og litteratur

Videre lesing