Binders i jakkeslaget

Binders i jakkeslaget var under andre verdenskrig et symbol på norsk samhold mot den tyske okkupasjonsmakta og NS-myndighetene. Alle slike former for mishagsytringer ble forbudt så snart man ble klar over dem. Ble man tatt med binders i jakkeslaget medførte det normalt arrestasjon og bøter.

Bindersens evne til å «holde sammen» var grunnen til at den ble funnet egnet til å markere motstand. Høsten 1940 ble en gruppe studenter ved Universitetet i Oslo enige om å ta den i bruk. «Nyheten spredte sig som en løpeild over byen, og neste dag gikk halve Oslo med binders i knapphullet. [...] En uskyldig kontorrekvisitt var plutselig blitt et politisk emblem, som skulde vise sig å være av aller 'farligste sort' og avstedkomme tumulter og massearrestasjoner», skrev Finn Bø i boken Forbuden frukt, Oslo 1945.

Litteratur