Birkenes Historielag

Birkenes Historielag holder til i Birkenes kommune i Agder. Det ble stifta 25. februar 1982 og gir hvert år ut et årsskrift på slutten av året. Laget samarbeider med andre historielag, Agder Historielag og Landslaget for lokalhistorie.

I 2002 kom årsskrift nr. 21.

I 2020 hadde historielaget 103 medlemmer

Oppstarten

I forordet på Årsskrift 1 står følgende:

«Laget har bl.a. til oppgave å arbeide for at alt av historisk interesse i Birkenes blir tatt vare på og og verna om.
Den første hovedoppgava laget har tatt på seg, er å gi ut en beretning om fellesflotinga i Tovdalselva. I dette årsskriftet er tatt med en første del om flotningsavsnittet fra Herefossfjorden til Flaksvatn bom.
En del av «Storebom» og en del av «Skillebom» fra Flaksvatn er i sommer blitt kjørt opp til Bjørklund, Rennemoen 3. Der vil også bli samla andre saker fra Fellesflotinga.
Vi takker Toralf Flakk for at han har gitt de to bomdelene som gave til Historielaget, og Obert og Oddvar Løvdal for at de har kjørt dem gratis opp til Bjørklund.
Laget er interessert i å få så mange medlemmer som mulig. Innmeldings- og årskontingent på kr. 20,- kan sendes kassereren over postgiro.»


Styret i første året var disse:

 • Åsmund Knutson - formann
 • Helge Wroldsen - varaformann
 • Martin Birkeland - sekretær
 • Ingrid B. Svendsen - styremedlem
 • Signe Buli - styremedlem
 • Vidar Haslum - styremedlem
 • Hans Herefoss - styremedlem

Hovedaktiviteter

Hvert år er det arbeid med tidsskriftet, vandreturer på historiske veger og steder og fortellerkvelder med historisk innhold. Laget har også en egen filmgruppe som tar vare på og digitaliserer gamle filmer, i tillegg til at de gjør opptak av gamle tradisjoner/arbeid.

I 2016 satte historielaget opp en bauta over Nils Nilsen Haabesland Enge (1816–1886), bonden som ble stortingsmann og seinere lagtingspresident.

Ledere

 • Åsmund Knutson
 • Ole Aasen
 • Olav K. Nygård
 • Åse Buli Egerhei
 • Kjell Eirik Stoveland
 • Edvard Lauen

Kilder og litteratur

Eksterne lenker