Borgerskole

Borgerskole var en skole som ble opprettet i byene i Norge fra slutten av 1700-tallet under innflytelse av opplysningstidens ideer for å skaffe byenes borgerstand en høyere skolegang som passet bedre for dens behov enn latinskolens undervisning.

I borgerskolen inntok praktiske fag som skriving, regning, bokholderi og levende språk og naturkunnskap en bred plass i undervisningen. Alt etter byens størrelse var borgerskolene meget forskjellige, noen var høyere realskoler, som Trondheim Borgerskole (opprettet 1783), Bergen Borgerskole (opprettet 1806), Christiania Borgerskole (opprettet 1812) og Tønsberg Borgerskole (opprettet i 1830), andre nærmest bare høyere allmueskoler.

I lov om høyere allmennskoler av 1869 ble borgerskolene og de gamle realskolene erstattet av middelskolen som var en seksårig skolegang, som kunne følge den treårig allmueskolen.

Kilder