Bydeler

Bydeler er en betegnelse som både brukes om administrative enheter i en by, og om bystrøk som ikke er like klart definert.

I Oslo og Bergen er kommunen delt inn i flere administrative bydeler, som har politisk valgte bydelsutvalg og som har bestemmelsesrett på en rekke områder som bare berører bydelen. Hovedhensikten med dette er å plassere bestemmelsesretten nærmest mulig innbyggerne.

I byer uten administrative bydeler brukes ordet bydel om områder som gjerne er definert ut fra sin historie og sitt særpreg. Det kan dreie seg om områder som er innlemma i byen senere enn andre deler, om industri- og arbeiderbydeler som skiller seg fra den opprinnelige byen eller andre faktorer som gjør det naturlig å snakke om en bydel. Også byene som har administrative bydeler har slike områder, og for å skille to fenomen fra hverandre kan man da skille mellom bydel og strøk. Et eksempel er bydelen Gamle Oslo i Oslo, som består av strøk som Gamlebyen, Vålerenga, Grønland osv.