Bygland prestegjeld

Bygland prestegjeld var eit av Den norske kyrkje sine prestegjeld. Det var fire kyrkjelydar i prestegjeldet: Bygland, Årdal, Austad og Sandnes. Av desse er berre to att, Bygland og Årdal.

Bygland kyrkje var hovudkyrkje i prestegjeldet.
Foto: Siri Johannessen (2011)

Området prestegjeldet omfatta var det same som Bygland kommune. Då prestegjelda vart avvikla i 2000-åra vart det erstatta av Bygland kyrkjelege fellesråd.

Galleri

Kjelder