Christian Frederik Bjelke

Christian Frederik Bjelke (født 8. mai 1670 i København, død 14. september 1709 ved Quaregnon) var brigader, og falt i slaget ved Malplaquet.

Han var yngste sønn av offiser Henrik Bjelke (1615–1683) og Edel Christoffersdatter Ulfeldt (1630–1676. Hans bestefedre var dermed kansler Jens Bjelke og riksråd Christoffer Ulfeldt. Han ble født mens faren var riksadmiral og stasjonert i København.

Han ble gift med Anna Christine von Knuth. De fikk sønnen Christian Henrik Bjelke.

Christian Frederik Bjelke hadde liten direkte kontakt med Norge, men som sønn av Henrik Bjelke var han tilknytta adelen i Norge, og han kan ha hatt eiendommer her.

Litteratur og kilder

  • Andersen, Håkon A.: Austrått. Utg. Pirforl.. Trondheim. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
  • H. R. Hiort-Lorentzen og A. Thiset. Danmarks Adels Aarbog. Fjerde Aargang. Vilh. Trydes Boghandel, Kjøbenhavn, 1887.