Dønna kystlag

Dønna kystlag, i Dønna kommuneHelgeland, ble opprettet i 1988. Laget er medlem i Forbundet KYSTEN og har 25 medlemmer. Mye av kystlagets virksomhet er knyttet til å ta vare på Lauvøy handelssted.

Lauvøya.

Lauvøy handelssted

Fra begynnelsen av 1600-tallet har handelsstedet Lauvøy vært en del av historien på Helgeland. Gården har skiftet eier en rekke ganger og hadde sin storhetstid på midten av 1800-tallet. Da ble det drevet gjestgiveri, landhandel og en omfattende sild- og fiskeforretning. Etter hvert fikk stedet telefon og poståpneri og ble også et anløpssted for dampskip. Gjennom den skiftende historien har naust, brygger og uthus forfalt. Helgeland Skogselskap kjøpte eiendommen i 1963, og overdro hovedhuset til Dønna kystlag i 1994.

Nå skal den store hovedbygningen være kystlagets kulturminne. I løpet 2014 vil Forbundet KYSTEN premiere tre kystlag for de beste planene for bevaring og formidling i et langsiktig perspektiv. Kampanjen er Forbundets KYSTENs markering av grunnlovsjubileet som varer i to år med avslutning på landsstevnet 2014 i Oslo. I Forbundet KYSTENs kampanje Adopter et kystkulturminne har kystlaget valgt handelsstedet på Lauvøy som sitt adopterte kystkulturminne.

Eksterne lenker