DUO vitenarkiv

DUO vitenarkiv er Universitetet i Oslos tjeneste for innlevering, arkivering og publisering av akademiske tekster, som masteroppgaver, doktoravhandlinger, hovedoppgaver og tidsskriftartikler.

De aller fleste tekster i arkivet er tilgjengelige for alle i PDF-format, men enkelte tekster har klausulering av hensyn til slikt som personvern, rikets sikkerhet eller hensyn til publisering annensteds. Tekstene er i all hovedsak fra år 2000 og senere, men fra perioden 1908 til 1999 er det per juni 2019 nær 3000 tekster som er tilgjengelige.

Litteratur og kilder