Egge historielag

Egge historielag er et historielag som dekker tidligere Egge kommune i Steinkjer i Trøndelag. Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Nord-Trøndelag historielag. Det ble stiftet 26. april 1979, og Årbok for Egge historielag utkom første gang i 1993. Steinkjer kommune tildelte i 1997 Egge Museum og Egge historielag i fellesskap kulturvernprisen på kr 5000,-. Siden 2001 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Forsiden til lagets årbok er fra 2012 prydet av et maleri av Rigmor Nonstad som forestiller Furua på Eggevammen, som blåste ned da storstormen herjet nyttårshelga 1991-1992.

Pr. 2019 har laget 273 medlemmer.

Aktiviteter

I 1994 foregikk det mindre utgravinger av bygdeborgene «Skansåsen» og «Slottet» (Gjævranslottet). Arbeidet ble ledet av arkeolog Ingrid Smedstad og bygdeborgspesialist Ove Hemmendorff fra Østersund. Dette var de første utgravingene som noen gang er foretatt i bygdeborger i Trøndelag. Det viste seg at borgene var fra ca. 500 år e.Kr. Ved utgraving at «Slottet» kom det til syne en kvernstein fra en type kverner som i sin tid ble drevet med handmakt. Denne oppbevares ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

I 1994 startet også oppbyggingen av et vasskraftmiljø i Østbyfossen. En 120 år gammel kvern fra Rosset på Namdalseid ble flyttet til området. Kverna ble oppsatt av Egge historielag i samarbeid med Egge Museum. Det ble også bygd kiosk/ «grautbu». Skoleklasser fra grunnskoler i Steinkjer kommune besøkte Østbyfossen og fikk orientering om kvernas virkemåte. Det ble kokt graut som barna fikk smake. I åra 1996-1997 ble det bygd ei oppgangssag. Det er brukt ca. 400 dugnadstimer i tillegg til arbeid av ansatte ved Egge Museum. Primus motor for arbeidet i historielaget har vært Alfred Vikan. I 1997 ble også SvartjønnaByafjellet regulert for å sikre nok vatn til anleggene i Østbyfossen. Året etter kjøpte Egge Museum et stamphus til Østbyfossen. Dette ble velvillig gitt av eieren av gården Vikan i Beitstad, som eide et gammelt stabbur som kunne brukes til stamphus. Med stamphuset ble vasskraftmiljøet i Østbyfossen komplett.

Historielaget har i alle år hatt ansvar for vedlikehold av Helgesfeltet, et gravfelt på Byafossen. Dette er gjort på dugnad av medlemmer som bor i området.

Laget er også medlem av interimsstyret for Steinkjer teater. Friluftsamfiet på Eggetunet ble 1994-1996 planlagt og utført på dugnad av Egge historielag. Amfiet rommer 700 personer.

Harald Duklæt er pr. 2019 godt i gang med digitalisering av bilder. Også Lars Lilleby Macedo har lagt ned arbeid i digitalisering og strukturering av foreningens billedarkiv. Det er laget et søkeverktøy for å finne titler, innhold m.m. i årbøkene. Det arbeides med det samme når det gjelder billedskatten.

Ledere

Æresmedlemmer

Publikasjoner

 • 1983: Folketelling 1875 for Egge Herred.
 • 1986: Folketelling 1891 for Egge Herred. Avskrift fra mikrofilm av Charles Karlsen og Per Sneve.
 • 1997: Folketelling 1900 for Egge Herred. Avskrift fra mikrofilm av Asbjørn Ruud Hammer, 1997.
 • Utvandringen til Amerika over Trondheim i tiden 1867 - 1925, av folk som oppga de kom fra Steinkjer og omegn Avskrevet fra microfilm av Gunnar Fossum, Egge Historielag.
 • 1992: Det var en gang - Funn og fornminner Egge, arkeolog Ingrid Smestad.
 • 1992: Historisk vandring «Fra Vibe til Helge» utgitt av Egge og Ogndal Historielag.
 • 1993-dd: årbøker
 • 1994: Historisk vandring fra Gjævran gård til bygdeborgen «Slottet». Guide utgitt av Egge Historielag.
 • 1997 (ca.): Kart innskrevet gamle stedsnavn i Egge Magne Sneve m/fl.
 • 1998: Egge gjennom 4000 år - historisk vandring Tingvold - Våttåbakken - Ølvisheim - Egge kirke - Egge gård - Skåtangen. Faglig ansvarlig konservator/ arkeolog Ingrid Smestad og arkeologer fra Videnskapsmuséet i Trondheim.
 • 2001: Fisk - Fisking -- Fiskere Byaelva -- Ogna - Steinkjerelva. Del I: Øivind Haugen (1958). Del II: Diverse forfattere. Elvene frem til 2001 og historikk. Redaktør: Erling Koldaas.
 • 2002: Ved Byafossen i fjern og nær fortid. Gunnar Groven.
 • 2006 Bygdebok for Stod, Kvam og Egge (gamle kommuner)
  • Bind I: Allmenn bygdehistorie fram til ca. 1660 Bygdeboknemda for Kvam, Stod og Egge Redaktør: Jarle Skjei. Geologi: Harald Duklæt.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker