Einar Løchen (1850–1908)

Einar Løchen (født 2. november 1850 i Vang i nåværende Hamar kommune, død 27. november 1908) var jurist og politiker (Venstre). Etter å ha drevet som privatpraktiserende advokat ble han statsadvokat, deretter høyesterettsdommer, før han mellom 1898 og 1900 var statsråd. Fra 1900 til sin død var han høyesterettsjustitiarius.

Foto av Einar Løchen.
Foto: Ukjent, hentet fra Edvard Hagerup Bull 1933.

Familie

Einar Løchen var sønn av overkontrollør, cand.jur. Edvard Martin Løchen (1818–1877) og Anne Elisabeth («Elise») Grøtting (1823–1902), og bror av filosof og professor Arne Løchen (1850-1930) og kunstmaler og skuespiller Kalle Løchen (1865-1893). Han ble gift i Trondheim i 1882 med Ragnfrid Berg (1858-1943).

Liv og virke

 
Einar Løchen er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Hans navn står i andre linje.
Foto: Stig Rune Pedersen (2021)

Einar Løchen var elev ved Kristiania katedralskole 1867-1869. I 1876 tok han juridisk embetseksamen. Han praktiserte noen år som sakfører i Trondheim, men kom tilbake til Kristiania midt på 1880-tallet, hvor han tok advokaturen og ble høyesterettsadvokat i 1886.

Etter en periode som statsadvokat, fra 1890, ble Løchen i 1893 utnevnt til ekstraordinær assessor (dommer) i Høyesterett. Han var høyesterettsdommer fram til 1898, da han ble statsråd ved statsrådsavdelingen i Stockholm, en posisjon han hadde til mars 1899, da han ble justisminister i Johannes Steens andre regjering.

Høsten 1900 kom han tilbake til Høyesterett, denne gang som justitiarius, et embete han hadde til sin død i 1908.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania i 1875 er Einar Løchen oppført som stud. juris på adressen Oslo gate 5. Ved folketellingen samme sted for 1885 er han oppført som overrettssakfører med adresse Industrigata 36 i Kristiania.

Ved folketellingen for 1900 er Løchen oppført som Justitiarius i høiesteret med adresse Frognerveien 29 i Kristiania. I adresseboka for Kristiania i 1906 er han oppført som Høiesteretsjustitiarius på samme adresse.

Ettermæle

 
Faksimile fra Aftenposten 30. november 1908: Dødsannonse for Einar Løchen.

I en bok fra 1933 om mennesker han har kjent, ga statsråd og høyesterettsdommer Edvard Hagerup Bull denne beskrivelsen av Einar Løchen (utdrag):

Da Løchen ved døden blev kalt bort fra den virksomhet han hadde viet sitt livs beste krefter, var sorgen stor og almindelig. Sakførerstanden følte like sterkt som dommerstanden det store tap. Blant alle var der enstemmighet om at landets øverste dommerembede ikke kunde ha været i bedre hender enn hans. Det var en anerkjennelse så meget mere bemerkelsesverdig efter hvad der var gått forut. For Løchen hadde da også vært politiker, kom direkte fra det politiske liv til embedet som høiesterettsjustitiarius, og hans valg fant den gang ingenlunde noen samstemmig tilslutning.

Einar Løchen er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Høyesterettsjustitiarius er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser