Floraminne

Floraminne er Flora Historielag sitt årsskrift. Det kom ut første gong i 2001, det same året som historielaget vart skipa. Floraminne blir sendt gratis til alle betalande medlemmer.

Kjelder og litteratur