Folketellinga 1825

Folketellinga 1825 ble gjenomført 27. november 1825 som en numerisk telling. Stortinget ønska i utgangspunktet at den skulle gjennomføres i byene, fordi man trengte et grunnlag for utregning av kjøpstadskatten. Finansdepartementet valgte å utvide den til å gjelde hele landet. Det ble fastslått at det var 1 051 318 innbyggere i landet. Dette var den første folketellinga der folketallet oversteg en million.

Det ble innhenta opplysninger fra hvert enkelt hus i byene og fra alle skyldsatte bruk på landsbygda. Husmannsplasser ble ført sammen med gården de lå under, og ble ofte ikke navngitt. Av tellingslistene går det fram at det ofte ble matrikkelgården som ble brukt som minste enhet, og at man ikke har lista opp hvert enkelt skyldsatt bruk for seg.

Kilder