Fred. Olsens gate 15 (Oslo)

Fred. Olsens gate 15 var en eiendom i Kvadraturen i Oslo. Den er nå del av Fred. Olsens gate 11. Den er også en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen Store Strandgate i Christiania omkring 1800.

Fred. Olsens gate 15
Dagens adresse: Fred. Olsens gate 11
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 103
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766

Eiendommen i 1766

Eiendommen var i 1766 eid av Peder Olsen Smed. Den var taksert til 1110 riksdaler og bestod da av forhuset i vinkel, på en etasje og i laft (taksert til 490 riksdaler), et enetasjes sidehus eller verksted av laft (taksert til 130 riksdaler), ett enetasjes kullhus av bindingsverk (taksert til 100 riksdaler) og en enetasjes bakbygning i bindingsverk (taksert til 390 riksdaler).

De to bygningene i laft kan antas å ha vært bygget mellom 1657 og omlag 1708. I førstnevnte år fikk byen sin første utvidelse utenfor Dronningens gate, og murtvangen ble opphevet for bebyggelse på disse områdene i Bjørvika, der eierne selv måtte bekoste oppfylling og stabilisering av byggegrunnen. Etter sistnevnte skjedde en innstramming av murtvangen i kjølvannet av bybrannen. Bygninger som overlevde brannen i 1708 fikk stå, men nybygg måtte være i bindingsverk eller murverk.[1] Eiendommens to bindingsverksbygg kan dermed antas å være fra etter innskjerpingene på tidlig 1700-tallet.

Beboere i 1801

I 1801 var eiendommen i Skipper Hans Halvorsens eie. Han var gift med Karen Halvorsen, begge i første ekteskap. Sammen med dem bodde datteren Enkefru Catharina Honning på 34 år og hennes fire døtre og en sønn, samt ei tjenestejente.

Beboere på eiendommen i folketellingen i 1801
Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Husstand Eiendom 2017 Død HBR Merknader
Hans Halvorsen 64 1737 - Hosbonde Gift 1te gang Skipper 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Karen Halvorsen 61 1740 - Koenen Gift 1te gang - 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Catharina Honning 34 1767 - Datter Enke 1te gang Uden næringsvej 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Karen Honning 13 1788 - Datter Ugift - 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Christine Honning 11 1790 - Datter Ugift - 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Trine Honning 9 1792 - Datter Ugift - 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Maren Honning 8 1793 - Datter Ugift - 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Iver Honning 5 1796 - Sønnen Ugift - 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR
Maren Simonsdatter 21 1780 - - Ugift Tieneste piige 103 1 Fred. Olsens gate 15 HBR

Skipper Hans Halvorsen i folketellingen i 1801 er trolig den samme som skipper Hans Halvorsen som i følge skipsanløpslister var hjemmehørende i Christiania, og som ankom byen fem ganger i 1794; to ganger fra Frankrike og tre ganger fra England. Skipet hans var 55 kommerselester, eller 82 trelastlester. Både landene han ankom fra, og det faktum at skipet også hadde registrert størrelse i trelastlester er en sterk antydning til at han fraktet trelast. Han gjenfinnes også i de utgående skipsanløpslistene samme året.[2]

Den 2. april 1794 la Hans Halvorsen ut på årets første tur til Le Havre de Grace i Frankrike med brigantinen Salvator. Halvorsen seilte på oppdrag fra et av de største trelastfirmaene i Christiania, Collett & Søn. Ombord hadde han med seg 1000 furudeler og 5000 furubord, 40 tønner allun, 60 tønner linkakemel og 1000 linkaker. Han var tilbake i Christiania i midten av mai med lasten full av ballaststein klar til en ny tur. Denne gangen dro han til England.

Innførsler av Skipper Hans Halvorsen i Christianianias skipsanløpslister, innkommet i 1794[3]
Skipper Kommerselester Trelastlester Hjem. sted Hjem. land Sted ankommet fra Land ankommet fra
[null 154] Hans Halvorsen 55 82 Christiania Norge Le Havre Frankrike
[null 155] Hans Halvorsen 55 82 Christiania Norge Chichester England
[null 156] Hans Halvorsen 55 82 Christiania Norge Silloth England
[null 157] Hans Halvorsen 55 82 Christiania Norge Dunkerque Frankrike
[null 158] Hans Halvorsen 55 82 Christiania Norge Portsmouth England

Litteratur og kilder

Referanser

  1. Lars Rode; Byen bytter byggeskikk, Christiania 1624-1814, AHO, 2001, s. 80-85, s. 198-200.
  2. Historiske toll- og skipsanløpslister, Skipsanløpslister, Christiania, utgående skip, 1794
  3. Historiske toll- og skipsanløpslister, Skipsanløpslister for Christtiania, innkomne skip, 1794


 
Fred. Olsens gate 15 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.