Frederik Stockfleth (1701–1748)

Frederik Stockfleth (født 1701, død 24. januar 1748) var assessor ved Overhoffretten fra 1731 til 1748.

Han var sønn av lagmann i Christiania Hannibal de Stockfleth (1649–1721) og Cathrine Margrethe Schouberg (d. omkr. 1704).

Den 9. august 1729 ble han gift med Anna Cathrine Walker, datter av en kjøpmann ved navn Walker i Fredrikshald.

Han fikk rang av kanselliråd i 1725, justisråd i 1734 og etatsråd i 1747.

Litteratur