Fredrik Langes gate 11a, b og c

Fredrik Langes gate 11 i Tromsø besto av 3 lagerbygg inne i et trangt smug ned mot brygga i Fr. Langes gate 13. Alle var utgått fra eiendommen matr.nr. 181 som hadde hovedsete i Fredrik Langes gate 15. Fradelingen skjedde på 1870-tallet og i det neste tiåret fulgte en rekke delinger og sammenslåinger. Fredrik Langes gate 11a, b og c hadde matr.nr. 181d, 181e og 181g. – Alle eiendommene samles til slutt av I. Austad og alle brenner ned 7. april 1948.

Før brannen i 1948 lå Fredrik Langes gate 5-9 ut mot Smørtorget mens nr. 11a-c og nr. 13 (som var ei brygge) lå i et smug nedover mot sjøen. I dag er smuget blitt til Killengreens gate.
Foto: Einar Dahl 2017

Fr. Langes gt. 11a = 181d

Skjøte fra H.D. Clodius til Giæver & Søn, 1872.

Oppmåling og makeskifte hvorved Giæver & Søn av matr.nr. 181c tillegger en del som 181d mot å avgi fra 181d til 181c en annen, 1873. – Delingsforretning, hvormed en annen del herav er slått sammen med 181c, i 1880. – Skjøte fra Giæver til J. Aas på forannevnte del, 1880.

I 1875 bodde kjøpmann P.M. Hanssen her sammen med kona Maren Elisabeth og fire barn.

Auksjonsskjøte fra Giæver & Søns konkursbo til John, Hans, Birger og Halfdan Giæver, 1884.

Bekjentgjørelse om at Halfdan Giæver er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, 1908.

Skjøte fra Hans A. Giævers barn til A. Garberg, 1909.

Enke og butikkeier Henriette Garberg, butikkekspeditrise Sofie Worum, telegrafistinne Amalie Schancke, Eleonore Clodius og tjenestepike Janette Karlsen bodde her i 1910.

Skjøte fra A. Garberg til I. Austad, 1930.

Eid av I. Austad i 1932 og 1946 som trelastlager.

I 1932 blir eiendommen slått sammen med nr. 11b og c til Fr. Langes gate 11.

Fr. Langes gt. 11b = 181e

Skjøte fra H.D. Clodius til P.M. Hansen, 1872.

Skjøte fra P.M. Hansen til Anton Næss og J. Aas på et grunnstykke som er henlagt til nr. 181b, 1872.

Delingsforretning, hvorved matr.nr. 181g blir fraskilt, 1874.

Auksjonsskjøte til Paul Figenschou i P.M. Hansens konkursbo på tilliggende 181e, 181c (Fr. Langes gt. 9b) og 211a, i 1883.

Skifteskjøte fra Paul Figenschous bo til I. Austad, 1907.

Skjøte fra I. Austad til Paul Figenschous Eftf., 1924.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen er solgt på tvangsauksjon, 1929. – Tvangsauksjonsskjøte til I. Austad, 1934.

I 1932 blir eiendommen slått sammen med nr. 11a og c til Fr. Langes gate 11.

Fr. Langes gt. 11c = 181g

Eiendommen (kullsjå og grund) ble utskilt fra nr. 11b i 1874.

Auksjonsskjøte til Paul Figenschou i P.M. Hansens konkursbo, i 1883.

Skifteskjøte fra Paul Figenschous bo til I. Austad, 1907.

Eid av I. Austad i 1918 og 1946 som trelastlager.

I 1932 blir eiendommen slått sammen med nr. 11a og b til Fr. Langes gate 11.

Alt brant ned 7. april 1948.

Adressen er ikke i bruk i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Folketellingen for Tromsø 1910.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.