Fridtjof Nansens plass 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:49 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Her lå Fr. Nansens plass 9 (nederst), 11 og 13 (øverst). I dag har tinghuset adresse Fr. Nansens plass 17.
Foto: Einar Dahl (2017).
Den gamle Davisgården har fått et nytt liv som Storgata 137b.
Foto: Einar Dahl (2017).
På 1870-tallet gikk det ei elv under Skippergata og over det som skulle bli Nytorget. På 1880-tallet ble området gradvis fylt ut. Det som skulle bli Fr. Nansens plass 13, er allerede på plass foran Seminaret.
Foto: Ukjent (1873).
Fridtjof Nansens plass 13 i lav høstsol. Nedenfor ligger nr. 11 og 9. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt.
Baksiden av nr. 13. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt.
Sjåen til Fridtjof Nansens plass 13. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Nr. 13 på 1980-tallet. Nedenfor ligger Davis-kiosken, den hadde bare åpent når det var sirkus nede på plassen, sies det.
Foto: Ukjent fotograf.

Fridtjof Nansens plass 13 i Tromsø ble berget da den ble flyttet til Storgata 137 i 2000. Gården hadde gammelt matrikkelnr. 428.

Seilmaker Sørensen

Opprinnelig bygd på Trondjord først på 1800-tallet, flyttet hit ca. 1850.

Skjøte fra Peder Sørensen til sønnen Benjamin Sørensen på hus og grunn, tinglyst 31 jan. 1853.

I 1865 bodde skipskaptein Benjamin Sørensen her med kona Ovedia og to pleiebarn, kontorist Nikolai Moe med en datter, stiftskapellan Sven Aschenberg med kona Edvardine, lærer Johannes Pedersen med kona Ragnhild og en datter.

Huseier, handelsmann, seilmaker Benjamin Sørensen med kona Ovidia og en pleiesønn, pensjonistene Jens og Wilhelmine Kiil, garvermester Carel Wickstrøm med kona Christine og en sønn, hustømmermann Kolben Olsen med kona Ragnhild, tre barn og en pleiedatter, i 1875.

I 1885: Seilmaker Benjamin Hagerup Sørensen med kona Ovidia Fredrikke, betjent (hos bokhandler W. Holmboe) Andreas Sørensen, Wilhelmine Kathrine Kiil, barnet Gudrun Christensen, tjenestepike Margrethe Hansen, fisker Johannes Eriksen med kona Anna Christine og fire barn, fisker Lars Sivert Hansen med kona Antone Pauline og tre barn.

Benjamin Sørensen døde i 1897.

I 1900: huseier Ovidia Frederikke L. Sørensen, mottar losjerende, maskinist Johan Larsen med kona Laura Sofie og en pleiedatter, enken Othelie Lind levde av søm og hadde fem barn, trandamper Olaf Martinsen med kona Marie og en sønn.

Eid av Benjamin Sørensens enke i 1904.

I 1910: Enke og huseier Ovidia Sørensen, fisker Johan Kristensen med kona Olga, syerske Hildora Altman, Signe Altman, arbeider Jakob Jakobsen med kona Serine, syerske Emine Nilsen, sjauer og fisker Lars Moe med kona Sara Helene og tre barn, enke og syerske Sebine Othelie Lind med 8 barn, enke Kristine Mathilas, losse- og lastearbeider Lauritz Larsen med kona Rebekka og fire barn.

Seilmaker Simonsen

Arendalitten E. Simonsen overtok Benjamin Sørensens seilmakerloft på 1870-tallet og var virksom henimot sin død i 1923. Fra 1920 hadde han som kompanjong Sverre Jørgensen som overtok fra 1922 og drev forretningen i hele mellomkrigstiden.

Leiekontrakt mellom Ovidia Sørensen og E. Simonsen om et verksted med kullsjå fra 1/2 1911 til 30/6 1916, i 1911.

Skjøte fra Ovidia Sørensen til Marie Arnesen i 1914. Hun solgte videre til Kristian Arnesen året etter.

Fattigforstander Arnesen

I 1916: Enke Elise, kontorist Kaare og enke Ovidia Sørensen, fattigforstander Kristian og Theodora Marie Arnesen, skomaker Oluf Kardinius Kile, kontordame Astrid Kjeldsen.

Leiekontrakt mellom Kr. Arnesen og E. Simonsen om «det av han benyttede seilloft med kullsjå i etasjen nedenunder», for 5 år, fra 1/7 1916. Seilmaker Sverre Jørgensen bodde her i 1932.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at huset var solgt på tvangsauksjon, i 1933.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank A/S i likvidasjon under off. administrasjon, i 1934.

Davis Andersen

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank til Davis Andersens barn; Ingeborg, Arne Fredrik og Frank Davis Andersen, i 1935.

Tømmermann Johan Sjøtun, fyrbøter Olaf Falck, smed Kristian Olsen (1940).

Smed Kristian Olsen, arbeider Arthur Sjøtun, kontorist Leif Skarra, (1946).

Kjent som Davisgården, etter Davis Hilbert Andresen. Han kom hjem fra Alaska i 1925 da hans far, fløttmann Fredrik Andresen, var blitt syk. Etter hvert overtatt av sønnene, Arne og Frank. De tok etternavnet Andreassen og bodde der helt til Ulf Edholm kjøpte huset i 2000 og flyttet det til Storgata 137B .

Malermester Ole Eidissen hadde verksted her i 1957, hjelpearbeider Leif Henriksen, billettør Ludvig og arbeider Petter Pettersen, snekker Johan Aas Soleng, (1957).

Arbeider Arne Andreassen, arbeider Frank Andreassen, husmor Inga Andreassen, (1962).

Asfaltservice, (1982), Auto Diesel Imp., (1982).

Rett nedenfor huset lå en liten kiosk, kalt Davis-kiosken, som bare hadde åpent når det kom sirkus på Fridtjof Nansens plass, aldri ellers.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.