Fridtjof Nansens plass 3 (Tromsø)

Fridtjof Nansens plass 3 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 144c6 og utgikk fra matr.nr. 144c3 (Fr. Nansens pl. 1a) ved delingsforretning avholdt 15. juli, tinglyst 7. nov. 1901.

Etter at området nordover ble fylt ut midt på 1960-tallet ga det plass til nye bygg. Her er det Mekonomen og Hertz som har adresse Fr. Nansens plass 3.
Foto: Einar Dahl (2017).
J.F.D. Mack, som eide Storgata 95, drev trandamperi her på 1860- tallet. 1867.
Foto: Ukjent fotograf
I samme området finner vi Isaksens båtbyggeri på 1900-talet. Bak dette, med lyse taket, ligger K. Jacobsens båtbyggeri og bak, til venstre, ser vi takene til Edvard Thyholdts verft i Lille-Bukta. 1940-årene?
Foto: N.A. Ytreberg

Skipsbyggerne

Skjøte fra T. Bakland til Kristian Isaksen og Magnus Jakobsen i 1901.

Skjøte fra Kristian Isaksen og Magnus Jakobsen til Tromsø Amts Dampskipsselskap i 1913. Eid av TADS i 1918.

Eid av båtbygger Edv. Isaksen og TFDS i 1932/1946.

Edvard Isaksens båtbyggeri kom i gang ca. 1910. Det leverte motorbåter av høy kvalitet og i 1914 den første ”Storferja” til trafikken over Tromsøsundet. Bygde i 20-årene flere lystbåter og hadde bl.a levering av hurtiggående motorkryssere for tollvesenet. Like før krigen, i 1940, overtok Isaksen, i et kompaniskap med båtbygger Thyholdt, Johnsgaardverftet i Otto Sverdrups gate 7.

Leiekontrakt mellom TFDS og Einar og Olav Isaksen om leie av båtbyggeriet og Fr. Nansens plass 1c i 5 år, i 1939.

Verftet her ble revet i 19?

Nybygg

Hele området der verftet engang lå ble gradvis fylt ut etter krigen. Dagens Fr. Nansens plass 3 ligger på ei fylling fra slutten av 1960-tallet. Nybygg sto ferdig ca. 1972.

Tromsø Bil og Båt elektro A/S ble etabl. i 1966 i Nordre Tollbodgate 3 av Harald W. Larsen. De flyttet hit i eget bygg i 1972/99. - Skjøte fra Tromsø Havnevesen til Harald Larsen i 1981.

Konsulentselskapet Barlindhaug A/S ble etablert i 1969 av Johan Petter Barlindhaug. Etter noen måneder i Sjøfartsbygningen flyttet de til Strandgata 24, deretter til Karl Pettersens gt. I 1972-76, før de flyttet inn i eget bygg her i 1976. Etter hvert et betydelig firma innen havne- og fiskeriplanlegging, tilrettelegging for industrivirksomhet, økonomisk rådgivning, osv., både innen- og utenlands, (1982/86). Barlindhaug flyttet videre til Norrønafeltet i Langnesbakken på 1990-tallet.

K.A. Bachke Maskin A/S, (1977), Tromsø Boligbyggelag A/L, (1977/86), Odd Michaelsen A/S, engros, (1982/86), Skips-Elektro A/S, (1982/93), Sønnak Batterier A/S, (1982/86).

Autorek A/S, (1990), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø, (1990), Budget Ishavsbyen bilutleie A/S, (1990), Familievernkontoret i Tromsø, (1990).

Bil-Elektro A/S, (1993/99), Budget Ishavsbyen Bilutleie A/S, (1993), Jonnys Motorsenter A/S, (1993).

Budget Nord bilutleie AS (Tor Arne Nilsen), (1996), GS-Hydro Norge AS, (1996/99).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.