Frostating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene og jordskifterettene i fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Navnet er henta fra det historiske Frostatinget, som møttes på Tinghaugen på LogtunFrosta.

Domstolen har sete i Trondheim i Erling Skakkes gate 60, den tidligere sørfløyen til tidligere Trondheim tukthus.

Litteratur og kilder