Genealogen

Genealogen er medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening (NSF). Bladet utkommer to ganger årlig (vår og høst) og inneholder medlemsinformasjon, møtereferater, reportasjer fra turer og begivenheter av slektshistorisk art samt korte og forholdsvis lettleste artikler av biografisk og slektshistorisk karakter. Lengre og mer faglig tunge artikler trykkes i NSFs tidsskrift, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

Genealogen utkom første gang i 1996 som en direkte fortsettelse av NSFs Medlemsbladet, som foreningen hadde utgitt siden 1987.

Eksterne lenker