Georg Christian Oeder

Georg Christian Oeder (født 3. februar 1728 i Ansbach, død 28. januar 1791) var amtmann i Trondheim amt og stiftamtmann i Trondheim stiftamt. Han var også lege og botaniker.

Han var sønn av konrektor i Ansbach og senere prest Georg Ludwig Oeder (1694–1760) og Margrethe Sibylle Hänlein.

I 1755 ble han gift for første gang med Charlotte Hedevig Ericius (1728–1776), datter av overrettsråd og justisråd Mortitz Christian Ericius og Anna Magdalena Jonas.

Den 14. november 1766 ble han gift for andre gang med Cathrine Gertrud Mathiesen (1755–1807), datter av rådmann i Altona Conrad Mathiesen og Agneta Gertrud Fleischer.

Oeder studerte i Göttingen fra 1746 og ble dr.med. i 1749. Deretter ble han botaniker, og i 1754 fikk han professortittel. Han var deputert til Finanskollegiet i 1771–1772. I 1772 var han amt- og stiftamtmann i Trondheim. Han var så landfogd i Oldenborg fra 1773 til sin død i 1791.

Litteratur