Grønnegata 40 (Tromsø)

Grønnegata 40-46 ble erstattet med denne kolossen i 2006/08, med adressen Grønnegata 40. 2015.
Foto: Einar Dahl

Grønnegata 40 i Tromsø var det siste huset som ble revet i det gamle kvartalet Grønnegata 30-46, i 2006. Nr. 40-46 gjenoppsto som en del av Karl Johan-kvartalet i 2008, med den gamle adressne Grønnegata 40. - Gammelt matr.nr. 539.

Fisker Johannesen

Målebrev til Hans Heggelund Johannesen, tinglyst 7. jan. 1874.

I 1875 bodde disse her: Huseier og fisker Hans Heggelund Johannesen med kona Alethe Madsdatter og datteren Hilde Aminde, sjauer og dagarbeider Kristian Toresen med kona Anna Soffie og fire barn, fløttmann Mons Nilsen med kona Helene Kattrine, våkekone Maria Kjerstine Grigsdatter.

Bevilling for Hans Heggelund Johannesens enke Alette til å sitte i uskiftet bo, i 1882.

I 1885: Fisker Hans Johannesen med kona Alethe Madsen og to barn, optikus Johannes Larsen med kona Leurine Olsen, datteren Leonora og hennes mor Elisabet Jakobsen, sjømnn Johan Lian med kona Josefine Lonkvist, fattiglem Ingeborg Amundsen.

I 1891: Enke Alette Heggelund med to barn, Peder Holm med kona Anne Kristine, Jakob Rode Kristiansen med kona Josefine, fem barn og svigerinnen Othelie Atlanta Larsen.

I 1900: Alætte Heggelund med to barn, Maren Eriksen, fisker og løsarbeider Theodor Andresen med kona Fina og sønnen Andreas, vaskerpike Sarine Olsen med sønnen Ole Strømstad.

Eid av Hans Heggelund Johannesens enke i 1904/18.

I 1910: Enke Alætte Heggelund med sønnen Halfdan, skipper Ole Johan og Kristiane Marie Olsen med sønnen Alf Kristian, baker Iver Iversen med kona Emilie og datteren Edith.

I 1916: Huseier Alette, d/s-tjener Halfdan Marinius og Hilda Aminda Heggelund, fløttmann Jakob Gerhard Kristoffersen, skipper Ole Johan, sjømann Alf Kristian og Kristianne Marie Olsen.

Skjøte fra Alette Johannesen til sønnen Halfdan Heggelund i 1916.

Kjøpmann Hansen

Skjøte fra Halfdan Heggelund til Harry Hansen i 1936. Harry Hansen var sønn av Ludvig Hansen som drev fiskeforretning i Grønnegata 46.

Pølsehandler Martin Aslaksen, bud Harald Netland (1940).

Bestyrer Harry Hansen, arbeider Anton Ingebrigtsen, kjører Harald Netland, blikkenslager Alf Nicolaysen, (1946).

Eid av kjøpmann Harry Hansen i 1946.

Harry Hansen døde i 1957. Hustruen Bara Hansen satt i uskifte.

Ekspeditrise Synnøve Hansen, ferjefører Hilmar Ludvigsen, (1957).

Husmor Bara Hansen, (1961).

Bilforretninger

Roar Berger Pedersen, bilforretning, (1966). Pedersen drev Essostasjonen rett over brua i Tromsdalen, han var også Fiatforhandler. Leif S. Hansen, (1966).

I feb. 1971 leide Trondsens Auto kontorer her, Gunnar Trondsen hadde nettopp registrert firmaet, han var Citroenforhandler. I 1972 etablerte han seg i nybygg på Skattøra.

Fru Bøll Hansen, (1972/77).

Skjøte fra Bara Hansen til Sigmund og Lars Workinn, i 1981.

Andersen Agentur, (1986), Stein-H. Johansen, (1986), Stefi assuranse, (1986).

E. Eide Eiendom, (1990).

Ulrik Knudsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.