Grønnegata 98 (Tromsø)

Grønnegata 98 i Tromsø hørte med i rekken av toetasjes bolighus som ble revet omkring 1970 for å gi plass til Fokus kino. - Gammelt matr.nr. 238.

Grønnegata 98 lå omtrent på hjørnet av det nye rådhuset.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 98 i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Grønnegata 98-104, nr. 98 helt til venstre, med skilt for Ellingsens malerverksted. Mellomkrigstiden?
Foto: Ukjent
Malerverkstedet lå i bakgården. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Mer av bakgården til nr. 98 omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt

Bødker Sotaaen

Målebrev datert 19. nov., tinglyst 21. nov. 1842.

Auksjonsskjøte til kjøpmann Theodor B. Holst på Norgreens eiendom, i 1842.

Skjøte fra Holst til Lars Mo i 1842.

Skjøte fra Lars Mo til bødker Sotaaen i 1847.

Bevilling for Sotaaens enke til å sitte i uskiftet bo i 1864.

I 1865 bodde kjører Paul Olsen her med kona Leonore Andrea Andreasdatter og tre barn, skipper Lars Jørgensen med kona Nicoline Pedersdatter og to barn, arbeiderske Johanne Christine Christiansdatter og hennes pleiedatter Marianne Olsdatter.

Bødker Kjeldsen

Skjøte fra Sotaaens enke til bødker Kjeldsen på en ½-part av eiendommen i 1867.

Skifte etter bødker Sotaaen hvorved ½-parten av eiendommen ble utlagt enken Anne Sotaaen, i 1868.

Skjøte fra Anne Sotaaens mann Fredrik Madsen til skomaker hans Martin Hansen på en ½-part av eiendommen i 1873.

Skjøte fra Hans M. Hansen til Christian Johannesen på hans ½-part, i 1874.

I 1875: Brannkonstabel av 1ste klasse og snekker Christian Edvard Johannesen med kona Kjersten Oline og tre barn, husmor Elise Christine Kjeldsen med seks barn, samt flere losjerende.

Makeskifte, hvoretter kjøkkenet i verkstedets nedre etasje skulle tilhøre Kjeldsen og den del av øvre etasjes bindingsverkhus som er over kjøkkenet, skulle tilhøre Johannesen, i 1876.

I 1885: Snekker Kristian Edvard Johannesen med kona Kirsten Oline og seks barn, fisker Theodor Eidisen Johannesen med kona Ingeborg Elise og tre barn, bødker Kristian Karolius Kjeldsen med kona Elise Kristine Akermand og tre sønner, gårdbruker Gerhard Kran Pedersen, smedsvenn (hos Klæboe) Ole Aune med kona Oline.

Skjøte fra K.E. Johannesen til Peder Jørgensen på hans ½-del, i 1890.

I 1891: Kristian Karolus Kjeldsen med kona Elise Kristine og tre barn, Mina Kristine Jenssen med datteren Lovise Marie Johnsen, enkemann Ingvald Gerhard Lorentsen.

Skjøte fra Peder Jørgensen til Edvard Rasmussen på hans ½-del i 1893.

Skjøte fra Edvard Rasmussen til maler Hans Pedersen på ½-delen (2.etg.), i 1900.

I 1900: Bødkermester Christian Kjeldsen med kona Elise og datteren Amalie, vaskekone Klarisse Sørensen med datteren Fritsera Kjærsen, snekkermester Edevard Rasmusen med kona Mina og svigerforeldre, malermester Hans Pedersen med kona, kafévertinne Johanna Pedersen, vaskepike Anna Wilhelmsen med datteren Alethe Schjølberg, jekteskipper Johannes Pedersen med kona Barjætte og fire barn.

Boktrykker Astad

Skjøte fra Hans Pedersen til M. Astad på ½-delen i 1903.

Skjøte fra Chr. Kjeldsen til Tromsø fattigvesen på hans ½-del i 1909.

Eid av M. Astad og Tromsø kommune i 1904/18.

I 1910: Boktrykker Martinus og Anna Caroline Astad, f. Strøm med fire barn, seminarelev Solveig Vadstrand, gymnasiast Henrik Vadstrand, middelskoleelev Olaf Kløvstad, arbeider Anders og Oline Bergithe Larsen, tømmermann Hans Gjertsen, syerske Kristine Ellingsen med sju barn.

I 1916: Boktrykker Anbjørn Martinus Astad, Anna Karoline og butikkdame Eugenie Astad, vedhugger Hans Gjertsen, skomaker Anders, sjømann Ingvald og Oline Birgitte Larsen, tjenestepike Ida Tørrisen.

Attest fra Tromsø skifterett om at Asbjørn Martinus Astad avgikk ved døden 26. aug. 1922 og at enken Karoline Astad sitter i uskiftet bo.

Attest om at Anna Karoline Astad døde døde 21. okt. 1927, etterlatende som eneste arvinger; Carl Astad, Tromsø, Eugenie Larsen, Oslo og Johannes Astad, USA.

Skjøte fra Carl Astad, på vegne av arvingene, til Tromsø kommune, i 1929.

Tromsø kommune

Eid av Tromsø kommune i 1932 og 1946.

Linjerer Hanna Hansen, arbeider Karl Bjørn, arbeider Oskar Olsen, arbeider Themine Rath, malermester Schwencke hadde verksted i bakgården; (Ellingsens Eftf), malermester Marinius M. Olsen (1940).

Malermester Schwencke hadde verksted i bakgården; (Ellingsens Eftf), (1940/46).

Arbeider Karl og butikkdame Ruth Bjørn, maskinist Edvin Johansen, arbeiderne Oddbjørg og Oskar Olsen, (1946).

Th. Schwencke & sønn (Th. og Arne Schwencke), malerforretning, (1957), (Bjarne Schwencke i 1966).

Kabelmontør Henry Jakobsen, lagerarbeider Johan Mjønes, bygningsarbeider Edvin K. Johansen, (1957).

Fiskearbeider Karl Bjørn, (1961).

Bygningssnekker Hedly og Jan H. Johansen, (1966).

Bygget ble revet ca. 1970 for å gi plass til Fokus kino. Se Grønnegata 94.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.