Gyldenpalm

Gyldenpalm var en norsk adelsslekt, som fikk adelsbrev i 1781. Stamfaren var stiftamtmann Hans Hagerup, som ble adla fire dager etter sin død. Sønnen Eiler Hagerup Gyldenpalm (1740–1817) ble dermed den første som tok i bruk navnet Gyldenpalm.

Adelsvåpen tildelt stiftamtmann Hans Hagerup ved adelspatent 23. februar 1781.

Mannslinja, og dermed adelstittelen, døde ut allerede med Hans Hagerups sønnesønn Anders Dedekam Gyldenpalm (1774–1832).

Slektsvåpenet fikk følgende blasonering: «...Skioldet, som er omgiven med en Guldkant, er afdeelt i fire Deele, og i midten et Hierte Skiold. I den første og 4. Deel er en guld Krone i blaat Feldt, og i den anden og tredie et rødt Malteser Kors i Sølv Feldt. I Hierte Skioldet staaer tvende gyldne Palme Greene over Kors i rødt Feldt omgiven med Guldkant. Over Vaabenet er en adelig Tourneer Hielm, hvorpaa ligger en Guld-Krone og deraf opstaaer tvende gyldne Palmegreene ligeledes over Kors; Skioldet holdes af en Ulv paa den høyre og af en Gaupe paa den venstre Side...»

Kjente medlemmer av slekta

Kilder