Hålogaland

Hålogaland er et gammel landskapsnavn på området som nå utgjør Nordland fylke og størstedelen av Troms fylke. Det var det nordligste fylket i middelalderen, og strakte seg opp til Malangen og muligens også videre til Lyngstua ved Lyngsfjordens innløp.

Navnet brukes i dag om Hålogaland lagdømme, som omfatter Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen. Det brukes også av Den norske kirke, som har Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland) og Nord-Hålogaland bispedømme (Troms og Finnmark).

Kilder