Hærland sokn

Hærland sokn er det østligste av Den norske kirkes sokn i Eidsberg i Indre Østfold kommune. Det var tidligere en del av Eidsberg prestegjeld, og er nå en del av Indre Østfold kirkelige fellesråd. Bygda Hærland defineres gjerne med samme grenser som soknet.

Hærland gamle kirke var soknekirke fra 1787 til 1877. Fra Eidsberg herred, utgitt 1914.

Hærland kirke fra 1879 er den tredje på samme kirkested, og den fjerde i soknet.

Kirkebøkene ble ført felles for hele prestegjeldet til og med 1878, og så i egne bøker for Hærland fra 1879.

Litteratur og kilder