Eidsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eidsberg kommune
0125 Eidsberg komm.png
Basisdata
Kommunenummer 0125
Fylke Østfold
Kommunesenter Mysen
Areal i  km²(2020) 235,91 km²
Folketall 2020 11 414 (2018)
Grunnlagt 1838
Opphørte 2020
Delt i 1920: Mysen kommune fradelt.
Slått sammen med 1961: Mysen kommune innlemma.
Nå del av Indre Østfold kommune
Målform Bokmål

Eidsberg kommune lå i Østfold, og hadde sitt administrasjonssenter i Mysen. Kommunen var med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Den ble oppretta i 1838, og ble i 2020 del av nye Indre Østfold kommune.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble godkjent i 1962, og har et svart avrevet bjørnehode på gull bakgrunn. Dette viser til sagn fra folkevandringstiden om tolv brødre på Valdisholm i Glomma som hadde -bjørn i navnet sitt, og til baglernes Arnbjørn Jonsson som var borgherre på Valdisholm og Håkon Håkonssons lendmann.

Geografi

Kommunen grenset mot Askim, Trøgstad, Marker, Rakkestad, Skiptvet og Aurskog Høland. Kommunen består av grendene Eidsberg, Trømborg, Slitu, Hærland og administrasjonssenteret Mysen.

Historie

Eidsberg kirke kalles gjerne Østfolddomen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Bøndernes Hus Hærland, reist 1922
Foto: Pål Giørtz (2017)

Historisk har området vært preget av sin strategisk beliggenhet ved Glomma og viktige veier. Håkon IV Håkonsson ble født i Eidsberg, på Folkenborg der man nå finner friluftsmuseet Folkenborg museum. På ei holme i Glomma finner man ruinene av borgen Valdisholm, og Eidsberg kirke fra 1200-tallet kalles ofte Østfold-domen på grunn av sin imponerende størrelse. Momarken, som i dag er mest kjent for det årlige Momarkedet og travbanen, er en gammel markedsplass.

Eidsberg hørte til Heggen og Frøland sorenskriverembete og området var involvert i en amtsdeling innen Akershus amt 7. februar 1685. Denne omfattet også Christiania, Røyken, Lier og Hurum samt Sandsvær og Numedal. I 1768 ble Heggen og Frøland (som omfattet Trøgstad, Askim og Eidsberg) overført fra Akershus amt til Smaalenene amt.

Som følge av Formannskapslovene av 1837 ble Eidsberg formannskapsdistrikt etablert. I 1899 ble Mysen bygningskommune opprettet innen Eidsberg. Som bygningskommune tilhørte fortsatt Eidsberg, men ble i 1. juli 1920 ble den fradelt som Mysen kommune. Mysen hadde da 1545 innbyggere, mens gjenværende Eidsberg hadde 5325 innbyggere.

1. januar 1961 ble Eidsberg og Mysen kommuner slått sammen til den nye Eidsberg kommune. Eidsberg hadde ved sammenslåingen 6195 innbyggere, Mysen 2523. Slik ble dagens område er identisk med den opprinnelige Eidsberg kommune.

Næringsliv

Eidsberg har betydelig landbruk, med omkring en tredjedel av arealet regulert til jordbruksformål, hovedsakelig kornproduksjon. Husdyrshold er hovedsakelig storfe, svin og særlig høns.

Det er også en del industri, spesielt på Mysen og i Hærland. I 2014 sysselsatte næringsmiddelindustrien 62 prosent innen industrien, med særlig vekt på fjærfeforedlingsbedriften Nortura Hærland, som står er et større fjærfeslakteri og -foredlingsanlegg i Hærland, samt en mølle og kornsilo i Mysen. 18 % av industrienbs ssysselsatte er innen grafisk industri og trykkerier, hvor særlig Lundeby & Co Bokbinderi as er viktig, også det i Hærland. I tillegg er rundt 13 % i verkstedindustri, samt sementvareindustri basert på lokale sand- og grusforekomster som sysselsetter fire prosent (inkludert sand- og grusutvinningen).

Kommunal virksomhet/ordførere

Erik Unaas fra Høyre var den siste ordføreren i Eidsberg. Han satt fra 2011 til 2019, da kommunen gikk inn i Indre Østfold.

Kilder

Videre lesing